by ICF Türkiye ICF Türkiye

01 Nisan 2021’de Başlıyor!

Sağlıklı gelişen toplumun ayrılmaz bir parçası olan Profesyonel Koçluk, ülkemizde de resmen kabul edilmiş bir meslektir. ICF (International Coaching Federation)’in Türkiye’deki imtiyazlı kuruluşu olan ICF Türkiye, koçluk mesleğinin doğru tanıtılması, saygınlığının artırılması, temel koçluk yetkinlik kriterlerine ve etik standartlara aykırı uygulamaların durdurulması adına çalışmalarını sürdürmektedir.

Bu kapsamda, koçluk ile ilgili toplumumuzdaki olumlu / olumsuz algıyı net olarak görebilmek, olumsuz koçluk algısının kaynağını saptamak, olumsuz algının olumluya nasıl çevrilebileceğini, olumlu olan algının nasıl güçlendirilip genişletilebileceğini öğrenmek amacıyla ICF Türkiye-PDR InSight iş birliği ile Profesyonel Koçluk Algı Araştırması 2021’i başlatıyoruz.

“Profesyonel Koçluk Algı Araştırması-2021”in sonuçları, ICF Türkiye tarafından 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Uluslararası Koçluk Haftası’nda koçluk camiası ile paylaşılacaktır.

1 Nisan 2021- 30 Nisan 2021 tarihleri arasında açık olacak araştırmaya katılan kişilere, sonuç raporu, mayıs ayındaki Uluslararası Koçluk Haftası sonrasında ücretsiz olarak gönderilecektir.

Araştırmaya katılan kişi ve kurumların isimleri KVKK kapsamında gizli tutulmaktadır.