ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız
Ara
Close this search box.

Giriş Yap

Diğer Sayfalar

Ünvanlanma Sürecinde Performans Değerlendirme

ICF, üye koçların becerilerini geliştirmelerine destek olmakla yükümlü olduğuna inanır. Her Master Sertifikalı Koç (MCC) yola bir yeni başlayan olarak çıkmıştır. Orta düzeyde bir beceri seviyesine doğru ilerlemiş ve koçun, danışanı hakkında bir öğrenen olduğunun kesin olarak sergilenmesi ile kendini belli eden ustalığa ulaşmıştır. ICF Unvanlamasının üç aşaması koçluk yolculuğu boyunca gelişim ve öğrenmenin sürekliliğini yansıtır.

Ünvanlanma sürecinin bir parçası olarak, başvuru sahiplerinin ICF Temel Yetkinliklerine göre değerlendirilecekleri Performans Değerlendirme sisteminden geçmeleri gereklidir. Seviye 3, ACSTH ve Portfolyo Ünvanlanma patikalarından başvuru yapanların, ICF Değerlendiricileri tarafından incelenmek üzere koçluk görüşmelerinin kayıt(lar)ını ve çeviri(ler)ini ibraz etmeleri gereklidir.

Kaydını Türkçe olarak gönderecek başvuru sahiplerinin hem Türkçe hem İngilizce dillerinde transkript eklemeleri gereklidir. Koçluk seansında çevirmen olması kabul edilmez.

Kaydını İngilizce olarak gönderecek başvuru sahiplerinin sadece İngilizce dilinde transkript göndermeleri yeterlidir.

Asgari Beceri Gereklilikleri (Markers)

Asgari Beceri Gereklilikleri, kayıtlı bir koçluk görüşmesinde hangi ICF Temel Yetkinliklerinin, ne ölçüde kullanıldığının, eğitim almış bir değerlendirici tarafından belirlenebilmesine yönelik göstergelerdir. Performans Değerlendirme sürecinin adil, tutarlı, güvenilir, tekrarlanabilir ve savunulabilir olmasını destekler.

ICF Akredite Sertifikalı Koç (ACC) Kriterleri

ICF, üye koçların becerilerini geliştirmelerine destek olmakla yükümlü olduğuna inanır. Her Master Sertifikalı Koç (MCC) yola bir yeni başlayan olarak çıkmıştır. Orta düzeyde bir beceri seviyesine doğru ilerlemiş ve koçun, danışanı hakkında bir öğrenen olduğunun kesin olarak sergilenmesi ile kendini belli eden ustalığa ulaşmıştır. ICF Unvanlamasının üç aşaması koçluk yolculuğu boyunca gelişim ve öğrenmenin sürekliliğini yansıtır.

Bu belge, ACC (Associate Certified Coach-Akredite Sertifikalı Koç) unvanlama sürecindeki koçların performans değerlendirmesine hazırlanmalarını desteklemek üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu dokümanın, mentor koçlara ve süpervizörlere bu koçları destekleme konusunda; koçluk eğitimi ve öğretim sağlayıcılarına da programlarının akreditasyon taahhütleri konusunda yardımcı olacağını umuyoruz. Amacımız, koçların ACC performans değerlendirmesini başarıyla tamamlamalarına ve güncellenmiş ICF Temel Yetkinlikler ile uyumlu olarak koçluk becerilerini geliştirmeye devam etmelerine destek olmaktır.

Unvan almak isteyen koçlar için bu doküman, değerlendiricilerin değerlendirme yaparken ICF Temel Yetkinlikleri ile ilgili neleri dikkate aldıklarının anlaşılmasını sağlayacaktır. ACC seviyesinde olunduğunu gösterebilmek için gerekli minimum beceri seviyesini sunacak, aynı zamanda ACC performans değerlendirmesini engelleyebilecek koçluk-dışı davranışların neler olabileceğini anlamaya yardımcı olacaktır. Bu doküman, koçun aşağıdaki soruları kendisi için yanıtlamasına yardımcı olabilir:

 • Yetkinlik 1: ACC koç olmak ne anlama geliyor?
 • Yetkinlik 2:ICF değerlendiricileri ACC seviyesindeki koçları değerlendirirken neleri duymaya dikkat ederler?
 • Yetkinlik 3:Koçluk yolculuğumda ilerlerken, güçlü yönlerim ve ACC değerlendirmesini geçmek için geliştirmem gereken beceriler nelerdir?

Son olarak, ICF müşterilerin ACC koçlardan gerçek ve güçlü bir değer aldığına inanmaktadır. Bu değer her zaman koçun müşteriye ve müşterinin başarmak istediklerine gösterdiği ilgiye ve koçun müşterinin gündemine verdiği tam desteğe bağlıdır. Her koçu ve her bir koçun kendi yolculuğunu çok değerli görüyoruz ve bir koç olarak gelişim yolculuğunuzu ve ICF’teki unvan yolculuğunuzu desteklemeyi dört gözle bekliyoruz. 

 1. Etik Kuralları Uygular

Tanım: Koçluk etik standartlarını anlar ve bunları tutarlılıkla uygular.

 1. Müşteri, sponsor ve tüm diğer ilgili paydaşlarla ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve kişisel güvenilirlik sergiler.
 2. Müşterinin kimliğine, çevresine, deneyimlerine, değerlerine ve inançlarına duyarlılık gösterir.
 3. Müşteri, sponsor ve diğer ilgili paydaşlarla uygun ve saygılı bir dille iletişim kurar.
 4. ICF Etik Kurallarına uyar ve Temel Değerlerini sürdürür.
 5. Müşteri bilgilerinin gizliliğini, geçerli kanunlar ve ilgili sözleşmeler uyarınca korur.
 6. Koçluk ile danışmanlık, terapistlik ve diğer benzer disiplinlerin farklarını ve sınırlarını bilir ve korur.
 7. Gerektiğinde müşteriyi diğer uygun disiplinlere yönlendirir.

Önemli Not:ICF Etik Kurallarına ve uygulamasına aşinalık, tüm koçluk seviyeleri için gereklidir ve koçluk konusunda güçlü bir etik anlayış sergileme standardı herhangi bir seviyedeki – Akredite Sertifikalı Koç (ACC), Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) veya Master Sertifikalı Koç (MCC)- ICF unvanlı koç için benzerdir.

Başvuru sahibi, performans değerlendirmesinde ICF Etik Kurallarına uyum göstermelidir. Performans değerlendirme kaydında ICF Etik Kurallarını açıkça ihlal eden bir başvuru sahibi bu yetkinlikten geçemeyecek ve unvan başvurusu reddedilebilecektir.

Ayrıca, başvuru sahibi performans değerlendirmesinde tutarlı bir şekilde koç rolünde kalmalıdır. Bu, araştırma ve keşif odaklı bir koçluk diyaloğu bilgisine sahip olunduğunun gösterilmesini ve odağı şimdi ve gelecekte tutmayı içerir. Başvuru sahibi, öncelikli olarak müşteriye ne yapacağını veya nasıl yapacağını söylemeye odaklanıyorsa (danışmanlık modu) veya konuşma öncelikli olarak geçmişe, özellikle de duygusal geçmişe odaklanıyorsa (terapötik mod) bu yetkinliği geçemeyecektir.

Eğer bir aday, ICF’in koçluk tanımını şekillendiren temel keşif ve çağrışım yaratma becerileri konusunda net değilse, beceri kullanımındaki bu netlik eksikliği aşağıda listelenen diğer yetkinliklerin bazılarında beceri seviyelerinin gösterilmesine de yansıyacaktır. Örneğin, bir koç neredeyse sadece tavsiye veriyorsa veya koç tarafından seçilen belirli bir cevabın müşterinin yapması gereken şey olduğunu belirtiyorsa, itimat ve güven, koç konumunun sürdürülmesi, aktif dinleme, farkındalık yaratma ve müşterinin gelişimini kolaylaştırma da mevcut olmayacak ve herhangi bir seviyede unvan talebi reddedilecektir.

 1. Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir

Tanım: Açık, meraklı, esnek ve müşteri merkezli zihin yapısı geliştirir ve sürdürür.

 1. Müşterinin kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu kabul eder.
 2. Bir koç olarak sürekli öğrenme ve gelişimini devam ettirir.
 3. Koçluğunu geliştirmek üzere sürekli geribildirim alabileceği pratikler yapar.
 4. Kültürün ve farklı bakış açılarının kendisi ve diğerleri üzerindeki etkisinin farkında ve açık olur.
 5. Farkındalıklarını ve sezgilerini müşterilerinin yararına kullanır.
 6. Kendi duygularını yönetme becerisini geliştirir ve sürdürür.
 7. Seans öncesi zihinsel ve duygusal hazırlık yapar.
 8. Gerektiğinde dış kaynaklardan yardım ister.

Yetkinlik 2: Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir koçluk uygulayıcıları için temel bir yetkinlik görevi görür ve öncelikli olarak koçun “varlığına” odaklanır. İlgili davranışlar, genellikle belirli bir koçluk görüşmesinden ziyade koçun tüm uygulamaları boyunca sergilenir. Dolayısıyla, değerlendirme süreci içinde, bu yetkinlik alanının tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi daha zordur. Bu sebeple, bu yetkinlik alanında değerlendirme amacıyla kullanılan herhangi bir davranış veya beceri ifadesi bulunmamaktadır. Bunun yerine, başvuru sahibinin Yetkinlik 2: Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir yetkinliğine dair bilgisi ve kullanma becerisi ICF Unvanlaması için yapılan yazılı sınavda daha doğrudan değerlendirilir.

 1. Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür

Tanım: Müşteri ve ilgili paydaşlar ile koçluk sürecine, koçluk ilişkisine, planlamasına ve hedeflerine ilişkin açık ve anlaşılır anlaşma oluşturmak için iş birliği yapar. Tüm koçluk süreci için olduğu gibi her bir koçluk seansı için de anlaşmalar yapar.

 1. Müşteriye ve ilgili paydaşlara koçluğun ne olduğunu ne olmadığını ve süreci açıklar.
 2. Müşteriyle ve ilgili paydaşlarla, koçluk ilişkisinde nelerin uygun olup olmayacağını, hangi hizmetlerin sunulup sunulmayacağını ve tarafların sorumluluklarını açıklayan anlaşmalar yapar.
 3. Koçluk ilişkisine dair, lojistik bilgiler, ücretler, görüşme organizasyonu, süresi, sürecin sona erdirilmesi, gizlilik ve sürece diğerlerini dahil etme gibi konularda açıklık sağlayarak anlaşmaya varır.
 4. Müşteri ve ilgili paydaşlar ile kapsamlı bir koçluk planı ve hedefleri oluşturmak için iş birliği yapar.
 5. Müşteri ile müşteri-koç uyumluluğu konusunda iş birliği yapar.
 6. Müşterinin seanstan ne elde etmek istediğini belirginleştirmesinde veya teyit etmesinde iş birliği yapar.
 7. Müşterinin seans sonunda ulaşmak istediği sonuç için neyi belirlemeye ve neyi çözmeye ihtiyaç duyduğunu tanımlaması için alan açar/iş birliği yapar.
 8. Koç, Müşterinin koçluk ilişkisinin bütününde ya da seans sonunda ulaşmak istediği sonuca ulaştığını anlaması için başarı ölçütünün tanımlanması ve teyit edilmesi için müşteriyle iş birliği yapar.
 9. Seansın odağı ve süresini yönetmek için müşteriyle iş birliği yapar.
 10. Müşteri tarafından aksi talep edilmediği sürece, Koç tüm seans boyunca müşterinin istediği sonuca ulaşması yönünde koçluk yapmayı sürdürür.
 11. Koçluk ilişkisini, deneyimi onurlandıracak şekilde bitirmek üzere müşteriyle iş birliği yapar.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Görüşme için bir anlaşma oluşturmada netlik ve derinlik
 2. Anlaşma, başarı ölçütleri ve ele alınacak konuların oluşturulmasında koçun müşteriyle ortaklık kurma becerisi ve ortaklığın derinliği
 3. Koçun görüşme boyunca müşterinin gündeminde kalma becerisi

ACC seviyesinde, Yetkinlik 3: Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun müşteriyi görüşmede neyi başarmak istediğini belirlemeye davet etmesi ve müşteri aksini belirtmediği sürece bu gündeme bağlı kalmasıdır.

Spesifik olarak, ACC başvuru sahipleri, Yetkinlik 3: Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç ve müşteri, müşterinin görüşmede neyi başarmak istediği ile ilgili bir anlaşmaya varır
 • Koç, müşteriyi koçluk görüşmesi sonunda elde etmek istediği çıktıyı tanımlamaya davet eder
 • Koç, müşteri tarafından aksi belirtilmedikçe, müşteri tarafından belirlenmiş gündeme uygun hareket eder
 • Koç, müşteri ve müşterinin başarmak istediği şeyle nasıl bir ilişkisi olduğunu merak eder

Başvuru sahibi, müşteri yerine gündemi seçer veya müşterinin seçtiği konu etrafında koçluk yapmazsa, ACC performans değerlendirmesinde Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır.

 1. İtimat ve Güven Oluşturur

Tanım: Güven verici ve destekleyici bir ortam sağlayarak müşterinin özgürce paylaşım yapması için alan açar, iş birliği yapar. Karşılıklı saygı ve güven ilişkisini sürdürür.

 1. Müşteriyi kimliği, çevresi, deneyimleri, değer ve inançları da dahil olmak üzere bütünsel olarak anlamaya çalışır.
 2. Müşterinin kimliğine, algısına, stiline ve kullandığı dile saygı gösterir; koçluğunu buna uyumlandırır.
 3. Koçluk süresince müşterinin kendine has yeteneklerini, iç görülerini ve özgünlüğünü kabul eder ve saygı gösterir.
 4. Müşteriyi destekler, empati ve ilgi gösterir.
 5. Müşterinin duygularını, algılarını, endişelerini, kaygılarını, inançlarını ve önerilerini ifade etmesini kabul eder ve destekler.
 6. Hassasiyet göstermek ve güven oluşturmak amacıyla açıklık ve şeffaflık sergiler.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun müşteri ile kurduğu bağın derinliği ve müşteriyi desteklemesi
 2. Koçun müşteriye ve müşterinin düşünme, yaratma süreçlerine saygı göstermesi
 3. Koçun karşılıklı güven temin etmek üzere müşteriye karşı açık, kendine özgü ve kırılgan olmaya istekli olması

ACC seviyesinde, Yetkinlik 4: İtimat ve Güven Oluşturur ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun müşteri için gerçek bir ilgi, destek ve saygı göstermesi ve müşterinin inançlarına, algılarına, öğrenme stiline ve kişisel varlığına temel düzeyde uyum sağlamasıdır.

Spesifik olarak, ACC başvuru sahipleri, Yetkinlik 4: İtimat ve Güven Oluşturur ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşterinin o anın içinde öğrendiklerini ve içgörülerini kabul eder
 • Koç, müşterinin ifade ettiği duyguları, algıları, ilgileri, inançları veya önerileri araştırır
 • Koç, müşteri için destek ve ilgi ifade eder, ancak bu destek müşterinin bütünselliğine olmaktan ziyade müşterinin bağlamına, problem veya durumuna odaklanır

Koç, müşterinin konu hakkındaki görüşünden ziyade kendi görüşüne belirgin bir ilgi gösteriyorsa; koç, müşterinin durumu hakkındaki düşüncelerine dair müşteriden bilgi istemiyorsa, koç müşteriye karşı saygısız ise veya destekleyici değilse; veya koçun ilgisi müşterinin kendisinden çok koçun kendi performansına veya konu ile ilgili bilgisinin gösterilmesine odaklanıyorsa, koç, ACC performans değerlendirmesinde İtimat ve Güven Oluşturur maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır.

 1. Koç Konumunu Sürdürür

Tanım: Açık, esnek, sağlam ve güvenli bir koç konumunu içselleştirerek müşteriyi tümüyle kapsayacak farkındalıkta ve anda kalır.

 1. Odaklı, gözlemci, empatik ve müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren tarzını sürdürür.
 2. Koçluk süreci boyunca merak gösterir.
 3. Müşteriyle anda ve odakta kalmak üzere duygularını yönetir.
 4. Koçluk süreci boyunca, müşterinin güçlü duyguları ile çalışırken kendine güvenir.
 5. Bilmeme durumunda çalışmaktan rahattır.
 6. Anlamlı sessizlik, duraklama ve yansıtmayı kullanarak müşterinin farkındalık yaşaması için alan açar.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun müşteri ile kurduğu ortaklığın ve müşteriye gösterdiği ilginin derinliği
 2. Koçun gözlem derinliği ve müşterinin bütünlüğünü koçluk sürecine dahil edebilmesi
 3. Koçun derinlemesine düşünme için alan yaratma becerisi ve koçun hem konuşma hem de sessizlik yoluyla müşterinin yanında koç konumunu sürdürebilmesi

ACC seviyesinde, Yetkinlik 5: Koç Konumunu Sürdürür ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun müşteri ve müşterinin gündemine merak göstermesi ve görüşme boyunca müşterinin sunduğu bilgilere gösterdiği duyarlılıktır.

Spesifik olarak, ACC başvuru sahipleri, Yetkinlik 5: Koç Konumunu Sürdürür ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, görüşme boyunca meraklıdır
 • Koç, müşterinin sunduğu durumları kabul eder
 • Koç, en azından görüşmenin bir kısmında müşterinin görüşmeyi yönlendirmesine izin verir

ICF, İtimat ve Güven Oluşturur ve Koç Konumunu Sürdürür yetkinliklerinin birbirleri ile oldukça ilişkili olduğunu not olarak belirtir. Dolayısıyla koç, müşterinin konu hakkındaki görüşünü keşfetmekten ziyade kendi görüşlerine belirgin bir ilgi gösteriyorsa, müşterinin durumu hakkındaki düşüncelerine dair müşteriden bilgi istemiyorsa veya bu bilgiye tepkisiz kalıyorsa, koç sürekli olarak görüşmeyi yönlendiriyorsa, veya koçun ilgisi kendi performansına veya konu ile ilgili bilgisinin gösterilmesine odaklanmışsa, ACC performans değerlendirmesinde Koç Konumunu Sürdürür maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır.

 1. Etkin Dinler

Tanım: Tanımı: Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine odaklanarak, kendisini bütünsel olarak ifade etmesini destekleyerek dinler.

 1. Müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlayabilmek için onun kimliğini, ekolojisini, deneyimlerini, değer ve inançlarını dikkate alır.
 2. Müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlamak ve açıklık sağlamak üzere müşteriye yansıtma veya özetleyerek geri besleme yapar.
 3. Müşterinin anlattığının ardında daha fazlası olduğunda bunu fark eder ve araştırır.
 4. Müşterinin duygularını, enerji değişimini, sözsüz ipuçlarını ve davranışlarını fark eder, kabul eder ve keşfeder.
 5. Müşterinin kelimelerini, ses tonunu ve beden dilini bütünleştirerek tam olarak ne iletmek istediğini saptar.
 6. Müşterinin seanslar boyunca tema ve kalıplarını fark edecek şekilde davranış ve duygularındaki eğilimlerine dikkat gösterir.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koç müşterinin kendisine ve gündemine dair ne ilettiğine derinlemesine dikkat eder
 2. Koçun, kelimelerin hem gerçek hem de duygusal anlamlarını kapsayacak şekilde, çoklu seviyelerde duyma becerisi
 3. Koçun, kullanılan dil, duygu ve eylemlerdeki uyumsuzlukları fark etmek de dahil olmak üzere, müşterinin deneyimlediği temel inançları, düşünmeyi, yaratmayı ve öğrenmeyi duyma yeteneği
 4. Koçun müşterinin dilini duyma, kendi kullandığı dille bütünleştirebilme ve müşteriyi daha derin keşiflere davet etme becerisi

ACC seviyesinde, Yetkinlik 6: Etkin Dinler ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun, müşterinin gündemiyle ilgili olarak ne ilettiğini dinlemesi, anlayış netliğini sağlamak üzere müşterinin sunduklarına karşılık vermesi ve müşterinin gündemine ulaşmasını desteklemek üzere müşterinin ilettiklerini bunlarla bütünleştirebilmesidir. Koçun bu yetkinlikteki davranışları, müşterinin sözlü olarak ilettiklerinin yanı sıra ses tonu, enerji veya duygusal değişimler veya beden dili gibi başka şekillerde ilettiklerini dinlemeyi de içerir.

Spesifik olarak, ACC başvuru sahipleri, Yetkinlik 6: Etkin Dinler ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşteriyi doğru anladığından emin olmak için özetleme veya başka kelimelerle ifade etme yöntemini kullanır
 • Koç, müşterinin yeni çağrışımlar yaratmasını destekleyen gözlemler yapar
 • Koç, danışanla birlikte ortak bir vizyon yaratır

Koç, müşterinin ilettiklerine odaklanan ve bunlara karşılık veren bir dinleme sergilemiyorsa veya koçun verdiği karşılıklar müşterinin başarmak istedikleri ile ilgili değilse ACC performans değerlendirmesinde Etkin Dinler maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Koç, konu hakkında kendi bilgisini gösterebileceği veya müşteriye ne yapması gerektiğini söyleyebileceği bir konumdan dinliyor görünürse, ACC performans değerlendirmesinde geçer puan alamayacaktır.

 1. Farkındalık Yaratır

Tanım: Güçlü sorular, anlamlı sessizlik, metaforlar ve benzetmeler kurma gibi araç ve yöntemleri kullanarak müşterinin iç görü ve farkındalık kazanmasını kolaylaştırır.

 1. Neyin daha yararlı olabileceğine karar verirken müşterinin deneyimini dikkate alır.
 2. Farkındalık ve iç görü uyandırmak amacıyla, gerektiğinde müşteriyi zorlar.
 3. Müşterinin düşünme biçimi, değerleri, ihtiyaçları, istekleri ve inançlarına ilişkin sorular sorar.
 4. Mevcut düşüncesinin ötesini keşfedebilmesine alan açmak amacıyla müşteriye sorular sorar.
 5. Müşteriyi, o andaki deneyimini daha çok paylaşmaya davet eder.
 6. Müşterinin gelişimini neyin zenginleştirdiğini fark eder.
 7. Koçluk yaklaşımını müşterinin ihtiyacına göre uyarlar.
 8. Müşteriye, mevcut ve gelecekteki davranış, düşünce veya duygu kalıplarını tanımlaması için alan açar.
 9. Müşteriyi, ne yapmak istediği veya yapabileceği konusunda düşünmeye davet eder.
 10. Müşteriyi, farklı çerçeveden bakması ve yeni bakış açıları oluşturması için destekler.
 11. Müşterinin yeni farkındalıklar oluşturma potansiyeline hizmet edecek şekilde, kendi gözlemlerini, öngörülerini ve duygularını, doğruluk iddia etmeksizin, paylaşır.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun, keşfedici soru, anlamlı sessizlik ve diğer teknikleri müşteride yeni ve daha derin bir öğrenme ve farkındalık yaratmak üzere kullanması
 2. Koçun, müşterinin kullandığı kelimelerin hem duygusal ve hem gerçek anlamını müşteriyle birlikte keşfetme ve müşterinin keşfetmesini sağlama becerisi
 3. Koçun, müşterinin temel inançları ve müşterinin deneyimlemekte olduğu düşünme, yaratma ve öğrenme yollarını müşteriyle birlikte keşfetme ve müşterinin keşfetmesini sağlama becerisi
 4. Koçun, yeni veya genişletilmiş bakış açılarını veya düşünme biçimlerini keşfetme konusunda müşteriyi destekleme becerisi
 5. Koçun, müşterinin sezgilerini, düşüncelerini ve kullandığı dili koçluk sürecinin kritik araçları olarak davet etmesi ve bütünleştirmesi

ACC seviyesinde, Yetkinlik 7: Farkındalık Yaratır ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun, müşterinin yeni veya daha derin öğrenme ve farkındalık kazanmasını desteklemek üzere keşfedici soru, sessizlik ve diğer teknikleri kullanmasıdır.

Spesifik olarak, ACC başvuru sahipleri, Yetkinlik 7: Farkındalık Yaratır ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşterinin fikirlerini, inançlarını, düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını elde etmeyi istediği çıktılarla bağlantılı olarak sorgular ve araştırır
 • Koç, müşterinin durumunu yeni veya farklı bir perspektiften görmesini destekler
 • Koç, müşterinin elde etmek istediği çıktılara doğru elde ettiği yeni farkındalık, öğrenme ve hareketleri takdir eder

Koç, sürekli olarak müşteriye ne yapması gerektiğini söylüyor veya kendi bilgi, fikir veya inançlarını paylaşmaya odaklanıyorsa; sorduğu soruların çoğu yönlendirici veya kendisi tarafından önceden belirlenmiş cevaplar içeriyorsa; veya sorular ve araştırmalar müşteri tarafından değil de koç tarafından belirlenmiş bir gündemle ilgili ise, ACC performans değerlendirmesinde Farkındalık Yaratır maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır.

 1. Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır

Tanım: Müşterinin farkındalıklarını ve iç görülerini eyleme geçirmesi yönünde müşteriyle iş birliği yapar. Tüm koçluk süreci boyunca müşterinin özerkliğini destekler.

 1. Müşterinin yeni farkındalıklarını, iç görülerini veya öğrendiklerini, dünya görüşü ve davranışlarıyla bütünleştirmesi yönünde birlikte çalışır.
 2. Müşterinin hedeflerini ve eylem adımlarını, sorumluluk üstlenme ölçütlerini tasarlaması ve yeni öğrendikleriyle bütünleştirmesi için iş birliği yapar.
 3. Müşterinin hedefleri ve aksiyon adımlarını tasarlaması ve sorumluluk alması konularındaki özerkliğini kabul eder ve destekler.
 4. Müşteriye, belirlediği eylem adımlarının oluşturacağı muhtemel sonuçları veya farkındalıkları düşünmesi yönünde destek verir.
 5. Müşteriyi, sahip olduğu kaynaklar, destekler ve potansiyel engelleri dikkate alarak nasıl ilerleyeceğini düşünmeye davet eder.
 6. Koçluk seansı içinde veya seanslar arasında öğrendiklerini ve öngörülerini özetlemek için müşteriyle iş birliği yapar.
 7. Müşterinin gelişimini ve başarılarını kutlar.
 8. Seansı kapatmak için müşteri ile iş birliği yapar.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun, müşterinin, kendisi ve içinde bulunduğu durum hakkında öğrendiklerini keşfetmesini ve bu öğrenilenlerin müşterinin hedefleri doğrultusunda kullanılmasını destekleme becerisi
 2. Koçun, müşterinin yeni ulaştığı düşünce, his ve öğrenme içeren farkındalıklarından hareketle, gündemine veya hedeflerine doğru ilerlemesini destekleyecek aksiyonlar tasarlama konusunda müşteri ile tam bir ortaklık kurma becerisi
 3. Koçun, müşterinin belirttiği hedefler ve çıktılar doğrultusunda adımlar olarak, ölçülebilir başarılar geliştirmesini destekleme becerisi
 4. Koçun, görüşmede müşterinin elde ettiklerini keşfetmek ve takdir etmek için müşteriyle ortaklık kurma becerisi
 5. Koçun görüşmeyi sonlandırırken kurduğu ortaklığın derinliği

ACC seviyesinde, Yetkinlik 8: Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun, müşterinin öğrenme ve farkındalığını, müşterinin gündemi ile ilgili düşünme, öğrenme ve gelişmesinde ilerleme sağlama potansiyeline sahip görüşme sonrası aksiyonlara nasıl aktarılabileceğini keşfetmede müşteriyi desteklemesidir. Bu aşamada koç, müşteriye zorla dayatmamak kaydıyla, müşterinin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacak kaynaklar da önerebilir.

Spesifik olarak, ACC başvuru sahipleri, Yetkinlik 8: Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, farkındalığı eyleme dönüştürmek konusunda müşteriyi desteklemek üzere sorular sorar
 • Koç, spesifik aksiyon planları oluşturmak veya onaylamak üzere müşteri ile iş birliği yapar
 • Koç, görüşmeyi sonlandırmak üzere müşteriyi destekler

Koç, müşterinin koç tarafından belirlenmiş spesifik aksiyonları uygulaması konusunda ısrar ediyorsa, müşterinin gündemi ile net bir ilişkisi olmayan adımlar ve aksiyonlar öneriyorsa, koç müşteriyi öğrendiklerinin gündemini destekleyecek şekilde gelecekteki aksiyonlara veya aktivitelere nasıl uygulanabileceğini belirlemeye veya keşfetmeye davet etmiyorsa, veya koç görüşmeyi sonlandırmak için müşteriyi desteklemiyorsa ACC performans değerlendirmesinde Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır.

Copyright 2022, International Coaching Federation (ICF), all rights reserved. Telif Hakkı 2022, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), tüm hakları saklıdır.

ICF Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) Kriterleri

Değerlendirme kriterleri, koçluk kayıtlarını dinleyip değerlendirilen değerlendiricilerin, eğitimlerine temel oluşturan ve görüşme kaydını dinlerken hangi ICF Temel Yetkinliklerinin ne ölçüde belirgin olduğunu belirlemeye yönelik belirteçlerdir.

Aşağıdaki kriterler, Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) düzeyinde yapılan bir koçluk görüşmesinde Temel Yetkinlikleri sergileyen davranışları gösterir. Bu kriterler, adil, tutarlı, geçerli, güvenilir, tekrarlanabilir ve savunulabilir bir değerlendirme sürecini destekler.

Bunun yanı sıra, PCC Değerlendirme Kriterleri koçları, koç eğitmenlerini ve mentor koçları, gelişim ve PCC düzeyinde koçluk yetkinliklerinde ilerleme anlamında da destekleyebilir. Ancak, bunlar her koşulda Temel Yetkinlikler gelişimi bağlamında kullanılmalıdır. PCC Değerlendirme Kriterleri, PCC performans değerlendirmesini geçmek için formüle edilmiş bir şekilde, bir kontrol listesi olarak kullanılmamalıdır.

Yetkinlik 1: Etik Kuralları Uygular

Tüm koçluk seviyeleri için ICF Etik Kurallarına ve uygulamalarına aşinalık gereklidir. Başarılı PCC adayları, ICF Etik Kurallarına uygun ve uyumlu bir koçluk sergileyecek ve görüşme boyunca koç rolüne sadık ve tutarlı kalacaktır.

Yetkinlik 2: Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir

Koçluk zihin yapısını içselleştirmek -açık, meraklı, esnek ve müşteri merkezli bir zihin yapısı- sürekli devam eden bir öğrenmeyi ve gelişimi, üzerinde düşünülmüş bir uygulama oluşturmayı ve görüşmelere hazırlık yapmayı gerektiren bir süreçtir. Bu unsurlar, koçun, profesyonel koçluk yolculuğu boyunca gerçekleşir ve tek bir an içinde tam olarak yakalanması mümkün olmaz. Ancak, bu Yetkinliğin bazı elementleri bir koçluk görüşmesi içerisinde de sergilenebilir.

Bu spesifik davranışlar aşağıdaki PCC kriterleri aracılığıyla ifade edilir ve değerlendirilir: 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 6.5, 7.1 ve 7.5. Diğer Yetkinlik alanlarında olduğu gibi, PCC performans değerlendirmesini geçmek için bu kriterlerin asgari düzeyde gösterilmesi gerekecektir.

Bu Yetkinliğin tüm unsurları, ICF Unvanlaması için yapılan yazılı sınavda da (Yeni ICF Ünvanlanma Sınavı) değerlendirilecektir.

Yetkinlik 3: Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür

3.1: Koç, müşterinin, bu görüşmede neyi başarmak istediğini belirlemek veya doğrulamak için müşteri ile iş birliği yapar.

3.2: Koç, müşterinin, bu görüşmede elde etmek istediği şey için gerekli olan başarı kriter(ler)inin belirginleştirilmesinde veya teyit edilmesinde müşteri ile iş birliği yapar.

3.3: Koç, bu görüşmede neyi elde etmek istediği konusunda müşteri için neyin önemli veya anlamlı olduğunu araştırır ve bununla ilgili sorular sorar.

3.4: Koç, müşterinin, bu seansta elde etmek istediklerini başarmak için üzerinde durulması gerektiğini düşündüğü konuların tanımlanmasında müşteri ile iş birliği yapar.

Yetkinlik 4: İtimat ve Güven Oluşturur

4.1: Koç, koçluk süreci içinde, müşterinin kendine has yeteneklerini, iç görülerini ve çalışmalarını kabul eder ve saygı gösterir.

4.2: Koç, müşteriyi destekler, empati ve ilgi gösterir.

4.3: Koç, müşterinin duygularını, algılarını, inançlarını ve önerilerini ifade etmesini kabul eder ve destekler.

4.4: Koç, müşteriyi koçun katkılarına istediği şekilde cevap vermeye davet ederek iş birliği yapar ve müşterinin cevaplarını kabul eder.

Yetkinlik 5: Koç Konumunu Sürdürür

5.1: Koç, müşterinin bütünsel kişiliğine göre hareket eder (kim – the who)

5.2: Koç, müşterinin bu görüşme boyunca neyi başarmak istediğine göre hareket eder (ne – the what).

5.3: Koç, müşterinin bu görüşmede ne olacağını seçmesini destekleyerek iş birliği yapar.

5.4: Koç, müşteri ile ilgili daha çok şey bilmek için merak gösterir.

5.5: Koç, sessizliğe, duraklamaya veya derin düşünmeye izin verir.

Yetkinlik 6: Etkin Dinler

6.1: Koç, sorularını ve gözlemlerini, müşterinin kim olduğu ve müşterinin durumu hakkında öğrendiklerini kullanarak özelleştirir.

6.2: Koç, müşterinin kullandığı kelimeleri araştırır ve bunlarla ilgili sorular sorar.

6.3: Koç, müşterinin duygularını araştırır ve bunlarla ilgili sorular sorar.

6.4: Koç, müşterinin enerji değişimlerini, sözsüz ipuçlarını veya diğer davranışlarını araştırır.

6.5: Koç, müşterinin mevcut anda kendisini ve dünyasını nasıl algıladığını araştırır ve ilgili sorular sorar.

6.6: Koç, belirli bir koçluk amacı olmadıkça, müşterinin konuşmasını bitirmesine söz kesmeden izin verir.

6.7: Koç, müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlamak ve açıklık sağlamak üzere müşteriye yansıtma veya özetleyerek geri besleme yapar.

Yetkinlik 7: Farkındalık Yaratır

7.1: Koç, müşterinin mevcut düşünme biçimi, hisleri, değerleri, ihtiyaçları, istekleri, inançları veya davranışları ile ilgili sorular sorar.

7.2: Koç, müşterinin mevcut düşüncesinin veya duygusunun ötesinde, kendisi hakkında yeni veya genişletilmiş düşünce veya duygu yolları (şekilleri, kalıpları) keşfedebilmesine yardımcı olmak için sorular sorar (kim – the who)

7.3: Koç, müşterinin mevcut düşüncesinin veya duygusunun ötesinde, kendi durumu hakkında yeni veya genişletilmiş düşünce veya duygu yolları (şekilleri, kalıpları)  keşfedebilmesine yardımcı olmak için sorular sorar (ne – the what)

7.4: Koç, müşterinin mevcut düşünce, duygu ve davranışının ötesini keşfederek arzu ettiği sonuca doğru ilerlemesine yardımcı olacak sorular sorar.

7.5: Koç, – doğruluk iddiası olmaksızın tarafsız, yargısız bir şekilde- gözlemlerini, sezgilerini, yorumlarını, düşüncelerini veya duygularını paylaşır ve müşteriyi sözel veya tonal olarak (vurgular, jestler ve mimiklerle) keşfetmeye davet eder

7.6: Koç, müşterinin düşünmesine, hissetmesine ve derin düşünmesine izin veren bir ortam yaratacak şekilde, her seferinde bir soru olmak üzere, net, direk ve tercihen açık uçlu sorular sorar.

7.7: Koç, olabildiğince açık ve net ifadeler kullanır.

7.8: Koç, konuşmanın çoğunluğunu müşterinin yapmasına izin verir.

Yetkinlik 8: Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır

8.1: Koç, müşterinin bu görüşmede başarmak istediklerine yönelik olarak, müşteriyi ilerlemeyi keşfetmeye davet eder veya olanak sağlar.

8.2: Koç, müşteriyi bu görüşmede kendisiyle (ve/veya dönüşmeye çalıştığı ideal benliğiyle) ilgili neler öğrendiğini ifade etmeye veya keşfetmeye davet eder (kim – the who)

8.3: Koç, müşteriyi bu görüşmede durumuyla (ve/veya dönüşmeye çalıştığı ideal durumuyla) ilgili neler öğrendiğini ifade etmeye veya keşfetmeye davet eder (ne – the what)

8.4: Koç, müşteriyi bu görüşmede öğrendiği yeni şeyleri nasıl kullanacağını düşünmeye ve değerlendirmeye davet eder.

8.5: Koç, görüşme sonrası düşünüleceklerin, yaşantısına yansımalarının ve eylemlerin tasarımını yapmak üzere müşteri ile iş birliği yapar.

8.6: Koç, kaynaklar, destekler ve potansiyel engelleri de kapsayacak şekilde, müşterinin nasıl ilerleyeceğini belirlemek üzere müşteri ile iş birliği yapar.

8.7: Koç, kendisi için en uygun hesap verebilirlik yöntemini tasarlama konusunda müşteri ile iş birliği yapar.

8.8: Koç, müşterinin ilerlemesini ve öğrendiklerini kutlar, takdir eder.

8.9: Koç, görüşmenin nasıl sonlandırılmasını tercih ettiğini belirlemek üzere müşteri ile iş birliği yapar.

ICF Master Sertifikalı Koç (MCC) Kriterleri

ICF, üye koçların becerilerini geliştirmelerine destek olmakla yükümlü olduğuna inanır. Her Master Sertifikalı Koç (MCC) yola bir yeni başlayan olarak çıkmıştır. Orta düzeyde bir beceri seviyesine doğru ilerlemiş ve koçun, danışanı hakkında bir öğrenen olduğunun kesin olarak sergilenmesi ile kendini belli eden ustalığa ulaşmıştır. ICF Unvanlamasının üç aşaması koçluk yolculuğu boyunca gelişim ve öğrenmenin sürekliliğini yansıtır.

Bu belge, MCC unvanlama sürecindeki koçların performans değerlendirmesine hazırlanmalarını desteklemek üzere hazırlanmıştır. Ayrıca bu dokümanın, mentor koçlara ve süpervizörlere bu koçları destekleme konusunda; koçluk eğitimi ve öğretim sağlayıcılarına da programlarının akreditasyon taahhütleri konusunda yardımcı olacağını umuyoruz. Amacımız, koçların MCC performans değerlendirmesini başarıyla tamamlamalarına ve güncellenmiş ICF Temel Yetkinlikler ile uyumlu olarak koçluk becerilerini geliştirmeye devam etmelerine destek olmaktır.

Unvan almak isteyen koçlar için bu doküman, değerlendiricilerin değerlendirme yaparken ICF Temel Yetkinlikleri ile ilgili neleri dikkate aldıklarının anlaşılmasını sağlayacaktır. MCC seviyesinde olunduğunu gösterebilmek için gerekli minimum beceri seviyesini sunacak, aynı zamanda MCC performans değerlendirmesini engelleyebilecek koçluk-dışı davranışların neler olabileceğini anlamaya yardımcı olacaktır. Bu doküman, koçun aşağıdaki soruları kendisi için yanıtlamasına yardımcı olabilir:

 1. MCC koç olmak ne anlama geliyor?
 2. ICF değerlendiricileri benim koçluğumu değerlendirirken neleri duymaya dikkat ederler?
 3. Koçluk yolculuğumda ilerlerken, güçlü yönlerim ve MCC değerlendirmesini geçmek için geliştirmem gereken beceriler nelerdir?

Son olarak, ICF, müşterilerin MCC koçlardan gerçek ve güçlü bir değer aldığına inanmaktadır. Bu değer her zaman koçun müşteriye ve müşterinin başarmak istediklerine gösterdiği ilgiye, müşteri ile kurduğu tam bir ortaklık düzeyine ve koçun müşterinin gündemine verdiği tam desteğe bağlıdır. Her koçu ve her bir koçun kendi yolculuğunu çok değerli görüyoruz ve bir koç olarak gelişim yolculuğunuzu ve ICF’teki unvan yolculuğunuzu desteklemeyi dört gözle bekliyoruz.

MCC Düzeyinde Koçluk ile ilgili Genel Davranışlar

MCC düzeyinde koçluğun ayırt edici özellikleri arasında, koçun koçluk görüşmesine dahil ettiği akışkanlık ve ustalık yer alır. Bu, çeşitli şekillerde kendini gösterebilir. Sıklıkla, MCC düzeyinde koçluk, spesifik koçluk davranışlarındaki beceri derinliği veya birden fazla yetkinliğin aynı anda ve sorunsuz bir şekilde harmanlanarak sürece dahil edilmesi ile gösterilir.

MCC düzeyinde koçluk için Asgari Beceri Gerekliliklerinin yapısı, usta koçluğun benzersiz özelliklerini, Temel Yetkinlik alanlarının her biri için tanımlanan davranışların yanı sıra, yetkinliklerin genelinde MCC düzeyinde koçluğu yansıtan kapsayıcı davranışlar ve becerileri yansıtmak üzere tasarlanmıştır. Hem MCC düzeyindeki koçluk davranışları hem de yetkinliklere özgü beceriler, MCC unvanlı koçlarla birlikte yürütülen araştırma sonucu tanımlanmıştır.

MCC seviyesi koçlukta, başvuru sahibi, koçluk ilişkisi boyunca tam bir ortak olarak müşteriye güven göstermeli, görüşmenin odağını ve yaklaşımını belirlemede müşteriyi desteklemeli ve müşterinin öğrenimini sürekli gelişimini destekleyecek şekilde keşfetmelidir. Başvuru sahibi –müşterinin içinde bulunduğu durumun ve öncelikli hedeflerinin ötesinde- müşteriye bütün bir kişi olarak gerçek bir ilgi ve merak göstermeli ve müşterinin bütünsel bir düzeyde kendisi hakkında öğrenme ve keşiflerini yansıtmasını desteklemelidir. Başvuru sahibi ayrıca, koçluk boyunca müşterinin seçimlerine, algılarına, içgörülerine ve katkılarına gerçek bir güven ve saygı göstermeli, koçluk sürecine aktif bir öğrenen ve destekçi olarak katılmalı ve müşteriyi öğrenme ve gelişmeyi derinlemesine keşfetmeye teşvik etmelidir.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri performans değerlendirme sürecinde aşağıdaki genel koçluk davranışları açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşteriyi mevcut durumunu, kendi gözlemlediği çerçeveden keşfetmeye davet eder
 • Koçun yorumları ve soruları, müşterinin kim olduğuna ve koçluk amacına dair öğrendiklerinin bütünlüğünden hareketle oluşur
 • Koçun müşteriye yönelik davetleri, öncelikli olarak daha derin öğrenmeyi veya ileriye yönelik bir yolu keşfetmeye odaklanır
 1. Etik Kuralları Uygular

Tanım: Koçluk etik standartlarını anlar ve bunları tutarlılıkla uygular.

 1. Müşteri, sponsor ve tüm diğer ilgili paydaşlarla ilişkilerinde açıklık, dürüstlük ve kişisel güvenilirlik sergiler.
 2. Müşterinin kimliğine, çevresine, deneyimlerine, değerlerine ve inançlarına duyarlılık gösterir.
 3. Müşteri, sponsor ve diğer ilgili paydaşlarla uygun ve saygılı bir dille iletişim kurar.
 4. ICF Etik Kurallarına uyar ve Temel Değerlerini sürdürür.
 5. Müşteri bilgilerinin gizliliğini, geçerli kanunlar ve ilgili sözleşmeler uyarınca korur.
 6. Koçluk ile danışmanlık, terapistlik ve diğer benzer disiplinlerin farklarını ve sınırlarını bilir ve korur.
 7. Gerektiğinde müşteriyi diğer uygun disiplinlere yönlendirir.

Önemli Not:ICF Etik Kurallarına ve uygulamasına aşinalık, tüm koçluk seviyeleri için gereklidir ve koçluk konusunda güçlü bir etik anlayış sergileme standardı herhangi bir seviyedeki – Akredite Sertifikalı Koç (ACC), Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) veya Master Sertifikalı Koç (MCC)- ICF unvanlı koç için benzerdir.

Başvuru sahibi, performans değerlendirmesinde ICF Etik Kurallarına uyum göstermelidir. Performans değerlendirme kaydında ICF Etik Kurallarını açıkça ihlal eden bir başvuru sahibi bu yetkinlikten geçemeyecek ve unvan başvurusu reddedilebilecektir.

Ayrıca, başvuru sahibi performans değerlendirmesinde tutarlı bir şekilde koç rolünde kalmalıdır. Bu, araştırma ve keşif odaklı bir koçluk diyaloğu bilgisine sahip olunduğunun gösterilmesini ve odağı şimdi ve gelecekte tutmayı içerir. Başvuru sahibi, öncelikli olarak müşteriye ne yapacağını veya nasıl yapacağını söylemeye odaklanıyorsa (danışmanlık modu) veya konuşma öncelikli olarak geçmişe, özellikle de duygusal geçmişe odaklanıyorsa (terapötik mod) bu yetkinliği geçemeyecektir.

Eğer bir aday, ICF’in koçluk tanımını şekillendiren temel keşif ve çağrışım yaratma becerileri konusunda net değilse, beceri kullanımındaki bu netlik eksikliği aşağıda listelenen diğer yetkinliklerin bazılarında beceri seviyelerinin gösterilmesine de yansıyacaktır. Örneğin, bir koç neredeyse sadece tavsiye veriyorsa veya koç tarafından seçilen belirli bir cevabın danışanın yapması gereken şey olduğunu belirtiyorsa, itimat ve güven, koç konumunun sürdürülmesi, aktif dinleme, farkındalık yaratma ve müşterinin gelişimini kolaylaştırma da mevcut olmayacak ve herhangi bir seviyede unvan talebi reddedilecektir.

 1. Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir

Tanım: Açık, meraklı, esnek ve müşteri merkezli zihin yapısı geliştirir ve sürdürür.

 1. Müşterinin kendi seçimlerinden sorumlu olduğunu kabul eder.
 2. Bir koç olarak sürekli öğrenme ve gelişimini devam ettirir.
 3. Koçluğunu geliştirmek üzere sürekli geribildirim alabileceği pratikler yapar.
 4. Kültürün ve farklı bakış açılarının kendisi ve diğerleri üzerindeki etkisinin farkında ve açık olur.
 5. Farkındalıklarını ve sezgilerini müşterilerinin yararına kullanır.
 6. Kendi duygularını yönetme becerisini geliştirir ve sürdürür.
 7. Seans öncesi zihinsel ve duygusal hazırlık yapar.
 8. Gerektiğinde dış kaynaklardan yardım ister.

Yetkinlik 2: Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir koçluk uygulayıcıları için temel bir yetkinlik görevi görür ve öncelikli olarak koçun “varlığına” odaklanır. İlgili davranışlar, genellikle belirli bir koçluk görüşmesinden ziyade koçun tüm uygulamaları boyunca sergilenir. Dolayısıyla, değerlendirme süreci içinde, bu yetkinlik alanının tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi daha zordur. Bu sebeple, bu yetkinlik alanında değerlendirme amacıyla kullanılan herhangi bir davranış veya beceri ifadesi bulunmamaktadır. Bunun yerine, başvuru sahibinin Yetkinlik 2: Koçluk Zihin Yapısını İçselleştirir yetkinliğine dair bilgisi ve kullanma becerisi ICF Ünvanlanması için yapılan yazılı sınavda daha doğrudan değerlendirilir.

 1. Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür

Tanım: Müşteri ve ilgili paydaşlar ile koçluk sürecine, koçluk ilişkisine, planlamasına ve hedeflerine ilişkin açık ve anlaşılır anlaşma oluşturmak için iş birliği yapar. Tüm koçluk süreci için olduğu gibi her bir koçluk seansı için de anlaşmalar yapar.

 1. Müşteriye ve ilgili paydaşlara koçluğun ne olduğunu ne olmadığını ve süreci açıklar.
 2. Müşteriyle ve ilgili paydaşlarla, koçluk ilişkisinde nelerin uygun olup olmayacağını, hangi hizmetlerin sunulup sunulmayacağını ve tarafların sorumluluklarını açıklayan anlaşmalar yapar.
 3. Koçluk ilişkisine dair, lojistik bilgiler, ücretler, görüşme organizasyonu, süresi, sürecin sona erdirilmesi, gizlilik ve sürece diğerlerini dahil etme gibi konularda açıklık sağlayarak anlaşmaya varır.
 4. Müşteri ve ilgili paydaşlar ile kapsamlı bir koçluk planı ve hedefleri oluşturmak için iş birliği yapar.
 5. Müşteri ile müşteri-koç uyumluluğu konusunda iş birliği yapar.
 6. Müşterinin seanstan ne elde etmek istediğini belirginleştirmesinde veya teyit etmesinde iş birliği yapar.
 7. Müşterinin seans sonunda ulaşmak istediği sonuç için neyi belirlemeye ve neyi çözmeye ihtiyaç duyduğunu tanımlaması için alan açar/iş birliği yapar.
 8. Koç, Müşterinin koçluk ilişkisinin bütününde ya da seans sonunda ulaşmak istediği sonuca ulaştığını anlaması için başarı ölçütünün tanımlanması ve teyit edilmesi için müşteriyle iş birliği yapar.
 9. Seansın odağı ve süresini yönetmek için müşteriyle iş birliği yapar.
 10. Müşteri tarafından aksi talep edilmediği sürece, Koç tüm seans boyunca müşterinin istediği sonuca ulaşması yönünde koçluk yapmayı sürdürür.
 11. Koçluk ilişkisini, deneyimi onurlandıracak şekilde bitirmek üzere müşteriyle iş birliği yapar.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Görüşme için bir anlaşma oluşturmada netlik ve derinlik
 2. Anlaşma, başarı ölçütleri ve ele alınacak konuların oluşturulmasında koçun müşteriyle ortaklık kurma becerisi ve ortaklığın derinliği
 3. Koçun görüşme boyunca danışanın gündeminde kalma becerisi

MCC seviyesinde, Yetkinlik 3: Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı koçun müşterinin ne üzerinde çalışmak istediğini müşteriyle birlikte tam olarak keşfetmesidir. Koç, konunun müşteri için önemini, başarı kriterlerini ve koçluk görüşmesi sırasındaki herhangi bir değişikliği derinlemesine araştırmak için müşteri ile ortaklık kurar. Ortaklık anlaşması yoluyla koç, hem koçun hem de müşterinin gündem, başarı kriterleri ve görüşülecek konular hakkında net olmasını sağlar ve koç, müşteri tarafından yeniden yönlendirilmediği sürece koçluk boyunca bu gündeme ve kriterlere bağlı kalır. Koç, müşterinin görüşmeyle ilgili hedeflerine ulaşılmakta olduğunu ve gidişatın ve sürecin müşterinin istediği sonuca doğru ilerlemesini desteklediğinden emin olmak üzere görüşme boyunca bunları müşteriyle kontrol eder.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri, Yetkinlik 3: Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, görüşmenin konusunu veya odağını müşteri için anlamlı olacak bir düzeyde keşfetmek için müşteri ile ortaklık kurar.
 • Koç, istenen sonucu, koçluk görüşmesine esnek, nazik ve doğal bir rehber olarak kullanmak üzere müşteriyle ortaklık kurar.
 • Koç konuşmadaki incelikli değişimleri fark eder ve müşteri de isterse onu görüşmenin yönünü değiştirmeye davet eder.

Koç, müşteri ile tam bir ortaklık göstermediği takdirde MCC performans değerlendirmesinde Anlaşmaları Oluşturur ve Sürdürür maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Eğer koç, konuyu/konuları müşteri için seçerse ya da koç müşterinin seçtiği konu/konular etrafında koçluk yapmazsa tam bir ortaklık göstermiş olmayacaktır. Koç, müşteri ile birlikte her bir konu için başarı kriterlerini müşterinin görüşme için niyeti veya yönü hakkında netlik sağlayacak derecede araştırmazsa, müşterinin görüşme için belirlediği hedeflere göre görüşülmesi gereken konulara tam olarak girmesine izin vermezse veya müşterinin görüşmeden istediği şeye doğru ilerleyip ilerlemediğini müşteri ile kontrol etmezse, bu durum(lar) bu yetkinliğin değerlendirilmesini olumsuz yönde etkileyecektir.

 1. İtimat ve Güven Oluşturur

Tanım: Güven verici ve destekleyici bir ortam sağlayarak müşterinin özgürce paylaşım yapması için alan açar, iş birliği yapar. Karşılıklı saygı ve güven ilişkisini sürdürür.

 1. Müşteriyi kimliği, çevresi, deneyimleri, değer ve inançları da dahil olmak üzere bütünsel olarak anlamaya çalışır.
 2. Müşterinin kimliğine, algısına, stiline ve kullandığı dile saygı gösterir; koçluğunu buna uyumlandırır.
 3. Koçluk süresince müşterinin kendine has yeteneklerini, iç görülerini ve özgünlüğünü kabul eder ve saygı gösterir.
 4. Müşteriyi destekler, empati ve ilgi gösterir.
 5. Müşterinin duygularını, algılarını, endişelerini, kaygılarını, inançlarını ve önerilerini ifade etmesini kabul eder ve destekler.
 6. Hassasiyet göstermek ve güven oluşturmak amacıyla açıklık ve şeffaflık sergiler.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun müşteri ile kurduğu bağın derinliği ve müşteriyi desteklemesi
 2. Koçun müşteriye ve müşterinin düşünme, yaratama süreçlerine saygı göstermesi
 3. Koçun karşılıklı güven temin etmek üzere müşteriye karşı açık, kendine özgü ve kırılgan olmaya istekli olması

MCC seviyesinde, Yetkinlik 4: İtimat ve Güven Oluşturur ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun müşteriyi koçluğa eşit bir ortak olarak dahil etmesi, koçun müşteriye karşı kırılgan olmaya istekli olması ve müşterinin de kırılgan olabilmesi için güvenli bir alan yaratarak müşteriye ve sürece tam ve açık bir güven göstermesidir. MCC seviyesindeki koç, kendine, koçluk sürecine ve bir bütün olarak müşteriye tam bir güven ve müşterinin algılarına, öğrenme tarzına ve kişisel varlığına hakiki bir merak ve saygı gösterir. Müşteri ilişkide eşit bir ortak olarak kabul edilir ve koçluk sürecinin oluşturulmasına, kendi yeni öğrenme yollarını ve davranışlarını yaratmaya güçlü bir şekilde davet edilir.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri, Yetkinlik 4: İtimat ve Güven Oluşturur ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşteriyi iş birliği temelli bir koçluk sürecine eşit bir ortak olarak dahil eder.
 • Koç, müşteriyi kendisi veya kimliği hakkında daha fazla şey paylaşmaya davet ederek bütün bir kişi olarak müşteri hakkında gerçek bir merak sergiler.
 • Koç, müşterinin kendisini tam olarak ifade edebilmesi, duygularını, inançlarını ve bakış açılarını yargılanmadan paylaşabilmesi için alan yaratır.
 • Koç, müşteriyi kabul ve takdir eder ve ilerlemesini kutlar.

Koç, sadece gündemin seçilmesi konusunda değil, aynı zamanda koçluk sürecinin kendisinin yaratılmasında da müşterisine tam bir ortak gibi davranmazsa MCC performans değerlendirmesinde İtimat ve Güven Oluşturur maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Koç, müşterinin bakış açısından ziyade koçun durum hakkındaki bakış açısına ilgi gösterirse, müşterinin düşünceleri hakkında müşteriden bilgi istemezse, müşterinin hedefleri hakkında bilgi istemezse veya koç bir bütün olarak müşteriye karşı ilgi eksikliği veya saygısızlık gösterirse bunlar tam bir ortaklıkta eksiklik olarak değerlendirilecektir. Buna ek olarak, koçun müşteriyi koçla eşit düzeyde düşüncelerini paylaşmaya davet etmemesi veya koçun müşteriden önemli bir girdi almadan yön ve yaklaşım seçmesi durumunda da değerlendirme olumsuz etkilenecektir. Koçun, koçluk yapmak yerine öğrettiğine dair herhangi bir gösterge de bu yetkinlik alanı için MCC seviyesinin altında bir puanla sonuçlanacaktır.

 1. Koç Konumunu Sürdürür

Tanım: Açık, esnek, sağlam ve güvenli bir koç konumunu içselleştirerek müşteriyi tümüyle kapsayacak farkındalıkta ve anda kalır.

 1. Odaklı, gözlemci, empatik ve müşterinin ihtiyaçlarına cevap veren tarzını sürdürür.
 2. Koçluk süreci boyunca merak gösterir.
 3. Müşteriyle anda ve odakta kalmak üzere duygularını yönetir.
 4. Koçluk süreci boyunca, müşterinin güçlü duyguları ile çalışırken kendine güvenir.
 5. Bilmeme durumunda çalışmaktan rahattır.
 6. Anlamlı sessizlik, duraklama ve yansıtmayı kullanarak müşterinin farkındalık yaşaması için alan açar.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun müşteri ile kurduğu ortaklığın ve müşteriye gösterdiği ilginin derinliği
 2. Koçun gözlem derinliği ve müşterinin bütünlüğünü koçluk sürecine dahil edebilmesi
 3. Koçun derinlemesine düşünme için alan yaratma becerisi ve koçun hem konuşma hem de sessizlik yoluyla müşterinin yanında koç konumunu sürdürebilmesi

MCC seviyesinde, Yetkinlik 5: Koç Konumunu Sürdürür ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun koçluk diyaloğunda müşteri ile tamamen ortak olması ve aynı anda hem nesnel hem de duygusal bakış açılarına sahip olarak müşteri ile bağ kuran bir gözlemci ilişkisi içinde bulunmasıdır. Bağlantı, müşterinin bütünüyle, müşterinin kim olduğuyla, müşterinin ne istediğiyle, müşterinin nasıl öğrendiği ve yarattığı ve müşterinin koçluk görüşmesini nasıl yönlendirdiği ile ilgilidir. Koç, müşteriye karşı gerçek bir merak içinde olduğunu kanıtlar. İtimat ve Güven Oluşturur maddesinde olduğu gibi, koç müşteri ile tam bir ortaklık içindedir ve müşteri koçluk görüşmesine ve koçluğun yönüne koçla eşit veya daha fazla katkıda bulunur. MCC seviyesinde, koç ve müşteri arasındaki konuşma, rahatsız edici anlarda bile eşit ve kolaydır.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri, Yetkinlik 5: Koç Konumunu Sürdürür ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç müşteriye, diyaloğun müşterinin gösterdiği istikamette akmasını sağlayacak şekilde tepki verir
 • Koç görüşme boyunca müşterinin neye ihtiyacı olduğunu keşfederek müşteriye karşı meraklı ve dikkatli kalır
 • Koç, koçluk görüşmesine kolaylıkla ve akıcı bir şekilde katılır
 • Koç, müşteriyi ve müşterinin gelişimini desteklemek üzere sessizlikten yararlanır

ICF, İtimat ve Güven Oluşturur ve Koç Konumunu Sürdürür yetkinliklerinin birbirleri ile oldukça ilişkili olduğunu not olarak belirtir. Dolayısıyla, koç, sadece gündemin seçilmesi konusunda değil, aynı zamanda koçluk sürecinin kendisinin yaratılmasında da müşterisine tam bir ortak gibi davranmazsa MCC performans değerlendirmesinde Yetkinlik 5: Koçluk Konumunu Sürdürür maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Koç, müşterinin bakış açısından ziyade durum hakkında kendi görüşüne ilgi gösterirse, müşterinin düşünceleri hakkında müşteriden bilgi istemezse, müşterinin hedefleri hakkında bilgi istemezse veya koçun dikkati koçun kendi performansı veya bilgi gösterimi üzerindeymiş gibi görünürse, bu(nlar) tam ortaklık eksikliğini göstermiş olacaktır. Buna ek olarak, eğer koç müşteriyi kendi düşüncelerini koçla eşit düzeyde paylaşmaya davet etmezse bu durum değerlendirmeyi olumsuz etkileyecektir.

 1. Etkin Dinler

Tanım: Tanımı: Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine odaklanarak, kendisini bütünsel olarak ifade etmesini destekleyerek dinler.

 1. Müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlayabilmek için onun kimliğini, ekolojisini, deneyimlerini, değer ve inançlarını dikkate alır.
 2. Müşterinin ifade ettiklerini daha iyi anlamak ve açıklık sağlamak üzere müşteriye yansıtma veya özetleyerek geri besleme yapar.
 3. Müşterinin anlattığının ardında daha fazlası olduğunda bunu fark eder ve araştırır.
 4. Müşterinin duygularını, enerji değişimini, sözsüz ipuçlarını ve davranışlarını fark eder, kabul eder ve keşfeder.
 5. Müşterinin kelimelerini, ses tonunu ve beden dilini bütünleştirerek tam olarak ne iletmek istediğini saptar.
 6. Müşterinin seanslar boyunca tema ve kalıplarını fark edecek şekilde davranış ve duygularındaki eğilimlerine dikkat gösterir.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koç müşterinin kendisine ve gündemine dair ne ilettiğine derinlemesine dikkat eder
 2. Koçun, kelimelerin hem gerçek hem de duygusal anlamlarını kapsayacak şekilde, çoklu seviyelerde duyma becerisi
 3. Koçun, kullanılan dil, duygu ve eylemlerdeki uyumsuzlukları fark etmek de dahil olmak üzere, müşterinin deneyimlediği temel inançları, düşünmeyi, yaratmayı ve öğrenmeyi duyma yeteneği
 4. Koçun, müşterinin dilini duyma, kendi kullandığı dille bütünleştirebilme ve müşteriyi daha derin keşiflere davet etme becerisi

MCC seviyesinde, Yetkinlik 6: Etkin Dinler ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı koçun bir öğrenen olarak dinlemesi ve aynı anda hem mantıksal hem de duygusal düzeyde dinleme becerisi gösterebilmesidir. Koçun verdiği yanıtlar, müşteri hakkında birçok düzeyde bilgi edindiğini kanıtlayacaktır. Koç yanıtlarıyla, müşterinin sezgisel yeteneklerini, müşterinin enerjisini, müşterinin önemli şeylerden bahsetmesini, müşteri için yeni bir gelişimin gerçekleştiğini, bu gelişimin müşterinin belirtilen hedefleri ve gündemiyle ilişkili olduğunu ve müşterinin daha güçlü bir benlik duygusu bulduğunu, yarattığını ve kullandığını duyduğunu kanıtlar. Koç ayrıca müşterinin mevcut düşüncelerini ve gelişimini duyabilir ve bunu müşterinin yaratmaya çalıştığı gelecekle ilişkilendirebilir. MCC seviyesindeki bir koç, müşterisini bir bütünlük içinde büyüklüğü ve yeteneklerinin yanı sıra sınırlayıcı inanç ve kalıpları ile birlikte duyar. Koçun dinlemesi seanstan seansa ve her bir seans boyunda kümülatiftir.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri, Yetkinlik 6: Etkin Dinler ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşteriyi, düşünce ve davranışlarını daha derinlemesine keşfetmeye davet ederek müşteriye yanıt verir
 • Koçun müşteriye verdiği yanıtlar, müşterinin gündemiyle uyumlu olarak müşterinin duygularını, enerjisini veya öğrenme ve gelişimini anladığını gösterir
 • Koç, müşterinin iletişimini bütünsel kişiliği ile ilişkili olarak yansıtır

Eğer koç, müşterinin bütününü temel alan bir dinleme ve müşterinin düşünme, öğrenme ve hissetme biçimlerini çoklu seviyelerde duyma becerisini göstermiyorsa, MCC performans değerlendirmesinde Etkin Dinler maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Dinleme sadece koçun düşünme, öğrenme ve yaratma yöntemleriyle filtreleniyorsa ve müşterinin düşünme, öğrenme ve yaratma yöntemlerini aktif olarak duymuyor ve önemli bir koçluk aracı olarak kullanmıyorsa, koç bu seviyede geçer not alamayacaktır. Müşterinin kullandığı dildeki nüanslar koçun yanıtlarına yansımıyorsa veya koç müşterinin ilettiklerine yanıt vermiyorsa, koçun yanıtı müşterinin başarmaya çalıştığı şeyle ilgili değilse veya koçun dinlemesi öncelikle müşterinin sorunlarına veya zayıflıklarına odaklanıyorsa, bu durum(lar) bu yetkinliğin puanını olumsuz olarak etkileyecektir. Koç, konu hakkındaki bilgisini gösterebileceği ya da müşteriye konu hakkında ne yapması gerektiğini söyleyebileceği bir konumdan dinliyor gibi görünürse, koç, MCC performans değerlendirmesinde geçer not alamayacaktır.

 1. Farkındalık Yaratır

Tanım: Güçlü sorular, anlamlı sessizlik, metaforlar ve benzetmeler kurma gibi araç ve yöntemleri kullanarak müşterinin iç görü ve farkındalık kazanmasını kolaylaştırır.

 1. Neyin daha yararlı olabileceğine karar verirken müşterinin deneyimini dikkate alır.
 2. Farkındalık ve iç görü uyandırmak amacıyla, gerektiğinde müşteriyi zorlar.
 3. Müşterinin düşünme biçimi, değerleri, ihtiyaçları, istekleri ve inançlarına ilişkin sorular sorar.
 4. Mevcut düşüncesinin ötesini keşfedebilmesine alan açmak amacıyla müşteriye sorular sorar.
 5. Müşteriyi, o andaki deneyimini daha çok paylaşmaya davet eder.
 6. Müşterinin gelişimini neyin zenginleştirdiğini fark eder.
 7. Koçluk yaklaşımını müşterinin ihtiyacına göre uyarlar.
 8. Müşteriye, mevcut ve gelecekteki davranış, düşünce veya duygu kalıplarını tanımlaması için alan açar.
 9. Müşteriyi, ne yapmak istediği veya yapabileceği konusunda düşünmeye davet eder.
 10. Müşteriyi, farklı çerçeveden bakması ve yeni bakış açıları oluşturması için destekler.
 11. Müşterinin yeni farkındalıklar oluşturma potansiyeline hizmet edecek şekilde, kendi gözlemlerini, öngörülerini ve duygularını, doğruluk iddia etmeksizin, paylaşır.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun, keşfedici soru, anlamlı sessizlik ve diğer teknikleri müşteride yeni ve daha derin bir öğrenme ve farkındalık yaratmak üzere kullanması
 2. Koçun, müşterinin kullandığı kelimelerin hem duygusal ve hem gerçek anlamını müşteriyle birlikte keşfetme ve müşterinin keşfetmesini sağlama becerisi
 3. Koçun, müşterinin temel inançları ve müşterinin deneyimlemekte olduğu düşünme, yaratma ve öğrenme yollarını müşteriyle birlikte keşfetme ve müşterinin keşfetmesini sağlama becerisi
 4. Koçun, yeni veya genişletilmiş bakış açılarını veya düşünme biçimlerini keşfetme konusunda müşteriyi destekleme becerisi
 5. Koçun, müşterinin sezgilerini, düşüncelerini ve kullandığı dili koçluk sürecinin kritik araçları olarak davet etmesi ve bütünleştirmesi

MCC seviyesinde, Yetkinlik 7: Farkındalık Yaratır ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun önemli meseleleri keşfetmeye yönelik davetinin, çözüme yönelik davetinden önce gelmesi ve ona göre önemli ölçüde büyük olmasıdır. MCC düzeyinde, koçun varoluşu sürekli olarak merak içerir; koç, bilmemeye ve keşfin müşterinin düşünmesine, öğrenmesine ve yaratmasına bağlı olarak gelişmesine izin vermeye isteklidir. Koç, her zaman değilse bile sıklıkla, müşterinin o an bulunduğu durumuna, gündemine ve belirtilen hedeflerine tam olarak yanıt veren ve müşterinin önemli ölçüde düşünmesini gerektiren veya müşteriyi yeni bir düşünme boyutuna götüren, doğrudan, çağrışım yapan sorular sorar. Koç, müşterinin kendi düşünme, öğrenme ve yaratma tarzını kullanarak oluşturduğu sorular, içgörüler ve gözlemler yoluyla müşterinin kendi düşünme stilini kullanıp genişletebileceği, öğrenebileceği ve yaratabileceği ve kendi gücünü, yeteneklerini ve güçlü yönlerini keşfedebileceği bir alan sağlar. Koç, yeni farkındalığı kullanmak ve entegre etmek üzere, müşterinin düşünce veya davranış kalıplarını ifade etmesine, mevcut zorlukları çözmesine, mevcut hedeflere ulaşmasına ve yeni farkındalığın gelecekte nasıl kullanılabileceğini düşünmesine alan sağlar ve müşteriyi teşvik eder.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri, Yetkinlik 7: Farkındalık Yaratır ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, müşterinin gelişim ve öğrenmesini destekleyen hikayelerini, metaforlarını ve imgelerini keşfetmek üzere müşteri ile ortaklık kurar
 • Koç, minimal ve net sorularla müşterinin yeni içgörüler oluşturmasını tetikler
 • Koç, müşteriyi daha derinlemesine keşfetmeye veya mevcut düşünce ve duyguların ötesine geçmeye zorlayan sorular sorar
 • Koç, farkındalığı teşvik etmek üzere müşterinin sözlerinden ve eylemlerinden elde ettiği içgörüleri, gözlemleri veya soruları akıcı bir şekilde paylaşır

Koç, müşteriyi, kendisi ve gündemi ile ilgili daha geniş, daha yansıtıcı bir alanda düşüncelerini derinleştirmeye teşvik eden sorular, içgörüler, sessizlik veya diğer teknikleri kullanma becerisi göstermiyor ise, MCC performans değerlendirmesinde Farkındalık Yaratır maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Eğer koç sıklıkla müşteriyi ileriye dönük düşünmek yerine geçmişte ya da durumun mevcut andaki detaylarında tutan sorular sorarsa ya da müşteri için tam bir çözüm ya da başarı ele etmek üzere önemli olabilecek konuları tam olarak keşfetmeden müşteriyi çözümlere doğru yönlendirirse değerlendirme bu durum(lar)dan olumsuz olarak etkilenecektir. Yine benzer şekilde, diyalog müşterinin farkındalık yaratmaya tam katılımı için yeterli alan sağlamıyorsa; koçun iletişimi herhangi bir şekilde bir yönlendirme ya da koç tarafından belirlenen bir gündemi yansıtıyorsa; koç müşterinin dilini, öğrenme, düşünme ve yaratma stillerini sık sık kullandığını kanıtlamıyorsa; veya koç, müşterinin daha derin düşünmesi, öğrenmesi ve keşfetmesi için sıklıkla elverişli bir alan yaratmıyorsa değerlendirme bu durum(lar)dan olumsuz etkilenecektir. Eğer koçun iletişimi müşterinin düşünme ve öğrenme sürecini, müşterinin spesifik bir etkileşimi, konuşması veya onayı olmaksızın sınırlandırıyorsa, koç bu yetkinlik alanı için geçer puan alamayacaktır.

 1. Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır

Tanım: Müşterinin farkındalıklarını ve iç görülerini eyleme geçirmesi yönünde müşteriyle iş birliği yapar. Tüm koçluk süreci boyunca müşterinin özerkliğini destekler.

 1. Müşterinin yeni farkındalıklarını, iç görülerini veya öğrendiklerini, dünya görüşü ve davranışlarıyla bütünleştirmesi yönünde birlikte çalışır.
 2. Müşterinin hedeflerini ve eylem adımlarını, sorumluluk üstlenme ölçütlerini tasarlaması ve yeni öğrendikleriyle bütünleştirmesi için iş birliği yapar.
 3. Müşterinin hedefleri ve aksiyon adımlarını tasarlaması ve sorumluluk alması konularındaki özerkliğini kabul eder ve destekler.
 4. Müşteriye, belirlediği eylem adımlarının oluşturacağı muhtemel sonuçları veya farkındalıkları düşünmesi yönünde destek verir.
 5. Müşteriyi, sahip olduğu kaynaklar, destekler ve potansiyel engelleri dikkate alarak nasıl ilerleyeceğini düşünmeye davet eder.
 6. Koçluk seansı içinde veya seanslar arasında öğrendiklerini ve öngörülerini özetlemek için müşteriyle iş birliği yapar.
 7. Müşterinin gelişimini ve başarılarını kutlar.
 8. Seansı kapatmak için müşteri ile iş birliği yapar.

Değerlendirilen Temel Beceriler

 1. Koçun, müşterinin, kendisi ve içinde bulunduğu durum hakkında öğrendiklerini keşfetmesini ve bu öğrenilenlerin müşterinin hedefleri doğrultusunda kullanılmasını destekleme becerisi
 2. Koçun, müşterinin yeni ulaştığı düşünce, his ve öğrenme içeren farkındalıklarından hareketle, gündemine veya hedeflerine doğru ilerlemesini destekleyecek aksiyonlar tasarlama konusunda müşteri ile tam bir ortaklık kurma becerisi
 3. Koçun, müşterinin belirttiği hedefler ve çıktılar doğrultusunda adımlar olarak, ölçülebilir başarılar geliştirmesini destekleme becerisi
 4. Koçun, görüşmede müşterinin elde ettiklerini keşfetmek ve takdir etmek için müşteriyle ortaklık kurma becerisi
 5. Koçun görüşmeyi sonlandırırken kurduğu ortaklığın derinliği

MCC seviyesinde, Yetkinlik 8: Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır ile ilgili geçer not alabilmek için gösterilmesi gereken minimum beceri standardı, koçun, müşteri ile, kendi durumu ve kendisi hakkında öğrendiklerini, ve yeni farkındalığını kendi gündemini, arzu ettiği hedeflerini ve gelecekti gelişimini destekleyecek uygulama yollarını keşfetmek üzere tam anlamıyla bir ortaklık kurmasıdır. Koç, müşterinin ilerlemesini ve öğrenmesini keşfetmek üzere görüşme boyunca müşteri ile ortaklık kurar ve müşterinin kendisi hakkında keşfettiklerini yansıtmasına destek olur. MCC koç, müşterinin gündemini ve müşterinin elde etmek istediği daha geniş öğrenme ve başarı ögelerini içeren, veya müşterinin güçlü yönlerinin yanı sıra müşterinin öğrenme ve yaratma metodolojisinin en iyi yönlerini entegre eden, eylemler ve hesap verebilirlik uygulamaları geliştirmesi konusunda müşteriye güven gösterir.

Spesifik olarak, MCC başvuru sahipleri, Yetkinlik 8: Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır ile ilgili olarak aşağıdaki beceriler açısından değerlendirilir:

 • Koç, görüşme boyunca doğal ve spontane yollarla müşteriyi ve müşterinin ilerlemesini, öğrendiklerini ve içgörülerini kontrol eder
 • Koç, müşteriyi kendisi hakkında öğrendiklerini sezmeye ve yansıtmaya davet eder
 • Koç, müşterinin kendi öğrendiklerini bilinçli olarak uygulaması için uygun bir ortam geliştirir

Koç, müşterinin tam katılımını davet etmiyorsa veya stratejilerin, eylemlerin ve hesap verebilirlik yöntemlerinin planlanmasında müşterinin liderliğini teşvik etmiyorsa veya koç, oluşturulan eylemleri veya öğrenme uygulamalarını herhangi bir şekilde domine ediyorsa, MCC performans değerlendirmesinde Müşterinin Gelişimini Kolaylaştırır maddesi ile ilgili geçer puan alamayacaktır. Benzer şekilde, eğer koç, müşterinin kendisi hakkında ne öğrendiğini ve bu öğrenmenin olası uygulamalarını keşfetmek üzere müşteriyi davet etmezse veya müşteri ile ortaklık kurmazsa ya da öğrenme uygulamaları müşterinin gündemi, istenen sonuçlar veya müşterinin gelişimi için gerekli olarak tanımladığı diğer bazı öğrenmelerle ilgili olarak müşterinin ileriye doğru hareket etmesi için net bir potansiyeli yansıtmazsa değerlendirme bu durum(lar)dan olumsuz etkilenecektir. Tasarlanan planlar ve hedefler ve/veya tasarlanan eylemlere dair konuşmalar, müşterinin düşünme, öğrenme, var olma ve yaratıcılık özelliklerine dikkat edilmeksizin yalnızca fiziksel aktiviteyi içeriyorsa da değerlendirme bu durum(lar)dan olumsuz etkilenecektir.

Copyright 2022, International Coaching Federation (ICF), all rights reserved. Telif Hakkı 2022, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), tüm hakları saklıdır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.