ÇALIŞMA KURULU YÖNETMELİĞİ

ICF Türkiye Çalışma Kurulları’nda yer almak isteyen dernek üyeleri yıl boyunca www.icfturkey.org  web sayfasında yer alan “ICF Türkiye Çalışma Kurulları Başvuru Formunu” doldurarak başvuruda bulunabilirler.

 1. Genel Şartlar

Yönetim Kurulu seçiminden sonra yapılacak ilk toplantıda Çalışma Kurulları’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri belirlenir. Sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri, aksi tüzükte belirtilmedikçe tüm Çalışma Kurulları’nın üyelerini ve liderlerini, Yönetim Kurulu’nun onayı ile belirlemeye yetkilidir. Dernek Başkanı görevi gereği tüm Çalışma Kurulları’nın üyesidir, Çalışma Kurulları’nın icraatlarını izler ve oluşturulmaları, birleştirilmeleri ya da feshedilmeleri yönünde Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunur.

 1. Çalışma Kurulların Oluşturulması

Her yeni dönemde Çalışma Kurulu’ndan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi ilgili kurul için iletilen başvuru formlarını gözden geçirir, başvuru sahibinin “istekliliğini” ve “devamlılığını” değerlendirmek üzere başvuru kriterlerini sağlayan üyeler ile birebir görüşme yaparak kurulu oluşturur. Yönetim Kurulu üyesi kurulu oluştururken Yönetim Kurulu’nun  görüş ve önerilerini alır. Kurul oluşumunda farklılıkların olması önemlidir. Kurullar farklı kültür, meslek ve eğitime sahip üyelerden oluşur. Her kurul maksimum 8 üyeden oluşur. Kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi, gerekli görmesi halinde çalışma konularına göre alt kurullar oluşturarak bu kurullara liderlik yapacak kişileri belirler.

 1. Kurul Üyelerinin Sorumluluğu

Kurula başvururken ve kurul belirlenirken, zaman ayırma zorunluluğunun olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Kurul üyesi, kurulların kendi çalışmaları doğrultusunda belirlediği (minimum ayda bir defa olmak üzere) kurul toplantılarına katılmakla yükümlüdür. Bununla beraber her kurul üyesinin ayda minimum 8-10 saatlik bir zamanı kurul çalışmasına ayırabilmesi gerekmektedir. Kurul toplantılarına mazeret göstermeksizin 3 defa üst üste devam etmeyen ve üyeliğini yenilemeyen üyenin üyelik durumu kuruldan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından değerlendirilir.

 1. Hizmet Süresi

Hizmet süresi iki yıldır.  Devam etmek isteyen kurul üyeleri her Yönetim Kurulu seçiminden sonra yeniden başvuruda bulunmalıdır.

 1. Çalışma Kurulu Üyelerinde Aranan Özellikler
 • ICF Türkiye üyeliğinin aktif olması
 • Güçlü iletişim becerileri
 • Güçlü liderlik becerileri
 • Güçlü organizasyon ve planlama becerisi
 • Koçluk mesleğine bağlılık
 • Güçlü mesleki ve kişisel donanım
 • Birlikte çalışmaya, yaratıcılığa ve yeniliğe yatkınlık
 • Farklı bakış açılarına açıklık
 1. Kurullar Arası Çalışma

Kurullar sinerji yaratmak üzere gereken durumlarda birlikte çalışmak, projelere destek vermek, kurulun projelerini diğer kurullarla paylaşarak bilgilendirmek, görüş alışverişinde bulunmak amacıyla birlikte çalışmaya özen göstermelidirler. Bu doğrultuda, Çalışma Kurulları 3 ayda bir toplanarak ortak çalışma alanları ve gelişmeler hakkında birbirlerini bilgilendirmelidirler.