ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Etik Kurallar Yorumlama Rehberi

Etiğe dair Yorumlama /Rehberi,( Insights and Considerations for Ethics -ICE) koçluk mesleği üyelerinin mesleki etik konularında değerlendirme ve karar verme süreçlerine destek sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Bu ICE beyanlarının amacı, ICF Profesyonellerine ICF Etik Kuralları’ndaki her standardın öğrenilmesi ve anlaşılması konusunda destek sunmak ve etik farkındalığı ile seçicilik/kritik düşünme yeteneklerini artırmaktır. ICF Etik Kuralları’na tamamlayıcı bir kaynak olarak hizmet etmek üzere geliştirilmiştir.

Etiğe dair Yorumlama Rehberi hakkında görüş ve sorularınız olursa bunları lütfen ethics@coachfederation.org adresine ya da info@icfturkey.org.tr adresine yollayın. ICE dinamik bir kaynak olup sürekli güncellemeler yapılmaktadır.

Standart 1

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

Bir ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Koçluk Müşteri(leri)me ve sponsor(lar)a, ilk toplantıda veya öncesinde koçluğun içeriğini ve gizliliğin içerik ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşmasının diğer tüm koşullarını titizlikle açıklarım ve bunları anlamalarını sağlarım.

Standart 1 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standart, ICF profesyonelini; müşterinin veya sponsorun koçluk etkileşiminin kapsamını anladığını varsaymamaya davet eder. Bu, süreç başlamadan önceki toplantıda veya süreç başlangıcında bu hususların açıklanması anlamına gelir. Ön görüşme; koçluğun faydaları ve olasılıklar hakkındaki beklentileri netleştirme ve gerekirse düzeltme yapma olanağı sunar.

ICF’nin koçluğun müşteriyle bir ortaklık olduğu tanımına uygun olarak ICF Profesyoneli, tüm paydaşlara (müşteri, sponsor ve diğer ilgili taraflar) koçluk bağlantısını kapsayan detayları ve imzalanacak / kabul edilecek koçluk sözleşmesinin hükümlerinin içeriğini sözlü olarak açıklamalıdır. Bu yolla, koçluk sözleşmesi imzalanmadan önce, tüm paydaşların soru sorma şansı ve hak ve sorumluluklarını tam olarak anlama fırsatı olur.

ICF Profesyonellerinin kendilerine ait standart sözleşmeleri yoksa, ön görüşmede, koçluk sözleşmesindeki tüm hükümlerin düzenlendiğinden emin olmak için, ICF Üye Araç Setindeki (Tool Kit) iki Örnek Koçluk Sözleşmesinden birini (ICF internet sitesine üye olarak giriş yaptıktan sonra şu linki takip edin: https://coachfederation.org/profile/member-toolkit) baz olarak kullanabilirler.

 • Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

  Bir ICF Profesyoneli olarak, ben:

  1. Koçluk hizmetine başlamadan önce müşteri(leri)mle ve sponsor(lar)la, ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içeren koçluk anlaşmaları/sözleşmeleri yaparım.

  Standart 2 Etik Yorumlama Rehberi

  ICF, “Koçluk İlişkisini”, her bir tarafın sorumluluklarını ve beklentilerini tanımlayan bir anlaşma / sözleşme altında ICF Profesyoneli ve Müşteri(ler) / Sponsor(lar) arasında kurulan bir ilişki olarak tanımlar; diğer bir deyişle bir anlaşma / sözleşme olmadan koçluk ilişkisinin kurulduğu kabul edilmez.

  ICF, yazılı bir anlaşma / sözleşme yapmayı, en iyi uygulama olduğu ve hem müşteriyi hem de ICF Profesyonelini en iyi şekilde desteklediği savıyla tavsiye eder.  Yazılı bir anlaşma / sözleşme yapılması kültürel olarak uygunsa teşvik edilir. Yazılı bir anlaşma / sözleşme; tarafların yasal durumlarına bakılmaksızın hem ICF Profesyoneli hem de müşteri ve / veya sürecin tüm tarafları için profesyonel ilişkinin herhangi bir zamanında tarafların hak ve yükümlülüklerini gündeme getirmek için önemlidir. (tanımlara bakınız) İtiraz sürecinde de yazılı bir anlaşmanın avantajı netlik kazanır.

  Bir ICF Profesyoneli için en iyi uygulama, belirli bir müşterinin / sponsorun ihtiyaçlarına göre değiştirilebilen standart bir koçluk anlaşmasına sahip olmaktır. Bu husus aynı zamanda; müdür, yönetici, İK personeli, vs. nin sürece katılımının doğasının tüm taraflar için netleşmesi adına bir olanak yaratır. Her durumda, koçluk anlaşmaları / sözleşmeleri eğer müşteri ve sponsor farklı kişilerse, hem müşteri hem de sponsor için hakları, rolleri ve sorumluluklarını açıkça belirlemelidir.

  ICF Profesyonelleri, ICF Üye Araç Setindeki (Tool Kit) Örnek Koçluk Sözleşmelerinden birini (ICF internet sitesine üye olarak giriş yaptıktan sonra şu linki takip edin: https://coachfederation.org/profile/member-toolkit)) baz alarak ve sözleşmelerine gerekli tüm hükümleri dahil ettiklerinden emin olarak kendi standart koçluk sözleşmelerini hazırlamaları için temel olarak kullanabilir.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Üzerinde anlaşıldığı şekilde tüm taraflarla en üst düzeyde gizlilik seviyelerini korurum. Kişisel veri ve iletişim ile ilgili tüm geçerli yasaların farkındayım ve bunlara uymayı kabul ediyorum.

Standart 3 Etik Yorumlama Rehberi

Koçluk ilişkisindeki gizlilik, müşterinin başarılı olması adına güvenli bir alan yaratmak için kesinlikle kritiktir. Bunun yanı sıra, kişisel verilerin korunması, ortaya çıkan ve gelişen teknolojik yeniliklerle birlikte son derece önemli bir konu haline gelmektedir.

Gizlilik kuralları, ICF Profesyonelinin müşteri ve sponsorlarla etkileşimde olduğu her durumda uygulanır ve tüm gizlilik hususları taraflar arasında anlaşma / sözleşme imzalanmadan / kararlaştırılmadan önce ön görüşmede ele alınmalı ve açıklığa kavuşturulmalıdır.

Gizlilik müşteri ile son bulmaz fakat koçluk sözleşmesinde belirlendiği üzere koçluk katılımına dahil olan tüm tarafları kapsar. En sıkı gizlilik seviyeleri, ICF Profesyonelinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere bir dizi en iyi uygulamaya sahip olduğunu gösterir:

 • Gizlilikle ilgili kapsamlı kişisel / ofis politikası (yazılı veya başka bir şekilde, tüm müşteri bilgilerinin ve iletişiminin, müşteri tarafından süreç başlatılmadan önce, koçluk süreci esnasında ve sözleşmenin tamamlanmasından sonra gizli tutulacağının anlayışı).
 • Kayıt tutma politikaları (güvenli fiziksel depolama, güvenli bulut depolaması, vb.)
 • Elemanları veya destek personelini (sanal asistanlar da dahil olmak üzere) tüm müşteri meselelerinde kesin gizliliği sağlamak konusunda eğitmek.
 • Sıkı gizliliğin sağlanması tüm taraflara uygulamak ve buna her türlü teknolojiyi, merkez dışı yedeklemeyi, başvuru platformlarını, yazılımları ve üçüncü kişiler tarafından sahip olunan / işletilen sosyal medyayı (diğer bir deyişle, cep telefonları, bilgisayarlar, tabletler vb.) dahil etmek.

ICF Profesyonelleri, koçluk sürecine ilişkin belgelerin gizliliğini sağlandığından ve gizliliğin ilgili veri koruma düzenlemelerine uygun olarak sağlandığından emin olmalıdır. Bu, özellikle dijital medyanın ve iletişim araçlarının kullanımına uygulanır. AB’nin GDPR (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) veya diğer alanlardaki ilgili benzer düzenlemelere uyum hakkında görüş almak için hukuki danışmanlara erişimlerinin olduğundan emin olmalıdırlar.

ICF Profesyoneli, bir kuruma ait bir bilgisayarda, kurum tarafından erişilebilen bir platformda, kuruma ait e-posta veya kuruma ait cep telefonunda tutulan notlar, mesajlar, cep telefonu mesajlarının o kurumun mülkiyetinde olduğu ve bu nedenle de gizli olmadığı hususlarını aklından çıkarmamalıdır. Koçluk sözleşmesinde aksi kararlaştırılmadığı sürece; kurum içinde bordrolu veya sözleşmeli çalışan koçlar, kurumun sahip olduğu BT kaynaklarının ve ekipmanının kendilerine (kuruma), gizli olduğu farz edilen bilgilere ve iletişimlere tamamen erişim hakkı verebileceğinin özellikle farkında olmalıdır.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Tüm koçluk etkileşimlerimde yer alan tüm taraflar arasında bilgilerin nasıl paylaşıldığı konusunda net bir anlayış oluştururum.

Standart 4 Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyoneli, koçluk sürecine dahil olan herkesin, gizli bilgiler de dahil olmak üzere koçluk bilgilerinin ne zaman, nasıl, ne ve hangi yollarla paylaşılacağı konusunda açıkça mutabık olduklarından emin olmalıdır.

Gizlilik kuralları, koçluk süreci başlamadan önce tüm katılımcılar için net olmalıdır. Bu hususun sürece dahil olan taraflar için sürecin herhangi bir noktasında yeniden açığa kavuşturulması gerekebilir. Düzenlenen raporların, ölçümlerin ve değerlendirme sonuçlarının paylaşılmasının genel çerçevesinin ve prosedürlerinin açıklığa kavuşturulması da önemlidir.

Birçok ülkede yazılı sözleşmeler sözlü olanlara göre önceliklidir ve en iyi uygulama olarak kabul edilirler. ICF Profesyoneli, yerel kültürel normları dikkate alarak sözlü sözleşmeler de dahil olmak üzere bilgi paylaşımı koşullarının tüm taraflarca açıkça anlaşıldığından emin olmalıdır.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Hem Müşteriler hem de Sponsorlar veya ilgili taraflarla, bilgilerin gizli tutulmayacağı koşullar hakkında açık ve net anlayış oluştururum (örneğin, yasadışı faaliyet olması, yasalarca istenmesi, kendine veya başkalarına zarar verme riski olması gibi durumlarda; geçerli mahkeme kararı veya mahkeme celbi uyarınca; vb.). Yukarıdaki koşullardan birinin uygulanabilir olduğuna makul bir şekilde inandığım durumlarda uygun makamları bilgilendirmem gerekebilir.

Standart 5 Etik Yorumlama Rehberi

Koçluk mesleğinde gizlilik sadece bir beceri değil, bir beklentidir. Koçlar, bireylerin ve kurumların hassas ve kişisel bilgilerini paylaştıkları ve kendilerine güvendikleri benzersiz ve güçlü bir konuma sahiptir. Koç ile iletişimde olan herkes kendilerini tamamen açmak için rahat hissetmeli ve koçla olan iletişimlerinin korunduğundan şüpheye yer vermeyecek şekilde emin olmalıdır. Bu nedenle, bir koçun aşağıda belirtilen tüm etkileşimlerinde çok yüksek bir gizlilik standardına sahip olması gerekir:

 • Koç işe alınmadan önce bilgi paylaşıldığında,
 • Bilgi bilinçli olarak veya başka şekilde paylaşıldığında veya öğrenildiğinde,
 • Koçluk ilişkisinde herhangi bir noktada,
 • Koçluk ilişkisi sona erdikten sonra herhangi bir zamanda.

Bir koç aşağıdaki durumlarda gizli bilgileri ifşa edebilir:

 • Yasayla belirlenen nedenler (ICF Profesyoneli yerel mevzuatın ayrıntılarını bildiklerinden emin olmalıdır):
 • Bir kişi kendisine, kurumuna veya başkalarına zarar vermek için inandırıcı bir tehditte bulunduğunda,
 • Koç, mahkeme emri veya mahkeme celbi ile zorunlu kılındığında (Koçların mahkemelerde müvekkil ayrıcalıkları yoktur. Bu, koçlardan bilgi istendiğinde bunu yerine getirmeleri gerektiği anlamına gelir. Bu, doktorlar, psikiyatristler ve diğer bazı meslekler için farklıdır.).
 • Müşteri veya müşteri ve sponsor ile yapılan sözleşme ile tanımlanan nedenler:
 • Koçluk sözleşmesi buna izin verdiğinde,
 • Sponsor sözleşmesi buna izin verdiğinde ve müşteri bu durumu kabul ettiğinde,
 • Koçun akreditasyonu veya yeniden akreditasyonu için, herhangi bir kişisel not veya başka kişisel bilgi paylaşılmadan, koçluk süreci hakkında temel bilgileri doğrulaması gerektiğinde. Koç, müşterinin bu hususa izin verdiğine dair -belge- imzalatarak onayını almaktan sorumludur.
 • Koçun konu hakkında (müşterinin veya sponsorun ismini belirtmeden) mentoru ve süpervizörü ile konuşması gerektiğinde.

ICF Profesyonelleri, yerel mevzuatın ayrıntılarını bildiklerinden ve sözleşmede uyuşmazlık çözüm yeri belirlediklerinden emin olmalıdır. Çevrenizde şüphe durumunda başvurabileceğiniz uzmanların (örneğin avukatlar) bulunduğundan emin olun.

Müşterinin ne zaman ICF Profesyonelinin gizliliği ihlal etmesi gerekebileceğini bilmesini sağlamak ICF Profesyonelinin sorumluluğundadır. En iyi yol, bu durumları koçluk süreci başlangıcından önce konuşmak ve yazılı koçluk sözleşmesinde belgelemektir.

Örnek: Eğer ICF Profesyoneli başka bir koçla çalışan bir mentor koç ise, gizliliğin ne zaman ihlal edilebileceği konusunda net olmalıdır. Mentor koç ve süpervizör, gizliliğe tabii olan destekçidir. (bakınız Standart #15)

Düzenlenmemiş olan sektörümüz özel bir yasal korumaya sahip değildir. Bir ihtilaf durumunda, bireysel olarak akdedilen sözleşmeler özel hukuk kapsamında değerlendirilir. Eğer ülkenizde mümkünse, koçlar için mesleki hizmet sigortası poliçesi almaya çalışın.

Reşit olmayan kişilere (çocuklar / gençler) koçluk yaparken, onurlandırılması gereken ek bir koçluk ilişkisi vardır. Küçükler için muhtemelen bir sponsorluk (ebeveynler, veliler vb. ile) yapılacaktır. Bu durumda gizlilikle ilgili bütün sorular müşteri ve sponsor ilişkisindeki aynı yöntem ile netleştirilmelidir.

Kurum içi koç olarak lütfen Standart 6’ya da bakınız.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. İç Koç olarak çalışırken, koçluk Müşterilerim ve Sponsorlarım ile çıkar çatışmalarını veya potansiyel çıkar çatışmalarını koçluk sözleşmeleri ve sürekli diyalog aracılığınca yönetirim. Bu, kurumsal rolleri, sorumlulukları, ilişkileri, kayıtları, gizliliği ve diğer raporlama gereksinimlerini de içermelidir.

Standart 6 Etik Yorumlama Rehberi

Bir kurum içi koçun, koç olmanın yanı sıra İK çalışanı, ilişkisiz müdür veya yöneten müdür rolü olabilir veya koç olma harici başka bir rolü olmayabilir.

Koçluğun başarısı müşterinin koça olan güvenine dayandığı için; kurum içi koç olarak atanmanın başlangıcında kurum ve kurum içi koç arasında neyin, kiminle, ne zaman ve nasıl paylaşılacağını ve neyin paylaşılmayacağını belirleyen bir gizlilik sözleşmesinin imzalanması ve bunun koçluk müşterisi ile paylaşılması tavsiye edilir.

Kurumun iç gizlilik kurallarının, bilgisayarlardaki bilgilerin, bir müdürün BT yoluyla herhangi bir bilgiye ulaşma hakkının, kurum telefonlarındaki bilgilerin, paylaşılacak raporların hepsinin dikkate alınması gereklidir.

Kurum tarafından belirlenenler ne olursa olsun, ICF Profesyonelleri, tüm tarafların anlaşmadan haberdar olduklarından ve şeffaflığı sağlamak için tüm ilişki dinamiklerinin farkında olduklarından emin olmalı ve bu hususlarda sürekli olarak konuşmalıdır.

Kurum içi koç olarak; ICF Profesyoneli, önceki, mevcut veya olası gelecek liderlik ilişkilerinden (örnek; doğrusal veya matris örgütlenme yapısı, çevik sistemler, vb.) kaynaklanan çıkar çatışmalarına özellikle dikkat etmelidir.

ICF Etik Kuralları ve mevcut kurum kültürü veya kurum içi düzenlemeler arasındaki olası ihtilaflar, koç tarafından belirlenmeli ve dikkate alınmalıdır.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Profesyonel etkileşimlerim sırasında oluşturulan elektronik dosyalar ve iletişim dahil olmak üzere tüm kayıtları gizlilik, güvenlik ve mahremiyeti gözeterek ve yürürlükteki kanun ve anlaşmalara uygun bir şekilde muhafaza eder, saklar ve yok ederim. Ayrıca, koçluk hizmetlerinde kullanılan yeni ve gelişen teknolojik gelişmeleri (teknoloji destekli koçluk hizmetlerini) doğru bir şekilde kullanmaya ve çeşitli etik standartların bu teknolojilere nasıl uygulandığının farkında olmaya çaba gösteririm.

Standart 7 Etik Yorumlama Rehberi

Birçok koç, koçluk seanslarının içerik ve gelişiminin yazılı, sözlü, elektronik veya başka bir şekilde kayıtlarını tutar. Bu kayıtların dikkatli bir şekilde kullanılması ve saklanması en geniş anlamıyla bu bilgilerin ve dolayısıyla müşterinin ve sponsorun kimliğinin korunması bu standardın konusudur.

Kayıtlar, koçluk sürecine ilişkin her türlü belgedir. Bunlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere, yazılı notlar, dosyalar, ses veya video notları, destek veri tabanları veya araçlarındaki girdileri (örneğin; müşteri idaresi vb. için) içerir.

Veri koruma, özellikle her türlü teknik servis / araç kullanılırken sağlanmalıdır. Bu araçların / platformların teknolojik yönden sürekli gelişimi, koçun dikkatli olmasını ve gerekirse önlemler almasını gerektirir.

ICF Profesyonelleri yerel mevzuatın detaylarını bildiklerinden emin olmalı ve sözleşmede hukuki çözüm yeri için düzenleme yapmalıdırlar.

Veri koruma müşterinin / kurumun altyapısının kullanıldığı zaman da sağlanmalıdır.

ICF Profesyonelleri, e-posta, çevrimiçi posta, çevrimiçi konuşma oturumları, mobil iletişim ve cep telefonu mesajı gibi elektronik iletişim kullandığı zaman kriptolama, şifreli güvenlik duvarı, vb. uygun güvenlik önlemlerini almalıdır.

Müşteri, yazılı, elektronik veya başka şekilde yapılmış kayıtlar ve bunların korunması hakkında bilgilendirilecek, ancak içerikleri hakkında bilgilendirilmeyecektir. Ses veya görüntü kaydı yapılmadan önce müşterinin izni alınmalıdır. Bu, bir odanın içindeki sesleri otomatik olarak kaydeden yapay zeka cihazlarının kullanımında da uygulanır. (örneğin; Alexa, Siri, vb.)

Harici servis sağlayıcılar kullanıldığında, bu servis sağlayıcısının veri ve bilgi kullanımının (genel koşul ve hükümlerinin) ICF’nin etik gereklilikleri ile uyumlu olduğu hususu kontrol edilmelidir.

Bütün önleyici tedbirlere rağmen, yetkisiz kişilerin müşterinin veri veya bilgilerine ulaşması durumunda, müşteri derhal bilgilendirilmelidir.

ICF Profesyoneli, sosyal medya kullanımının ve arkasında bıraktığı bilgilerinin potansiyel müşteriler tarafından görünür olduğunu ve koçluk sürecini etkileyebileceğinin farkında olmalıdır

ICF Profesyonelleri, profesyonel internet sitelerinde veya diğer sosyal medya platformlarında müşterileri hakkında herhangi bir tanımlayıcı veya gizli bilgiyi yayınlamaktan kaçınmalıdır.

Koçluk sürecinin sonunda kayıtlar imha edilirken kayıtların dikkatli bir şekilde ele alınması önemlidir. Eğer mümkünse, yazılı belgeler küçük küçük kesilmelidir. Yeniden oluşturmayı büyük ölçüde engelleyen tüm elektronik veri türleri için silme programları vardır. Özellikle veri depolama cihazları atıldığında veya başkasına verildiğinde bu tür verilerin silinmesine yönelik çaba harcanması gerekmektedir.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Koçluk ilişkisinden elde edilen değerde bir değişiklik olabileceğine dair göstergelere dikkat ederim. Olumsuz yönde bir göstergenin olması durumunda ilişkide bir değişiklik yapar veya Müşteri(ler)imi/Sponsor(lar)ımı başka bir koç veya başka bir profesyonel aramaya veya farklı bir kaynak kullanmaya teşvik ederim.

Standart 8 Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyonelleri, koçluk hizmetlerinin müşteriye fayda sağlamadığında ve / veya müşterilerin veya sponsorların çıkarlarına aykırı gidiyor gibi göründüğü takdirde ve zamanda ilişkiden çekilmeye hazır olmalıdır. Bu durumda ICF Profesyonelinin müşteriyi değişiklik yapmaya veya başka profesyonelin hizmetlerini aramaya teşvik etme sorumluluğu vardır.

ICF Profesyonellerinin müşteri ve (eğer dahil ise) sponsorla birlikte, koçluk ilişkisinin değerini belirlemeye yardımcı müşteri odaklı değerlendirme süreci oluşturması beklenmektedir. Eğer koçluğun algılanan değerinde bir değişiklik olduğu saptanırsa, ICF Profesyonelinin bu değişikliği neyin tetiklediğini bulması beklenir.

ICF Profesyonellerinin koç olarak kapasitelerinin/yetkinliklerinin ötesine geçen belirtilere karşı tetikte olması beklenir. Bu sebeple, bir koç olarak; bir müşteriye başka bir profesyonel hizmet sağlayıcı tarafından hizmet verilmesinin daha iyi olup olmayacağını zamanında nasıl anlayacağını öğrenmek özellikle önemlidir. Eğer müşteriyi destekleyemiyorlarsa onu; danışmanlık, terapi, hukuk, vergi, tıp, beslenme vb. gibi diğer destek alanlarına yönlendirmeleri gerekebilir. Şüphe halinde, ICF Profesyoneli uzman tavsiyesine başvurmalıdır. (Aşağıdaki kaynaklara bakınız.)

Yönlendirmenin talep edildiği durumlar için, terapistlerin yanı sıra diğer yaklaşımlarla çalışan koçları da içeren bir çevre oluşturmak yararlıdır.

ICF Profesyoneli, bu profesyoneller tarafından yönlendirme için kendilerine yapılabilecek her türlü ödemeyi müşteriye ve sponsor(lar) a açıklamalıdır.

Müşterinin terapiye yönlendirilmesine dair prensipler için: https://coachfederation.org/app/uploads/2018/05/Whitepaper-Client-Referral.pdf )

Terapiye refere tek sayfalık rehber için: https://coachfederation.org/app/uploads/2018/06/OneSheet-Client-Referral-June-2018.pdf

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Tüm tarafların koçluk ilişkisini, koçluk sürecinin herhangi bir anında herhangi bir nedenle, sözleşmenin hükümlerini dikkate alarak, sona erdirme haklarına saygı gösteririm.

Standart 9 Etik Yorumlama Rehberi

Sözleşmedeki açık bir fesih hükmü, taraflarından birinin veya ikisinin sözleşmeyi herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle sonlandırabileceğini netleştirmelidir. ICF Profesyoneli, müşterinin koçluk ilişkisinden artık faydalanmadığının belirtilerine karşı tetikte olmalı ve onunla diğer olasılıkları araştırmalıdır. Koçluk sürecinde, müşterinin neden koçluğu sonlandırmak istediğini belirlemek önemlidir. ICF Profesyoneli ile müşteri, böyle bir değişiklikle müşterinin daha iyi hizmet alabileceği konusunda karşılıklı olarak mutabık kalırsa, ICF Profesyoneli başka ICF Profesyonelinin hizmetlerini veya profesyonel kaynakları araştırması hususunda müşteriyi desteklemeli ve teşvik etmelidir. Ayrıca, müşteriyi koçluk içeriğiyle, muhtemelen başka bir ICF Profesyoneli ile, daha yoğun bir şekilde ilgilenmeye teşvik etmek de bir çözüm olabilir. En iyi uygulama, yazılı sözleşmede net bir geri ödeme politikasına sahip olmaktır.

ICF Profesyoneli, müşterinin ilişkiyi sonlandırma taleplerine saygı duymalı ve bunu kabul etmelidir; ancak, müşteriyi geri bildirim yapması için bir kapanış seansına davet etmek uygundur. ICF Profesyoneli, bunu ücretsiz ve gönüllü olarak yapma hususunu değerlendirmek isteyebilir.  Kapanış seansı, ICF Profesyonelinin dahil olduğu diğer koçluk seansları ile aynı şekilde işler.

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Çıkar çatışmasının oluşmasından kaçınmak için, aynı Müşteri(ler) ve Sponsor(lar) ile aynı anda birden fazla sözleşmeye ve ilişkiye sahip olmanın sonuçlarına karşı duyarlıyım.

Standart 10 Etik Yorumlama Rehberi

Koçluk sürecinin her durumunda, ICF Profesyonellerinin mevcut rolünün açık ve net olmasını ve hangi sözleşme kapsamında çalıştıklarının anlaşılır olmasını sağlamaları gerekir. Bu standardın amacı, bir ICF Profesyonelinin aynı kişiyle birden fazla sözleşmeye sahip olması (örneğin, bir koçluk ve bir de eğitmen ilişkisi olması) durumunda olası çıkar çatışmasını ele almaktır. Ayrıca, bazı ICF Profesyonelleri bir müşteriye birebir koçluk yaparken aynı zamanda müşterinin ekibine de koçluk yapar. Bu, tek bir sözleşme altında olsa bile, çoklu bir ilişki olabilir.

Bir ICF profesyoneli, bir koçluk eğitimi programında eğitmen olduğunda, bir öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki performansı da dahil olmak üzere eğitim programının tüm sorumluluklarını yerine getirip getirmediğine karar veren kişilerden biri olabilir. Ayrıca, bir öğrenci için belirlenmiş bir danışman ve / veya öğrencinin koçluk eğitimi programlarını tamamlaması için gereken koçu ve/veya öğrencinin koçluk eğitimi programlarını tamamlaması için gereken mentor koçu olabilir.

Böyle bir durumda, ICF Profesyonelinin herhangi bir tarafgirliğin farkında olması ve birden fazla rolde olmasının bir çatışma yaratması durumunda, herhangi bir olası çıkar çatışmasını çözmek için öğrencinin yararına olacak bir karar vermelidir. Koçluk eğitim programlarında olanlar için öğreten, mentorluk yapan, değerlendiren ve koçluk yapan ICF Profesyonelleri için, eğer programınızda yeterli ICF Profesyonel personeli varsa, ideal olarak, çıkar çatışması izlenimi vermekten bile kaçınmak için, program sırasında her bir katılımcı için yalnızca tek rolünüz olmalıdır: öğretmen, mentor, değerlendirici veya koç.” (Mentor Koçun rolü hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki bağlantıyı takip ediniz.)

Bağlantıya bakınız. Danışmanlık deneyimine sahip (örneğin beslenme, kayropratik, profesyonel organizatör) bir ICF Profesyoneli için, müşteri tarafından bu uzmanlığın talep edilmesi durumunda ayrı sözleşmeler yapılması önerilir;  Ayrı sözleşmeler yapmak, koçluk müşterisinin ICF Profesyonelinin hangi rolü üstlendiği konusunda kafasının karışmamasını sağlar. Bu husus, mesleğimizin diğer mesleklerden (örneğin; terapi, rehberlik, danışmanlık, vb.) ayrılması hususunda kamuoyu görüşü açısından da önemlidir.

Mentor koçluk için: https://coachfederation.org/mentor-coaching

Bölüm I – Müşteriye Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Müşteri ile benim aramdaki kültürel, ilişkisel, psikolojik veya bağlamsal nedenlerden kaynaklanabilecek her türlü güç veya statü farkının ayırdındayım ve bunu etkin bir şekilde yönetirim.

Standart 11 Etik Yorumlama Rehberi

Bir ICF Profesyoneli, kişiler arası koç-müşteri güç farklılıklarının farkındadır, bunları araştırır ve yönetir ve müşterinin kimliği, çevresi ve kültürünün karşıt bir bağlamı tarafından aşılmadığı sürece, ortaklık ve eşitlik içindeki koç-müşteri ilişkilerini birlikte oluşturmayı hedefler.  Koçluk eşitler arası düzeyde gerçekleşir; bu koçluk ilişkisinde güç farkının olmaması anlamına gelir.  Koç tarafında bir üstünlük veya aşağılık duygusu, koçluk ilişkisini zorlar ve süpervizyonla açıklığa kavuşturulmalıdır.

Koç-müşteri ilişkisi, müşteri tarafından koç-müşteri güç farklılıklarını içeren hiyerarşik bir ilişki olarak görülebilir.  Koç, baskın sosyal grup kimliği olup müşteri ötekileştirmiş sosyal grup kimliğidir.  Koç-müşteri ortaklığını sürdürmek demek, koçun koç ve müşteri arasındaki çalışma ittifakındaki unvan, statü ve hiyerarşinin etkisini tanımak ve azaltmak için sürekli çalışma görevi olduğu anlamına gelir.  Böyle bir “ortaklık” sürdürülemezse, koç ve / veya müşteri ilişkiyi sonlandırmayı düşünmelidir.

Bölüm I – Müşterilere Karşı Sorumluluk

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Müşterilerime, onları üçüncü taraflara yönlendirmem karşılığında alabileceğim olası ödeme ve/ya farklı yararları açıklarım.

Standart 12 Etik Yorumlama Rehberi

Bir üçüncü tarafın; örneğin, bir koç, terapist, kişisel değerlendirme aracı sunucusu, avukat, profesyonel veya yönlendirme yapan başka bir kişinin, bir ICF Profesyoneline bir yönlendirme ücreti ödemesini, parasal veya çıkar veya avantaj sağlayan başka bir biçimde komisyon vermesini, bir müşterinin kendisine yönlendirmesine karşılık kişisel ve profesyonel faydalar sağlamasını içeren bir işlem, o ICF Profesyoneli için bir çıkar çatışması veya potansiyel çıkar çatışması durumu oluşturur. Dışarıdan bakan makul bir kişi, ICF Profesyonelinin müşterisine fayda sağlamaktan ziyade kendi çıkarına hareket ettiği sonucuna varabilir.

Müşterilere açık ve dürüst bir iletişimle bu durumu ifşa etmek müşterilere bir koçun bütünlüğünü göstermenin / korumanın yanı sıra onların seçim yapmalarına olanak verir – bu her şeyin açık ve şeffaf olarak gerçekleşmesi demektir ve müşterilerden yönlendirmeye yönelik hareket etme konusunda kendi tercihlerini yapmalarının istenmesidir.  Ücretleri müşteriye geri vermek veya bir hayır kurumuna vermek bir alternatif olabilir.

Alınan ücreti açıklamanın gerekli olduğu durumlara bir örnek olarak, bir ICF Profesyonelinin müşteriyi doğrudan o ICF Profesyonelinin komisyon aldığı MBTI, DISC gibi bir kişilik değerlendirmesi platformuna yönlendirmesi gösterilebilir.  Piyasadaki bu tür değerlendirme platformlarının hepsinin isimleri verilmişse ve bir tavsiyede bulunulmamışsa, açıklamaya gerek olmayabilir.  Müşteri, ICF Profesyonelinin yönlendirme ücreti aldığı bir danışmana yönlendirilirse, bu durum açıklanmalıdır.

ICF Profesyonelleri için bir seçenek de müşterileri yönlendirmek için üçüncü şahıslardan maddi veya maddi olmayan faydalar kabul etmemektir.

Bölüm I – Müşterilere Karşı Sorumluluk

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Herhangi bir ilişkide kararlaştırılan ücretin miktarı veya biçiminden bağımsız olarak tutarlı bir koçluk kalitesini sağlarım.

Standart 13 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standardın amacı, müşterinin ırkına, cinsiyetine ve diğer sosyal grup kimliğine ve ücretli, karşılıksız veya takas ya da mutabık kalınan diğer herhangi bir ödeme türü gibi ödeme yöntemlerine bakılmaksızın, ICF Profesyonel Koçlarının koçluk sözleşmesinde belirtilen eşit kalitede profesyonel koçluk hizmetleri sunmasını sağlamaktır.

Uygulamalar

 1. Bazı iş anlaşmaları, koçluk hizmetinin, karşılıklı bir takas düzenlemesi kapsamında hizmet veya ürün karşılığında sunulmasını öngörür. Diğer durumlar, koçluktan fayda sağlayacak ancak o sırada sınırlı olanaklara sahip olanlara çok cüzi bir karşılıkla koçluk hizmeti sunmayı öngörebilir. ICF Profesyoneli, sadece koçluk ilişkisinin değerini bozmayacak hizmetler, mallar veya diğer parasal olmayan karşılıklar için takas yapmalıdır.
 2. Bu, herhangi bir koç / müşteri ilişkisini, ICF Profesyonelleri arasındaki iş ilişkilerini, eğitim okulları vb. arasında takas, probono veya herhangi bir üzerinde mutabık kalınan diğer karşılığı içerir.
 3. Bir öğrenciye, işinsanına veya yöneticiye koçluk yaparken eşit kalite sağlanmalıdır.
 4. ICF Profesyonelleri, ücret karşılığı miktarı ne olursa olsun, her zaman faydalarının %100’ünü sunmalıdır. Kalitede ücrete bağlı bir farklılık, ICF Profesyonel zihniyet ve uygulamasıyla çelişir.
 5. ICF Profesyonelleri, koç-müşteri anlaşmasının ötesinde herhangi bir kişisel, profesyonel veya parasal avantaj veya fayda sağlamak için pozisyonlarını bilerek kullanmamalıdır.
 6. ICF Profesyonelleri, probono ve takas yapmayı seçtikleri durumlarda, faaliyet gösterdikleri ülkenin vergi yasalarını bilmelidir.

Bu hususta, ICF Profesyonellerinin koçluk hizmetlerini tanımlanan yeterlilikleri (eğitim, deneyim, vb.) kapsamında X miktarı karşılığında sunma teklifleri ile sunulan gerçek hizmet arasındaki bağlantı önemlidir.  Sözleşmeye göre müşteri bu hizmetten yararlanma hakkına sahiptir.

Bölüm II – Uygulama ve Performans Sorumluluğu

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Tüm koçluk etkileşimlerimde ICF Etik Kurallarına uyarım. Etik Kuralları kendimin ihlal etme olasılığımın veya başka bir ICF Profesyonelinin etik dışı davranışının farkına vardığımda, konuyu saygılı bir şekilde, konuya dahil olan kişilerle gündeme getiririm. Bu konuyu çözümlemez ise, konuyu çözüm için resmi bir otoriteye iletirim (ör: ICF Global).

Standart 14 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standart, etik olmayan davranışları fark ettiklerinde ICF Profesyonellerinin bireysel sorumluluğunu ve hesap verebilirliğini yansıtır.

Etik Kuralları kabul eden ICF Profesyonelleri, etik davranmak zor kararlar almayı veya cesurca davranmayı gerektirse bile etik olmaya çalışırlar.

Burada ima edilen husus, ICF Profesyonelinin kuralların potansiyel ihlallerinin farkında olmasıdır.  Sorumluluk sahibi ICF Profesyonelleri, kendi davranışlarına bakar ve etik olmayabilecek hususları kendi kendilerine düzeltmeye çalışır.  Destek almak için koçluk süpervizyonu kullanılabilir.

Bu standart ayrıca ICF Profesyonelini başka bir ICF profesyonelinin potansiyel etik olmayan davranışlarını fark etmeye ve açıklamaya davet eder.  Olası bir kural ihlalini ve bir sonraki en iyi davranış yolunu işbirliği içinde tartışmak için iki taraf arasında mümkün olan en kısa sürede doğrudan temas gerçekleşmelidir.  Doğrudan temas sorunu çözmezse, çözüme ulaşmak için resmi bir otoriteye (örneğin ICF Global Yardım Hattı veya yerel etik komitesine) başvurulmalıdır.  ICF Etik Kuralları ile ilgili sorularınız varsa, ethics@coachfederation.org e-posta adresi veya +1 859 226 4245 numarasından ICF Etik Yardım Hattı ile iletişime geçin.

Bir kişi bir ICF Profesyonelinin Kuralları ihlal ettiğine inandığında, davranış gözden geçirme (ECR – Ethical Conduct Review) sürecinde dikkate alınması için resmi olarak şikayette bulunabilir.

Bakınız ICF Resmi Şikayet Formu: https://form.jotform.com/43556496722969

Bölüm II – Uygulama ve Performans Sorumluluğu

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Tüm Destek Personelim tarafından da ICF Etik Kurallarına uyulmasını isterim.

Standart 15 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standart, zaman zaman müşterilerimize ve onların bilgilerine erişebilen birlikte çalıştığımız, istihdam ettiğimiz veya ilişkide olduğumuz kişilerle ilgilidir.

Bunlar ofisimizdeki kişiler, sanal asistanlar, konuşmadan yazılı metne dönüştürme veya bir dilden diğerine çeviriler için kullanabileceğimiz şirketler veya bu tür diğer hizmet sağlayıcıları olabilir.

Etik uygulama ile ilgili olarak onlarla yazılı ve imzalı bir anlaşma yapılması tavsiye edilir.  (Not: Bazı kültürler yazılı anlaşmaları tercih etmez.) Bununla birlikte, bu kişiler tarafından bir suistimal olması durumunda ECR süreci çerçevesinde ICF Profesyoneli sorumlu tutulur.

En iyi uygulama, ICF Profesyonelleri ile çalışanların ICF Etik Kurallarını düzenli olarak okuyup gözden geçirmeleri ve zaman zaman ilgili tüm ICF Profesyonelleri ile ICF Etik Kurallarını tartışmalarıdır.  Destek Personeli tarafından bu yönde bir taahhüt verilmesi, ilgili tüm taraflar için güvence sağlar.

Bölüm II – Uygulama ve Performans Sorumluluğu

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Sürekli kişisel, mesleki ve etik gelişim yoluyla mükemmelliğe ulaşmayı taahhüt ederim.

Standart 16’ya İlişkin Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyonelinin kitaplar, videolar, süpervizyon, mentorluk, haber bültenleri, konferanslar vb. araçlar yoluyla en son kişisel ve mesleki gelişim bilgilerine hakim olacak şekilde koçluk alanında mesleki becerilerini geliştirmek ve sürdürmek için yaşam boyu öğrenmeye kendini adaması en iyi uygulamadır.  Bu taahhüt, sürekli kendine ayna tutmayı (self-reflection) ve koçluk etiğini keşfetmeyi içermelidir.  ICF Profesyonelleri güçlü yönleri ve gelişme alanları konularında bilgili ve açık sözlü olmalıdır; yani yeni beceriler ve yetkinlikler geliştirmeli; kişisel, mesleki ve etik gelişimlerine sahip çıkmalı ve bunlardan sorumlu olmalıdır.

Kişisel Gelişim

ICF Profesyonelleri, kendini tanıma ve duygusal, fiziksel, sosyal ve ruhsal sağlık ve iyilik hali için sürekli olarak çalışmalıdır.  Kişi, bilinçli ve bilinçsiz önyargılarını öğrenme konusunda aktif olmalıdır.  ICF Profesyonelleri, yaşam amaçlarını, değerlerini, vizyonlarını belirleyerek kim olduklarını ve neyi temsil ettiklerini bilmelidir.  Bu hususlar davranışları, sözleri, düşünceleri, hisleri, bedensel deneyimleri, cinsellikleri ve niyetleriyle uyumlu olmalıdır.

Daha derin kültürel, duygusal ve sosyal öz farkındalık geliştirmeli ve kendilerini ırksal ve kültürel bir varlık olarak anlamaya çalışmalıdırlar.  Irk, etnik köken, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, rütbe / statü / sınıf, milliyet, ruhsal uygulama, yaş, engellilik ve diğer insan farklılıkları ve bunların davranışlar üzerindeki etkilerini de içeren kişisel önyargı ve tarafgirliklerinin farkında olmalıdırlar.

Kişisel tarih ve kültürlerini bilmeli ve bunlara sahip çıkmalılardır.  Bu hususlar; yaşam evrelerini, bağımlılıkları, baskın ve ötekileştirilmiş grup kimliklerini, içselleştirilmiş ayrıcalık, üstünlük ve boyun eğme alanlarını içerir.

Bunların davranışlarını nasıl etkileyebileceğini bilmeleri gerekir; Sınırlayıcı inançlarını belirlemeli ve ifşa, geri bildirim, beden çalışmaları, koçluk, süpervizyon, terapi, arabuluculuk yoluyla ve rüyaları, anıları, beden hisleri ve duyguları yoluyla kazanılan bilgiler aracılığıyla kişiliklerinin bastırılmış, reddedilmiş ve yansıtılan kısımlarını geri kazanmalıdırlarr

Profesyonel gelişim

ICF Profesyonelleri sürekli mesleki gelişim içinde olmalı; bilgi dağarcığını sürekli olarak genişletmelidir.

Bu şu şekilde yapılabilir:

 • Yetkinliklerini ve uygulamalarını geliştirerek.
 • Yeni koçluk yaklaşımlarının farkında olarak.
 • Güncel bilimsel bulgulardan haberdar olarak.
 • Yeni mesleki bilgilerden haberdar olarak.
 • Sürekli olarak öğrenim, atölye çalışmaları, eğitimlere katılmak ve bir kişisel koça sahip olmak.
 • Koçluk kalitelerini korumak ve iyileştirmek için düzenli vaka süpervizyonundan faydalanmak.
 • Bir mentor koça sahip olmak.
 • Araştırma yapmak.

Etik gelişme

ICF Profesyoneli, birinci Temel Yetkinliğe bağlıdır;  Etik Davranışlarda Bulunur.

Etik Kuralların tüm standartlarından kaynaklanan etik soruların tartışılması koçluk eğitimiyle başlar ve tüm sertifikasyon süreçlerinde ve uygulamada devam eder.  Etik yaklaşım, ICF Profesyonelleri ve ICF dışındaki diğer kişilerle, düzenli olarak, uygulamadan gelen soruların yanıtları üzerinde derinlemesine düşünülüp tartışılması yoluyla geliştirilir.

Çeşitli dillerde sunulan Etik Uygulama Topluluğu (Ethics Community of Practice – Ethics CP) ve Etik Watercooler (Su sebili başı) tartışma etkinlikleri bu amaç için özellikle uygundur.  Bu yöndeki çabalar, web seminerleri, akran koçluğu, mentor koçluğu ve ICF etik farkındalık atölyeleri aracılığıyla koçlukla ilgili bilgilerin açık alışverişini, vaka çalışmalarını, liderliği ve bilgi paylaşım platformlarına katılımı içermeye devam ediyor.

ICF Profesyoneli sürekli olarak “kutunun dışında düşünmeli” ve ICF dışındaki etik gelişmelerin farkında olmalıdır.

ICF Profesyonelleri, kişisel ve mesleki gelişimlerine ek olarak, koçluk mesleğinin ve koçluk organizasyonunun daha da öteye gelişmesini gönülden desteklemelidir.  ICF Profesyonelleri, her durumda iyi etik uygulamaların rol modeli olmaya çalışmalılardır.

Bu amaçla, ICF profesyoneli koçluğu tanımlayan ICF belgelerini bilmelidir: Temel Değerler, Etik Kurallar, Temel Yetkinlikler, PCC İmleçleri, vb.

Bölüm II – Uygulama ve performans sorumluluğu

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozabilecek, bunlarla çatışabilecek veya bunları etkileyebilecek kişisel sınırlarımı veya durumları farkederim. Alınacak eylemi belirleme konusunda destek isterim ve gerekirse derhal uygun profesyonel desteği araştırırım. Bu eylem, koçluk ilişki(leri)mi bir süre askıya almayı veya sona erdirmeyi de içerebilir

Standart 17’ye İlişkin Etik Yorumlama Rehberi

Bir ICF Profesyoneli, yükümlülüklerini herhangi bir ilişki çatışmasına tabi olmaksızın yerine getirmelidir.  Bu tür sınırlamalar hem dışsal hem de içsel olabilir. Her bir ICF Profesyoneli,   farkındalık ve izleme amacıyla, bir mentor veya süpervizörünün olmasının yanı sıra kişisel koçluk, teknik tartışmalar, uygulama topluluğu vb. araçlardan da yarar sağlar.

Bu standart, ICF Profesyonelini, müşterinin, anlaşma parametreleri dahilinde, ICF Profesyoneline tam erişime sahip olmasını sağlamaya davet eder.  ICF Profesyoneli tam anlamıyla anda olmalı, kendi içindeki iç çatışmaların farkında olmalı ve performansı engelleyebilecek herhangi bir sınırlama veya koşulla başa çıkmak için kendi bilinç ve sezgisini kullanmalıdır.  Bunların örnekleri arasında koçun anda olmasını bozabilecek bilinçli ve bilinçsiz, kişisel ve profesyonel önyargı ve tetikleyicileriyle kişisel / profesyonel durumlar yer alabilir.  Koçlar, performanslarını bozacak kadar yargılayıcı veya duygusal olmaktan kaçınmalıdır.

Bu standart aynı zamanda ICF Profesyonelini danışmanlık ve tavsiye için güvenilir üçüncü şahıslara ulaşmaya davet etmektedir.  Çatışma başka türlü çözülemezse, ICF Profesyoneli kendisi koçluk görevini bırakmalıdır. ICF Profesyonellerinin öz farkındalık ve sorumlulukları, fiziksel ve zihinsel sağlıklarını da içermelidir.

Tutarlı kalite konusunun bir başka yönü, ICF Profesyonellerinin fiziksel ve zihinsel performanslarını sağlama sorumluluğuyla ilgilidir.  Örneğin, aynı gün ilk müşteriye ve dördüncü müşteriye karşı gösterdikleri performans ve özen aynı mı?  ICF Profesyoneli hastalık durumunda nasıl davranır?

Bölüm II – Uygulama ve performans sorumluluğu

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. Çıkar çatışmalarını veya olası çıkar çatışmalarını, ilgili taraflarla çalışarak, profesyonel yardım arayarak, koçluk ilişkisini geçici olarak askıya alarak veya tamamen sona erdirerek çözerim.

Standart 18 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standart, ICF Profesyonelleri olan hem dahili hem de harici koçlar için geçerlidir.

ICF Profesyonelleri, müşteri, koç ve parçası oldukları şirketin veya kurumun veya ajansın yönetimi arasındaki çatışmaya veya potansiyel çıkar çatışmasına açık konumda bulundukları için çıkar çatışmaları ve olası çıkar çatışmaları konusunda bilinçli olmalıdır.  (Standart 14 için Yorumlama Rehberine bakın.)

Çatışma veya potansiyel çıkar çatışması, ICF Profesyonelleri için mali veya mali olmayan, kişisel veya profesyonel avantajları içerebilir.  Bu tür bir çıkar çatışması, psikometrik değerlendirme firmaları, koç eğitim okulları, özel araçlar, kayıtlı görüşmelerin yazıya dökülmesi, ortaklık veya araştırma projeleri desteği vb. gibi belirli kaynaklara yönlendirmeden kaynaklanabilir.

ICF Profesyonelleri için en iyi uygulama, tüm ilgili taraflar arasında açık anlaşmalar yapmak ve bir anlaşmazlık durumunda, gönüllü olarak ilişkiyi askıya almak veya sonlandırmak için kişisel sorumluluk almaktır.

Koçluk süpervizyonu, vaka ile ilgili potansiyel çıkar çatışmalarını belirlemek için yararlıdır.

Bölüm II – Uygulama ve Performans Sorumluluğu

Bir ICF Profesyoneli olarak ben:

 1. ICF Üyelerinin gizliliğini korurum ve ICF Üyelerinin iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları vb.) yalnızca ICF veya ICF Üyesi tarafından verilen yetkiye uygun bir şekilde kullanırım.

Standart 19 Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyonelleri, başka bir ICF Üyesine ait iletişim verilerinin kullanımını veya gizlilik haklarını ihlal etmemelidir.

Bu standart, ICF Profesyonelini ICF’nin gizlilik politikasına uymaya davet eder.  Başka bir üye ICF Profesyoneli ile herhangi bir kontak veya iletişim bilgileri paylaşımı, ICF tarafından belirlenen sınırlar ve politikalar dahilinde yapılmalıdır.

ICF Koçluk web sitesindeki koçluk profilleri herkese açıktır.  Daha fazla veri genellikle yalnızca Şube Lideri Etik Yönergelerine tabi olan Şube liderlerinin erişimine açıktır.

(Şu bağlantıyı izleyerek ICF politikalarını inceleyin: https://coachfederation.org/policies

Bölüm III – Profesyonelliğe Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Koçluk niteliklerimi, koçluk yetkinlik seviyemi, uzmanlığımı, deneyimimi, eğitimi, sertifikalarımı ve ICF Unvan bilgilerimi doğru olarak belirtirim.

Standart 20ye İlişkin Etik Yorumlama Rehberi

Bu standart, Müşterinin ve diğer ICF Profesyonellerinin menfaatine olacak şekilde, ICF Profesyonelini kendini doğru şekilde temsil etmeye davet eder.  Bu, yeterlilikleri, sertifikaları, unvanları, koçlukla ilgili deneyimleri (örneğin, koçluk, mentor koçluk, eğitim, süpervizörlük), yüksek öğrenim dereceleri ve benzerlerini içerir. Bir ICF Profesyonelinin tüm belirleyici tanımları, ilgili kurumlar tarafından doğrulanabilir olmalıdır. Eğer koçluk ile ilgili önceki bir niteliği artık geçerli değilse, ICF Profesyoneli bu niteliği kullanmayı bırakmalıdır. ICF   markalı tanımlamaların doğru kullanımı için ICF Marka Elkitabına bakınız.

“Unvan” ve “sertifikasyon” kelimelerinin bazen birbirinin yerine kullanılmasında dikkate değer bir karışıklık vardır:

ICF Unvanı

ICF Profesyonelleri, bir ICF unvanı almak için üç yoldan birini takip edebilir: Onaylı Sertifikalı Koç (ACC), Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) ve Usta Sertifikalı Koç (MCC). ICF unvanları (ACC, PCC, MCC) bireyler içindir.

ACC veya PCC unvanlarını almayı isteyen kişiler, a) doğrudan ICF Portföy yoluna başvurabilir veya b) ICF tarafından akredite edilmiş üçüncü taraf eğitim sağlayıcılarından herhangi birine Koçluk Eğitimi için kaydolabilir. MCC için unvanlanmanın yalnızca tek bir başvuru yolu olduğunu lütfen göz önünde bulundurunuz.

ICF Portföy yolu altında; öğrenenlerin, ICF koçluk tanımı, Etik Kuralları ve Temel Yetkinlikleri dahil olmak üzere kapsamlı bir eğitim programını tamamladıklarını açıkça gösteren ve koçun gelişmesini teşvik eden bir kapsam ve sırayla düzenlenmiş bir başvuru sunmaları gerekmektedir.

ICF Akredite üçüncü taraf eğitim sağlayıcılar

“Akreditasyon” kelimesi, “unvan” ve “sertifika” kelimeleriyle de bağlantılı olabilir.

ICF, üçüncü taraf eğitim sağlayıcılarına üç tür akreditasyon sağlar.

ACTP – Akredite (Yetkilendirilmiş) Koç Eğitim Programı (ACTP) akreditasyonu, koç eğitimini baştan sona sunan “her şey dahil” eğitim programları olan üçüncü taraf eğitim sağlayıcıları içindir. Bir ACTP programı mezunları, ACTP unvan başvuru yolu üzerinden bireysel bir ICF Unvanı için başvurabilirler.

ACSTH – Onaylı Koça Özel Eğitim Saatleri (ACSTH) program akreditasyonu, koç eğitimini baştan sona sunan veya sunmayan “alakart” eğitim programları olan üçüncü taraf eğitim sağlayıcıları içindir. ACSTH programı mezunları, eğer unvanlanma başvuru şartlarını karşılıyorlarsa; ACSTH başvuru yolunu kullanarak Onaylı Sertifikalı Koç (ACC) Unvanı veya Profesyonel Sertifikalı Koç (PCC) Unvanı için başvurabilirler.

CCE – Sürekli Koç Öğrenimi (CCE) akreditasyonu, yeni eğitim edinmek isteyen ve/veya ICF Unvanını yenileyenler için tamamlayıcı ve ileri eğitim veren üçüncü taraf eğitim sağlayıcıları içindir.

Unvanlar hakkında bilgi edinmek için: https://coachfederation.org/icf-credential.

Akreditasyon hakkında bilgi edinmek için: https://coachfederation.org/accredit-a-program

Bölüm III – Profesyonelliğe Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben;

 1. ICF Profesyoneli olarak sunduklarım, ICF tarafından sunulanlar, koçluk mesleği ve koçluğun potansiyel değeri hakkında yaptığım sözlü ve yazılı açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunurum.

Standart 21 Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyonelleri kendilerini bir ICF Profesyoneli veya koçluk mesleğinin bir üyesi olarak tanıttığında, tanıtımlarının doğru ve gerçek bir şekilde olması gerekir.

Bu standart, ICF Profesyonelinin, ICF’nin neyi temsil ettiğini ve bir meslek olarak koçluğun piyasa ve dünya için ne anlama geldiğini bilmesini gerektirir. Koçluğun potansiyel değerinin aşırı şişirilmiş bir tanıtımı, aldatıcı ve profesyonellik dışı olarak değerlendirilir. Dolayısıyla bu standart, ICF Profesyonelinin yalnızca sunabileceklerini teklif etmesini öngörmektedir. ICF Profesyonelleri, mesleğin elçileridir ve koçluğun dünyanın herhangi bir yerindeki kamuoyu nezdindeki itibarına katkı yapmaktan sorumludurlar.

Bu standart, hizmetlerin ICF profesyoneli tarafından ağızdan ağza paylaşılması da dahil olmak üzere, her türlü pazarlamada dürüstlüğü sağlamakla ilgilidir. ICF Profesyonelinin, mentorluk, danışmanlık, psikoterapi gibi farklı mesleki uygulama alanlarının kavramsal farklılıkları üzerinde derinlemesine düşünmesini ve koçluğa kıyasla bunların aralarındaki farklılıkları doğru bir şekilde iletmesini gerektirir. Bu standart, ICF Profesyonelinin, profesyonel koçluk disiplininin katma değerini doğru bir şekilde iletebilme ve gösterebilmeye davet eder. Bu hedefleri oluşturma ve hedeflere ulaşma yolunda eyleme geçmeyi, öğrenme düzeylerini derinleştirmeyi, kişisel farkındalık oluşturmayı ve istenen hedeflere ulaşmak için belirli becerilerin gelişimini desteklemeyi, vb. hususları içerir. Koç, koçluğun başarısının, müşterinin ilerleme yeteneğine ve kendini zorlama isteğine bağlı olduğunu müşteriye açıkça belirtmelidir. Örneğin, müşteri yeni bir şey denemek isteyebilir ve koç bunun olmasını sağlayabilir. Koç süreci yönetirken ilerlemeyi müşteri sağlar. Bu nedenle, müşteri sonuçlardan tek başına sorumlu olup kendi hedeflerine ulaşmaktan sorumlu tutulabilmelidir. Özetle, ICF Profesyoneli, müşterinin başarısıyla ilgili asla garanti vermemelidir.

ICF profesyonelleri, her zaman, ICF’nin kartviziti ve profesyonel koçluğun bir örneği olarak görüldüklerinin farkında olmalı ve buna göre davranmalıdır. Bu aynı zamanda ICF’nin koçluk anlayışını, ICF değerlerini, temel yetkinlikleri ve etik kurallarını bilmeyi ve temsil etmeyi de içerir. Koçluğun potansiyel faydalarının sunumu aynı zamanda koçluk süreçlerinin sınırlarına dikkat çekmeyi de içerir. Bu Standart 21, aynı şekilde ICF profesyonellerinin koçluk niteliklerini, yetkinlik düzeyini, unvanlarını, eğitimi gibi hususları ele alan Standart 20’yi tamamlar.

Bu standart, ICF Profesyonelinin bir ICF Profesyoneli olarak kendi davranışına ve ACTP’lerin eylemlerine, ICF’nin ve ICF Profesyonelinin bir parçası olduğu diğer koçluk organizasyonlarının davranışlarına da uygulanır. Bu aynı zamanda, bu standardın ihlali durumunda ICF Profesyonellerinin konuyu ilgililere uygun bir şekilde iletme sorumluluğu olduğu anlamına gelir.

Bölüm III – Profesyonelliğe Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Bu Etik Kurallar tarafından belirlenen etik sorumluluklardan haberdar edilmesi gerekenler ile iletişim kurar ve onlarda farkındalık yaratırım.

Standart 22ye İlişkin Etik Yorumlama Rehberi

Her ICF Profesyonelinin, profesyonelliğin en büyük öneme sahip olduğunu başkalarına iletme sorumluluğu vardır.

Profesyonel koçluk yararına, ICF profesyonellerinin ICF standartlarına ayrıntılı olarak dikkat çekmeleri önerilir. Bu standart, ICF Profesyonelinin, Etik Davranış İnceleme (ECR) süreci aracılığıyla standartlara uyumu destekleyen Etik Kurallarını yazılı veya sözlü olarak iletmeye davet eder.. Müşteri(ler) ve sponsor(lar) ile ön görüşmede ECR sürecine değinmek ve müşteriye şikayet olanaklarını belirtmek; profesyonel kalite iddiamızın güvenilirliğini artırır. Aynısı ICF Etik Kurallarının sonunda yer alan ICF Etik Andı için de geçerlidir.

Bu standart, bir ICF Profesyonelini; Etik Kuralları ve ECR sürecini bilmesi gereken herkesle paylaşmaya davet eder. Bu; kurumları, çalışanları, sponsorları, koçları, öğrencileri, destek personelini ve diğerlerini içerebilir. [Bakınız: Bölüm I, Müşterilere Karşı Sorumluluk]

Önerilen bir en iyi uygulama, tüm bileşenlere ICF Etik Kurallarının tamamını sunmak ve bu bölümleri vurgulamaktır. Böylece, ICF Profesyonelinin sorumlulukları hakkında bilgilendirilmelerinin yanı sıra koçluk mesleğinin etiği ciddiye aldığı mesajını da alırlar.

Bölüm III – Profesyonelliğe Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Etkileşimleri yöneten; net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan fiziksel veya farklı sınırların farkında olma ve bunları koyma sorumluluğunu taşırım.

Standart 23 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standardın amacı, koçluk ortamındaki tüm paydaşların uygun sınırlarına dair farkındalık yaratmaktır. Bu, kültürel, fiziksel, cinsel, duygusal ve diğer sınırları içerir. Koç, din ve geleneğin koçluk ilişkisini nasıl etkileyebileceğinin farkında olmalıdır.

Dünya çapında çalışmak, ICF Profesyonellerinin çalıştıkları kültürlerde kültürel olarak belirlenmiş yerel gelenekleri aktif olarak uygulamalarını gerektirir. Bu Standart, ICF Profesyonelini, kendisi için yeni/bilinmeyen bir bölgede bir koçluk ilişkisi üstlenmeden önce, kişiler arası etkileşimleri destekleyen kültürel nüanslar hakkında bilgi edinmeye davet eder. Bunlar, profesyonel fiziksel etkileşimleri (izin verilenler; örneğin kucaklaşma, tokalaşma, dokunma), profesyonel düzenlemeleri (örneğin, raporlama olarak da bilinen müşteri ilerlemesini paylaşmak için yönetici/İK ile sınırlar vb.) içermektedir.

Şartların anlaşıldığı, iyi bilinen koçluk araçlarının deneyimlenmesi veya farklı müdahale yöntemlerinin sonuçlarına dair beklentilerin dünya çapında aynı olduğu varsayımları yanlış olabilir ve koçluk sürecini engelleyebilir. Bu, bu Etik Kuralların tüm standartları için geçerlidir.

ICF Profesyonelleri, farklı modaliteler (mesela fizik tedavi, rehberlik, mentorluk, danışmanlık, vb.) arasında hareket ederken yukarıdaki hususlara uyduğundan emin olmalıdır. Bu gibi durumlarda, müşterinin ICF Profesyonelinin hangi rolde olduğunu anladığından, bunların uygun olduğu ve etkileşimlerinin hiçbirinde hassas sınırların aşılmadığından emin olmalılar.

Bu Standart, aynı anda birden fazla sözleşmeye ve ilişkiye sahip olmanın etkilerine duyarlı olmakla ilgili olan Standart 10’a uygun olarak, ICF Profesyonellerini, müşterileriyle girmiş olabilecekleri bu tür çok rollü ilişkilerde sınırları nasıl ayıracaklarını öğrenmeye ve müşterilerle olan etkileşimleri esnasında farklı rollerde olduklarının bilinmesini sağlamaya davet eder.

Bu Standart, ICF Profesyonellerini önyargılarını saptayan ve azaltan ve kendileri için işe yarayan inançları destekleyen bir zihniyet ve çerçeve ile çalışmaya teşvik eder. Bu, ICF Profesyonelinin, koçluk süpervizyonu ve kendine ayna tutma (self-reflection) gibi birçok başa çıkma yolundan bir veya daha fazlasından yararlanarak herhangi bir bilinçli ve bilinçsiz kişisel önyargıyı tespit etme hususunda çalışmasını gerektirir.

Bölüm III – Profesyonelliğe Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Etkileşimleri yöneten; net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan fiziksel veya farklı sınırların farkında olma ve bunları koyma sorumluluğunu taşırım.

Standart 23 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standardın amacı, koçluk ortamındaki tüm paydaşların uygun sınırlarına dair farkındalık yaratmaktır. Bu, kültürel, fiziksel, cinsel, duygusal ve diğer sınırları içerir. Koç, din ve geleneğin koçluk ilişkisini nasıl etkileyebileceğinin farkında olmalıdır.

Dünya çapında çalışmak, ICF Profesyonellerinin çalıştıkları kültürlerde kültürel olarak belirlenmiş yerel gelenekleri aktif olarak uygulamalarını gerektirir. Bu Standart, ICF Profesyonelini, kendisi için yeni/bilinmeyen bir bölgede bir koçluk ilişkisi üstlenmeden önce, kişiler arası etkileşimleri destekleyen kültürel nüanslar hakkında bilgi edinmeye davet eder. Bunlar, profesyonel fiziksel etkileşimleri (izin verilenler; örneğin kucaklaşma, tokalaşma, dokunma), profesyonel düzenlemeleri (örneğin, raporlama olarak da bilinen müşteri ilerlemesini paylaşmak için yönetici/İK ile sınırlar vb.) içermektedir.

Şartların anlaşıldığı, iyi bilinen koçluk araçlarının deneyimlenmesi veya farklı müdahale yöntemlerinin sonuçlarına dair beklentilerin dünya çapında aynı olduğu varsayımları yanlış olabilir ve koçluk sürecini engelleyebilir. Bu, bu Etik Kuralların tüm standartları için geçerlidir.

ICF Profesyonelleri, farklı modaliteler (mesela fizik tedavi, rehberlik, mentorluk, danışmanlık, vb.) arasında hareket ederken yukarıdaki hususlara uyduğundan emin olmalıdır. Bu gibi durumlarda, müşterinin ICF Profesyonelinin hangi rolde olduğunu anladığından, bunların uygun olduğu ve etkileşimlerinin hiçbirinde hassas sınırların aşılmadığından emin olmalılar.

Bu Standart, aynı anda birden fazla sözleşmeye ve ilişkiye sahip olmanın etkilerine duyarlı olmakla ilgili olan Standart 10’a uygun olarak, ICF Profesyonellerini, müşterileriyle girmiş olabilecekleri bu tür çok rollü ilişkilerde sınırları nasıl ayıracaklarını öğrenmeye ve müşterilerle olan etkileşimleri esnasında farklı rollerde olduklarının bilinmesini sağlamaya davet eder.

Bu Standart, ICF Profesyonellerini önyargılarını saptayan ve azaltan ve kendileri için işe yarayan inançları destekleyen bir zihniyet ve çerçeve ile çalışmaya teşvik eder. Bu, ICF Profesyonelinin, koçluk süpervizyonu ve kendine ayna tutma (self-reflection) gibi birçok başa çıkma yolundan bir veya daha fazlasından yararlanarak herhangi bir bilinçli ve bilinçsiz kişisel önyargıyı tespit etme hususunda çalışmasını gerektirir.

Bölüm IV – Topluma Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben;

 1. Tüm faaliyet ve uygulamalarda, yerel kurallara ve kültürel uygulamalara saygılı bir şekilde adalet ve eşitliği koruyarak ayrımcılıktan kaçınırım. Bu, bunlarla sınırlı olmamak üzere yaş, ırk, cinsiyet ifadesi, etnik köken, cinsel yönelim, din, ulusal köken, engellilik veya askeri statü temelli ayrımcılıkları içerir.

Standart 25 Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyonelleri tarafından yapılan ayrımcılık kabul edilemez, etik değildir ve bu standardın ihlalidir.

Ayrımcılık, aşağıdakiler dahil olmak üzere bireysel ICF profesyonellerinin yanlı ve önyargılı davranışlardır:

 • Irk, cinsiyet, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, ruhani uygulama, sınıf, etnik köken, rütbe ve statü, engellilik, yaş, milliyet ve diğer sosyal grup kimlikleri temelli olan ancak bunlarla sınırlı olmayan;
 • Bilinçli ve bilinçsiz, kasıtlı ve kasıtsız, açık ve gizli olabilen davranışlarla ifade edilen;
 • Baskın grup kimlikleri olan müşterilere kazanılmamış ödüller ve menfaatler sağlayarak ve ötekileştirilmiş grup kimlikleri olan müşterileri, yaşamı azaltan, yaşamı öldüren, yaşamı tehdit eden ve hayatı sona erdiren şiddetli sonuçlara yol açabilecek şekilde cezalandırarak ve onlara zarar vererek gösterilen;
 • Yasal, anayasal, bilimsel, kültürel, dini, istatistiksel, değerler, inançlar, kârlılık, tıbbi, psikolojik, felsefi, duygusal, fiziksel, cinsel, otorite, üstünlük, sistemik ve diğer “makul ayrımcılık” gerekçelerine dayanarak açıklanmış ve gerekçelendirilmiş sebeplere dayanan.

ICF Profesyonellerinin tavrı nötr olmalıdır. Bu durum esasen, müşterinin algısı, değerlendirmeleri ve eylem seçenekleri ile ilgili olup, koçun değerleri ve görüşleri ile ilgili değildir. Kendi değer sistemlerini müşterilere veya çevrelerine aktarmak ICF Profesyonellerinin görevi değildir. Ancak, kimse önyargılardan ari değildir. ICF Profesyonelleri bu nedenle kendi çekincelerini bilmeli ve özdüşünme yoluyla kendileri üzerinde çalışmalıdır. Eğer çekincelerinin koçluk sürecinin kalitesini etkileyecek kadar güçlü olduğunu fark ederlerse, sürece başlamaları doğru değildir. Eğer bu durum devam eden bir koçluk süreci esnasında fark edilirse, ICF Profesyoneli durumu süpervizörlüğe taşımalı ve gerekirse ilişkiyi sonlandırmalıdır.

Bir ICF Profesyoneli, değer çatışması gibi kişisel nedenlerle bir müşteriye hizmet vermeyi reddedebilir. Ancak bu nedenler, yerel yasal ayrımcılık tanımına dayandırılmamalıdır.  Bu standart aynı zamanda ICF Profesyonelini, yerel mevzuat veya düzenlemeler ya da kurumsal politikaların öncelikle uygulanacağı durumlar haricinde, bu Kuralların farkındalıkla takip edileceğini sağlamaya davet etmektedir. ICF Profesyonelleri, hangi kişi gruplarının yasal olarak korunduğuna ve hangi kişi gruplarının genellikle ayrımcılığa uğrama tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna ilişkin yerel mevzuatı bilmelidir.

ICF Profesyonelleri, dünya görüşlerini etkileyen kültürel filtrelerin bilinciyle hareket etmeli, kendilerininkinden farklı kültürlere saygı duymalı ve kültürler arası ve çok kültürlü farklılıklara ve bunların etkilerine duyarlı olmalıdır. Koçluk müşterilerinin, ICF Profesyonelleri veya diğerlerinden kaynaklı olarak yaşadığı ayrımcılık deneyimleri, koçluk sürecinde ele alınmalıdır.

Bölüm IV – Topluma Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Yalnızca kendi materyallerimin mülkiyetine sahip çıkarak başkalarının katkılarını ve fikri mülkiyet haklarını tanır ve onurlandırırım. Bu kuralı ihlal etmemin, üçüncü tarafların bana karşı yasal yola başvurmalarına neden olabileceğini biliyorum.

 Standart 26ya İlişkin Etik Yorumlama Rehberi

Fikri mülkiyet (IP), kişiye bir patent, telif hakkı, ticari marka vb. için başvuru hakları veren yaratıcılığın sonucu olan bir çalışma veya buluştur. IP, markanın yanlış kullanımına veya kötüye kullanılmasına karşı koruma sağlar.

Bu standart, ICF Profesyonelini diğerlerinin katkılarını ve yayınlanmış veya özgün olarak oluşturulmuş materyallerinin fikri mülkiyet haklarını tanımaya ve onurlandırmaya çağırmaktadır. ICF Profesyoneli, başkasına ait herhangi bir materyali, sahibinin veya yayıncının açık yazılı izni olmadan hiçbir şekilde ödünç alamaz, kopyalamaz veya çoğaltamaz.

Yerel telif hakları mevzuatı değiştikçe, ICF Profesyonellerinin güncel kurallar hakkında bilgi sahibi olmaları ve bunlara tam olarak uymaları beklenmektedir. Bu özellikle referanslar, alıntı kuralları vb.  için uygulanır.

ICF ile çalışanların (konuşmacılar, satıcılar, yükleniciler, hizmet sağlayıcılar, vb.) uygulanacak yerel hukuk düzeninin telif hakkı yasalarına uymaları ve uygun atıfta bulunmaları beklenmektedir.

Bölüm IV – Topluma Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Araştırma yaparken ve raporlarken dürüst davranırım ve tanınmış bilimsel standartlar, geçerli konu yönergeleri ve yeterlilik sınırlarım dahilinde çalışırım.

Standart 27ye İlişkin Etik Yorumlama Rehberi

ICF Profesyonelleri, koç olarak koçlukta kazanılan bilgileri ilerletmek için koçluk araştırması yapmaya teşvik edilir. Ancak, ICF’in kartviziti ve profesyonel koçluğun bir örneği olarak görüldüklerinin daima farkında olmalı ve buna göre davranmalıdırlar. Bu aynı zamanda ICF’nin koçluk anlayışını, ICF değerlerini, temel yetkinlikleri ve etik kurallarını bilmeyi ve temsil etmeyi de içerir.

Bir ICF Profesyoneli koçluk bayrağı altında resmi bir araştırma yapmayı seçerse, bu profesyonel standartlara göre yapılmalıdır. Araştırmanın nasıl kullanılacağını ve kullanıma sunulacağını dürüstçe paylaşmak, katılımcıların kimliğini korumak veya isimlerinin araştırmaya dahil edilmesi için yazılı onaylarını almak bu standardın ayrılmaz bir parçasıdır.

Koçluğa dair bir araştırma, katılımcıların bilgilendirilmeye dayalı rızalarını alan ve katılımcıları olası zararlardan koruyan bir yaklaşımla yürütülmeli ve raporlanmalıdır. Diğer yayınlarda listelenen veya diğer kaynaklardan elde edilen katkılara yapılan atıflar; araştırma, yürütme ve raporlama profesyonel yönergelerine uyularak açıkça belirtilmelidir.

Bu standart; tanımlayıcı ve analitik, uygulamalı ve temel, nicel ve nitel ile kavramsal ve deneysel araştırmaları da içeren çeşitli koçluk araştırma metodolojileri için geçerlidir. Koçluk araştırmasının yürütülmesi ve raporlanması şunları içerir:

 • Koçluk araştırması sonuçlarının ve koçluk bilgisi ve uzmanlığının paylaşılması;
 • Koçluk ve koçluk mesleğinin bilgi tabanına ve uygulamalarına katkıda bulunmak;
 • Koçluk ve koçluk bilgi ve becerileri hakkında sunum yapmak, yazmak, yayınlamak ve eğitmek;
 • Başkalarının çabalarını ve katkılarını onurlandırmak, kabul etmek ve takdir etmek;
 • Koçluk bilgi ve becerilerinin baskın ve ötekileştirilmiş kişiler ve topluluklar arasında geniş çapta paylaşımını teşvik etmek.

Bu standart, ICF Profesyonelini yerel mevzuata (örneğin; HIPPA, GDPR, vb.) uymaya davet eder. Eğer ICF Profesyonelleri doğru araştırma yürütmenin uygun yolu konusunda emin değillerse, rehberlik için nitelikli bir öğretim görevlisine veya bilimsel kaynağa başvurmalılardır.

ICF’nin Gizlilik Politikası, Araştırma Politikaları ve İstenmeyen Mesaj Politikası’nın incelemesi için lütfen aşağıdaki bağlantıyı izleyiniz:

https://coachfederation.org/policies

Bölüm IV – Topluma Karşı Sorumluluk

ICF Profesyoneli olarak, ben:

 1. Benim ve müşterilerimin toplum üzerindeki etkisinin farkındayım. “Kötü olandan kaçınmak” yerine “iyiyi yapmak” felsefesine bağlıyım.

Standart 28 Etik Yorumlama Rehberi

Bu standart, koçluk uygulamasının ötesine geçen bir zihniyet olan koçun temel tutumunu ifade eder. Bu, ICF Profesyonelini etik olgunluk sergilemeye davet eder. Profesyonel koçluk, toplum üzerinde etkisi olan bir meslektir. ICF Profesyonelleri bu hususun farkında olmalı ve mesleki gelişim çerçevesinde eylemlerini Etik Kurallara dayandırmalıdırlar.

ICF Profesyoneli, koçluğun daha geniş sistem üzerindeki etkilerini, diğer bir ifade ile bireyler, gruplar ve kurumların ötesindeki etkilerini dikkate alarak çalışmalıdır.  ICF Profesyoneli, koçluğun müşterinin sistemlerinde yer alan ve parçası oldukları daha büyük sistemlerdeki insanların yaşamlarını ve refahını değiştirebileceği bilinciyle hassasiyetle davranmalıdır. ICF Profesyoneli etik kuralları küresel bağlam açısından uygulamalıdır.

ICF Profesyonelleri sistematik düşünmeli; bireysel, aile, grup, organizasyon, topluluk, ulus, dünya gibi çoklu sistem düzeyi perspektifine sahip olmalıdır. Müşterileri, koç-müşteri ilişkilerini, diğer bireyler, gruplar, kurumlar ve diğer sistemler karşılıklı bağlılıklarını ve sistem sorunlarını ve yenilikleri birlikte yaratmalarını anlamalıdırlar.

ICF Profesyonelleri açık, kabullenici ve meraklıdır, bu da hem farklılıkları hem de ortak yönleri öğrenmeleri anlamına gelir. ICF Profesyonelleri, meslektaşlarından olumlu veya tarafsız bir şekilde bahseder. ICF Profesyonelleri, koçluk yapan meslektaşlarının yeterlilik seviyeleri veya bakış açıları hakkında sözlü, yazılı ve elektronik iletişimlerde küçümseyici yorumlarda bulunmamalıdır. Bu husus, ICF profesyonellerinin koçluk sektöründeki kalite hakkındaki genel tartışmalardan uzak durmaları gerektiği anlamına gelmez.

Bu standart, “kötüden kaçınmaktan” daha fazlasını gerektirir. Ayrıca, “iyiyi yapma”, etik standartların yanı sıra ICF’nin temel değerleri ve ilkelerine de uyumlu olma anlamına gelir.

Kişinin başkalarına karşı eylemini/davranışını düşünmeyi içerir. Tüm bu tür etkileşimlerde “iyiyi yapma”, bu Kurallarda spesifik bir Standart olmasa bile diğer kişiye zarar vermemeyi gerektirir. “Zarar vermeme” bu standardın altında yatan ilkedir. Çoklu sistem düzeyi perspektifi ile uygulanır. Müşterilere, diğer ICF profesyonellerine, ICF personeline, destek personeline, ailelere, gruplara, kurumlara, parçası oldukları topluluklara ve daha geniş topluma zarar verme!

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.