ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Yenilenen ICF Temel Değerleri

Koçluğun tanımı

Koçluk, Koçun, müşterinin en büyük kişisel ve profesyonel potansiyeline ulaşması için farkındalığını desteklediği yaratıcı ve düşünmeyi teşvik eden profesyonel yol arkadaşlığıdır.

ICF Temel Değerleri

Önsöz:

ICF Etik Kuralları, ICF’in Temel Değerleri olan Profesyonellik, İş birliği, İnsaniyet (İnsanlığa hizmet) ve Tarafsızlık (Eşitlik-Hakkaniyet) değerlerine dayanmaktadır.” Bu Temel Değerlerden kaynaklanan eylemler “Etik İlkeler” olarak tanımlanır.  Tüm Etik İlkeler ilham verici olup ICF Temel Değerlerini anlamanın ve yorumlamanın bir aracı olarak işlev görürler.

ICF Profesyonelleri olarak bu evrensel değerleri korumayı amaçlıyoruz.  Değerlerimiz aynı zamanda dünya çapındaki tüm ICF Koçlarını birleştirmeye hizmet etmektedir. ICF Profesyonelleri, profesyonel ve kişisel davranışlarının ICF Temel Değerleri ile uyumluluğunu sürekli olarak sağlarlar.  Profesyoneller olarak, tüm etkileşimlerimizde şeffaf ve yargılayıcı olmayan ‘koçluk zihniyetini’ kullanırız ve ICF Temel Değerleri ile ICF Etik Kurallarına aykırı herhangi bir davranışa tanık olduğumuzda bunu açıkça ifade etme ve sesimizi duyurma görevimizi kabul ederiz.

Temel Değerler:

Profesyonellik: Sorumluluk, saygı, dürüstlük, yetkinlik ve mükemmelliği kapsayan bir koçluk zihniyetine ve profesyonel kaliteye bağlılık.

Profesyonelliğimi şöyle hayata geçiririm:

Tüm etkileşimlerimde profesyonel tutumumun insanlığa dair değerler ve koçluk zihin yapısını yansıtan bir yetkinlikle sürekli uyumlu olmasını sağlamak.

 • Tüm açıklamalarımın doğru ve gerçeğe uygun olması.
 • Yaşam boyu mesleki eğitim ve kişisel gelişimi sürdürmeyi taahhüt etmek.
 • Müşterilerimin, öğrencilerimin ve ICF profesyonellerinin kişisel ve profesyonel gelişimini desteklemek.
 • Taahhütlerimi yerine getirmek.
 • Etik ikilemler ve sorunların farkında olmak ve bunlara çözüm üretirken ICF Etik Kurallarına bağlı kalmak.
 • Bilgi, uzmanlık ve deneyimlerimi paylaşırken ICF Temel Yetkinliklerine bağlı kalmak.
 • Zorluklar karşısında dayanıklı ve özgüvenli olmak.
 • Koçluğa dair tüm iş ilişkilerinde saygılı ve şeffaf davranmak.
 • Koçluğa dair tüm etkileşimlerde açık ve doğru beyanlarda bulunmak.
 • Dürüstlük, cesaret, eylemlerimde tutarlılık, etik davranış ve en yüksek standartları ICF ve koçluk mesleği çerçevesinde taahhüt etmek.

İş birliği: Sosyal bağları geliştirme ve topluluk oluşturma hedefi.

İş birliğini şöyle hayata geçiririm:

Profesyonel koçluğun ilerlemesini sağlamak amacıyla ortak yaratıcılığı ve beceri gelişimini besleyecek girişimlerde bulunmak.

 • Farklı sosyal kimliklerden oluşan gruplar içinde ve bu gruplar arasında iş birliği kurmak.
 • Herhangi bir kolektif çalışmada yer alırken kendi katılımımda anda ve niyetli olmak.
 • Müşteri(ler) ve Sponsor(lar) ile çalışan diğer ICF profesyonelleri ile iş birliği yapmak.
 • İlgili meslekler, dernekler ve diğer koçluk organizasyonları ve üyeleriyle iletişim ve iş birliği sağlamak.

İnsancıllık: Başkalarına karşı insancıl, nazik, şefkatli ve saygılı olma taahhüdü.

İnsancıllığımı şöyle sergilerim:

 • Bir insan olarak mükemmel olmam gerekmediğini ve kusurları koçluk zihin yapısıyla ifade etmenin benim açımdan açıklık ve öz-kabul kültürünü yaymak için bir fırsat olduğunu kabul ederim.
 • Her zaman öğrenecek daha çok şeyim olduğunu bilirim ve diğer bakış açılarına açık olurum.
 • Dürüstlüğü, şeffaflığı ve netliği destekleyen özgün ilişkiler kurarım.
 • Sürekli olarak öz-farkındalığa ulaşmaya çalışır ve geliştiririm.
 • Hatalarımı kabul etme ve üstlenme konusunda istek gösteririm.
 • Eylemlerimin sorumluluğunu kabul eder ve onlardan öğrenirim.
 • Başarılarım hakkında mütevazı olurum.
 • Herhangi bir şekilde üstünlük ima edecek davranış veya iletişim biçimlerinden kaçınırım.
 • Kapsayıcılık, saygınlık, öz-değer ve insan haklarına bağlıyım.

Tarafsızlık (Eşitlik-Hakkaniyet): Her zaman herkes için eşitlik sağlayacak tarafsız davranabilmek adına başkalarının ihtiyaçlarını keşfetmek ve anlamak amacıyla koçluk zihin yapısını kullanma taahhüdü.

 Tarafsızlığımı şöyle sergilerim:

 • Tüm kimlik gruplarını ve katkılarını kabul etmek ve saygı duymak.
 • Herkese aynı saygı ve adalet duygusuyla davranmak.
 • Kendimde ve başkalarında, bilinçli ve bilinçsiz sistemik önyargı kalıplarına farkındalık geliştirmek.
 • Sosyal çeşitliliği, sistemik eşitliği ve sistemik baskıyı ve bunların koçluk mesleğinde nasıl ortaya çıktığını anlamak ve bunlara dair farkındalık oluşturmak üzere çalışmak.
 • Tüm koç-müşteri, eğitmen-öğrenci, mentor-koç ve süpervizör-koç ilişkilerimde eşitliği ve iş birliğini sürdürmek.


Narınç Ataman, MA, MCC
ICF 2020-22 Yönetim Kurulu Üyesi[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.