ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Etik Davranış İnceleme

Uluslararası Koç Federasyonu (ICF), koçluk tanımını ve felsefesini geliştirme ve üyeleri arasında etik standartlar oluşturma konusunda öncülük etmiştir. Yüksek etik standartlara bağlı olarak ICF Etik Kurallarını geliştirmiştir. ICF Etik Kuralların amacı; mesleki ve etik koçluk uygulamalarını tanıtmak ve ICF Üyelerinin, ICF Unvanlı Koçlarının etik davranışlarının koçluk mesleği dışındaki kişilerce de bilinmesini sağlamaktır. Bu çabanın bir parçası olarak ICF, Etik Davranış İnceleme (ECR) Süreci oluşturmuştur.

ICF, kendi Etik Kuralları, Etik Davranış İnceleme Süreci, Program Şikâyet Süreci ve Bağımsız İnceleme Kurulu (IRB) aracılığıyla, ICF profesyonel koçluk standartları belirlerken, tüketicilere ICF Üyeleri, ICF Sertifikasına sahip olanlar veya ICF tarafından akredite edilmiş Eğitim programları hakkında etik şikâyette bulunacakları bir ortam sunar.

 • ICF’nin Etik Davranış İnceleme (Ethical Conduct Review- ECR) süreci, bireylerin ICF Üyeleri ve ICF Unvan Sahipleri tarafından ICF Etik Kurallarının ihlal edildiği iddiası ile şikâyette bulunabilecekleri bir forum sunar.
 • ECR süreci, ICF Üyeleri ve ICF Unvan Sahiplerinin, ICF Etik Kurallarından sapan uygulama ve davranışlara dair şikâyetlerin adil bir şekilde gözden geçirilmesi ve soruşturulmasını; ICF Üyeleri ve ICF Unvan Sahipleri tarafından Etik Kuralların ihlal edildiği düşünülen deneyimlere ilişkin şikayetlere yanıt verilmesini amaçlanmaktadır.
 • ECR sürecini Bağımsız İnceleme Kurulu (Independent Review Board – IRB) yürütür.
 

Eğitim Programlarına İlişkin Şikayetler

ICF onaylı koçluk eğitim programları sıkı şekilde Davranış Kurallarına uymak zorundadır. ICF onaylı programların bütünlüğünü sağlamak ve koç eğitimi alan tüketicileri korumak için, ICF bir Program Şikâyet Sürecine sahiptir. Bu süreçte ICF, ICF Davranış Kuralları’nın eğitim programları için ihlal ettiği iddia edilen uygunsuzluk / ihlallerini ve akredite bir programın müfredatının bütünlüğüyle ilgili endişeleri inceler, araştırır ve bunlara cevap verir.

Aşağıdaki şikayetler ICF Kapsamı içinde yer almaz:

 • ICF Davranış Kuralları dışındaki işyeri anlaşmazlıkları
 • İşletmeden mülkiyetine dava açılmamış işletme fikri
 • Bir şirket veya tedarikçinin fiyatından kaynaklanan memnuniyetsizlikten kaynaklanan sorunlar
 • ICF Davranış Kuralları dışındaki sözleşmeli anlaşmalar
 

Akredite edilmiş programlara yönelik şikayetler, yalnızca ICF Üyeleri, ICF Unvan Sahipleri veya halihazırda veya daha önce ICF onaylı bir koç eğitimi programına bağlı olan kişiler tarafından yapılabilir (şikayetçi ilişkinin kanıtını verebilmelidir).

Bireysel ICF Üyeleri veya ICF Unvan sahiplerine karşı şikayetler, ICF’nin Etik Davranış İnceleme (ECR) Süreci aracılığıyla yapılabilir.

Şikâyet Bilgi Paketini İndirmek için linki tıklayın. https://coachfederation.org/icf-ethics

Örnek Program Şikâyet formunu İndirmek için linki tıklayın. https://coachfederation.org/icf-ethics

(ICF Global’in web sitesinde, sayfanın en altında yer alan Türkçe dil seçeneği seçilerek çeviri yapılabilir.)

BAĞIMSIZ İNCELEME KURULU (IRB)

Etik Kurallardan sapan etik olmayan uygulamaları veya davranışları

ICF’in kabul ettiği politika ve prosedürler dizisine göre

 • İnceler,
 • Araştırır
 • Yanıt verir
 

Bağımsız İnceleme Kurulu (Independent Review Board-IRB), ICF’nin Etik Davranış İnceleme (ECR) sürecini yürütür.

ICF, Etik Kurallardan sapan etik olmayan uygulamaları veya davranışları incelemek, araştırmak ve bunlara yanıt vermek için bir politika ve prosedürler dizisini kabul etmiştir.

IRB üyeleri bu süreci ECR sürecine uygun olarak üstlenirler.

TİPİK ETİK ŞİKAYETLER

 • Açık olmayan Sözleşmelerden doğan anlaşmazlıklar
 • Hizmetlerin ve unvanın doğru anlatılmaması, sunulmaması
 • Müşteri verisinin saklanmasındaki sorunlar (koç veya yardımcı personeli)
 • Gizlilik, ne zaman ve neyin koç tarafından paylaşılabileceği
 • Çıkar çatışması (koç olarak süreçten ne zaman ayrılmalıyım)
 • Bir müşterinin başka bir profesyonelden veya kaynaktan hizmet almasının daha uygun olacağı konusunda farkındalık veya yargı eksikliği
 • Müşterilerle uygunsuz ilişkiler (sosyal, fiziksel ve/veya cinsel) vs.
 • Müşterinin Koçluk anlaşmasını sona erdirme hakkına saygı gösterilmemesi.
 • İç Koçlar – çifte rol, «sponsor ve müşteri»
 

ETİK İHLALİN SAPTANMASI DURUMUNDA YAPTIRIMLAR

 • Eğitim almak
 • Mentor koçla çalışmak
 • Süpervizörle çalışmak
 • Kitap okumak
 • Kazanımları içeren makale yazmak
 • ICF unvanının askıya alınması
 • ICF üyeliğinin sona erdirilmesi
 

ICF’in IRB eliyle yürüttüğü ECR sürecinin amacı cezai değil eğitici olmaktır. Koçların etik kuralları çiğnemek gibi bir amacı olmayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle de yapılan ihlallerin bilgi eksikliğinden veya konu hakkında yeterince düşünülmediğinden kaynaklandığı kabul edilmektedir. Bu durumda da eksik bilgiyi tamamlamak ve/veya farkındalığı arttırmak üzerine yaptırımlar oluşturulmaktadır. Bir eğitim alması, mentor koçla veya bir süpervizörle çalışması, bir kitap okuması, bunlardan kazanımlarını anlatan bir makale yazması gibi şeyler yaptırımları oluşturuyor. Koçun, ihlal için verilen kararı kabul etmemesi, verilen sürede yaptırımı tamamlanması durumunda ise ICF unvanının askıya alınması daha da ileri bir durumsa unvanın alınması ve ICF üyeliğinin sona erdirilmesi gibi yaptırımlar da söz konusu.

ICF TR’YE ULAŞAN UYGUNSUZLUKLAR

 • Logonun yanlış kullanımı
 • Eğitim duyurularında yanıltıcı bilgi
 • Web sitelerinde yanıltıcı bilgi
 • Etik kurallarımıza aykırı davranışlar
  • Başka firma veya koçları karalamak, aşağılamak
  • Kişisel profilde doğru olmayan bilgi vermek
 • Rekabette öne çıkmak için yanıltıcı beyanda bulunmak
 

HAKSIZ REKABET MADDELERİ

TTK- Haksız Rekabet maddeleri

 1. Kötüleme- Başkasının işletmesini, iş ürünlerini veya faaliyetlerini yanlış veya yanıltıcı olacak şekilde kötülemek,
 2. Gerçek Dışı ve Yanıltıcı Bilgi Verme veya Bu Yolla Üçüncü Kişiyi Rekabette Öne Geçirme- Kendi işletmesi, iş ürünleri veya faaliyetleri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı açıklamalarda bulunmak,
 3. Aldatıcı reklam yapma- Paye, diploma veya ödül aldığı zannını uyandırmaya çalışmak veya yanıltıcı meslek adları ve sembolleri kullanmak,
 4. Karışıklığa neden olma (iltibas) – Unvan ve markaların taklit edilmesi, bir ürünün ambalajının, logosunun ile slogan ve satış kampanyasının taklit edilmesi
 5. Karşılaştırmalı reklamlar- Kendisini, iş ürünlerini, fiyatlarını gerçeğe aykırı, yanıltıcı, rakibini gereksiz yere kötüleyici veya onun tanınmışlığından yararlanacak şekilde; başkaları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak,
 6. Müşterileri yanıltmaya yönelik diğer haksız rekabet halleri- Müşteriyi ek edimler sunarak ürünün gerçek değeri hakkında yanıltmak, Müşterinin karar verme özgürlüğünü saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak,
   

Ortamımıza uyarlarsak…

 • Rakipleri (diğer koçları ve kuruluşları) küçük düşürücü, kötümseyici söylemler; örneğin
  • Bu liste dışındaki koçlardan hizmet almayın
  • Eğitim almak istiyorsanız ACTP’lerden şaşmayın
  • Kendi yetkinliklerini abartıcı söylemler; örneğin
  • Koçluk eğitimlerinin en iyisi,
  • İlk ve tek koçluk programı
  • En deneyimli koçlar
  • En üst düzeyde onaylı eğitim,
  • En ekonomik eğitim paketi ile koçluğa adım atın
  • xxx unvanlı program koordinatörü sadece bizde,
  • Diğerlerinden üstün bir hizmet veriyoruz, vb.
 

Bu tür söylemler ICF Etik Kuralları ile ters düştüğü kadar, Yeni TTK Haksız Rekabet maddeleri ile ve yenilenen Tüketici Yasası kapsamında Reklam Kurulu Yönetmelikleri maddelerine göre de yaptırımları var.

Bir ICF üyesi veya ICF unvanlı Koça yönelik şikayetleriniz için linkte bulunan formu doldurunuz. Formu doldurmadan önce ön bilgi alarak örnek formu indirip inceleyiniz.

ICF ETİK YARDIM HATTI

ICF Etik Kuralları ile ilgili sorularınız varsa, ICF Etik Hattı ile irtibata geçebilirsiniz:

ethics@coachfederation.org  ya da +1.859.226.4245 numaralı telefondan ICF Etik Yardım Hattına başvurun.

Sorumluluk Reddi Beyanı

ICF Etik Yardım Hattı, yalnızca ICF Etik Kuralları ile ilgili soruları olan kişilere yardım etmek amacıyla sınırlı amaç için tasarlanmış ve kullanıma sunulmuştur. ICF, bir eylemin veya olayın ICF Etik Kuralları’nın potansiyel bir ihlalini teşkil edip edemeyeceği dışında, ICF Etik Yardım Hattı ile iletişime geçebileceklere tavsiye edilebilir önerilerde bulunamaz veya veremez.

ICF, bir tarafın ICF Etik Yardım Hattını ya da ICF personeli ile olan herhangi bir iletişim veya yazışmadan kaynaklanan veya bunlara bağlı herhangi bir şekilde doğabilecek zararlardan, kayıplardan veya yaralanmalardan dolayı hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Etik soruşturmalar sonucunda. Ayrıca, ICF Etik Yardım Hattı’na yönlendirilen bir soruşturmaya verilen herhangi bir iletişim veya cevap, hiçbir koşulda ICF adına yasal bir tavsiye veya yasal bir görüş oluşturmaz ve içermez.

Etik Davranışları İnceleme Formu

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.