ACC olmak için izlenebilecek üç yol vardır. Eğitiminize en uygun yolun hangisi olduğunu belirlemek için aşağıdaki şartları lütfen dikkatlice inceleyin.

Şayet koçluk eğitiminize ICF tarafından akredite olmamış bir koçluk okulu ile başladıysanız veya (CCE) Sürekli Koç Eğitimi saatleri veren bir okul ile başladıysanız “ACC Portfolio Path” seçeneğiyle başvurmanız gerekmektedir. ICF tarafından Akredite olmayan eğitiminiz koçluk eğitimi olarak kabul edilmezse, akredite eğitiminiz başladıktan sonraki koçluk saatlerini ilave olarak tamamlamanız gerekecektir.

Associated Certified Coach (ACC) Başvuru Koşulları

ACC ACTP

ACC ACSTH

ACC Portfolio

ICF Akredite Koçluk Eğitim Programı”nın (ACTP) tamamını bitirmiş olmak

Koçluk eğitim programınızı buradan kontrol edin

En az 60 saatlik ACTP (Akredite Koçluk Eğitim Programı) ya da ACSTH (Onaylı Koçluk Eğitim Saatleri) tamamlamış olmak

Koçluk eğitim programınızı buradan kontrol edin

ICF temel koçluk yetkinliklerini içeren en az 60 saatlik koçluğa özel eğitim alındığını güçlü dökümantasyon ile belgelemek.

En az 8 müşteri ile 100 saatlik (75 saati ücretli) koçluk tecrübesi (Koçluk eğitimleriniz başladıktan sonra)

En az 25 saati ACC unvan başvurunuzdan önceki 18 ay içinde yapılmış olmalı.

Mentor Koç ile 10 saat çalışıldığı online başvuru sırasında belgelenmelidir

 

Bir koçluk seansının ses kaydı (Türkçe ya da İngilizce) ve yazılı transkripti (İngilizce) başvuruya eklenmeli.

MentorKoç ile 10 saat çalışıldığı online başvuru sırasında belgelenmelidir

Koçluk Bilgi Değerlendirmesi’ni başarı ile (Coach Knowledge Assessment CKA) tamamlamak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu değerlendirmenin bir kez yapılması yeterlidir.

En az 8 müşteri ile 100 saatlik (75 saati ücretli) koçluk tecrübesi (Koçluk eğitimleriniz başladıktan sonra)

En az 25 saati ACC unvan başvurunuzdan önceki 18 ay içinde yapılmış olmalı.

Koçluk Bilgi Değerlendirmesi’ni (Coach Knowledge Assessment CKA) başarı ile tamamlamak. Çoktan seçmeli sorulardan oluşan bu değerlendirmenin bir kez yapılması yeterlidir

En az 8 müşteri ile 100 saatlik (75 saati ücretli) koçluk tecrübesi (Koçluk eğitimleriniz başladıktan sonra)

En az 25 saati ACC unvan başvurunuzdan önceki 18 ay içinde yapılmış olmalı.

Performans değerlendirmesi (ses kaydı ve yazılı koçluk transkripti başvuru sırasından yüklenmelidir.

ICF Üyeleri: $100 USD
Üye olmayanlar: $300 USD

Tahmini sonuçlanma süresi: 14 hafta

ICF Üyeleri: $300 USD
Üye olmayanlar: $500 USD

Tahmini sonuçlanma süresi: 14 hafta

ICF Üyeleri: $400 USD
Üye olmayanlar: $600 USD

Tahmini sonuçlanma süresi: 14 hafta