ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Pandeminin sarsamadığı meslek: “Koçluk”

ICF Türkiye, “Çarşamba Webinarları” etkinliğinde,  ICF Global tarafından, PricewaterhouseCoopers işbirliğinde gerçekleştirilen; biri pandemi etkisi olmak üzere, iki küresel araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den de 175 koçun katıldığı, 7 küresel bölge, 161 ülkeyi kapsayan ve 22 bin 457 kişiye ulaşılan “2020 ICF Küresel Koçluk Araştırması”ndan; “mesleki büyüme”, “X kuşağı hakimiyeti” ve “unvanlı koçluğun yükselen itibarı” sonuçları çıktı. 140 ülkeden 10 bin 28 kişinin katıldığı “COVID-19 ve Koçluk Endüstrisi” araştırmasında ise, katılanların yüzde 24’ü pandemiden etkilenmediklerini belirtti.

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF Global’in ülkemizdeki imtiyazlı kuruluşu ICF Türkiye (Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği-UPDK), “Çarşamba Webinarları” etkinlik serisine; ICF Global tarafından, PricewaterhouseCoopers (PwC) işbirliğinde gerçekleştirilen “Küresel Koçluk Araştırması”nın sonuçlarını açıklayarak devam etti.

Araştırmaya, Türkiye’den 175 koç katıldı

ICF Türkiye Başkanı Nuray Akmeriç ile Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Emre Şentürk ve Feyza Ramazanoğlu tarafından gerçekleştirilen etkinliğe, 100 kişiye yakın profesyonel koç ve gazeteci katıldı. Araştırma sonuçlarının açıklandığı webinarda bazı kısa anket soruları da paylaşıldı. Anket sorularına verilen yanıtlarda, webinara katılan koçların yüzde 30 kadarının, araştırmaya katılanlar arasında olması ve araştırmaya ülkemizden 175 koçun katıldığı dikkat çekici bilgiler arasında yer aldı. Ayrıca, webinara katılan koçların yüzde 90’ının aktif müşterisi olduğu dikkat çekti.

7 küresel bölge, 161 ülke ve 22 bin 457 kişi

İlki 2006 yılında yapılan ve 2011 ile 2015 yıllarında tekrarlanan araştırmanın, 15 bin 300’ü ICF üyesi olmak üzere, 22 bin 457 kişiyle yapılan dördüncüsünde; 7 küresel bölge, 161 ülkeyi kapsayan oldukça ilginç sonuçlar çıktı.

Verilen bilgilerde, araştırmaya katılan kişilerin, profesyonel koçlar” ve koçluk becerilerini kullanan yöneticiler/liderler” olduğu vurgulandı. Profesyonel koçların niteliksel olarak, kurum içi koçlar”, “kurum dışı koçlar” ve her ikisini birlikte yürüten koçlar; diğer tarafın ise, insan kaynakları yöneticileri” ve yönetici liderler” şeklinde ayrıldığı belirtildi. Araştırmada koçluk alanı olarak ise, “liderlik”, “C level”, “iş ve organizasyon”, “yaşam vizyonu ve iyileştirilmesi”, “kariyer”, “sağlık ve iyilik”, “ilişki sistemleri”, “küçük işletmeler” koçlukları şeklinde ayrıldığı vurgulandı. Araştırma sonuçlarında “liderlik koçluğunun” yüzde 30 ile ilk sıraya çıktığı görüldü. Ayrıca, araştırmaya katılan 22 bin 457 kişinin, 18 bin 609’unun profesyonel koç olduğu ve yine katılanların yüzde 82’sinin ise, bir uluslararası koçluk organizasyonuna üyelikleri olduğu gözlemlendi.

Nuray Akmeriç: “Araştırmamızın pandemi koşullarının öncesinde tamamlanmış olması ayrıca kıymetli.”

Konuşmasında, ICF Global olarak, bu güncel araştırmayla, koçluk mesleğinin büyüklüğünü, jenerasyon çeşitliğini, cinsiyet dağılımını, gelir düzeyini, eğitim ve unvan düzeyini, 7 küresel bölge üzerinden ortaya koymayı ve bir önceki 2015 araştırma sonuçlarıyla karşılaştırma şansı yakalamayı hedeflediklerini belirten ICF Türkiye Başkanı ve ICF Vakfı Fahri Türkiye Elçisi Nuray Akmeriç; “Toplam dokuz dile çevrilen araştırmamız, geçen sene Mayıs ayında başlayıp, Kasım sonunda sona erdi. Pandemi koşullarının öncesinde tamamlanmış olmasının ayrı bir kıymeti var açıkçası. Nasıl bir mesleğimiz var ve güncel olarak neredeyiz sorusunun net bir yanıtını almamız açısından çok değerli bir çalışma oldu. Bu çalışmada ICF Global’e destek veren ;

  • Koçluk Derneği (AC – Association for Coaching)
  • Koç Eğitim Teşkilatı Derneği (ACTO- Association of Coach Training Organizations)
  • Avrupa Mentorluk ve Koçluk Konseyi (EMCC- European Mentoring and Coaching Council)
  • Yönetici Koçluğu için Üniversite Anlaşması (GSAEC- Graduate School Alliance for Executive Coaching)
  • Uluslararası Koçluk Derneği (IAC- International Association of Coaching)
  • Dünya İş Dünyası ve Yönetici Koçluğu Zirvesi (WBECS- World Business and Executive Coach Summit)

gibi dernek ve organizasyonlarına çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Pandemiye özel ek araştırma: “Katılanların yüzde 34’ü, pandemiden etkilenmediklerini belirttiler

Araştırmanın sonuçlanmasının hemen ardından dünya gündemine pandeminin girmesine ve ona özel yaptıkları araştırmaya da dikkat çeken Akmeriç; “Araştırmamızın tamamlanmasından 3 aydan daha kısa bir süre sonra Dünya Sağlık Örgütü (WHO), COVID-19’un global bir pandemi olduğunu açıkladı. ICF Global olarak biz de Haziran ayında, pandeminin dünya çapında koçluk endüstrisini nasıl etkilediğini değerlendirebilmek için, yine PwC işbirliğinde “COVID-19 ve Koçluk Endüstrisi” anketini gerçekleştirdik. Bir ay gibi kısa bir saha çalışmasında, 140 ülkeden ve bölgeden 10,000’den fazla kişiden yanıt alındı. Bu araştırmamız ayrı bir rapor olarak yayınlandı. Küresel olarak koçların yüzde 34’ü gibi önemli bir oranının pandeminin işlerine hiç etkisi olmadığını belirtmesi dikkat çekiciydi. Katılanların yüzde 49’unun, pandemi nedeniyle gelirlerinde, yüzde 37’sinin ise çalışma saatlerinde azalma olduğunu ifade etmeleri diğer bazı sonuçlardır. Elbette bu sonuçlarda Covid-19’un etkilerinden bölgesel farklılıkları unutmamak gerekiyor. Ayrıca, pandemiden daha fazla etkilenen iş alanlarında hizmet veren koçların, doğal olarak daha çok olumsuz etkilendiği ama yaşamın direkt kendisiyle ilgilenen koçluk alanlarının ise olumlu etkilendiği, gözlemlenen bir başka gerçek oldu. Araştırmamızdan çıkan bir başka olumlu sonuç ise, koçların yaklaşık yarısının pandemi sürecini eğitim düzeylerini artırmaya ayırdıklarını söylemeleri oldu. Tam burada, koçlukta akreditasyonlu eğitimlerin ve unvanlı koçluk yapmanın, koçluk mesleğinin etik değerlerini yükselteceğine inancımı ve araştırma sonuçlarının da bu doğrultuda çıktığını vurgulamak istiyorum. Açıkçası mesleğimizin pandeminin sarsamadığı alanlardan birisi olduğunu görmek, geleceğe ilişkin umudumuzu artırmaktadır. Koçluğun geleceğin mesleklerinden birisi olduğu her geçen gün daha fazla hissediliyor.” şeklinde görüşlerini özetledi.

Küresel olarak büyüyen bir sektör

ICF Türkiye Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Emre Şentürk ve Feyza Ramazanoğlu’nun araştırma sonuçlarını yorumladığı webinarda, 2015’ten bu yana koçluk mesleğinin, küresel anlamda büyüyüp, yaygınlaştığının son araştırma tarafından açıkça ortaya konduğu belirtildi. 2015 yılına göre küresel olarak hizmet veren profesyonel koç sayısının yüzde 35’in üzerinde bir oranla artarak, 71 bin kişiye ulaştığı vurgulandı. Ayrıca 15 bin 900 kişinin de koçluk becerilerini kullanan yöneticiler/liderler olduğunun altı çizildi. Latin Amerika ve Karayipler’den gelen yanıtların, 2015 yılındaki araştırmaya göre neredeyse iki katına ulaşması ve Asya’da yüzde 88 oranında, Ortadoğu ve Afrika’da ise yüzde 71 oranında artış olması dikkat çekici. Özellikle Latin Amerika ve Karayipler’deki toplam yüzde 174 artış ve Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa’daki yüzde 40’lık güçlü büyüme bir başka dikkat çekici nokta. Koçluk becerilerini kullanan yöneticilerin/liderlerin sayısının ise neredeyse yarı yarıya artması bir başka önemli veri olarak öne çıktı. Doğu Avrupa’da ise; 2 bin 100 kişisinin koçluk becerilerini kullanan yöneticilerin/liderler olmak üzere, 8 bin 400 kişinin koçluk yaptığı belirtildi.

Jenerasyon ağırlık küresel olarak X kuşağında; Kuzey Amerika’da ise Baby Boomer kuşağında

Araştırma sonuçlarına jenerasyon olarak bakıldığında ise, Kuzey Amerika hariç, koçluk yapanların çoğunun X kuşağı grubunda yer aldığı görülüyor. Kuzey Amerika’daki koçların büyük bir kısmı Baby Boomer jenerasyonundan. Y kuşağı koçların sayısı ise, ülkemizin de dahil olduğu Doğu Avrupa’daki yüzde 22’lerden, Kuzey Amerika’daki yüzde 5 oranına kadar farklılık göstermekle birlikte  dünya çapında yüzde 10’un altında. Tüm dünya genelinde  yüzde 1 gibi çok az sayıda koçun, 1945 ve öncesi doğumlu Sessiz Kuşak’tan olduğu gözlemlendi. Ayrıca X kuşağı, koçluk becerilerini kullanan yöneticilerin/liderlerin çoğunluğunu (yüzde 61) oluşturuyor. Kalan oran, Y kuşağı ve Baby Boomer kuşağı arasında eşit dağılmış durumunda. Türkiye’nin dahil olduğu Doğu Avrupa’da ise, yüze 64 oranında X kuşağı; yüzde 22 oranında Y kuşağı ve yüzde 14 oranında Baby Boomer olduğu belirtildi. Küresel bazda ise, X kuşağının yüzde 51; Baby Boomer kuşağının yüzde 38 ve Y kuşağının yüzde 9 olduğu gözlemlendi. Koçluk becerilerini kullanan liderlerde ise, X kuşağının yüzde 61 ve diğer iki kuşağın yüzde 19 olduğu görüldü.

Küresel olarak koçluk mesleğini kadınlar daha çok tercih ediyor ve Türkiye’de bu oran geçerli

Araştırmanın cinsiyet kırılımı boyutu ise yine ilginç veriler içeriyor. Küresel olarak bakıldığında, kadın profesyonel koç oranı yüzde 70. Kadın koç oranı 2015 yılına göre, Ortadoğu ve Afrika bölgeleri dışında, tüm bölgelerde artış gösterdiği gözlemlendi. En büyük artışı ise,  yüzde 52’den, yüzde 59 oranına yükselerek Asya gösterdi. Koçluk becerilerini kullanan yöneticilerde kadınların oranları ise; Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki yüzde 61 oranı ile Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa’daki yüzde 80 arasında çeşitlilik gösteriyor. Tüm oranlara bakıldığında, koçluğu, daha çok kadınların tercih ettiği bir meslek olarak yorumlamak mümkün… Ayrıca, erkek koçların kurumsal alanda koçluk yapmaları daha olası gözüküyor (Yüzde 61 kadın koçlara kıyasla yüzde 74 erkek koçlar).

ICF Türkiye’nin yakın zamanda Türkiye’de yaptığı ve 454 kişinin katıldığı, “Pandemi Sürecinin Koçluk Eğitimine Etkisi” isimli araştırmada ise, ülkemizdeki koçlar arasındaki kadın oranın yüzde 77 çıktığını da belirtmek gerekiyor.

Ortalama kişi başı yıllık gelir artışı yüzde 4; küresel toplam gelir artışı yüzde 21

Katılan koçların yüzde 90’nın aktif müşterisi olduğu araştırma sonuçlarında, küresel kişi başı ortalama yıllık gelirin, 47 bin 100 USD olduğu gözlemleniyor. Kuzey Amerika (62,500 USD), Batı Avrupa (51,100 USD) ve Okyanusya’nın (61,100 USD) yüksek gelir bölgelerinde en yüksek olduğu görüldü. Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa’da ise, en düşük miktar olan 19,100 USD olduğu belirtildi. 2015 yılıyla kıyaslandığında dolar bazında yüzde 8 oranında bir düşüş olduğu gözlemlense de; satın alma gücü paritesi bazında, küresel olarak koçluktan elde edilen ortalama kişi başı yıllık gelirin, yüzde 4 oranında arttığı görülüyor.

Koçluk saat ücreti ortalama 223 dolar

Koçluk hizmeti saat ücretinin küresel bazda ortalama 223 dolar olduğu ama dünyadaki koçların yarısının 174 doların altında bir saat ücretiyle çalıştığı bir başka çarpıcı sonuç. Ayrıca, küresel olarak deneyim arttıkça, kişisel gelirlerin, seans başı ücretin artığı gözlemleniyor.

Küresel toplam gelir 2.849 milyar ABD doları

Ayrıca, 7 dünya bölgesinden her biri için, aktif koçların bölgesel gelir bilgileriyle, koçluktan elde edilen ortalama gelirlere birlikte bakıldığında; koçluktan elde edilen küresel toplam gelirin, 2015’e göre yüzde 21 artış göstererek, 2.849 milyar ABD dolarına ulaştığı saptandı. En yüksek toplam gelir artışının, yüzde 107 ile Latin Amerika ve Karayipler toplamından geldiği belirtildi. Türkiye’nin de dahil olduğu Doğu Avrupa’nın yüzde 45.5 ile onu izlediği belirtildi. Ayrıca, toplam yıllık gelirde Kuzey Amerika’nın payının yüzde 45.5 ve Batı Avrupa’nın ise yüzde 32.2 olduğunun altı çizildi.

Son 12 ayda en yüksek azalış içinde bulunduğumuz Doğu Avrupa’da

Araştırmaya katılan kişilere son 12 aydaki gelir, müşteri sayısı ve seans ücreti değişimleri sorulduğunda; yıllık kişi başı gelirinin ve müşteri sayısının arttığını, seans ücretinin ise aynı kaldığını düşünenlerin sayısının fazla olması bir başka dikkat çekici bilgi oldu. Bu kırılımlarda en çok azalma gözlenen bölgenin, içinde yer aldığımız Doğu Avrupa olduğu bir başka ilgi çekici bilgi oldu.

En iyimser gelecek beklentisi yine Doğu Avrupa’da

Pandeminin gündemimizde olmadığı bir dönemde gelecek 12 ay beklentisine bakıldığında ise, yıllık gelirde yüzde 73, müşteri sayısında yüzde 72’lik bir artış beklendiği gözlemlendi. Ve gelecekten beklentisi en fazla olan bölge yine Doğu Avrupa çıktı.

Eğitimli koç oranı çok yüksek

Eğitim alanında ise, araştırmaya katılan neredeyse tüm koçlar (yüzde 99) bir çeşit koçluk eğitimini tamamladıklarını belirtiyorlar. Eğitimlerin artan bir oranda, profesyonel bir koçluk okulu tarafından akredite olan/onaylanmış programlar aracılığıyla alındığı dikkat çekiyor. 2015 araştırmasındaki yüzde 89 oranı, yüzde 93’e çıkmış. Koçluk becerilerini kullanan yöneticiler/liderlerde ise, yüzde 79’u profesyonel koçluk okullarından akredite olan/onaylanmış programlar olmak üzere; yüzde 93 oranında koçluk eğitimi aldığı gözlemlendi. Koçların yüzde 95 gibi büyük bir çoğunluğunun 60 saat ve üzeri bir eğitimi tamamladıkları ve koçların yarısına yakınının 200 saatin üzerinde bir eğitim almış olduğu bulgulandı.

ICF Türkiye’nin araştırmasında ise, koçların katıldığı eğitim programı oranlarının, yüzde 15 ile Yetkilendirilmiş Koç Eğitim Programı (ACTP) akreditasyonu; yüzde 85’inin ise, Onaylı Koça Özel Eğitim Saatleri (ACSTH) akreditasyonu alanında olduğu görüldü.

Unvanlı koçluğun öneminin farkındalığı hem küresel hem de Türkiye’de yüksek

Araştırmadan çıkan önemli sonuçlardan birisi de, koçların ve koçluk becerilerini kullanan yöneticilerin/liderlerin büyük bir çoğunluğunun, koçluk alan bireylerin veya kurumların, koçlarının sertifikalı veya unvanlı olmalarını beklediklerini belirtmesi oldu.

ICF Türkiye’nin yaptığı araştırmada da bu farkındalığın yüksek çıktığı bulgulandı.

Araştırmaya katılan neredeyse dört koçtan üçü (yüzde 74), profesyonel bir koçluk kurumundan unvanları veya sertifikaları olduğunu belirtiyor. Katılanların yüzde 62’sinin ICF unvanlı olduğu ayrıca dikkat çekici. Yüzde 82’sinin ise, herhangi bir uluslararası koçluk organizasyonuna üyelikleri var. Koçluk becerilerini kullanan yöneticilerin/liderlerin yüzde 45’i -ICF ünvanına sahip yüzde 32 de dahil olmak üzere- sertifikaya/unvana sahip olduklarını belirtiyorlar. Koçluğu bir meslek ve sektör olarak görenlerin daha çok unvanlı koçlar olması ve unvansız koçların daha çok bir beceri seti olarak görmeleri ise bir başka bulgu oldu.

Koçluk mesleğini geleceği

Koçluk mesleğinin gelecek 12 ayında karşılaşabileceği en büyük engelleri belirlemek için sorulan soruya; yüzde 49 oranında eğitimsiz koçlar, yüzde 31 oranında pazardaki kafa karışıklığı, yüzde 8 oranında pazarın doygunluğu yanıtları verildiği gözlemlendi. Pandemi araştırmasında ise, pandemiyle birlikte gelen global ekonomik krizin ilk sıraya yükselmesi dikkat çekici.

Fırsatlar kısmında ise, yüzde 39 ile koçluğun faydasına ilişkin artan bir farkındalık; yüzde 28 ile koçluğa yatırılan paranın geri dönüşü; yüzde 14 ile koçluğun genel algısının gelişimi; yüzde 11 ile koçluğa olan talep artışı ve yüzde 6 ile koçluğun medyadaki görünüşü şeklinde bir sıralama gözlemleniyor.

Üç önemli araştırmanın sonuçlarının açıklanıp, değerlendirildiği webinar, gazeteci ve katılımcı koçların soruları ve verilen yanıtlarla sona erdi.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.