ICF hangi sene kurulmuştur?

Bu organizasyon, 1995 de kurulmuştur. Yerel ICF şubeleri hemen ondan sonra kurulmaya başlanmıştır ve bugün yenileri açılmaya devam etmektedir.

ICF’i kim başlattı ve neden?

Merhum Thomas Leonard profesyonel koçlara bir camia yaratma amacıyla ICF’i kurdu. İlk başlarda üyeler Kuzey Amerikalı olmasına rağmen, bugün dünyada 100’den fazla ülkeden ICF üyeleri bulunmaktadır.

Ne tarz koçlar ICF’e katılırlar?

ICF üyeleri çeşitli koçluk alanlarında uzmanlaşmışlardır, bunlar yönetici koçluğu, yaşam koçluğu, liderlik koçluğu, ilişki koçluğu, kariyer koçluğu, vb…

ICF’e üye olabilmek için ICF ünvanına sahip olmam gerekli midir?

ICF ünvanı tavsiye edilmekle birlikte, üye olabilmek için ICF ünvanı almış olmak gerekmemektedir. ICF ünvanlı üyelerin ilave üye avantajları bulunmaktadır.

ICF’e üye olmanın yararları nelerdir?

Mevcut üyeler ICF’in yararları için buraya tıklayınız. Üye değilseniz lütfen burayı tıklayınız.

ICF’in PCC (Professional Certified Coach) kısaltması Profesyonel Sertifikalı Koç anlamına mı gelmektedir? Eğer öyleyse, ICF Etik Kurallar tanımlamaları kısmında ICF Profesyonel Koç denildiğinde sadece PCC’den mi bahsediliyor?

Profesyonel Koçluk tanımı bütün ICF ünvanlı koçlar için geçerlidir. ACC, PCC, MCC ve diğerleri daha ileriki zamanlarda geliştirilebilir unvanlardır.

ICF koçluğu nasıl tanımlıyor?

ICF koçluğu, koçluk alanların, kişisel ve profesyonel potansiyellerini azamiye çıkarmak için esinleneceği düşündürücü ve yaratıcı bir ortaklık olarak tanımlıyor.

ICF’i kim yönetmektedir?

ICF, kar amacı gütmeyen bir üyelik organizasyondur. Ünvanlı koçlar arasından Küresel bir Yönetim Kurulu seçilerek organizasyonun işlerini idare ederler ve maaşlı üyelerden oluşan elemanlar da liderlik talimatını takip ederek günlük işleri yerine getirir.

Koçluğun işe yaradığına dair bir kanıt var mıdır?

Evet! Lütfen ICF Araştırma Portalı’nda bulunan bilgileri ve yatırımın geri dönüşü gösteren ICF’in yürütmüş olduğu araştırmalar üzerine yazılmış çeşitli basın bültenlerini inceleyin.

Koçluğun diğer hizmet mesleklerinden farkı nedir?

Profesyonel koçluk hedef belirlemek, sonuç yaratmak ve kişisel değişim yönetimi ile bireyin hayatına odaklanan farklı bir hizmettir. Koçluğun ne olduğunu anlamak için, koçlukla, kişisel ya da organizasyonel destek sağlayan diğer meslekleri birbirlerinden ayırt etmek faydalı olacaktır.

Terapi: Koçluğu terapiden ayıran birkaç yön vardır. Birincisi koçluk, bireyin belirli hareketlerinin sonucu olarak kendi isteği ile başlattığı değişimi temel alan, kişisel ve mesleki büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir meslektir. Sonuçlar kişisel ya da mesleki başarı ile ilişkilidir. Koçluk hep ileriye doğru hareket eder ve gelecek odaklıdır. Diğer yanda terapi acıyı iyileştirme, bireyin kendi içindeki ya da iki veya daha fazla bireyin arasındaki işlev bozukluğu ve çatışmalarla ilgilenir. Odak nokta ise genellikle şimdiki zamanda bireyin duygusal fonksiyonlarını engelleyen, geçmişten gelen sorunları öğrenmek; psikolojik fonksiyonları geliştirmek, var olan iş ve özel hayat koşulları ile  duygusal açıdan daha sağlıklı yöntemlerle ilgilenmektir. Terapi sonucunda genellikle duygusal/hissi durumlarda gelişme görülür. Bu durumlardaki olumlu gelişme koçluğun doğal sonucu olabilirken, öncelikli odak nokta kişinin iş ya da özel hayatında belirli hedeflere ulaşmak için hareketle uygulanabilir stratejiler yaratmaktır. Koçluk ilişkisinde hareket, sorumluluk ve takip üzerinde durulur.

Danışmanlık: Danışmanlar bireyler ya da organizasyonlar tarafından belirli bir uzmanlık alanına girmek amacı ile tutulurlar. Danışmanlıkta yaklaşımlar çok çeşitlilik gösterirken, genel olan kanı danışmanın problemleri teşhis ettiği, reçete yazdığı ve bazen de çözüm getirdiği şeklindedir. Koçluktaki yaklaşım ise, bireyler ya da takımların koçun destekleyici, kendi kendini keşfetme temeline dayanan yaklaşımlarıyla kendi çözümlerini kendilerinin yaratabilmeleridir.

Mentor: (akıl hocalığı/rehberlik) Kişinin sahip olduğu tecrübe ile rehberlik etmesidir, belirli bir uzmanlık alanında ya da kariyer geliştirmede deneyimlerini paylaşan mentorlar genellikle koçlukla karıştırılmaktadır. Koçluk mentorluğu koçluğun bazı bölümlerinde kullanmasına karşın (yeni koçlara mentor koçluk gibi), koçlar danışanlarıa mentorluk yapamazlar.

Eğitim: Eğitim programları, eğitmen ya da öğretmen tarafından belirlenmiş belirli öğrenme hedeflerini kazanma üzerine kurulmuştur. Koçluk sürecindeki hedefler ise koçun rehberliğinde, birey ya da takım tarafından belirlenir. Ayrıca eğitim, önceden oluşturulmuş bir müfredat programı ile uyuşan doğrusal öğrenme yöntemini öngörür. Koçluk ise önceden belirlenmiş bir plan olmaksızın daha az doğrusallığı benimsemektedir.

Sportif Gelişim: Spor metaforları sık kullanılsa da, profesyonel koçluk bildiğimiz spor koçluğundan farklıdır. Spor koçu, birey ya da takımların davranışlarını kendi deneyimi ve bilgisi rehberliğinde yöneten bir uzman olarak görülmelidir. Profesyonel koçlarda da bu özellikler vardır, ancak yönü belirleyen birey ya da takımın kendi bilgi ve deneyimleridir. Profesyonel koçluk, sportif gelişimden farklı olarak, zayıf ya da doğru olmayan şekilde uygulanan davranışlara değil,  güçlü yönler ve yeteneklerin gelişmesi için fırsatları belirleme üzerine odaklanır.

Akreditasyon ve Yetki Belgeleme arasındaki fark nedir?

ICF’te, koçluk eğitim programları unvanlanırken bireyler yetkili olurlar. ICF’in koçluk eğitim okulları için sunduğu unvanlama hizmetinin amacı  koçluk eğitim programları ve koçluk profesyonelleri arasında tutarlılık sağlamaktır ve bunun için müfredat standartlarını tanımlamaktadır. ICF Sertifikaları ancak belli eğitim ve deneyim gereksinimlerini karşılayan ve koçluk yetkinliklerini ustalıkla sergileyen profesyonel koçlara verilir.

Koçluk nasıl büyümüştür?

Dünyanın en büyük koçluk organizasyonu olan ICF, koçluk mesleğini ilerletmeye yönelik temel amacı için başarıyla çalışmaktadır.

ICF 2012 Global Koçluk Çalışması’na göre; 1999’da 2.100 olan profesyonel koç sayısı 2012’de 47.500’e yükselmiştir. (Sektörün yıllık geliri 2 milyar ABD Dolarına yakındır).

Aynı raporda, daha fazla sayıda koçun son 12 ay içinde ücretler, saatler, müşteriler ve gelirler konusunda düşüşten ziyade artış deneyimlediğini bildirmektedir.

Tüm eğilim göstergeleri koçluğun giderek büyüyen ve gelişen bir meslek olduğuna işaret etmektedir. ICF’e yılda ortalama 2.000 yeni üyenin katılıyor olması gerçeği de, bu büyümenin güzel bir kanıtıdır.