Unvan yenileme

ICF, Dünya çapındaki profesyonel koçlar için yüksek standartları korur. ICF Unvanının her üç yılda bir yenilenmesi gerekir. Unvan yenileme, koçluk alanındaki mesleki standartlara olan bağlılığınızı ve devam eden kendi gelişim ve eğitiminizi gösterir.

Aşağıdaki maddelerdeki mavi metinlere tıklamakvar ise konuyla ilgili ek bilgi verecektir.

Yenileme Gereksinimleri

  • Çevrimiçi ünvan yenileme başvurusunun uygun belgelerle birlikte sunulmasının ardından başvuru satın alımı yapılır. Ünvan yenileme başvurusunda bir bağlantı ( link) e-postayla gönderilecektir.
  • En az 40 saat Sürekli Koç Eğitimine (CCE) katılım ve ünvan yenileme ilk ödülünün verilmesinden bu yana geçen üç yılda veya son yetkilendirmenizin yenilenmesinden bu yana en az 24 saat Temel Yetkinliklerin tamamlanmasıdır.
  • 2016’dan itibaren, ICF Ünvan Sahipleri, koçluk etiği alanında ICF ünvan yenilemesi için uygun olmak üzere en az üç (3) Sürekli Koç Eğitimi (CCE) biriminin tamamlandığını göstermelidir. Bu gereklilik, ICF Ünvanı 31 Aralık 2016’da veya sonrasında sona erecek olan tüm koçlar için geçerlidir. ICF ünvanı 31 Aralık 2015’te sona erecek olan koçlar için geçerli değildir.
  • ICF Etik CCE Kursunu görüntüleyin.
  • Yalnızca ACC yenilemeleri için, ilk ünvan için gerekli olan saatlerin üzerine, ünvanın ilk ödüllendirilmesinden sonra veya son kimlik bilgilerinin yenilenmesinden itibaren üç yıl içinde tamamlanan ek 10 saatlik Mentor Koçluğu gereklidir. Bu gereklilik, bir koç olarak sürekli büyümenizi teşvik etmek ve sizi sonraki ünvan düzeyine taşımasına yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Sürekli Koç Eğitimi (CCE)

CCE iki kategoriye ayrılır: Temel Yetkinlikler ve Kaynak Geliştirme.

  • Temel Yetkinlikler: ICF Temel Yetkinlikleri ile doğrudan ilişkili ileri düzey koç eğitimi, yazma veya araştırmasıdır.
  • Kaynak Geliştirme: Bir koçun mesleki gelişimine katkıda bulunan ICF Temel Yetkinlikleri dışında eğitim, yazma, araştırma veya kendi kendine çalışmasıdır.

Kabul Edilen CCE Kaynakları’na git

CCE için Kabul Edilen Kaynaklar

Aşağıda Sürekli Koçluk Eğitimi (CCE) için kabul edilen üç kaynak sıralanmıştır. ICC ünvanlamanın ilk yapılmasından bu yana veya son yenilemeden sonraki üç yıl içinde tamamlanmış CCE birimlerini gönderebilirsiniz.

Eğitim Çeşitleri

  Beklenen Destekleyici Dökümanlar

ICF Etkinliği tarafından sağlanan CCE saatleri

ICF etkinliğinin ismi, etkinliğin adı ve günü CCE miktarını ve çeşidini içeren sertifika

ICF tarafından onaylanmış sağlanan CCE saati veren kişilerin programları

Sertifika, Mektup, e-mailde ICF CCE’su veren kişinin ismi, etkinliğin günü, CCE miktarı, çeşidini içeren sertifika

ICF Bölgesel ve Global konferansı tarafından sağlanan CCE saatleri

ICF etkinliği veya konferansının adı, günü ve CCE çeşidi ve miktarını içeren sertifika

ICF ACSTH or ACTP programlarının eğitim saatleri

Sertifika, Mektup, e-mailde ICF CCE’su veren kişinin ismi, etkinliğin günü, CCE miktarı, çeşidini içeren sertifika ile toplam eğitim saati

ICF tarafından onaylanmış özel proje ve etkinlikler

Özel proje veya etkinliğiniz onaylandıysa ICF ile yaptığınız anlaşma

Eğitim Çeşitleri

Beklenen Destekleyici Dökümanlar

Eğitmenler ve katılımcılar arasında canlı, birebir sesli etkileşim içeren önceden ICF tarafından onaylanmamış eğitim.

Sağlayıcıdan gönderilen antetli kâğıda olay / sınıf, tarih ve eğitim saati miktarı ile birlikte ders müfredatını ve teslimat yöntemini gösteren belgeler (ders müfredatı, özet, öğrenci veya Öğretim elemanları el kitabı ve müfredatın ayrıntılı bir tarifi sağlayan herhangi bir broşür veya ders materyali).

ICF Onaylı Eğitim’in eğitmeni olarak görev yapmak.

Süpervizörünüzün eğitim organizasyonunun antetli kağıdında, dersin adı, tarihini ve öğrettiği saat sayısıyla ilgili mektup.

NOT: Bir kerelik bir içerik tesliminde öğretilen saat sayısını talep edebilirsiniz.

Mentor Koç ve / veya süpervizör olarak hizmet etmek.

Müşteri adı, iletişim bilgileri, tarihler ve tamamlanan saat sayısı dahil olmak üzere mektup .

Bir ICF Yetkili Koçun ICF Temel Yetkinlikleri konusunda mentörlüğü altında olmak.

ICF Mentor Koç adı, e-posta, kimlik bilgisi seviyesi, danışmanlık başlangıç ve bitiş tarihi ve mentörlük yapılan toplam süreyi sunun

Koçluk becerilerinin geliştirilmesi ve yararlanması için yansıtıcı diyalog ve işbirliğine dayalı öğrenme kurmaya yönelik Denetleme.

Süpervizörün adı, e-postası, süpervizyon başlangıç ve bitiş tarihi ve toplam saati sunun NOT: telefonda süpervizyon kabul edilmeyecektir. .

CCE, ACSTH veya ACTP programı olarak onay için ICF’ye sunulan eğitim müfredatını geliştirme.

Eğitimin gözden geçirilmek üzere ICF’ye teslim edildiği tarihi verin.

Yayınlanmış yazı.

Yayınlama tarihini doğrulayan belgeler.
NOT: Sosyal medya ilanları yazmak için harcadığınız zamanı (yani Facebook, Twitter, LinkedIn vb.) kabul edilmez.

Yayınlanmış hakemli araştırma

Yayınlama tarihini doğrulayan belgeler.

Eğitim Etkinliği

Gerekli Destekleyici Belgeler

Koçluk dışı eğitim (kişisel veya mesleki gelişiminize bir koç olarak katkıda bulunan ICF Temel Yetenekleri dışında eğitim).

Etkinlik / sınıf, tarih ve tamamlanan saat sayısıyla birlikte sağlayıcıdan çıkarılan antetli kağıtta verilen belge, mektup veya e-posta.

Okuma, yazma, araştırma ve diğer deneyimler de dahil olmak üzere ICF Temel Yetenekleriyle ilgisi olmayan etkinlikler.

Faaliyetlerinizin özet bilgileri ve bir koç olarak gelişiminize nasıl katkıda bulundukları.

Arşivlenmiş Sanal Eğitim Oturumları (sadece ICF Global Üyeleri için).

Yenileme başvurusunun kendi kendine çalışma bölümünde tamamlanan oturumun ve tarihin adı.

ICF tarafından onaylanmış, ACTP veya ACSTH programı içinde tamamlanmış kendi başına çalışma

Olay / sınıf, tarih ve tamamlanan saat sayısıyla birlikte sağlayıcıdan çıkarılan antetli kağıtta verilen belge, mektup veya e-posta.

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız

Ünvan yenileme uygulaması aracılığıyla daha yüksek bir ünvantalep etmek mümkün değildir. Daha yüksek ünvan talep etmek isterseniz, bu ünvan başvurusunu göndermeniz gerekecektir.

Ünvan Yenileme Satın Alma Başvurusu

Aşağıdaki ICF Ünvan Yenileme uygulamasını satın alın. Satın aldıktan sonra, e-posta yoluyla başvurunuza bir bağlantı gönderilecektir. Lütfen yukarıdaki örnek başvuruyu (PDF) indirin ve bilgilerinizi çevrimiçi başvuruyu başlatmadan önce hazırlayın.

Maliyet:
ICF üyeleri için: 175 USD
Üye olmayanlar için: 275 USD