ICF UNVANLANMA SÜRECİNİ GELİŞTİRME

2022 Güncellemeleri – 1 Ağustos tarihli uyarlama

ICF Unvanının Değeri

 • ICF unvanı ile, koçlar olarak bilgi, beceri ve yüksek etik, profesyonel standartlara olan bağlılığımızı kanıtlamış oluruz.
 • ICF Unvanlar ve Standartlar birimi, küresel koçluk ekosisteminde mesleğin profesyonel standartlarını yükseltmek için çalışır.
 • ICF unvanı, küresel olarak bilinirliği en yüksek koçluk sertifikasyonudur.

ICF Unvanları

3 unvan bulunmaktadır:

 • ACC –Akredite Sertifikalı Koç -AssociatedCertifiedCoach
 • PCC –Akredite Profesyonel Koç -Professional CertifiedCoach
 • MCC –Akredite Master Koç -Master CertifiedCoach

Unvanlanma Koşulları

Tüm unvan seviyeleri için gereklilikler şunlardır:

 • Koçluk eğitimi
  ACC: 60 saat; PCC: 125 saat; MCC: 200 saat
 • Koçluk deneyimi
  ACC: 100 saat (75 ücretli); PCC: 500 saat (450 ücretli); MCC: 2500 saat (2250 ücretli
 • Mentorkoçluk almak
  En az 3 ay ya da daha uzun sürede tamamlanmış, 10 saatlik mentorkoçluk almak
 • Performans değerlendirme
  Müşteri seans kayıtları, yazılı transkript ile. Transkript hem İngilizce hem Türkçe olmalı.
  recACC: 1 seans; PCC&MCC: 2 seans
 • ICF yazılı sınavı

1 Ağustos’tan itibaren ne değişiyor?

 • Tüm unvanlanmakoşulları Güncellenmiş Temel Yetkinliklerle uyumlanıyor.
 • ICF UnvanlanmaSınavı daha güvenli bir test yönetimi ile değişiyor.
 • Unvan Başvuru Seçenekleri güncellenmiş ICF Koç Eğitimi programının akreditasyon türlerini içerecek.

Unvanlanma Koşulları Güncellemeleri

Güncellenmiş Temel Yetkinlikler 2019 yılında yayınlandı

 • Neredeyse tüm orijinal ICF Temel Yetkinlik kavramları güncellenmiş Temel Yetkinlikler çerçevesinde de devam ediyor.
 • Güncellenmiş Temel Yetkinlikler daha modern, geliştirilmiş ve açık bir yapı sunuyor, ayrıca dili de daha tutarlı.

ICF Akredite Koçluk Eğitimi sunan kurumlar 2021 senesinde güncellenmiş Temel Yetkinliklerin entegrasyonuna başladı.

Güncellenmiş Temel Yetkinlikler çerçevesinin Performans Değerlendirme ve ICF UnvanlanmaSınavı ile entegrasyonu için geçiş süreci Ağustos 2022’de tamamlanmış olacak.

Performans Değerlendirme

1 Ağustos 2022’den itibaren, yapılan tüm başvurularda Performans Değerlendirme güncellenmiş ICF Temel Yetkinliklere göre yapılacak.

ICF Unvanlanma Sınavı

 • 1 Ağustos 2022’den başlayarak, unvan başvurusunu göndermiş olan her başvuru sahibinin yeni ICF Unvanlanmasınavından geçmesi beklenecek.
 • Güncellenmiş Temel Yetkinlikleri baz alır
  Yaklaşık 170 senaryo bazlı, çoktan seçmeli sorudan oluşur.
 • Daha güvenli bir test sistemiyle çalışır
  Yerinde uygulama bir PearsonVUE Test Merkezinde
  Pearson’ıncanlı, uzaktan gözetmenlitest servisi OnVUEile
 • Başvuru sahibi bir önceki unvanı için CKA testini geçmiş olsa bile bu sınava girmesi beklenir. Unvan yenileme sürecinde bu koşul aranmaz.

Unvanlanma Yolları

1 Ağustos 2022’den başlayarak, başvuru sahipleri güncellenmiş unvanlanmayollarına göre başvurularını yapacaklar.

Güncellenmiş ICF Koçluk Eğitim Program Akreditasyon Yapısı dahil edilmiştir.

 • Seviye 1: ACC seviyesi için 60-124 saat arası eğitim, 10 saatlik mentorkoçluk ve Performans Değerlendirme
 • Seviye 2: PCC seviyesi için 125-175 saat arası eğitim, 10 saatlik mentorkoçluk ve PCC seviyesi için Performans Değerlendirme
 • Seviye 3: MCC seviyesi için 75 saat eğitim, 10 saatlik mentorkoçluk (NOT: Performans Değerlendirme MCC başvurusunun parçası olarak ICF’tekalacak)

Güncellenmiş ICF Unvanlanma Yolları

Geçerliliğini kaybetmeyen eğitimler –ACTP, ACSTH ve ICF akredite olmayan programlar kabul edilmeye devam edecektir.

 • ACC
  • Seviye 1 / Seviye 2/ ACTP
   ACSTH
   Portfolio
 • PCC
  • Seviye 2 / ACTP
  • Seviye 1 / ACSTH
  • Portfolio
 • MCC
  • Seviye 3
  • Portfolio

Güncellenmiş ICF Unvanlanma Yolları Fiyat düzenlemeleri

ACC

 • Seviye 1 / Seviye 2 / ACTP
  Üyeler: 175 USD
  Üye olmayanlar: 325 USD
 • ACSTH
  Üyeler: 375 USD
  Üye olmayanlar: 525 USD
 • Portfolio
  Üyeler: 475 USD
  Üye olmayanlar: 625 USD

PCC

 • Seviye 2 / ACTP
  Üyeler: 375 USD
  Üye olmayanlar: 525 USD
 • Seviye 1/ ACSTH
  Üyeler: 650 USD
  Üye olmayanlar: 800 USD
 • Portfolio
  Üyeler: 750 USD
  Üye olmayanlar: 900 USD

MCC

 • Seviye 3
  Üyeler: 675 USD
  Üye olmayanlar: 825 USD
 • Portfolio
  Üyeler: 675 USD
  Üye olmayanlar: 825 USD

Unvanlanma Değişiklikleri için Önemli Tarihler

 • 27 Temmuz 2022, 23:59 EDT (New York)–Mevcut unvanlanmayolları ve değerlendirmeleri kullanarak başvuru yapmak isteyenler için son tarih (ACC, PCC ve MCC için CKA ve Performans Değerlendirme Standartları)
 • 1 Ağustos 2022, Öğlen 12:00 EDT (New York) –ICF Unvanlanmave Standartlar birimi güncellenmiş başvuru yollarını kullanarak ACC, PCC ve MCC unvanları için başvuruları almaya başlayacaktır. Bu başvurular için yeni ICF UnvanlanmaSınavı ve başvuruya uygun performans değerlendirme için güncellenmiş Performans Değerlendirme kriterleri kullanılacaktır.
 • 1 Ocak 2023, -CKA ve mevcut Performans değerlendirme kriterleri tamamen kaldırılacaktır. Bu tarihten sonra, Performans Değerlendirme’yihalen geçmesi gereken her aday güncellenmiş Performans Değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmeye alınacaktır. Başvuru tarihinden bağımsız olarak, bu tarihten itibaren yazılı sınavı geçmesi gereken her adayın yeni ICF UnvanlanmaSınavı’nı tamamlaması talep edilecektir.

Unvanlanma Destek