Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), koçluk mesleğinin liderliğini üstlenmiş küresel bir organizasyondur. ICF, koçluk mesleği ile ilgili yüksek standartlar belirleyerek, bağımsız unvanlama sağlayarak ve dünya çapında eğitimli koçlar ağı oluşturarak koçluk mesleğini geliştirmeye kendini adamıştır.

ICF 2020 yılında 25. yıl dönümünü kutladı. 1995 yılında kurulduğunda ICF’in amacı, gelişmekte olan bir mesleğe güvenilirlik kazandırmak ve koçlara birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir ortam sağlamaktı. Takip eden 25 yıl içinde ICF, profesyonel olarak eğitilmiş koçlardan oluşan dünyanın en büyük organizasyonu ve küresel koçluk topluluğunun önde gelen sesi haline geldi.

2020 yılında Uluslararası Koçlar Federasyonu, Uluslararası Koçluk Federasyonu oldu. Bu sadece yeni bir isim değildi; gelişen bir toplumun ayrılmaz parçası olarak koçluk vizyonunu sürdürürken, koçlara, koçluk müşterilerine ve dünyaya hizmet etmenin yeni bir yoluydu.

Vizyonunu gerçekleştirmeyi hızlandırmak için ICF 2021 yılında yeni ICF markasını ve ekosistemini tanıtarak koçluğun geleceğine doğru cesur bir adım attı, tek bir organizasyondan altı aileden oluşan bir federasyona dönüştü.

ICF, her biri kendi yönetim kuruluna ve kaynaklarına sahip olan altı aile kuruluşunun şemsiye kuruluşudur ve ICF ekosisteminin tamamı için stratejik yön ve koordinasyon sağlar. Bu aile kuruluşlarından dördü, daha önce de ICF bünyesinde gerçekleştirilen çalışmaları temel almaktadır;

  • ICF Profesyonel Koçlar (“ICF Professional Coaches”): Eğitimli profesyonel koçlar için üyelik organizasyonudur.
  • ICF Unvanlama ve Standartlar (“ICF Credentials and Standards”): Koçluk mesleği ile ilgili standartları belirleyen, bireysel koçların unvanlarını veren, denetleyen ve yöneten organizasyondur.
  • ICF Koç Eğitimi (“ICF Coach Training”): Koçluk eğitimi sağlayıcılarının akreditasyonunu onaylayan, denetleyen ve yöneten organizasyondur.
  • ICF Vakfı (“ICF Foundation”): Kâr amacı gütmeyen, koçluğun toplumsal gelişim üzerindeki etkisini hızlandırmak ve artırmak için profesyonel koçlar ve organizasyonlar ile iş birliği yapan organizasyondur.

Diğer iki aile kuruluşu tamamen yenidir:

  • ICF Organizasyonlarda Koçluk (“ICF Coaching in Organizations”): Amacı, koçluğun organizasyonlardaki etkisini genişleterek ICF koçları için pazarı geliştirmeye ve koçluk becerilerini kullanan yöneticiler ve liderler için yüksek standartlar belirlemeye öncülük etmektir.
  • ICF Düşünce Liderliği Enstitüsü (“ICF Thought Leadership Institute”): Amacı, koçluk sanatı ve pratiği üzerine en kapsamlı ve en kaliteli bilgi birikimini oluşturarak koçluğun geleceğini yaratmak ve etkilemektir.

ICF, koçluğun toplumun bütünleyici bir parçası olacağına inanarak; ICF üyelerinin en yüksek kalitede profesyonel koçluğu temsil edeceği bir geleceği tasarlamaktadır.

VİZYONU

Koçluk, gelişen bir toplumun ayrılmaz bir parçasıdır ve her ICF Üyesi, en yüksek profesyonel koçluk kalitesini temsil eder.

MİSYONU

ICF, koçluk mesleğinin küresel gelişimine öncülük etmek ve koçlukla dünyayı güçlendirmek için vardır.

TEMEL DEĞERLERİ

ICF temel değerleri, en yüksek profesyonel koçluk standartlarını temsil etmenin ne anlama geldiğini hatırlatır. Bu evrensel değerler, ICF Üyeleri, Unvan sahipleri ve dünya çapında koçluğa inananlar olarak hepimizi güçlendirir, ilham verir ve birleştirir.

Profesyonellik: Sorumluluk, saygı, dürüstlük, yetkinlik ve mükemmelliği kapsayan bir koçluk zihniyetine ve profesyonel kaliteye bağlılık.

İş birliği: Sosyal bağları geliştirme ve topluluk oluşturma hedefi.

İnsancıllık: Başkalarına karşı insancıl, nazik, şefkatli ve saygılı olma taahhüdü.

Tarafsızlık (Eşitlik-Hakkaniyet): Her zaman herkes için eşitlik sağlayacak tarafsız davranabilmek adına başkalarının ihtiyaçlarını keşfetmek ve anlamak amacıyla koçluk zihin yapısını kullanma taahhüdü.