1. Değişime uyumlanma ve esneklik; sürekliliğin ve kalıcı olmanın kapılarını açan en önemli iki anahtardır.

2. ICF Türkiye olarak misyonumuz, küresel değişimi dikkatle izlerken aynı zamanda yerel değerlerimizi de göz önünde bulundurarak; ICF Global’in Güncellenmiş Etik Standartları’na ve Temel Koçluk Yetkinlik Kriterleri’ne, yapıcı ve etkin katkı sağlamaktır.

3. ICF Türkiye olarak, kısaca 4D olarak adlandırdığımız, sağlıklı değişimin gereksinimleri olan “Dayanışma”, “Dayanıklılık”, “Denge” ve “Dönüşüm” kavramlarını, bu dönemin temaları olarak belirledik.

4. ‘Şeffaflık’, ‘Ulaşılabilirlik’ ve ‘Katılımcılık’ unsurları, ICF Türkiye Yönetim Kurulu olarak, meslektaşlarımıza ve yaşadığımız topluma fayda sağlamak amacıyla çıktığımız bu yolculuğun rehberleridir.

5. İnsanlık olarak içinden geçtiğimiz COVID-19 sürecinin durum ve şartları nedeniyle, değişime uyum sağlayabilmek adına 4D ilkelerinin hayata geçirilmesi konusunda tüm üyelerimizin katkı sağlayacağına inanıyoruz.

6. Bir toplumun dayanıklılık ve değişim gücünü,  bireylerinin dayanıklılık ve değişim gücünün belirlediğinin farkındayız.

7. Teknolojik ilerleme ve dijitalleşmenin, insana ve topluma fayda sağladığı ölçüde değerli olduğunun bilincindeyiz.

8. Koçlar olarak bizler, toplumumuzda değişimi kolaylaştıran bireyler olduğumuzun bilincindeyiz ve sorumluluğumuzun farkındayız. Yüklendiğimiz bu sorumlulukla birlikte, 4D kavramlarını da yanımıza alarak yola çıktık. ICF Türkiye çatısı altındaki tüm meslektaşlarımızın, 4D ilkelerini uygulayarak bu değişim yolunu açacaklarına güvenimiz ve inancımız tamdır.