ACC

ACC adaylarının, koçluğa özel eğitimin başlangıcını takiben en az 8 müşteriyle gerçekleştirilen en az 100 saatlik (70’i ücretli olmak üzere *) koçluk deneyimini belgelemeleri gerekir. ** Bu saatlerin en az 25’i, unvanlama başvurusunu göndermeden önceki 24 ay içinde *** gerçekleşmiş olmalıdır.

* COVID-19’un devam eden etkisi göz önüne alındığında, ICF Unvanlama ve Standartlar Kurulu, 31 Aralık 2021‘e kadar başvuran ACC başvuru sahipleri için kabul edilebilir pro bono koçluk saatlerinin oranının artırılmasını geçici olarak onaylamış bulunuyor. Bu, 31 Aralık 2020’de sona ermesi öngörülen geçici önlem duyurusunun devamıdır. Bu onay ile birlikte ACC başvurusu için en fazla 25 saat olması gereken pro bono koçluk saatlerinin oranı %20 yükseltilerek 30 saate çıkartılmıştır.

** ICF koçluğa özel eğitimin başlangıcını en az 30 saatlik ICF onaylı herhangi bir program veya en az 30 saatlik herhangi bir Sürekli Koçluk Eğitimi (CCE) programı (en az %80’i temel yetkinlikler üzerine olmak koşuluyla) veya en az 30 saatlik onay almamış herhangi bir program (en az %80’i temel yetkinlikler üzerine olmak koşuluyla) olarak tanımlar. Onay almamış tüm programların, ACC Portfolyo unvanlama başvuru sürecinin bir parçası olarak ICF tarafından incelemeye tabi olduğunu lütfen unutmayın.

*** COVID-19 salgınının topluluklar, ülkeler ve dünya üzerinde devam eden etkisi göz önüne alındığında, ICF Unvanlama ve Standartlar Kurulu, müşteri koçluğu deneyimi güncellik şartının genişletilmesini geçici olarak onaylamış bulunuyor. 31 Aralık 2021’e kadar ACC için başvurmuş olan koçların, deneyim saatleri için güncellik şartı 18 aydan 24 aya uzatılacaktır. Bu, 31 Aralık 2020’de sona erecek şekilde önceden duyurulan geçici önlemin devamıdır. Başvurunuzu göndermeden önceki 24 ay içinde en az 25 saatlik koçluk deneyimini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

PCC

PCC adaylarının, koçluğa özel eğitimin başlangıcını takiben en az 25 müşteriyle gerçekleştirilen en az 500 saatlik (440’ı ücretli olmak üzere *) koçluk deneyimini belgelemeleri gerekir. ** Bu saatlerin en az 50’si, unvanlama başvurusunu göndermeden önceki 24 ay içinde *** gerçekleşmiş olmalıdır.

* COVID-19’un devam eden etkisi göz önüne alındığında, ICF Unvanlama ve Standartlar Kurulu, 31 Aralık 2021‘e kadar PCC başvurusunda bulunanlar için kabul edilebilir pro bono koçluk saatlerinin oranında bir artışı geçici olarak onaylamış bulunuyor. Bu, 31 Aralık 2020’de sona erecek şekilde önceden duyurulan geçici önlemin devamıdır. Bu onay ile birlikte PCC başvurusu için en fazla 50 saat olması gereken pro bono koçluk saatlerinin oranı %20 yükseltilerek 60 saate çıkartılmıştır.

** ICF koçluğa özel eğitimin başlangıcını en az 30 saatlik ICF onaylı herhangi bir program veya en az 30 saatlik herhangi bir Sürekli Koçluk Eğitimi (CCE) programı (en az %80’i temel yetkinlikler üzerine olmak koşuluyla) veya en az 30 saatlik onay almamış herhangi bir program (en az %80’i temel yetkinlikler üzerine olmak koşuluyla) olarak tanımlar. Onay almamış tüm programların, PCC Portfolyo unvanlama başvuru sürecinin bir parçası olarak ICF tarafından incelemeye tabi tutulacağını lütfen unutmayın.

*** COVID-19 salgınının topluluklar, ülkeler ve dünya üzerinde devam eden etkisi göz önüne alındığında, ICF Unvanlama ve Standartlar Kurulu, müşteri koçluğu deneyim güncellik şartlarının genişletilmesini geçici olarak onaylamış bulunuyor. 31 Aralık 2021’e kadar PCC başvurusunda bulunanlar için deneyim saatleri güncellik şartı 18 aydan 24 aya çıkarılacaktır. Bu, 31 Aralık 2020’de sona erecek şekilde önceden duyurulan geçici önlemin devamıdır. Başvurunuzu göndermeden önceki 24 ay içinde en az 50 saatlik koçluk deneyimi gerçekleştirmeniz gerekmektedir.

MCC

MCC adaylarının, koçluğa özel eğitimin başlangıcını takiben, en az 35 müşteriyle gerçekleştirilmiş en az 2.500 saatlik (2.200’si ücretli olmak üzere *) koçluk deneyimini belgelemeleri gerekir.

* COVID-19’un devam eden etkisi göz önüne alındığında, ICF Unvanlama ve Standartlar Kurulu, 31 Aralık 2021‘e MCC başvurusunda bulunanlar için kabul edilebilir pro bono koçluk saatlerinin oranında bir artışı geçici olarak onaylamış bulunuyor. Bu, 31 Aralık 2020’de sona erecek şekilde önceden duyurulan geçici önlemin devamıdır. Bu onay ile birlikte MCC başvurusu için en fazla 250 saat olması gereken pro bono koçluk saatlerinin oranı %20 yükseltilerek 300 saate çıkartılmıştır.

** ICF koçluğa özel eğitimin başlangıcını en az 30 saatlik ICF onaylı herhangi bir program veya en az 30 saatlik herhangi bir Sürekli Koçluk Eğitimi (CCE)  programı (en az %80’i temel yetkinlikler üzerine olmak koşuluyla) veya en az 30 saatlik onay almamış herhangi bir program (en az %80’i temel yetkinlikler üzerine olmak koşuluyla) olarak tanımlar. Onay almamış tüm programların, MCC başvuru sürecinin bir parçası olarak ICF tarafından incelemeye tabi olduğunu lütfen unutmayın.

Koçluk Deneyiminin Doğrulanması

Küresel veri güvenliği düzenlemelerine ve veri güvenliğini koruma amaçlı uygulamalara uygun olarak, ICF Unvanlama adaylarının, başvuruları sırasında koçluk deneyimlerini kanıtlamaları beklenmekte ancak adaylardan kişisel olarak tanımlanabilir müşteri bilgilerinin bulunduğu bir koçluk günlüğü sunmaları beklenmemektedir.

ICF, adayların koçluk deneyimlerini doğrulamak için periyodik denetimler gerçekleştirecektir. Dolayısıyla koçlar, müşterilerinin bilgilerini saklamak ve müşteri koçluk deneyim saatlerini kaydetmek için müşterilerinin onayını almaya ve belgelemeye devam etmelidirler.

Denetim için seçilen koçların, müşterilerin iletişim bilgilerine veya gizli iç koçluk için, kurum içerisinde koçluk saatlerini doğrulama yetkisine sahip bir kişinin iletişim bilgilerine erişmesi gerekecektir. Koçlar, müşterilerinin bilgilerini saklamak için onaylarını almalı ve belgelemelidir. Ayrıca bu bilgilerin nasıl korunacağına ve tutulacağına dair bir politikaya ve ilgili verileri takip etmek için bir sisteme sahip olmalıdır. Bununla birlikte, denetim için seçilenler, müşteri günlüklerini doğrudan ICF’ye göndermeyecektir.

ICF Unvanlama başvurusunda bulunan kişiler, koçun nitelik, uzmanlık, deneyim, eğitim, sertifika ve ICF yeterliliklerini doğru beyan etmelerini zorunlu kılan ICF Etik Kuralları’na tabidir. Bu nedenle, ICF Unvanlama başvuruları sırasında yanlış veya hileli bilgi beyan ettiği tespit edilen kişiler, ICF Unvanlama başvurularının reddi ve / veya iptali ile karşılaşacak ve beş yıla kadar yeni bir ICF Yetki Belgesi için başvurmaktan mahrum kalabilecektir.

GİZLİLİK

Müşteri Bilgilerinin Korunması

ICF Etik Kurallarına uygun olarak, her müşteriden bilgilerini müşteri koçluk günlüğünüzde listelemek için onay almalısınız. Onay, tüm ilgili yasalara (örneğin, AB GDPR) uygun olarak hazırlanmalıdır. Gizlilik politikasına sahip olan kurumlarla yapılan iç koçluk veya üçüncü taraf eğitim düzenlemeleri dışında, isimlerinin listelenmesine izin vermeyen kişiler günlükten çıkarılmalıdır. İç koçluk ve üçüncü taraf koçluğu için, kurum tarafından verilecek bir referans mektubuyla koçluk saatlerinin sayısını doğrulamanız gerekmektedir.

 • Koçluğa başlar başlamaz, müşteri koçluk saatlerini kaydetmeniz gerekmektedir. Basit bir hesap tablosu en etkili günlüktür (https://coachingfederation.org/experience-requirements linkinde bulunan örneğe bakabilirsiniz). Koçluk günlüğüne dört tür müşteri dahil edilebilir: bireysel müşteriler, grup müşteriler, kurum içi müşteriler ve üçüncü taraf müşteriler.

DÖKÜMANTASYON

Müşteri Koçluğu Saatleri

Bir müşteri koçluk saati, başvuran kişinin başka bir rolü olmaksızın yalnızca bir koç olarak kendisine ücret ödeyen bir müşteriyle gerçekleştirdiği 60 dakikalık gerçek koçluktur. (Mentor koçluk veya koçluk süpervizyonu, koçluk eğitimlerine katılım, eğitimler sırasında yapılan kısa koçluklar ve gözlemci olmak, çalışma maksatlı yapılan koçluklara gözlemci olmak ve geribildirim vermek, müşteri koçluk saati olarak KABUL EDİLMEZ.)

60 dakikadan az olan müşteri koçluk seansları, kısmi müşteri koçluk saatleri olarak sayılacaktır (örneğin, 30 dakikalık müşteri koçluğu 0,5 müşteri koçluk saati olarak sayılacaktır). Koçluk yüz yüze, telefonla veya iki tarafın iletişim kurabileceği diğer teknolojilerle gerçekleştirilmelidir.

Koçluk Günlüğü Şablonu

ICF, müşteri koçluk deneyiminizi takip etmek ve belgelemek için https://coachingfederation.org/experience-requirements linkinde örneği verilen ICF Müşteri Koçluk Günlüğü’nü (.xls) kullanmanızı önermektedir. Excel formunu kullanmak, ünvanlama sürecini daha kolay ve verimli hale getirecektir.

Ücretli Saatler

Ücretli saatler şunları içerir:

 • Koçun müşteriden ödeme aldığı koçluk saatleri (ödeme herhangi bir miktarda olabilir veya koçluk karşılığında koçluk da dahil olmak üzere mal veya hizmet takası olabilir)
 • İç koçluk (tanımı aşağıda verilmektedir)
 • Üçüncü taraf koçluğu (tanımı aşağıda verilmektedir)

Bir eğitim programı kapsamında verilen koçluğun müşteri koçluk deneyimine yönelik olarak kullanılabilmesi için; gerçek bir müşteri ile eğitim ortamının dışında verilmesi ve koçluk saatlerinin toplam eğitim saatlerine veya eğitim sertifikasında listelenen CCE’lere dahil olmaması gerekir. Aksi takdirde müşteri deneyimi olarak KULLANILAMAZ. Öğrenciler, eğitmenler, süpervizörler ve mentorların, bir eğitim programı kapsamında verdikleri koçluğu müşteri deneyimi olarak beyan edebilmeleri de bu kurala tabidir.

İç Koçluk

İç koçluk, başvuran koçun istihdamının ve iş tanımının bir parçası olarak yapılan koçluktur.

Doğrudan raporlama hiyerarşisi içinde yapılan koçluk (koçun, çalışanların yakın denetmeni veya üstü olduğu durumlarda), müşteri koçluk saatleri açısından KULLANILAMAZ.

Müşterinin bilgilerini kullanmanızı engelleyen bir kurumsal gizlilik politikası yoksa kurum içi müşteriler diğer bireysel veya grup müşteriler gibi günlüğe kaydedilmelidir.

Müşterinin bilgilerini açıklamanızı engelleyen bir kurumsal gizlilik politikası olmaması durumunda, müşteri koçluk günlüğünüze aşağıdaki bilgileri kaydetmelisiniz:

 • Müşterinin adı ve e-posta adresi veya telefon numarası
 • Koçluk ilişkisinin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Müşteriye koçluk yaptığınız ücretli ve pro bono saatlerin sayısı

Fakat eğer bir gizlilik politikası söz konusuysa, kurum içerisinde sürece aşina olan bir irtibat kişisinden referans mektubu almalısınız. Referans mektubu şirketin antetli kağıdına imzalanmalı ve şunları içermelidir:

 • Adınız
 • İrtibat kişisinin adı ve iletişim bilgileri
 • İrtibat kişisinin kurum içerisindeki rolü
 • Sizin kuruluş içerisindeki rolünüz
 • Kuruluşun gizlilik politikasının doğrulanması
 • Koçluk yapılan saat sayısının, koçluk yapılan müşteri sayısının ve koçluğun gerçekleştiği sürenin teyidi

Referans mektubuna dahil edilecek kurum içi gizli müşterileri koçluk günlüğünüze eklemenize gerek yoktur.

Üçüncü Taraf Koçluğu

Üçüncü taraf koçluğu, koçun bir kurumdan özel olarak müşteriye koçluk yapmak için ödeme aldığı koçluk şeklidir. Ödeme, herhangi bir miktarda veya mal, hizmet takası şeklinde olabilir. Müşterinin bilgilerini kullanmanızı engelleyen bir kurumsal gizlilik politikası olmaması durumunda, üçüncü taraf müşteriler, diğer bireysel veya grup müşterilerle aynı şekilde kaydedilmelidir. Bir gizlilik politikası varsa, kurum içerisinde sürece aşina olan bir irtibat kişisinden referans mektubu almanız gerekmektedir. Referans mektubu şirketin antetli kağıdına imzalanmalı ve şunları içermelidir:

 • Adınız
 • İrtibat kişisinin adı ve iletişim bilgileri
 • İrtibat kişisinin kurum içerisindeki rolü
 • Sizin kuruluş içerisindeki çalışmalarınız
 • Kurumun gizlilik politikasının doğrulanması
 • Koçluk yapılan saat ve koçluk yapılan müşteri sayısı ile koçluğun gerçekleştiği sürenin teyidi

Referans mektubuna dahil edilecek üçüncü taraf gizli müşterileri koçluk günlüğünüze eklemenize gerek yoktur

Pro Bono Saatleri

Pro bono saatleri şunları içerir:

 • Gönüllü / Bağış Koçluğu

Öğrenciler, eğitmenler, süpervizörler ve mentorların, bir eğitim programı kapsamında verdikleri koçluğu müşteri deneyimi olarak beyan edebilmeleri için; koçluğun gerçek bir müşteri ile eğitim ortamının dışında verilmesi ve koçluk saatlerinin toplam eğitim saatlerine veya eğitim sertifikasında listelenen CCE’lere dahil olmaması gerekir. Aksi takdirde müşteri deneyimi olarak BEYAN EDİLEMEZ. Ek olarak; koçluk eğitimlerine katılım, eğitimler sırasında yapılan kısa koçluklar ve gözlemci olmak, çalışma maksatlı yapılan koçluklara gözlemci olmak ve geribildirim vermek, müşteri koçluk saati olarak KABUL EDİLMEZ.

Akran Koçluğu (P2P)

Akran koçluğu, iki kişi arasındaki koçluk alışverişidir.

Akran koçluğu (eğitim programının dışında) ücretli veya takas koçluk olarak gerçekleştirilebilir. Akran koçluğu (Karşılıklı Akran Koçluğu dahilinde) ücretli saatler olarak talep edilebilir. Bir eğitim programında verilen koçluk, gerçek bir müşteri ile sınıf ortamı dışında gerçekleştirilmedikçe ve koçluk saatleri toplam eğitim saatlerine veya eğitim sertifikasında listelenen Sürekli Koçluk Eğitimleri’ne (CCE) dahil edilmedikçe, müşteri koçluk deneyiminize yönelik olarak KULLANILAMAZ.

Bireysel Müşteriler

Her bir müşteri için günlüğe şunları kaydetmeniz gerekmektedir:

 • Müşterinin adı ve e-posta adresi veya telefon numarası
 • Koçluk ilişkisinin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Müşteriye koçluk yaptığınız ücretli ve pro bono saatlerin sayısı

İsimlerinin listelenmesine izin vermeyen bireysel müşteriler günlükten çıkarılmalıdır. Alacağınız onay, ilgili tüm yasalara (örneğin, GDPR) uygun olarak belgelenmelidir.

Grup Koçluğu Oturumları

Bir koçluk seansının grup koçluğu olarak nitelendirilmesi için, gündem katılımcılar tarafından belirlenmeli ve koç ile katılımcılar arasında eşzamanlı etkileşim ile oturum interaktif olmalıdır. Bireysel müşteri koçluk saatleri ve grup koçluk saatleri, müşteri koçluk günlüğünde ayrı ayrı belgelenmelidir.

Grup koçluğu seansları için, koçluk günlüğünüzde aşağıdakileri kaydedin:

 • Gruptaki bir kişinin adı ve e-posta adresi (gruptaki diğer kişilerin adlarını veya grubun adını vermenize gerek yok)
 • Koçluk ilişkisinin başlangıç ve bitiş tarihi
 • Gruba koçluk yaptığınız ücretli ve pro bono saatlerin sayısı
 • Gruptaki kişi sayısı (sadece 15 veya daha az kişilik gruplar sayılacaktır)

Gruptaki katılımcı sayısını saat ile çarparak koçluk verdiğiniz saat sayısını ÇOĞALTAMAZSINIZ. 15 kişiye bir saat koçluk yaparsanız, bunu 15 saat değil, yalnızca bir saatlik koçluk olarak sayabilirsiniz.

Bir gruptaki her bir kişi, gerekli toplam müşteri sayısını karşılamak üzere bir müşteri olarak sayılır. (Eğitim / öğretimler, mentor koçluk, kolaylaştırıcı eğitim atölyeleri vb. müşteri koçluğu olarak GÖSTERİLEMEZ.)

Bu doküman https://coachingfederation.org/experience-requirements linkinde bulunan ICF Unvanlama İçin Deneyim Gereksinimleri’nin çevirisidir. Çeviri desteği için ADLER Koçluk Eğitim ve Yönetim Danışmanlık’a teşekkür ederiz.