ÇALIŞMA KURULLARI

Çalışma Kurulları’na etkin destek vermek için hepinizi bekliyoruz. Çalışma Kurulları’nın işleyişi ile ilgili bilgi edinmek için lütfen Çalışma Kurullarına Yönelik Yönetmelik dokümanını okuyunuz.

MESLEKİ İÇ DÜZENLEME VE ETİK KURULU

Türkiye’de koçluk mesleğinin gelişimi sürecinde dernek üyelerinin karşılaştığı ya da karşılaşabileceği mesleğin düzenlenmesine ilişkin konuları araştırmak ve ICF Türkiye’nin bu konulardaki duruşunu belirlemekle sorumludur.

Türkiye’de koçluk mesleğinin saygınlığının artması amacıyla, koçların veya koçluk kurumlarının, koçluk mesleğine yönelik duyurularının, web sayfalarındaki bilgilerin ve söylemlerinin, ICF logolarını kullanımlarının, gerek rekabet, gerekse tüketici hakları yönünden ICF kurallarına uyumlu olmasını sağlayacak düzenlemeleri geliştirmekle ve koçlukta kullanılan ‘özel mesleki terimlerin’ Türkçe karşılıklarının bulunmasına yönelik çalışmaları yapmakla sorumludur.

Disiplin Kurulu ile organik işbirliği tesis ederek, üyelerin ICF Yetkinliklerini içselleştirmelerini ve ICF Etik Kurallarına uygun davranış sergilemesini sağlamak üzere, şeffaf ve çözüm odaklı bir yaklaşımla, gerekli çalışmaları yapar.

Çalışma Kurulu Üyeleri

Mesleki İç Düzenleme Çalışma Grubu: Mehmet Demirel, Serdar Samsun, Murat Vardar
Etik Çalışma Grubu: Mehtap Öztürk, Selin Akdağ, Özlem Yorgancılar, Nurhan Ersoy

PAZARLAMA İLETİŞİMİ ÇALIŞMA KURULU

Koçluk bir tutkudur ve yüksek standartlar anlamına gelir.

ICF Türkiye Pazarlama İletişim Kurulu da çalışmalarında bu yüksek standartları göz önüne alarak ICF Türkiye’nin görünürlüğü ve bilinirliğini artırmayı hedefler, kolay ve güçlü iletişim ağı oluşmasına destek sağlar.

ICF Global ve ICF Türkiye arasında bir köprü görevi görerek global gelişim ve değişimlerin takipçisi olur ve dünya gündemine yakın olabilmek adına alınması gereken hızlı aksiyonlarda öncü olur.

Söyleşi, konferans, seminer, alanı geliştirici yeni ve farklı eğitimler gibi benzeri geniş katılımların hedeflendiği etkinliklerle sürdürülebilir birliktelik sağlayarak ICF Türkiye’ye üye koçların yıl boyu yakın temasını amaçlamaktadır. Değerli paylaşımlar, network oluşturma fırsatları yaratmak ve iş profesyonelliğinin güçlendirilmesi adına diğer ülkelerin başarı hikayelerini de duyabilme ortamını yaratacak yabancı konukları ülkemize davet ederek yepyeni etkileşimler gerçekleştirir.

Etkin ve etkili yıllık pazarlama iletişimi takvimi hazırlar ve içeriklerin zamanında duyurusunu yapar. Böylece koçlar ajandalarını efektif bir şekilde organize edebilir ve birçok etkinlikte yer alma fırsatını yakalar.

Koçlar, koç olmak isteyenler, koçluk mesleğini merak ederek araştırma içerisinde olanlar, ICF Türkiye Pazarlama İletişim Kurulu ile koçlukla ilgili aradığınız soruların cevapları artık size çok daha yakın.

Çalışma Kurulu Üyeleri

Beyza Erdem Balcı, Eda Onur İşcan, Seda Özkaya Tekin

ÜYE İLİŞKİLERİ VE EĞİTİM ÇALIŞMA KURULU

Üyelere yönelik ihtiyaçları belirler, karşılar ve değerlendirirken, derneğe yeni üye kaydı, üyelerin üyeliklerinin devamlılığı konularında stratejiler geliştirir.

Dernek üyelerinin gerek kişisel, gerekse koçluk uygulamalarına yönelik gelişimlerini sağlamak amacıyla uygun olan eğitimlere ihtiyacı saptar, eğitim seçeneklerini araştırır, bunları geliştirir ve sunar; eğitimlerle ilgili üyelerden gelen geribildirimleri değerlendirerek gerekli düzenlemeleri yapar.

Çalışma Kurulu Üyeleri

Dilek Göl, Gülşah Ertürk, Mürşide Demirkol, Dilek Ünser, Ayşe Hande Ersöz

PROJELER VE ARAŞTIRMA ÇALIŞMA KURULU

Sosyal Sorumluluk yelpazesi altında ya da dernek üyelerine deneyim kazandırmak ve bilinirliği arttırmak amacıyla üçüncü şahıslarla ortak projeler geliştirmekle görevlidir.

ICF Türkiye programlarının içeriğini destekleyen, koçlukla ilgili yapılmış olan çalışmaları araştırmak ve geliştirmek; koçlara mesleklerinde rehberlik edecek kanıta dayalı uygulamaları sunmakla görevlidir.

Çalışma Kurulu Üyeleri

Esra Altun, Bahar Önderol, Oya Fadıloğlu, Deniz Balıkçı, Bilnur Fidan Yıldırım, Yasemin Karaçay, İlkay Öğrenci, Seda Tarakçıoğlu, Serra İspahani

YENİ MEDYA VE DİJİTALLEŞME ÇALIŞMA KURULU

ICF Türkiye Yeni Medya ve Dijitalleşme Çalışma Kurulu olarak, tamamen dijital bir alanda olup ortamda bulunanlara yüksek iletişim ile çift taraflı etkileşim olanağı sunmaya hizmet edecektir.

Web sitesinde ICF Global hakkında ve ICF Türkiye hakkında genel bilgilerin tutulmasını ve güncellenmesini sağlayarak, koçluğun ve ICF’in bilinirliğini artırmaya hizmet eder. İsteyen üyelerimizin görünürlüğünü “Bir Koç Bul” uygulaması ile artırır. Etkinliklerin duyurulması, projelerin ilan edilmesi, eğitimler ve unvanlama hakkında güncel bilgilerin tutulması yolu ile üye adaylarının ve üyelerin gelişimlerine destek olur. Aynı zamanda web sitesi üzerindeki reklam alanlarının kullandırılmasından sorumludur.

Ülke çapında, koç dışındaki dinleyici kitlesine de odaklanır; kişileri, koçları, koçluk hizmeti alanları ve basını, koçluğun değeri ve ICF Türkiye’nin koçluk endüstrisindeki güvenilir ve yetkili sesi olarak tanıtma fırsatları yaratır.

Dernek faaliyetlerinin sosyal medyada paylaşılmasına yönelik içeriği, sosyal medyada paylaşmak, paylaşımın etkilerine yönelik geribildirimler/raporlar derlemek ve dernek üyelerinin sosyal medya konusunda bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesine destek olmakla görevlidir.

Çalışma Kurulu Üyeleri

Havva Aktaş, Ebru Koçak, Yaprak Baran Tecimer, Gamze Yüksel

ICF Türkiye Çalışma Kurulları Başvuru Formu

Lütfen aşağıda yer alan kurullardan hangisinde yer almak istiyorsanız üzerinde yer alan kutuya tıklayın.

Not: Kurulların düzenli çalışabilmeleri açısından üyelerimizin, tek bir kurulda görev almaları ve istenen zamanı ayırabileceklerinden emin olmaları önemlidir.