ICF Kayıtlı Mentor Koçu Olmak İçin

ICF Mentor Koç Kayıt Listesine gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Bu kayıt, yüksek kaliteli Mentor Koç seçiminde unvanlama başvuru sahiplerine yardımcı olacak bir kaynak olarak kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Bu listede ki kayıtlı mentor koçlar,  ICF tanımını takip etmeyi ve bunları kabul etmeyi kabul eder ve çalışmalarında kabul edilen en iyi uygulamaları kullanır.

Kayıtlı Mentor Koç listesinde  yer alabilmek için şunları yapmalısınız:

 • Güvenilir bir ICF Global Üyesi olmak,
 • En az üç yıl ICF Sertifikasına sahip olmak,
 • ICF Koç Bilgi Değerlendirme Sınavını  (CKA) geçmiş olmak,
 • Mentor Koçluğun, ICF tanımını kabul etmek ve uygulamak,
 • Tüm hüküm ve koşulları kabul etmek ve çalışmalarında kabul edilen en iyi uygulamaları kullanmak,
 • $ 50 USD  kayıt ücretini ödemiş olmak.
 • ACC koçları, Mentor Koç olarak çalışmaya başlayabilmek için en az bir unvan süresini yenileme zamanına kadar tamamlamış olmaları gerekecektir.

Bu  kayıt bir yıl süreyle geçerlidir ve başvuru ücreti 50 ABD dolarıdır. Mentor Koçlar, her yıl yenileme sırasında yerine getirilmesi gereken şartları yerine getirerek listelerini yenileyebilirler.

Tüm başvurular ICF Global’in sayfasından yapılır. Aşağıdaki linkten başvuru sayfasına BURADAN ulaşabilirsiniz:

 

Mentor Koçluk Görevleri ve Yeterlilikleri

ICF, Mentor Koçluğu, başvuru sahibi (menti) tarafından talep edilen koçluk yetkinlik düzeylerini elde etmek ve göstermek için profesyonel yardım sağladığı süreç olarak tanımlar. Ayrıca, Mentor Koçluk; uygulama , bu hizmeti alan kişinin yaşam dengesi ya da koçluk yeteneğinin geliştirilmesiyle ilgisi olmayan diğer konularda koçluk yapmaktan ziyade, koçluk becerileri ve bunu geliştirmek konusunda koçluk yapmak anlamına gelir.

Mentor Koçun Görevleri:

 1. Modeli etkili başlatmak ve (Mentor Koç – Koç) ilişkisinin anlaşmasını yapmak,
 2. Müşterinin (Mentinin) potansiyelinde var olan neyi başarmak istediğini ortaya çıkarmak,
 3. Her iki tarafın da  koçluğun amacı hakkında net olduğundan emin olmak,
 4.  Mentor Koç – Koç ortaklığında başarı ölçütleri oluşturmak,
 5. Mentor Koçluk ilişkisinin ücretlerini, zaman çerçevesini ve diğer yönlerini en başından belirlemek,
 6. Mentiye, ICF Etik Kurallarının tüm yönleriyle ilgili bilgi vermek,
 7. Etik Davranış İnceleme Kurulunun mevcudiyetini mentiye bildirmek,
 8. Mentorluk hizmetini alan koça, diğer mentor koçlarla da görüşmesini ve buna göre bir seçim yapmasını isteyerek, özgüvenini desteklemek,
 9. Mentiye, mentorluğun bir sonucu olarak,  her hangi bir unvan düzeyi alacağına dair bir garanti vermemek,
 10. Mentinin, koçluk seanslarını gözden geçirerek,  sözlü ve yazılı geri bildirim sağlayarak temel yetkinlik geliştirmeye odaklanmak,
  • a.) Seansları değerlendirme (geri bildirim verme) süreçleri, mentinin öğrenme ve gelişimine katkı sağlaması için iki değerlendirme arasında yeterli süreyi vermek,
 11. Seanslardan hedeflenen örnekleri kullanarak belirli sözlü ve / veya yazılı geribildirim sunmak; böylece:
  • a.) Menti tam olarak ne yaptığını bilecektir,
  • b.) Menti, koçlukta daha derin bir ustalık seviyesi geliştirmek için yapılması gerekenleri anlar.
 12. 12.  Bu süreç içinde koça öğrendiklerini göstermek ve bunu şu çerçevede tutmak:
  • a.) Mentinin kim olduğu,
  • b.) Ne istediği,
  • c.) Onun benzersiz stiline saygı duymak.

Kişisel Özellikler

ICF Mentor Koçu:

 1. Güvenilir ve uygunluk, uyumluluk açısından menti ile bağlantı kurma yeteneğine sahiptir.
 2. Mentisini başlangıçta kendisinin hissettiği şeyin ötesine geçmeye teşvik eden ve yaratıcı süreçlerini genişletmeye yardımcı olur.
 3. Açık, savunmasız ve uygun bir risk almak isteyen, (örneğin  rahatsızlık verebilecek geribildirim sağlamada istekli olan) eşit ortaklığı gösterir.
 4. Ortaklığın değerini anlar ve değerlendirebilir. Örnek olarak, mentiyi, oturumlar arasında üzerinde çalışılacak ve daha güçlü koçluğa götürecek alanlar tasarlama konusunda liderlik yapmaya izin verir / teşvik eder.
 5. Mentiyi, süreç sırasındaki başarılarını ve  ilerlemesini takdir etmede destekleyici ve otantik bir yeteneğe sahiptir.
 6. Her mentinin benzersiz tarzı için takdir ve saygı gösterebilir.
 7. Mentinin kendi koçluk stilinin gelişimini cesaretlendirir.
 8. Hem kendini hem de mentiyi performans için sorumlu tutmaya ve ilişkinin etkililiğinin karşılıklı değerlendirmesini teşvik etmeye isteklidir.

 

Yeterlilikler

ICF Mentor Koçu:

 1. Temel yetkinliklerle ilgili becerilerin farkında olmak için içeriği dinler.
 2. Her seviyeden dinler: fiziksel, entelektüel, duygusal ve sezgisel.
 3. Güçlü yönlerin gelişmesi için ön yargılardan uzak dinler.
 4. Stil, kültür ve dilin farklılıklarının farkındadır (Kişiyi olduğu gibi kabul eder)
 5. Unvanlama sınavı (CKA) sürecinde kullanılan kayıtlı koçluk oturumlarının değerlendirilmesinde ICF tarafından kullanılan değerlendirme araçları hakkında bilgiye sahiptir.
 6. Hem bireysel yetkinliklerin varlığı hem de beceri düzeyinin gelişimini gözlemlemek için dinler.
 7. Hangi kritik  yetkinliğin etkisiz veya sınırlı koçluk etkisi doğurabileceğini ayırt etme yeteneğine sahiptir.
 8. Gösterilen beceri seviyeleri ile bir sonraki beceri seviyesi arasındaki boşluğu ayırt edebilir ve ifade edebilir.
 9. Yetkinlik kullanımı ve beceri düzeylerini ayırt eder ve ifade eder.
 10.  Geribildirim sağlamak için saygılı, açık ve yargısız bir duruş sergileyerek güvenli ve güvenen bir alan yaratır.
 11. Gereksinimlerin, gözlemlenenlerin  ve bir sonraki beceri düzeyine geçmek için ihtiyaç duyulan spesifik gelişimin, geribildirim etkisine bağlı olduğunu bilir.
 12. Güçlü ve potansiyel büyüme alanlarını tanıyan, her  koçluk temel yetkinliği ile ilgili geribildirim sunar.
 13. Her koçluk modeli tercihine göre kendi kendine yönetme yeteneğini gösterir ve temel koçluk yeterlikleri ile ilgili beceri değerlendirmesine odaklanır.

* Association of Coach Training Organizations (ACTO) ve Uluslararası Koç Federasyonu (ICF) arasındaki ortaklık içinde geliştirildi.