ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Gönüllülük Politikası

1.Amaç

ICF Türkiye Gönüllülük Politikası (“Politika”), Yönetim Kurulu’nun 16 Ağustos 2021 tarihli toplantısında aldığı karara istinaden Uluslararası Profesyonel Koçluk Derneği (ICF Türkiye) gönüllülerinin hak ve sorumluluklarını belirlemek, gönüllülerin derneğin yönetim kurulu, ilgili komiteler, çalışma kurulları ve çalışanları ile uyum halinde derneğin vizyon, misyon ve değerlerine uygun çalışmasını sağlamak, derneğin gönüllülerine yol göstermek ve tüm paydaşları bilgilendirmek için düzenlenmiştir.

2.Kapsam

Bu Politika, ICF Türkiye gönüllük tanımı kapsamında yer alan kişi ve kurumları kapsar.

ICF Türkiye Gönüllülük Tanımı

İşbu Politika kapsamında ICF Türkiye Gönüllüsü; sürekli veya aralıklı olarak, maddi veya başka herhangi bir çıkar beklentisi içerisinde olmadan, emeğini, bilgisini, yetkinliğini, tecrübesini toplumsal fayda yaratmak ve toplumun yararına olduğu düşünülen herhangi bir ICF Türkiye hedefine ulaşmak için kendi iradesi ve isteğiyle üstlendiği görev ya da görevleri yerine getiren kişi veya kurumdur.

3.Genel Prensipler

 • ICF Türkiye vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda tüm gönüllüler eşit mesafede yer alır.
 • Gönüllüler arasında ırk, etnik köken, cinsiyet ve cinsel yönelim, dil, dini inanç ve pozisyon ayrımı yapılmaksızın fırsat eşitliği sağlanır.
 • Gönüllü Başvuru Değerlendirme Süreci: Etkinlik, proje ya da faaliyetlerin doğrudan ya da dolaylı olarak koçluk mesleği ile ilgili kısımlarına ilişkin gönüllü görevlendirmesi, ilgili Kurul/Komite üyeleri tarafından gerçekleştirilir. Bunun dışında kalan konulardaki görevlendirmeler ise etkinlik, proje ya da faaliyeti yürüten kişi, grup ya da takım tarafından değerlendirilebilir. Değerlendirmeler başvuru formu üzerinden yapılarak kayıt altına alınır.
 • Her bir gönüllüye potansiyeline, içerisinde yer almak istediği alana, uygunluğuna ve ICF Türkiye proje, etkinlik ve diğer faaliyetlerinin kapsamına uygun olarak görevlendirme yapılır.
 • Gönüllü Oryantasyonu: Her bir gönüllü, ICF Türkiye tarafından hazırlanan 3 saatlik bir oryantasyon programı sonrasında gönüllü görevlerde bulunabilir. Bu oryantasyon ile gönüllülerin ICF Türkiye vizyon, misyon ve değerleri ile etik kurallarını öğrenmesi sağlanır. Bu görevlendirme Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • ICF Türkiye, gönüllülerini sürdürülebilirlik ve gönüllülüğün sürekliliği bilinciyle, gönüllülerinin, üstlendikleri görev veya sorumluluklarını yerine getirmeleri için gerekli beceri ve yeteneklerini geliştirmelerini destekler. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında gönüllü ve fayda sağlayanın bilgilerinin güvenliğini sağlar.
 • ICF Türkiye Yönetim Kurulu ve Çalışma Kurulları;
  • Gönüllülerin performansını takip ederek aktif gönüllülerin gönüllülüklerini sürekli kılmak için strateji ve plan geliştirir.
  • Gönüllülerin çalışma çerçevesinde ihtiyaç duyduğu oryantasyon ve materyal desteğini sağlar.

 

4.ICF Türkiye Gönüllü Hak ve Sorumlulukları

A.ICF Türkiye Gönüllü Hakları:

ICF Türkiye Gönüllüsü,

 • Yönetim kurulu toplantılarına gündem önerme hakkına sahiptir.
 • Harcama gerçekleşmeden önce Yönetim Kurulu’nun yazılı onayı olmak koşuluyla dernek faaliyetleriyle ilgili yaptığı harcamalarını belgelendirerek tahsil edilebilir.
 • Gönüllülüğünü sürdüremeyeceğine karar vermesi halinde, sorumlu olduğu işlerin devredilebilmesi ve sürecin aksamaması adına en az 2 (iki) hafta olmak kaydıyla makul bir süre belirterek yazılı bildirimde bulunmalıdır.

B.ICF Türkiye Gönüllü Sorumlulukları ve Kısıtlamalar:

ICF Türkiye Gönüllüsü,

 • ICF Türkiye’nin gerçekleştirdiği etkinlik, proje ya da faaliyetlerde koçluk mesleğinin tanıtımı, icrası vb. koçluk mesleği ile doğrudan ya da dolaylı olarak ilişkili görev ya da görevler üstlenebilmesi için ICF Türkiye aktif üyesi olmalıdır. Yönetim Kurulunun ihtiyaç duyması halinde koçluk mesleği dışındaki birey ve kurumlar ICF Türkiye gönüllüsü olabilir.
 • Dernek ile ilgili gönüllü olduğu proje, etkinlik veya her türlü faaliyete ilişkin sorumluluklarını profesyonelce ve zamanında yerine getirir,
 • Dernek içi ve dışı tüm faaliyetlerinde derneğin vizyon, misyon ve değerleri doğrultusunda hareket eder,
 • Toplumda ve koçluk mesleğinde gönüllülük konusunda farkındalığı artırmak için çalışmalar yaparak çevresine ilham verir.
 • Tüm faaliyet ve uygulamalarda, adalet ve eşitliği koruyarak ayrımcılıktan kaçınır. ICF Etik Standartlarına sıkı sıkıya uyar.
 • Çıkar çatışmasının oluşmasından kaçınmak için, içinde yer aldığı proje, etkinlik ya da faaliyetlerde duyarlıdır.
 • Araştırma yaparken ve raporlarken dürüst davranır ve tanınmış bilimsel standartlar, geçerli konu yönergeleri ve yeterlilik sınırları dahilinde çalışır.
 • Bir gönüllü olarak toplum üzerindeki etkisinin farkında olarak “Kötü olandan kaçınmak” yerine “iyiyi yapmak” felsefesine bağlı kalır.
 • ICF Türkiye marka ve logo kullanımının gerekli olduğu hallerde ICF logo kullanımı kurallarına uyar. Bir sözleşme, anlaşma, protokol veya proje ortaklığında markanın adını veya logosunu kullanmadan önce ilgili Çalışma Kurulu/ Komitesi veya Yönetim Kurulu’ndan onay alır.
 • ICF Türkiye adına yaptığı yazışmalar/iletişim/tanıtım dışında, ICF Türkiye gönüllüsü unvanını kullanamaz.
 • ICF Türkiye adına bağış, para toplayamaz; hesap açamaz.

4.Toplantılar ve Raporlama

ICF Türkiye Yönetim Kurulu, yılda en az iki defa, Çalışma Kurulları gönüllülerin katılımıyla faaliyet değerlendirme toplantısı gerçekleştirir. Toplantı gündeminde gönüllülerin görüşlerine yer vererek aksiyon planını gözden geçirir ve gerekli görülmesi halinde strateji ve planlamada değişiklikleri gerçekleştirir. Değerlendirme toplantısını takiben alınan kararlar ve aksiyon planları gönüllüler ve paydaşlarla paylaşılır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.