ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

ICF Global hakkında

.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF),​

koçluk mesleğinin liderliğini üstlenmiş küresel bir organizasyondur. ICF, koçluk mesleği ile ilgili yüksek standartlar belirleyerek, bağımsız unvanlama sağlayarak ve dünya çapında eğitimli koçlar ağı oluşturarak koçluk mesleğini geliştirmeye kendini adamıştır.

ICF Global hakkında

.

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF),​

koçluk mesleğinin liderliğini üstlenmiş küresel bir organizasyondur. ICF, koçluk mesleği ile ilgili yüksek standartlar belirleyerek, bağımsız unvanlama sağlayarak ve dünya çapında eğitimli koçlar ağı oluşturarak koçluk mesleğini geliştirmeye kendini adamıştır.

Koçluğun Küresel İlerlemesine Öncülük Etmek

Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF), koçluk sektöründeki 28 yıllık görev süresi boyunca, üyelerine güvenilirlik sunmaktadır. 2021’de, koçluğun geleceğine doğru cesur bir adım atılmış ve ekosistemi yansıtan yeni bir görsel marka lansmanı gerçekleştirilmiştir. Bunların hepsi daha iyi hizmet vermek ve koçların dünya çapındaki dönüştürücü çalışmalarını sürekli olarak geliştirmek için yaratılmıştır.

ICF, koçluk uygulayıcıları için küresel olarak en çok tanınan, bağımsız akreditasyon programını sunar. ICF ünvanı, yapılandırılmış eğitim ve deneyim gereksinimlerini karşılayan, mesleki standartları benimseyen koçluk yetkinliklerini tam olarak uygulayan profesyonel koçlara verilir. ICF aracılığıyla ünvanlanmak, güvenilirliğe, koçluk becerilerini anlayarak ustaca sergilemeye ve müşteri adanmışlığına olan bağlılığı ifade eder.

ICF, ayrıca koçluk eğitimi veren programları da akredite eder. ICF tarafından akredite edilmiş eğitim kurumları titiz bir gözden geçirme sürecini tamamlamalı ve müfredatlarının ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kuralları ile uyumlu olduğunu göstermelidir.

ICF en temel anlamda, koçluk endüstrisi ve tüm alanları için yüksek standartlar belirleme yolunda liderlik etmektedir.

ICF, dünya çapındaki profesyonel koçlar tarafından aşağıdaki konular kapsamında tanınmaktadır;

 • Koçluk temel yetkinliklerini belirlemek
 • Profesyonel etik kurallar ve standartlar oluşturmak
 • Uluslararası kabul görmüş bir ünvanlanma programı oluşturmak
 • Koçlara özel akredite eğitim programlarının kurallarını ve çerçevesini belirlemek
 • Dünya genelinde 1. sınıf etkinlikler ve sürekli eğitimler düzenlemek ve arşivlemek
 • Devam eden gelişim fırsatları sunmak,
 • Koçluğun geleceği hakkında konuşmalara öncülük etmek ve bilgilendirmelerde bulunmak

ICF’in Vizyon ve Misyonu

VİZYON: Koçluk, gelişen bir toplumun ayrılmaz bir parçasıdır ve her ICF Üyesi, en yüksek profesyonel koçluk kalitesini temsil eder.

MİSYONU: ICF, koçluk mesleğinin küresel gelişimine öncülük etmek için vardır.

ICF Ekosistemi

1995 yılında kurulduğunda ICF’in amacı, gelişmekte olan bir mesleğe güvenilirlik kazandırmak ve koçlara birbirleriyle bağlantı kurabilecekleri bir ortam sağlamaktı. Takip eden 28 yıl içinde ICF, profesyonel olarak eğitilmiş koçlardan oluşan dünyanın en büyük organizasyonu ve küresel koçluk topluluğunun önde gelen sesi haline geldi.

2020 yılında Uluslararası Koçlar Federasyonu, Uluslararası Koçluk Federasyonu oldu. Bu sadece yeni bir isim değildi; gelişen bir toplumun ayrılmaz parçası olarak koçluk vizyonunu sürdürürken, koçlara, koçluk müşterilerine ve dünyaya hizmet etmenin yeni bir yoluydu.

Vizyonunu gerçekleştirmeyi hızlandırmak için ICF 2021 yılında yeni ICF markasını ve ekosistemini tanıtarak koçluğun geleceğine doğru cesur bir adım attı, tek bir organizasyondan altı aileden oluşan bir federasyona dönüştü.

 • ICF Profesyonel Koçlar (“ICF Professional Coaches”): Eğitimli profesyonel koçlar için üyelik organizasyonudur.
 • ICF Unvanlama ve Standartlar (“ICF Credentials and Standards”): Koçluk mesleği ile ilgili standartları belirleyen, bireysel koçların unvanlarını veren, denetleyen ve yöneten organizasyondur.
 • ICF Koç Eğitimi (“ICF Coach Training”): Koçluk eğitimi sağlayıcılarının akreditasyonunu onaylayan, denetleyen ve yöneten organizasyondur.
 • ICF Vakfı (“ICF Foundation”): Kâr amacı gütmeyen, koçluğun toplumsal gelişim üzerindeki etkisini hızlandırmak ve artırmak için profesyonel koçlar ve organizasyonlar ile iş birliği yapan organizasyondur.
 • ICF Organizasyonlarda Koçluk (“ICF Coaching in Organizations”): Amacı, koçluğun organizasyonlardaki etkisini genişleterek ICF koçları için pazarı geliştirmeye ve koçluk becerilerini kullanan yöneticiler ve liderler için yüksek standartlar belirlemeye öncülük etmektir.
 • ICF Düşünce Liderliği Enstitüsü (“ICF Thought Leadership Institute”): Amacı, koçluk sanatı ve pratiği üzerine en kapsamlı ve en kaliteli bilgi birikimini oluşturarak koçluğun geleceğini yaratmak ve etkilemektir.

ICF TEMEL DEĞERLER

ICF temel değerleri, en yüksek profesyonel koçluk standartlarını temsil etmenin ne anlama geldiğini hatırlatır. Bu evrensel değerler, ICF Üyeleri, Unvan sahipleri ve dünya çapında koçluğa inananlar olarak hepimizi güçlendirir, ilham verir ve birleştirir.

Profesyonellik: Sorumluluk, saygı, dürüstlük, yetkinlik ve mükemmelliği kapsayan bir koçluk zihniyetine ve profesyonel kaliteye bağlılık.

İş birliği: Sosyal bağları geliştirme ve topluluk oluşturmaya bağlılık.

İnsancıllık: Başkalarına karşı insancıl, nazik, şefkatli ve saygılı olmaya bağlılık.

Tarafsızlık (Eşitlik-Hakkaniyet): Başkalarının ihtiyaçlarını keşfetmek ve anlamak adına bir koçluk zihniyeti kullanmayı taahhüt ediyoruz, böylece herkes için eşitlik yaratan, hakkaniyetli ve her zaman adil süreçler uygulayabiliriz.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.