Profesyonel Koçluğun birçok faydası vardır. Koçluk hizmeti alanların kendilerini zorlayan konulara ve ellerindeki fırsatlara farklı bir açıdan bakabildiğini, düşünme ve karar alma süreçlerinin geliştiğini, kişiler arası ilişkilerde daha etkin olduğunu, iş ve özel yaşamlarında kendilerine daha çok güvendiklerini gösteren birçok araştırma bulunmaktadır.

Kişisel etkinliklerini arttırma konusunda kararlı olan müşteriler, üretken olma, iş ve özel hayatlarından doyum alma, kendilerine koydukları hedeflere ulaşma gibi alanlarda takdire değer sonuçlar alabilirler.

2009 ICF Global Koçluk Müşterisi Araştırması’na göre, profesyonel koçluk hizmetinden yararlanan şirketlerin bu konuda yaptıkları yatırım yedi katı ile kendilerine geri dönmüştür. Bireysel koçluk hizmeti alan müşterilerde de bu oran, yatırımın 3.44 katıdır.

Koçluk kişiyi birçok alanda hedefine taşıyabilir. 2010 ICF Global Tüketici Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, araştırmaya katılanların beşte ikisinden fazlası (%42,6) koçluk motivasyonları olarak “bireysel performanslarını ve/veya ekip performanslarını geliştirmeyi” göstermiştir. Bunun ardından gelen diğer motivasyon alanları ise “profesyonel kariyer fırsatlarını genişletmek” (%38,8) ve “iş yönetim stratejilerini geliştirmektir”. (%36,1).  Daha kişisel olan diğer motivasyon alanları ise, “kendine saygı/ güvenini arttırmak” ve “iş yaşamı / özel yaşam dengesini kurabilmektir”.

Koçluğun yararlarıyla ilgili daha çok bilgi edinmek için, ICF Araştırma Portalı’nı ziyaret edip vaka çalışmaları, sektör raporları ve diğer kaynaklara göz atabilirsiniz.