ICF’in ETİK TANIMI

Etik, koçların, ICF’in Dürüstlük, Mükemmellik, İş birliği ve Saygı temel değerleri ile nasıl uyumlu davranacağının temelini oluşturan yol gösterici ahlaki prensiplerdir.

ICF ETİK KURALLARININ AMACI NE?

ICF Etik Kuralının amacı, koçlara koçluk mesleğinde neyin etik, neyin etik dışı olarak kabul edildiğine yönelik bir çerçeve sağlamak ve koçların davranış biçimlerinin sınırları hakkında farkındalıklarını arttırmaktır. Bu aynı zamanda, koçluk alan kişilerin veya koçlarla etkileşimde bulunan üçüncü tarafların, ilişkide doğru olmayan bir şey olduğunu düşündüklerinde, koçların eylemlerinin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda bir fikir sahibi olmaları için bir kılavuz niteliğindedir.

ICF ETİK KURALLARI

GİRİŞ

ICF’in tüm üyelerinden ve unvanlı koçlardan beklentisi:

  • Etik davranış ve ilkelerine bağlı olmaları,
  • Temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde kullanmaları

Etik Kurallar,

  • Uygun prensipleri ve
  • Uygulama standartlarını sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler.

ICF; koçlukta mükemmelliğin korunması ve teşvik edilmesinde kararlıdır. Bu nedenle ICF; tüm üyeleri ve unvanlı koçlarından (koçlar, mentor koçlar, koç süpervizörleri, koçluk eğitmenleri ve koçluk öğrencileri) etik davranış ve ilkelerine bağlı olmalarını, ICF temel koçluk yetkinliklerini etkin bir şekilde uzmanlık alanlarında kullanmalarını bekler.

Etik Kurallar, ICF temel değerleri ve ICF koçluk tanımına bağlantılı olarak, tüm ICF Üyeleri için uygun prensipleri, yükümlülük ve yürürlüğe koyulabilir uygulama standartlarını sağlamak için tasarlanmıştır. Tüm ICF üyeleri ve ICF Unvanlı koçlar aşağıda yer alan Etik Kurallara uymayı taahhüt ederler.

BÖLÜM 1

TANIMLAR

Koçluk: Koçluk, müşterilerin kişisel ve profesyonel potansiyellerini en üst düzeye çıkarmak amacıyla düşünceleri harekete geçiren ve yaratıcı bir süreçte onlarla ortaklık yapmaktır.

ICF Koçu: ICF Koçu, ICF Profesyonel Temel Yetkinliklerini uygulamayı kabul eder ve ICF Etik Kurallarına olan sorumluluğuna and içer.

Profesyonel Koçluk İlişkisi: Koçluk sürecindeki tarafların sorumluluklarını belirten bir anlaşmayı kapsar.

Koçluk İlişkisindeki Roller: Koçluk ilişkisindeki rolleri netleştirirken müşteri ile sponsor arasındaki ayrımı da belirtmek gerekir. Çoğunlukla müşteri ve sponsor aynı kişilerdir ve bu durumda müşteri olarak adlandırılır. Bir ayrım söz konusu olduğunda ICF bu rolleri aşağıdaki gibi tanımlar:

Müşteri: Müşteri, koçluk hizmeti verilen kişidir.

Sponsor: Ödemeyi yapan ve/veya koçluk hizmetinin verilmesini organize eden, kurum veya onun temsilcileridir.

Tüm durumlarda, koçluk sözleşmeleri hem müşterinin hem sponsorun hakları, rolleri ve sorumlulukları (bunlar aynı kişi değilse) açıkça belirlenmelidir.

Öğrenci: Bir koçluk eğitim programına kayıtlı veya koçluk sürecini öğrenmek, geliştirmek amacıyla veya koçluk becerilerini geliştirmek için mentor koç veya koç süpervizörü ile çalışan kişidir.

Çıkar Çatışması: Bir koçun, bir koç ve profesyonel olarak resmi görevlerinin amacını etkileyeceğini sezdirecek yeterlilikte özel ya da kişisel çıkara sahip olduğu bir durum.

BÖLÜM 2

ICF ETİK DAVRANIŞ KURALLARI

Kısım 1
GENEL OLARAK PROFESYONEL DAVRANIŞ

1. Koçluk eğitimi, koç mentorluğu, koç süpervizörlüğü de dahil olmak üzere tüm koçluk etkileşimlerimde, ICF Etik Kurallarına uygun olarak kendi davranışlarımı yönetirim.

Bir kuruluş için çalışıyorum ve koç eğitiminde süpervizörüm, ICF etik kurallarına bağlı mıyım?

Elbette, evet.

Bu, koçluk eğitimi sırasındaki koçluk seanslarının da gizli olduğu anlamına mı geliyor?

Her program, eğitim sırasında neyin gizli kalacağı konusunda yazılı standartlar oluşturmaya teşvik edilir. Bazı programlar öğrenci-eğitmen konuşmalarının ya da pratik yapmak için yapılan koçluk görüşmelerinin gözlemlenebilir ve eleştirilebilir olmasını istediğinden o ortamda gizlilik uygulamayabilirler. Ancak ortamda paylaşılanların ortam dışına taşınmasında gizliliğe uyarlar.

Bu, koçluk eğitimi sırasındaki koçluk seanslarının da gizli olduğu anlamına mı geliyor?

Her program, eğitim sırasında neyin gizli kalacağı konusunda yazılı standartlar oluşturmaya teşvik edilir. Bazı programlar öğrenci-eğitmen konuşmalarının ya da pratik yapmak için yapılan koçluk görüşmelerinin gözlemlenebilir ve eleştirilebilir olmasını istediğinden o ortamda gizlilik uygulamayabilirler. Ancak ortamda paylaşılanların ortam dışına taşınmasında gizliliğe uyarlar.

2. Benim veya başkalarının dahil olduğu herhangi bir etik kuralın çiğnenmesi veya muhtemel ihlali hakkında bilgim olur olmaz, koç, mentor koç veya eğitimciye yönelik uygun aksiyonlar alacağımı ve/veya ICF ile irtibata geçeceğimi taahhüt ederim.

ACC unvanı almış bir koçun kendisini PCC olarak tanıttığını gördüm. Ne yapmalıyım?

Bir şeyler yapmak mesleğimizin kendi kendini düzenleyen niteliğinin ve gerekli bir bileşenin özüdür. Olay, ICF Etik Kurallarını doğrudan ihlali olduğundan, resmi Etik Davranış İncelemesi (ECR) süreci yoluyla bir şikâyette bulunabilirsiniz.

3.ICF Etik Kuralları tarafından belirlenen sorumluluklardan haberdar edilmeleri gerekebilecek kuruluşlar, çalışanlar, sponsorlar, koçlar ve diğer kişiler dahil olmak üzere iletişim kurar ve onları bilgilendiririm.

Bir müşteri, koçluğun sonunda istenen sonuçları alamazsa ne olur?

Koçluğun amacı müşterinin sonuç alması için değildir. Müşteriye başlangıçta (ve belki de sonraları da) koçluğun insanlara potansiyellerini en üst seviyeye çıkarma, öğrenme ve süreç boyunca farkındalığı artırma ve eyleme geçme yeteneğine sahip olmaları için ilham verdiğini açıklayın. Sonuç almak koçun değil müşterinin sorumluluğundadır.

4.Mesleki etkinliklerimde yaş, ırk, cinsiyet, etnik köken, cinsel yönelim, din ve engellilik dahil olmak üzere yasalara aykırı ayrımcılıktan uzak dururum.

Müşterilere koçluk yaparken ayrımcılığı neyin belirlediğini nasıl daha iyi anlayabilirim?

Bölgenizde ayrımcılık olarak kabul edilenleri belirlemek için ulusal yasalara başvurun.

5.Bir koç olarak sunduklarım, koçluk mesleği ve ICF hakkında yaptığım yazılı ve sözlü açıklamalarda doğru ve gerçek beyanlarda bulunurum.

İletişimde yüksek lisans derecem var. Bunu koçluk web siteme koyabilir miyim ve sadece yüksek lisans derecemi aldığımı söyleyebilir miyim?

Sitenize koymaya karar verdiğiniz dereceler ve unvanları, sunulan bilgilerin yanlış yönlendirmeye neden olmaması için hangi mesleğe ait olduğunu açıkça belirtmelidir. Örneğin, «iletişimde yüksek lisans» açıkken, sadece «yüksek lisans» okuyucuyu bunun koçlukta olduğunu düşündürerek yanıltıcı olabilir.

6.Koçluk niteliklerimi, uzmanlığımı, deneyimlerimi, sertifikasyonlarımı ve ICF yeterliliklerimi tam ve doğru olarak belirtirim.

İki yöneticiye koçluk yaptım, deneyimli bir Yönetici Koç olduğumu söyleyebilir miyim?

Bu yanıltıcı olabilir. Belki de “yöneticilere koçluk yaptım” demek uygun olacaktır. Bununla birlikte, birçok konuda, uzun bir süre boyunca iki yöneticiye koçluk yapmış birisi deneyimli sayılabilir. Kişiye bağlı bir yargı olarak görünüyor.

7.Başkalarının çabalarını ve katkılarını tanıyıp, takdir edeceğim ve bunları kendime ait olarak sunmayacağım. Bu kuralı ihlal etmenin beni üçüncü kişiler tarafından açılabilecek davalarla karşı karşıya getireceğinin farkındayım.

Geçmişte bir iş ortağıyla çalıştım ve şimdi kendi başımayım. Birlikte olduğumuzda oluşturduğumuz araçları ve belgeleri kullanabilir miyim?

Doğru cevap, siz ve eski iş ortağınızın anlaşmasına göre davranmanızdır. Belirli bir anlaşma yoksa, gereksiz bir çatışmayı önlemek için bunu yapmadan önce kendisi ile konuşun. Etik kurallarımız sadece koç-müşteri ve koç-sponsor ilişkileri için geçerlidir.

Başka bir koçun web sitesinde müşterileri çekmek için kullanılan 20 sorudan oluşan mükemmel bir anket buldum. Web sitemde bazı soruları izin almadan kullanabilir miyim?

Hayır, izin almadan bunları kullanamazsınız.

Hizmetimi satın alabilecek bir şirkete koçluğun etkinliğini belgelendirilmeyi istiyorum. Koçluğun büyük yatırım getirisi getirebileceği konusundaki beni destekleyen iki makalem var. Pazarlama tanıtımımdaki PowerPoint sunumumda bazı noktaları kullanmak için yazar veya yayıncıyla iletişim kurmam gerekir mi?

Evet.

8.Koçluk performansımı veya profesyonel koçluk ilişkilerimi bozan, onlarla çatışan veya onlara karışan kişisel konularımı her zaman tanımaya gayret ederim. Gerçekler ve durumlar gerektirdiği takdirde derhal uygun bir profesyonel destek isteyeceğim ve koçluk ilişki (leri) mi bir süre askıya almak veya tamamen sona erdirmek de dahil olmak üzere uygun olan kararı alacağım.

Aysu’ya koçluk yapıyordum ve bir arkadaşı olan Bilge, koçu olmamı istiyor. Bilge’ye Aysu’ya koçluk yaptığımı bildirmem gerekiyor mu?

Hayır, gerek yok. Aysu’nun rızasını almadıkça, bundan bahsetmeyebilirsin bile. Bununla birlikte, bunun gizlilikle ile ilgili çatışmalar yaratabileceğini unutmayın. Potansiyel genel çatışmalar her bir taraf ile açıklığa kavuşturulmalıdır.

9. Etik Kuralların, müşteriler, sponsorlar, öğrenciler, mentorluk ve süpervizyon ilişkilerim için geçerli olduğunun farkındayım.

ICF Etik Kuralları sadece koç / müşteri ilişkisine uygulanabilir mi?

Hayır, Kurallar; Koç eğitimcisi, Mentor koç, vb. gibi bir koç veya destekleyici rol oynadığınız herhangi bir durumda uygulanabilir.

10. Araştırmalarımı yeterlilik, dürüstlük ve genel kabul görmüş bilimsel standartlar ve konuya ilişkin uygulanabilir kılavuzlar çerçevesinde yapar ve raporlarım. Araştırmalarım ilgili kişilerin gerekli onayı ve rızası ile ve katılımcıları olası zararlardan koruyacak bir yaklaşımla yürütülecektir. Bütün araştırma çabaları, araştırmanın yapıldığı ülkenin yürürlükteki kanunları ile uyumlu olarak gerçekleştirilecektir.

Bu, ICF koçu olarak araştırma yapmak zorunda olduğum anlamına mı geliyor?

Sürekli öğrenmeyi teşvik etsek de araştırma yapmanıza gerek yoktur. Bunu yaparsanız, en yüksek kalitede olması zorunludur, bu yüzden kabul edilmiş bilimsel yöntemleri / prosedürleri takip ettiğinizden ve ilgili ülke yasalarına uyduğunuzdan emin olun.

11. Koçluk görevim süresince alınan tüm kayıtların gizliliği, güvenliği ve kişiye özel oluşunu göz önüne alırım ve geçerli yasalar, anlaşmalarla uyumlu olacak şekilde korurum, saklarım ve yok ederim.

Mahkeme celbi veya etik şikâyet durumunda müşteri kayıtlarını vermem gerekiyor mu?

Bu ülke ve yargı yetkisine göre değişir, ancak genellikle evet. Aldığınız notlara dikkat edin.

Müşteri kayıtlarını ne kadar süre tutmak zorundayım?

Şu anda ICF’in bu konuda bir yönergesi yok. Uyumluluk yönergeleri için yerel ve ulusal yasa ve düzenlemelerinizi kontrol etmelisiniz. Gelir vergileri için denetleniyorsanız, gizliliği koruduğunuzdan emin olun.

Kayıtları nasıl yok etmeliyim?

Yapabildiğinizce, tüm çevrimiçi ve elektronik belgeleri kalıcı olarak silmeniz ve kâğıt sayfaları kırpıcıdan geçirmeniz gerekir.

12. ICF üye iletişim bilgilerini (e-posta adresleri, telefon numaraları, vb.) ICF’ce yetkilendirilen tarzda ve kapsamda kullanırım.

Koçluk okulumun yeni eğitimini, bölgemdeki koçlara e-posta göndererek duyurabilir miyim?

Hayır. İstenmeyen “spam” e-postalar, ICF Etik Kurallarının yanı sıra birçok yerel ve uluslararası gizlilik yasasının ihlali anlamına gelir.

KISIM 2
ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Bir koç olarak sorumluluklarınızı etkileyecek bir çıkarınız olduğunda veya koçluk mesleğinin yararına hareket etme yeteneğinizi etkilediğinde bir çıkar çatışması söz konusudur. Rolünüze uygun olmayan kişisel kazanç veya kişisel çıkarlarınız koçluk sözleşmenizle çatıştığında koç olarak kullandığınızda bir çıkar çatışması ortaya çıkabilir. Kaçınılması gereken çatışma örnekleri arasında, koçluk anlaşması dışında ödeme kabul etmek veya teklif vermek veya koçluk hizmeti verdiğiniz herhangi bir işte önemli bir yatırım veya pozisyon bulunması sayılabilir. Koçlar, çıkar çatışmasının ortaya çıkmasından bile kaçınmalıdır.

13.Mevcut ve olası çıkar çatışmalarının bilincinde olmaya çalışırım ve bu tür çatışmaları açıkça ifşa ederim. Çatışmanın oluştuğu durumlarda bu süreçten çekilmeyi öneririm.

Halen yöneticisine koçluk yaptığım bir orta düzey yönetici için koçluk yapmayı kabul edebilir miyim?

Her iki müşteriyle objektif bir duruş ve gizlilik sağlayabileceğinizi düşünüyorsanız, kabul edebilirsiniz. İlk müşteriyle genel anlamda, şirkette başka birine koçluk yapmanızı nasıl karşılayacağını tartışabilirsiniz. Ancak, koçluk yaparken, işe alma ve işten çıkarma kararlarında vs. bir çıkar çatışması yaşayabileceğinizin farkında olun.

Bir yönetici olarak, performans değerlendirmesine de girdi verdiğim birine koçluk yapmalı mıyım?

Bu bir çıkar çatışması gibi gözüküyor ve muhtemelen bu kişiye koçluk yapmamanız doğrusudur. Aktif Dinleme ve Güçlü Soru Sorma vb. koçluk yetkinliklerini istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Ancak, sizin yönetici olmanız nedeniyle, çalışanınızı değerlendirmekte olduğunuz gerçeği ilişkide açıklığı ve güveni engelleyebilir.

Bir aile üyesine veya arkadaşıma koçluk yapabilir miyim?

Evet, bir koç olarak rolünüz ile arkadaş veya aile üyesi olarak rolünüzün farkını önceden açıkladığınız sürece, bir sakınca olmayabilir.

14.İç koç olarak, rolleri netleştiririm. Tüm ilgili taraflar ile koçluk ve diğer fonksiyonel roller arasında oluşabilecek çıkar çatışmalarını gözden geçiririm ve sınırları net olarak belirlerim.

İlgili taraflar arasında yanlış anlaşılmaların olmadığından nasıl emin olabilirim?

Kuruluşunuz tarafından belirlenen ne olursa olsun, şeffaflığın sağlanması için tüm tarafların anlaşmaya vakıf olduğundan ve tüm ilişki dinamiklerinin farkında olduğundan emin olun.

15.Üçüncü kişilerden müşteri gönderdiğim için almayı veya üçüncü kişilere müşteri gönderdikleri için ödemeyi beklediğim bedeller konusunda müşterimi ve onun sponsorunu bilgilendiririm.

Bir hizmete ihtiyacı olan birine koçluk yapıyorum. Onun için bir kaynak biliyorum ve bu kaynaktan müşteri yönlendirme ücreti alıyorum. Bunu müşteriye açıklamalı mıyım?

Evet.

Müşterimi ona yönlendirdikten sonra, emlakçımdan sürpriz bir hediye olarak bir maç bileti geldi. Müşterime bu biletleri aldığımı söylemeli miyim?

Beklenmedik bir hediyeyse ve başvuru yapıldıktan sonra gerçekleştiyse, açıklama gerekli değildir

Bir pazarlama işim varsa, ürünlerimi koçluk müşterilerime satabilir miyim?

Müşteriye başka ürünler satarsanız, koçluk ilişkisi bozulabilir, müşteriniz ürünlerinizi satın almak zorunda olduğunu hissedebilir.

16.Karşılığı ne biçiminde ödenirse ödensin, adil bir koç/müşteri ilişkisini gözetirim.

Müşterim, koçluk hizmetlerimi ödemek için parası olmadığını söyledi ve takas talep etti. İstediği şeylere ödemek için yeterince para kazanamadığına inanıyor. Onun inancı koçluk ilişkisini bozar mı?

Bozabilir, bu nedenle bir sonuca varmadan önce daha fazla araştırmaya ihtiyacınız olacak.

Koşullara bağlı olarak farklı müşteriler için farklı ücretler alabilir miyim? Örneğin, refah sahibi kişiler, kurumsal müşteriler, arkadaşlar, aile…

Evet. En iyi uygulama, fiyatlandırma yapınızı tanımlayan bir Fiyat Tablosuna sahip olmayı içerir. Bu saydamlık sağlar. Sahip olacağınız çok sayıda fiyatın, işletme yönetiminizi hantal hale getireceğini de aklınızda tutun.

Bir pazarlama işim varsa, ürünlerimi koçluk müşterilerime satabilir miyim?

Müşteriye başka ürünler satarsanız, koçluk ilişkisi bozulabilir, müşteriniz ürünlerinizi satın almak zorunda olduğunu hissedebilir.

KISIM 3
MÜŞTERİLERE KARŞI PROFESYONEL DAVRANIŞ

17.Müşterilerin, potansiyel müşterilerin veya sponsorların koçluk sürecinin veya koç olarak kendimin potansiyel değeri konusunda, etik olarak doğru olduğunu bildiklerimi söylerim.

Uzun yıllardır koçluk yapıyor ve müşterilerimin başarı oranı hakkında veri topluyorum. Potansiyel müşterilerle elde ettiğim sonuçları paylaşabilir miyim?

Herhangi bir şekilde hiçbir garanti vermeksizin, iyileştirme veya saptırma yapmadan uygun ve doğru verileri paylaşmanın bir sakıncası yoktur. Potansiyel müşteri kendi sonuçlarını çıkarabilir. Müşteri kimliğine ilişkin herhangi bir bilgiyi gizli tuttuğunuzdan emin olun.

18.Müşterime ve sponsor (lar) a, ilk toplantıda veya öncesinde koçluğun içeriğini, gizliliğin içerik ve sınırlarını, finansal düzenlemeleri ve koçluk anlaşma veya sözleşmesinin diğer tüm koşullarını titizlikle açıklarım ve bunları anlamalarını sağlarım.

Hizmetlerim için ödeme yapmayan profesyonel müşterilerle bir anlaşmam olmalı mı?

Evet, çünkü bir sözleşme ücretten daha fazlasını içerir. Bunun profesyonel bir koçluk ilişkisi olması için sorumluluklar ve beklentiler açıkça tanımlanmalıdır. Birçok yargı sisteminde anlaşmanın yasaya göre geçerli sayılması için, hizmetleri alan kişiden, hizmetleri veren kişiye örneğin ABD’de 1 ABD doları ve Avrupa’da 1 Avro vb. gibi bir tutarın aktarılması gerekmektedir.

Müşterilerim genellikle koçluğun ne kadar sürdüğünü soruyor. Ortalama bir süre verebilir miyim?

Müşterilerinizin birçoğunun X sayıda seans veya ay için koçluk aldığını söyleyebilirsiniz, ancak bu kişiden kişiye bireysel hedeflere ve kişinin yeni beceriler uygulama yeteneğine göre değişir.

19.Koçluk ilişkisine başlamadan önce müşterilerim ve sponsor (lar)la açık, koçluk hizmet anlaşmaları veya sözleşmeleri yaparım ve bunlara uyarım. Bu anlaşma veya sözleşme, ilgili tüm tarafların rolleri, sorumlulukları ve haklarını içerecektir.

Müşterim birkaç toplantı sonrasında, son dakikada randevuları iptal etmeye başladı. Bu saatlerin ücretini almam gerektiğini düşünüyorum, ancak sözleşmem bunu kapsamıyor. Kaçırdığı seanslar için ona bir fatura gönderebilir miyim?

Anlaşmanızda kaçırdığı seanslar için müşterinizin ödeme yapacağına ilişkin bir madde yoksa, orijinal sözleşmenizi onurlandırmanız ve iptal edilen toplantılar için ücret talep etmemeniz gerekir. Bununla birlikte, yeniden sözleşme yapmaya teşebbüs edebilirsiniz.

Kendi şirketimde iç koçluk yaparken, anlaşma gerekli midir?

Evet. Özellikle, bu durumda, bunların hem müşteri hem de sponsor ile açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.

Müşterim koçluk almaya başladığında belirli bir ücretim vardı ve sponsor bu tutarı ödedi. Müşterim hizmeti üç ay için dondurdu ve bu süre zarfında ben ücretimi yükselttim. Sponsordan yeni ücretimi talep etmenin adil olduğunu hissediyorum.

Sözleşmeniz hala geçerliyse, sizin ve müşteriniz ile sponsorunun imzaladığı orijinal sözleşmeyi onurlandırmalısınız. Yeni bir anlaşmaya başlamak için müzakere başlatabilirsiniz.

20.Müşterilerim ve sponsorlarla olabilecek herhangi bir fiziksel veya farklı etkileşimimi düzenleyen net, uygun ve kültürel duyarlılık taşıyan sınırların farkında olma ve bunları belirleme sorumluluğunu taşırım.

Müşterilerimle toplantılarımızdan sonra kısa bir kucaklaşmak doğru mu?

Koç, müşterinin sınırlarına ve beklentilerine duyarlılığı da içeren kültürel olarak uygun fiziksel sınırların belirlenmesi ve bunlara saygı gösterilmesinden sorumludur. Kucaklaşmayı müşteri başlatırsa, koç karşılık vermeyi tercih edebilir. Koç kucaklamayı başlatmamalıdır.

21.Mevcut müşterilerim ve sponsorları veya öğrenciler, mentorluk alanlar, süpervizyon alanlar ile herhangi bir cinsel veya romantik yakınlığa girmekten kaçınırım. Buna ek olarak, benim destek personelim ve / veya yardımcılarım da dahil olmak üzere taraflar arasında herhangi bir potansiyel cinsel yakınlık olasılığına karşı tetikte olacağım ve genel güvenli bir ortam sağlamak amacıyla konuya eğilmek veya bağlantıyı iptal etmek üzere uygun önlemleri alacağım.

Bu, eşime, partnerime veya yakın birine koçluk veremeyeceğim anlamına mı geliyor?

Eşinize koçluğun, çıkar çatışması ve gizlilik sorunları için fırsatlar yaratsa da net sınırlara sahipseniz ve başlamadan önce bir koç ve müşteri olarak ilişkinizi açıklığa kavuşturuyorsanız bunu yapabilirsiniz. Koçluk ilişkisinden önce hangi cinsel aktivite mevcutsa devam edebilir. Koçluk ilişkisi sırasında yeni bir yakınlık düzeyi başlatılmamalıdır. Örneğin, koçluk yaptığınız kişiden gelen istek paralelinde müşterinizle çıkmayı kabul ederseniz, koçluk ilişkisinin sona ermesi gerekir.

Müşterim beni bir sosyal etkinliğe davet ederse kabul edebilir miyim?

Katılımı kabul etmek şu durumlarda uygun olur:

  • Hem koç ve hem müşteri koçluk ilişkisinin bozulmayacağını düşünürse
  • Koç, koçluk toplantılarında objektif olarak kalabilirse

Bununla birlikte, koç, müşteri ile koçluk ilişkisinin sınırlarını korumakta zorlanacağını düşünürse, o zaman koç, ilişkiyi sonlandırma ve müşteriyi başka bir koça gönderme seçeneğine sahiptir. İyi bir kılavuz şu olabilir, koçluğa başlamadan önceki ilişkinin niteliği hangi düzeydeyse, koçluk ilişkisi süresince de kalması gereken yer orasıdır.

22.Anlaşma veya sözleşme şartlarına uygun olmak kaydıyla, sürecin herhangi bir aşamasında müşterimin koçluk ilişkisini sona erdirebilme hakkına saygı duyarım. Müşterinin koçluk ilişkimizden artık yarar sağlamadığına ilişkin belirtiler konusunda tetikte olacağım.

Bir müşteriyi, tanı koyduğumu ima etmeden bir terapiste nasıl yönlendirebilirim?

Koç aynı zamanda lisanslı bir terapist veya psikolog ise, o zaman psikolojik sorunları tanımak, koçun beceri setinde yer alır ve koç, müşterinin koçluk dışında bu konuları ele almayı düşünmesini önerebilir. Koç lisanslı bir terapist değilse, ancak müşterinin başka bir profesyonelden veya kaynaktan faydalanabileceğini düşünürse, seçenekler müşteri ile araştırılabilir

Müşterimle 10 seans koçluk için anlaştık ve müşterim tüm tutarı ödedi. 6 toplantıdan sonra müşterim devam etmek istemedi. Tüm parasını geri istediğini, çünkü beklediği değeri almadığını söyledi. Geri vermeli miyim?

Bu şartlar altında neler olabileceğini anlaşmanızda netleştirmediyseniz, bunu müşterinizle tartışmanız gerekir. Bugüne kadar sunulan hizmetlerin tutarının ödenmesi için müşteri ile görüşebilirsiniz. Bugüne kadar sunulan hizmetlerin ötesindeki tutarı; idari bir ücret keserek tüm tutarı veya tüm tutarı iade etmek tavsiye edilebilir. En mantıklı olanı yapın ve bunu ele alış biçiminizin, itibarınızı şekillendireceğini unutmayın.

23.Başka bir koç veya başka bir kaynaktan daha iyi bir hizmet alacağına inanırsam, müşteriyi veya sponsoru bu değişimi yapması için yüreklendiririm. Gerektiğinde veya uygun olduğunda müşterime başka profesyonellerden hizmet alması konusunda tavsiyede bulunurum.

Diyette beslenmeyle ve vitamin almakla ilgili çok şey biliyorum ve danışanımın beslenme hakkında daha fazla bilgi sahibi olması hedefi var. Bildiğimi onunla paylaşabilir miyim?

Ona bilgi vermekten daha uygun olanı, onu bu alanda eğitilmiş bir uzman veya danışman bulmaya teşvik etmektir. Profesyonel bir beslenme uzmanının, web sitelerinin, yayınların, kitapların önerilmesi kabul edilebilir.

Müvekkilim geçmiş ilişkilerinin mevcut ilişkiler konusundaki inançlarını nasıl oluşturduğunu keşfetmek istiyor. Psikoloji derecem var ve bu konuda çok şey öğrendim. Ona bu konuda koçluk yapmak için zaman ayırabilir miyim?

Eğer uygulayıcı bir psikolog ya da terapist değilseniz, bu bilgiyi koçluk ilişkisine sokmanız uygun değildir ve müşterinizi yardım edecek başka bir profesyonel bulmaya teşvik etmelisiniz. Eğer eğitilmişseniz, koçluk ilişkiniz bittikten sonra bununla ilgilenmek için ayrı bir anlaşma oluşturmayı düşünebilirsiniz. Rol farklılaşması konusunda yeterince açık olsanız da aynı zamanda olmasa bile, bir terapist ve koç olarak sizi görmesi kafa karıştırıcı olabilir.

KISIM 4
GİZLİLİK / MAHREMİYET

24.Tüm müşteri ve sponsor bilgileri ile ilgili, yasalar aksini gerektirmedikçe, en üst düzeyde gizlilik sağlarım.

9 yaşındaki bir müşteri için bir sözleşmem olmalı mı?

Evet bir sözleşme olmalı ve yerel yasalara bağlı olarak, kişi reşit değilse, sözleşme müşteriyi olduğu kadar sponsoru da içermelidir.

Bir araştırma projesi (ya da gazete makalesi ya da medya etkinliği) için yapılan bir röportajda, görüşmeci bana kaç kadın yöneticiye koçluk yaptığımı, bunların hangi ülkelerde ve hangi şehirlerde olduğunu ve takip için iletişim bilgilerine sahip olup olamayacağını soruyor. Bu bilgiyi ona verebilir miyim?

Bir kişiye erişilmesine yol açmayacak, kaç kişi ve hangi ülkede veya şehirde olduğu gibi bilgileri verebilirsiniz. Bu, anonimlik ilkesine uygundur. Müşterinin izni olmadan iletişim bilgilerini veremezsiniz. İlk anlaşmanızda iletişim bilgilerinin paylaşımını dahil ettiyseniz, paylaşabilirsiniz; Aksi halde müşterilerinize ve / veya sponsorlarına veya eski müşterilere ve / veya sponsorlarına başvurmanız ve izin almanız gerekir.

Meslektaşım, hangi BT şirketlerinde müşterilerim olduğunu soruyor. Ona söyleyebilir miyim? Web sitemde firmalardan bahsedebilir miyim?

Bu konu çok karmaşıktır ve gizliliğin yanı sıra, telif hakkı ihlali konusunu da içerebilir. Hem müşteri hem de sponsorla yaptığınız sözleşme, adlarını kullanıp kullanamayacağınızı özellikle belirtmelidir. Müşterinizin ve / veya sponsorunuzun sözleşmelerinin bu konuyla ilgili söylem içerebileceğini unutmayın. İyi müşteri ilişkilerini sürdürmek için en iyi uygulama, sözleşmenizde açıkça belirtilmemişse, müşterinin ve / veya sponsorun adını ve / veya logosunu kullanma izni istemektir.

Müşterilerimin randevu zamanlarını içeren takvimimin masamda veya resepsiyon masasında durması kabul edilebilir mi?

Hayır, yürürken herkes, müşterilerinizin isimlerini okuyabilir.

Eski müşterilerimi potansiyel müşteriler için referans olarak kullanabilir miyim?

Evet, ancak sadece bunu yapmak için müşteriden veya sponsordan özel izinleriniz varsa. Potansiyel müşteriye (belirli) kişinin iletişim bilgilerini verebilirsiniz.

Müşterim, perakende yönetiminde çalışan birini tanıyıp tanımadığımı soruyor, böylece bu alanda iş arama konusunda ilerleme kaydetmek için onlarla iletişim kurabilir. İletişim bilgisi istiyor. Eski müşterilerimden bazıları onun için mükemmel olurdu. Ona isimlerini ve iletişim bilgilerini verebilir miyim?

Eski müşterilerin izni olmadan olmaz.

Gizliliği kaldırmak için sözlü izin kabul edilebilir mi yoksa bunu yazılı olarak mı almalıyım?

Yazılı olarak almak daha sağlam ve reddedilemez olduğu için yeğlenmelidir.

25.Koç, müşteri ve sponsor arasında koçluk bilgilerinin ne şekilde paylaşılacağı konusunda açık anlaşmalar yaparım.

İK departmanı 6 müşteri için koçluk hizmetimi ödüyor ve sözleşmeyi sponsor olarak imzaladılar. Muhasebe Departmanı önümüzdeki yıl için bütçe tahminleri yapabilmek üzere yapacağım görüşme sayısı, müşterilerimin hangi departmanlarda olduğu ve müşterilerin isimlerini hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu bilgiyi muhasebeye verebilir miyim?

Bu bilginin doğrudan sponsordan alınması tavsiye edilir. Ancak, mümkün değilse, bu bilgileri yalnızca müşterilerin ve sponsorun iznini alarak verebilirsiniz.

Yöneticilerden oluşan bir takım koçluğu için işe alındım. İlk adım, ekibin ve ekibin her üyesi için bir gelişim planı tasarlamaktı. İK, içsel verimlilik çalışması için geliştirdiğimiz koçluk hedeflerini bilmek istiyor. Müşterilerimle oluşturduğum hedefleri İK ile paylaşabilir miyim?

İdeali, koçluk anlaşması imzalanırken anlaşma kapsamında bu konunun yer almasıdır. Bu anlaşmada yoksa, müşterinin ve sponsorun izni ile paylaşılabilir.

12 yaşında bir çocuğa koçluk yapıyorum ve babası nasıl gittiğini sormak için beni arıyor. Onunla genel olarak konuşabilir miyim?

Sadece müşteriniz kabul ederse veya her üçünüzün imzaladığı sözleşmede bu yer alıyorsa konuşabilirsiniz.

Yeni müşterimin yöneticisi, müşterimin bilmesini istemediği ancak müşterimle ilgili bir bilgi paylaşıyor. Bana yöneticinin bütçesinden ödeme yapılıyor. Bu bilgiyi müşterimden saklayabilir miyim?

Bu etik bir çatışma oluşturur. Netlik ve koçluk hedefleriyle ilgili bir anlaşma olmadan birisine nasıl koçluk yapabilirsiniz? Kabul edilebilir olan, her üçünüzün imzaladığı anlaşmanızda her ne belirtildiyseniz onu uygulamaktır.

Sponsorla paylaşılmayan bazı kişisel sonuçları olan bir iş müşterisine koçluk yapabilir miyim?

Kişisel sonuçlar için koçluk, tüm profesyonel koçluğun ayrılmaz bir parçasıdır. Sözleşmede veya anlaşmada belirtilenler, neyin paylaşılabileceğini yönlendirir.

26.Koç, koç mentoru, koç süpervizörü, eğitimci konumundayken, müşteri ve sponsorla, öğrenciyle, mentorluk veya süpervizyon alanla hangi koşullar altında (örneğin; geçerli bir mahkeme emri ya da mahkeme celbi uyarınca yasadışı faaliyet; kendine veya başkalarına yakın veya muhtemel zarar verme riski; vb.) gizliliğin muhafaza edilemez olduğu konusunda net anlaşmalar yaparım ve müşterinin ve sponsorunun, öğrencinin, mentorluk veya süpervizyon alanın rızasıyla ve bilerek bu gizlilik sınırını kabul ettiğini yazılı olarak vermesini sağlarım. Yukarıdaki durumlardan birinin uygulanabilirliğine makul biçimde inanıyorsam, ilgili yetkilileri bilgilendirme ihtiyacını duyabilirim.

Koçluk öğrencileri üçlü gruplarda koçluk yaptıktan sonra, tüm grup deneyimleri paylaşmak için toplanır. Koçluk yapan öğrencilerden biri, küçük bir grupta paylaşılmış olan kişisel bir bilgiyi, diğer öğrenciye paylaşmasının uygun olup olmadığını sormadan paylaşır. Bu, sadece eğitim ve gerçek müşterilerle gerçek bir koçluk olmadığı için kabul edilebilir, değil mi?

Hayır, buna izin veren önceden kararlaştırılmış gizlilik kuralları olmadıkça, izin almadan paylaşılamaz. Temel kurallar ne zaman, neden ve ne kadar gizli bilgilerin paylaşılabileceği konusunda açık olmalıdır. Temel kurallar ayrıca gizlilik ve / veya anonimlik hakkında da spesifik olmalıdır.

Koçluk eğitimi meslektaşımla, bir öğrencinin sağlığı hakkında beni ilgilendiren bir şey öğrendiğim bir koçluk olayıyla ilgili bilgileri paylaştım. Meslektaşım doğrudan öğrenciye gitti ve yardım edip edemeyeceğini sordu. Bu bir gizlilik ihlali midir?

Bu, eğitim için geçerli olan gizlilik politikasına bağlıdır. Bu politika eğitmenler ve öğrenciler ile paylaşılmalıdır. Eğitim amaçlı meslektaş paylaşımına izin verebilir.

27.Müşterilerime ve onların sponsorlarına verdiğim hizmetlerde benimle çalışanların tümünün ICF Etik Kuralları Kısım 4, Madde 26’da yer alan Gizlilik/Mahremiyet standartları ve uygulanabildiği ölçüde tüm ICF Etik Kurallarına bağlı kalmalarını şart koşarım.

Ülkenin başka bir yerinde hiç tanışmadığım bir sanal asistanım var. Görüşmelerimi teyit etmesi ve e-posta gönderebilmesi için müşterilerin isimlerini ve iletişim bilgilerini ona veriyorum. Onunla ICF Etik Kuralları ile ilgili bir anlaşma yapmalı mıyım?

Evet.

Küçük kızım, müşterilerin dosyalarını dosyalamak ve kişiselleştirilmiş koçluk paketleri hazırlamak gibi küçük idari ofis görevleri konusunda bana yardımcı oluyor. ICF Etik Kuralları ile ilgili bir anlaşmaya ihtiyacım var mı?

Evet.

Koçluk müşterilerimle değerlendirme yapmak için Organizasyonel Gelişim Firması ile taşeronluk yapıyorum. Bu firmanın ICF Kod- Mahremiyet/ Gizlilik standartlarına uymasını sağlamam gerekir mi?

Evet.

Ses ve video kayıtlarını bir transkripsiyon servisine gönderiyorum ve öğrenci yetkinliklerini değerlendirmek için transkripsiyonları kullanıyorum. Bu firmanın ICF etik Kuralları- Gizlilik / Mahremiyet standartlarına uymasını sağlamalı mıyım?

Evet.

Asistanım ile bir anlaşmam var ve ikimiz de imzaladık. Bu, ICF Etik Kurallarında yer alan ICF Etik Kuralları 26. maddesini de içeriyor Asistanım bu maddeyi ihlal ediyor. Sorumlu kim? Ben mi, yoksa ikimiz mi?

Koç, ihlalden sorumludur.

KISIM 5
SÜREKLİ GELİŞME

28.Mesleki becerilerimin sürekli ve devam eden gelişim ihtiyacını karşılamayı taahhüt ederim.

Eğer ICF Global Üyesiysem, her yıl sürekli eğitime katılmazsam bu Etik Kural ihlali midir?

Hayır, ancak koçlara becerilerini geliştirebilmeleri için sürekli eğitimi teşvik ediyoruz. Ancak, bir ICF Unvan sahibi olarak, becerilerinizi geliştirmek için sürekli eğitime devam etmeyi taahhüt ediyorsunuz ve unvan yenilemeniz için de bu gereklidir.

BÖLÜM 3

ICF ETİK ANDI

ICF Koçu olarak, müşterilerime ve sponsorlara, iş arkadaşlarıma ve genel anlamda topluma karşı etik ve yasal sorumluluklarımı biliyor ve bunlara uyacağımı kabul ediyorum. ICF Etik Kurallarına uyacağıma, koçluk, mentorluk, eğitim, süpervizyon hizmeti vereceğim kişilere bu standartları uygulayacağıma and içiyorum.

Eğer, bu Etik Andını veya ICF Etik Kurallarının herhangi bir maddesini ihlal edersem ICF’in tamamen kendi takdiri ile beni böyle yapmaktan dolayı sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Dahası, herhangi bir ihlal durumunda ICF’e karşı hesap verebilirliğimin, ICF üyeliğimin ve/veya ICF unvanlarımın elimden alınması gibi yaptırımları da içerebileceğini kabul ediyorum.

 

ICF ETİK KURALLARININ KAPSAMADIKLARI

  • İşyeri uyuşmazlıkları
  • İşten işe Fikri Mülkiyet konuları
  • Bir şirket veya tedarikçinin fiyatıyla ilgili memnuniyetsizliğe dayanan sorunlar
  • İş sözleşmeleri ihtilafları

Not: Koçun yukarıdakiler ile ilgili davranışları, Etik Kuralların ihlaline ilişkin olası bir iddiaya neden olabilir.