ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Kamuoyu Duyurusu

KAMUOYUNA ÖNEMLE DUYURULUR!

Koçluk Dernekleri olarak (AC Türkiye, EMCC Türkiye, ICF Türkiye, Uzman Koçlar Derneği) “koçluk mesleğine” dair açıklamamızdır.

Geçtiğimiz günlerde görsel ve yazılı basında yer alan, ehil olmayan kimi kişilerin hatalı uygulamalarını koçluk mesleğinin tamamına atfederek yapılan bir takım talihsiz açıklamaları üzüntüyle takip ediyoruz.

Koçluk dernekleri olarak, mesleki ve etik standartların yanı sıra ülkemizde de meşruiyetini onaylı mesleki yeterliliklerden alan “koçluk mesleği” hakkında kamuoyunu doğru bilgilendirmenin bizim görevimiz ve sorumluluğumuz olduğuna inanıyoruz.

Koç olduğumuz için soru, cevap gitmek doğamızda var. Son dönemlerde medyada yer bulan bazı argümanları esas alarak aşağıdaki soruları ve cevaplarını hazırladık.

1. Yaşam Koçluğu bir meslek midir?

Evet. Koç (Seviye 6) Meslek Standardı 26.06.2013 tarihinde 28692 sayılı Resmi Gazete ile yürürlüğe girmiştir. Müşteri-koç ilişkisi kanunlar ile belirli bir hizmet sözleşmesine tabidir. Bu nedenle bir istismar olarak tarif edilemez.

T.C Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ilgili kuruluşu Mesleki Yeterlilik Kurumu, ISO 17024 akreditasyonuna sahip Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları aracılığı ile isteyen koçları sınava tabi tutmaktadır.

2. Dünya’da koçluk bir meslek midir?

Evet, ABD’den ilk 1000 şirketinin %93’ü, ABD dışındaki küresel 1000 firmanın %65’i, yönetici performansını arttırmak üzere yönetici koçluğunu kullanmaktadır. (Bono, Purvanova, Towler ve Peterson, 2009). Yalnızca ABD’de koçluğun 2,4 milyar Dolar bir pazar büyüklüğüne ulaştığını ve her yıl yaklaşık % 18 büyüdüğünü Market Data Report’tan (2007) öğrenmekteyiz.

3. Koçların psikoloji eğitimi alması şart mıdır?

Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre koçluk “Kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak üzere verilen hizmet” tir. Görüldüğü gibi koçluğun, psikolojinin ilgi alanını sahiplenmek gibi bir iddiası yoktur.

4. Koçların mesleğe nasıl hazırlanmaları gerekir?

Koçluk, halihazırda bir mesleğe sahip olan tecrübeli kişiler tarafından, kurumlara ve topluma hizmet amacı ile yapılır. Bu nedenle koçların uluslararası dernekler tarafından onaylı (ICF, AC, EMCC) programlar ve ardından mesleki akreditasyonları içeren uzun süreli bir uzmanlaşma süreciyle mesleğe hazırlanması esastır.

5. Koçluk bilimsel midir?

Evet. Köklü bir meslek olarak Proquest Bilimsel Veri Tabanı kullanılarak yapılan sorgulamada, içinde “executive coaching (yönetici koçluğu)” geçen makale sayısı 234.118; “life coaching (yaşam koçluğu)” geçen makale sayısı 362.181’dir. Makaleler incelendiğinde, koçluğun pek çok alandaki faydasının bilimsel olarak tespit edildiği görülür.

6. Koçluk mesleği psikoloji ile nerede kesişir?

Yaşam koçları da her insan gibi, psikoloji, felsefe, sosyoloji, biyoloji gibi var olan disiplinlere tabidirler ve onları kullanırlar. Çünkü konu insandır ve insana dair her şey koçu ilgilendirir. Ancak bu ilgi, bir yöneticinin veya bir anne-babanın sahip olması gereken bilgiden ne daha az; ne de daha çoktur. Koçların rolü, geçmişteki olumsuzlukları ve etkilerini “tedavi etmek” değil, kişinin potansiyeline ve hedeflerine odaklanarak, geleceğini kendisi için en iyi şekilde inşa etmesinde kişiye destek olmaktır.

7. Koçluk mesleğine zarar veren sözde yaşam koçları yok mu?

Her mesleğin içinde olduğu gibi koçluk mesleğini de eğitim almadan, etik kurallara uymadan yapanlar var. Bu durumdan biz de çok rahatsızız. Bu nedenle, mesleğini doğru yapmak isteyen koçları derneklerimize üye olmaya, uluslararası standartta eğitim almaya, uluslararası ve yerel koçluk akreditasyonlarını tamamlamaya çağırıyoruz.

8. Koçluk insanlara zarar verebilir mi?

Koçluk bilimsel standartlarda yapıldığında, içinde yönlendirme, yargılama, etiketleme ve tavsiye olmadığı için zarar verme ihtimali herhangi bir ikili ilişkideki/ortaklıktaki kadar veya daha azdır.

İnanıyoruz ki; dünyada ve ülkemizde etkisini kanıtlamış ve kabul görmüş bir mesleğin varlığını yok saymak bizi ileri götürmez. Koçluk dernekleri olarak dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz; koçluk mesleğinin kalitesini ve itibarını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürmektir.

Eser Ömeroğlu – ICF Türkiye Başkanı

Evrim Cabbaroğlu – EMCC Türkiye Başkanı

Umut Ahmet Tarakcı – AC Türkiye Başkanı

Özden Boratav – UKD Başkanı

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.