ÇALIŞMA KURULLARI

Çalışma Kurullarına etkin destek vermek için hepinizi bekliyoruz. Çalışma Kurulları’nın işleyişi ile ilgili bilgi edinmek için Çalışma Kurularına Yönelik Yönetmelik belgesini lütfen okuyunuz.

Üye İlişkileri ve Eğitim Çalışma Kurulu

Üyelere yönelik ihtiyaçları belirler, karşılar ve değerlendirirken, derneğe yeni üye kaydı, üyelerin üyeliklerinin devamlılığı konularında stratejiler geliştirir.

Dernek üyelerinin gerek kişisel, gerekse koçluk uygulamalarına yönelik gelişimlerini sağlamak amacıyla uygun olan eğitimlere ihtiyacı saptar, eğitim seçeneklerini araştırır, bunları geliştirir ve sunar; eğitimlerle ilgili üyelerden gelen geribildirimleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapar.

Mesleki ve İç Düzenleme Çalışma Kurulu

Türkiye’de koçluk mesleğinin gelişimi sürecinde dernek üyelerinin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği mesleğin düzenlenmesine ilişkin konuları araştırmak ve ICF/UPKD’nin bu konulardaki duruşunu belirlemekle sorumludur.

Türkiye’de, koçların veya koçluk kurumlarının, koçluk mesleğine yönelik duyurularının, web sayfalarındaki bilgilerin ve söylemlerinin, ICF logolarını kullanımlarının, gerek rekabet, gerekse tüketici hakları yönünden ICF kurallarına uyumlu olmasını sağlayacak düzenlemeleri geliştirmekle ve koçlukta kullanılan ‘özel mesleki terimlerin’ Türkçe karşılıklarının bulunmasına yönelik çalışmaları yapmakla sorumludur.

Pazarlama ve Sosyal Medya Çalışma Kurulu

Ülke çapında, koç dışındaki dinleyici kitlesine de odaklanır; kişileri, koçları, koçluk hizmeti alanları ve basını, koçluğun değeri ve ICF/UPKD’nin koçluk endüstrisindeki güvenilir ve yetkili sesi olarak tanıtma fırsatları yaratır.

Dernek faaliyetlerinin sosyal medyada paylaşılmasına yönelik içeriği, sosyal medyada paylaşmak, paylaşımın etkilerine yönelik geribildirimler/raporlar derlemek ve dernek üyelerinin sosyal medya konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine destek olmakla görevlidir.

Web Sitesi Düzenleme Çalışma Kurulu

ICF Türkiye Web Sayfasının yönetiminden sorumludur. Web sitesinde ICF Global hakkında ve ICF Türkiye hakkında genel bilgilerin tutulmasını ve güncellenmesini sağlayarak, koçluğun ve ICF’in bilinirliğini artırmaya hizmet eder. İsteyen üyelerimizin görünürlüğünü “Bir Koç Bul” uygulaması ile artırır. Etkinliklerin duyurulması, projelerin ilan edilmesi, eğitimler ve ünvanlama hakkında güncel bilgilerin tutulması yolu ile üye adaylarının ve üyelerin gelişimlerine destek olur. Aynı zamanda web sitesi üzerindeki reklam alanlarının kullandırılmasından sorumludur.

Proje ve Araştırma Çalışma Kurulu

Sosyal Sorumluluk yelpazesi altında ya da dernek üyelerine deneyim kazandırmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla üçüncü şahıslarla ortak projeler geliştirmekle görevlidir.

ICF/UPKD programlarını içeriğini destekleyen, koçlukla ilgili yapılmış olan çalışmaları araştırmak ve geliştirmek; koçlara mesleklerinde rehberlik edecek kanıta dayalı uygulamaları sunmakla görevlidir.

ICF Türkiye/UPKD Çalışma Kurulları Başvuru Formu

Lütfen aşağıda yer alan kurullardan hangisinde yer almak istiyorsanız üzerinde yer alan kutuya tıklayın.

Not: Kurulların düzenli çalışabilmeleri açısından üyelerimizin, tek bir kurulda görev almaları ve istenen zamanı ayırabileceklerinden emin olmaları önemlidir.

ICF Türkiye/UPKD Çalışma Kurulları Başvuru Formu
Lütfen aşağıda yer alan kurullardan hangisinde yer almak istiyorsanız üzerinde yer alan kutuya tıklayın. Kurulların çalışmaları ile ilgili açıklamayı BURADAN öğrenebilirsiniz.

Not: Birden fazla kurulda görev almak isteyen üyelerimizin istenen zamanı ayırabileceklerinden emin olmaları, kurulların düzenli çalışabilmeleri açısından önemlidir.

Kurullar *
ICF Türkiye / UPKD tarafından hazırlanmış olan Çalışma Kurulu Yönetmeliğini okudum ve kabul ediyorum.(lütfen yukarıdaki kutuyu tıklayınız)