Üyelik Yenileme:

ICF Üyeliği, bu mesleğe ve müşterilerinize olan bağlılığınızı gösterir.  Aynı zamanda kendinize yaptığınız bir yatırımdır ki bu da aynı derecede önemlidir.

ICF Üyeleri üyeliklerinin yenilenmesi için her yıl faturalandırılırlar.

Üyeliğinizi yenilemeye hazırlanırken, ICF Üyeliği için uygunluk şartlarından nasıl etkileneceğinizi görmek için lütfen aşağıdaki bilgileri gözden geçirin.

Halihazırda, ICF Unvanlarından (ACC, PCC, MCC) birine sahip olan koçlar, üyelik yeniledikleri durumda üyeliğe uygunluk şartlarının tamamını yerine getirmiş olurlar ve ICF Unvanlı Üye Koç statülerini devam ettirirler.

Eğer 60 saatlik Koçluk Özel Eğitimi’ni tamamladıysanız (daha detaylı bilgi için burayı tıklayınız), Üye Uygunluk Şartlarını yerine getirmiş olursunuz ve üyeliğinizi ICF Üyesi Koç olarak devam ettirirsiniz.