ACTP, ACSTH ve CCE akreditasyonu arasındaki fark nedir?

Yetkilendirilmiş Koç Eğitim Programı (ACTP)

ACTP, ICF Temel Yetkinlikler, Etik Kurallar ve ICF koçluk tanımı etrafında şekillenmiş, kapsamlı bir öğrenimi içeren baştan sona bir koçluk eğitim programıdır. ACTP’ler ayrıca, Mentor Koçluk, gözlemli koçluk seansları ve öğrencinin koçluk yetkinliğini değerlendiren kapsamlı bir nihai sınav içerir. ACTP mezunları, ACTP yolu aracılığıyla bireysel bir ICF Unvanı için de başvuruda bulunabilirler.

Onaylı Koça Özel Eğitim Saatleri (ACSTH)

ACSTH programları saate göre  akredite edilen  ve öğrenci temas saatine  bağlı olarak,  bütünüyle bir koçluk eğitim programı olup, olmadığı değişebilen programlardır. Bir ACSTH aracılığıyla, tüm eğitim saatlerini tamamlayan öğrenciler, ICF Unvanı almak için başvurabilirler.

Süregelen Koç Öğretimi (CCE)

ICF ayrıca, yeni bir öğrenim görmek ve / veya ICF Bireysel Unvanını yenilemek isteyen kişilere yönelik olarak ileri seviyede bir eğitim olarak değerlendirilen Süregelen Koç Öğretimi (CCE)  programlarını da akredite etmektedir. Her üç yılda bir, binlerce ICF unvanlı koç  unvanlarını  yenilemektedir. Dolayısıyla, eğitim programınızı CCE puanları için akredite ettirmeniz, eğitiminizi daha fazla sayıda koç için ilgi çekici  hale getirecektir. Örneğin; bir unvan yenileme kriterleri 40 saatlik CCE eğitimi almaktır.

Koçluk eğitim programımı nasıl akredite ettirebilirim?

ACSTH, ACTP veya CCE olarak akreditasyon başvuruları, ICF personeli ve özel olarak eğitilmiş ekipler tarafından detaylı şekilde gözden geçirilir. Akreditasyon için zaman çizelgesi, programın karmaşıklığına, gözden geçirenlerin uygunluğuna ve başvuru sahibi tarafından sağlanan dokümantasyon ve denetim materyallerinin kapsamına bağlı olarak değişiklik gösterecektir.

Bir programı akredite etmek ne kadar sürer?

ACTP incelemesi normalde 12 ila 24 hafta arasında sürer.

ACSTH incelemesi normalde 12 ila 24 hafta arasında sürer.

CCE incelemesi normalde 3-4 hafta arasında sürer.

Lütfen, program tanıtımı planlarken buna göre plan yapınız.

ICF; ACTP, ACSTH ve CCE i program akreditasyon uygulaması fiyatlandırma yapısını neden değiştirdi?

Eğitim tedarikçileri, eğitimlerinin pazarlaması ve yüksek standartlarını göstermeleri açısından, ICF akreditasyonlarının çok önemli olduğunu bildirmektedir. Bunun nedeni, ICF tarafından akredite edilen programların ICF’in Eğitim Programı Arama Hizmeti’nde listelenmesi, böylece kuruluşların web sitelerinde ve tanıtım materyallerinde bu özelliklerini gösterebilme fırsatlarının bulunmasıdır. Kuruluşlar, Akreditasyon Programlarını bu şekilde,  potansiyel koçlar, ICF Unvanı almak isteyen uygulayıcılar ve çalışanlarının iç koçluk becerilerini geliştirmek isteyen tüzel kişilikler ve devlet kurumları da dahil olmak üzere çok daha geniş bir ağa pazarlayabilirler.

ICF akreditasyonunun değeri çok büyük olmakla birlikte, ICF’in bu süreçlere ilişkin ücretleri sekiz yıldan fazla bir süredir değişmemiş ve diğer kuruluşlar tarafından yürütülen program akreditasyon maliyetlerinin oldukça altında kalmıştır. ICF Global Yönetim Kurulu; ICF’ in akreditasyon süreçlerinin süregelen tutarlılığını, bütünlüğünü ve operasyonel mükemmelliğini sağlamak amacıyla ilk ACTP, ACSTH ve CCE program başvurularının ücretlendirilmelerinde değişikliğe gidilmesini onaylamıştır.

ICF, program akreditasyonu başvurusunda sunduğum bilgilerle ne yapıyor? Bilgiler korunuyor mu?

ICF, tarafınızca gönderilen bilgi veya materyali kötüye kullanmayacaktır. Lütfen Gizlilik Politikamıza bakınız.

Program akreditasyonu konusunda sorumla ilgili kim ile temas kurabilirim?

ACTP ve ACSTH sorularınız için Emily Williams ile iletişime geçiniz.

Bir ICF Bölgesi (ICF Chapter) veya ICF UygulamaTopluluğu (Community of Practice-CP) ev sahipliğinde düzenlenmeyen CCE programları için Maria Lester ile iletişime geçiniz.

ICF Bölgesi (ICF Chapter) ev sahipliğinde düzenlenen CCE programları için Maria Lester ile iletişime geçiniz.

ICF UygulamaTopluluğu (Community of Practice-CP) ev sahipliğinde düzenlenen CCE programları için Lauren Magee ile iletişime geçiniz.

ICF hangi sene kurulmuştur?

Bu organizasyon, 1995 de kurulmuştur. Yerel ICF şubeleri hemen ondan sonra kurulmaya başlanmıştır ve bugün yenileri açılmaya devam etmektedir.

Ne tarz koçlar ICF’e katılırlar?

ICF üyeleri çeşitli koçluk alanlarında uzmanlaşmışlardır, bunlar yönetici koçluğu, yaşam koçluğu, liderlik koçluğu, ilişki koçluğu, kariyer koçluğu, vb…

ICF’i kim başlattı ve neden?

Merhum Thomas Leonard profesyonel koçlara bir camia yaratma amacıyla ICF’i kurdu. İlk başlarda üyeler Kuzey Amerikalı olmasına rağmen, bugün dünyada 100’den fazla ülkeden ICF üyeleri bulunmaktadır.

ICF’e üye olabilmek için ICF unvanına sahip olmam gerekli midir?

ICF unvanı tavsiye edilmekle birlikte, üye olabilmek için ICF unvanı almış olmak gerekmemektedir. ICF unvanlı üyelerin ilave üye avantajları bulunmaktadır.

ICF’e üye olmanın yararları nelerdir?

Mevcut üyeler ICF’in yararları için buraya tıklayınız. Üye değilseniz lütfen burayı tıklayınız.

ICF’in PCC (Professional Certified Coach) kısaltması Profesyonel Sertifikalı Koç anlamına mı gelmektedir? Eğer öyleyse, ICF Etik Kurallar tanımlamaları kısmında ICF Profesyonel Koç denildiğinde sadece PCC’den mi bahsediliyor?

Profesyonel Koçluk tanımı bütün ICF unvanlı koçlar için geçerlidir. ACC, PCC, MCC ve diğerleri daha ileriki zamanlarda geliştirilebilir unvanlardır.

ICF koçluğu nasıl tanımlıyor?

ICF koçluğu, koçluk alanların, kişisel ve profesyonel potansiyellerini azamiye çıkarmak için esinleneceği düşündürücü ve yaratıcı bir ortaklık olarak tanımlıyor.

ICF’i kim yönetmektedir?

ICF, kar amacı gütmeyen bir üyelik organizasyondur. Unvanlı koçlar arasından Küresel bir Yönetim Kurulu seçilerek organizasyonun işlerini idare ederler ve maaşlı üyelerden oluşan elemanlar da liderlik talimatını takip ederek günlük işleri yerine getirir.

Koçluğun işe yaradığına dair bir kanıt var mıdır?

Evet! Lütfen ICF Araştırma Portalı’nda bulunan bilgileri ve yatırımın geri dönüşü gösteren ICF’in yürütmüş olduğu araştırmalar üzerine yazılmış çeşitli basın bültenlerini inceleyin.

Koçluğun diğer hizmet mesleklerinden farkı nedir?

Profesyonel koçluk hedef belirlemek, sonuç yaratmak ve kişisel değişim yönetimi ile bireyin hayatına odaklanan farklı bir hizmettir. Koçluğun ne olduğunu anlamak için, koçlukla, kişisel ya da organizasyonel destek sağlayan diğer meslekleri birbirlerinden ayırt etmek faydalı olacaktır.

Terapi: Koçluğu terapiden ayıran birkaç yön vardır. Birincisi koçluk, bireyin belirli hareketlerinin sonucu olarak kendi isteği ile başlattığı değişimi temel alan, kişisel ve mesleki büyüme ve gelişmeyi destekleyen bir meslektir. Sonuçlar kişisel ya da mesleki başarı ile ilişkilidir. Koçluk hep ileriye doğru hareket eder ve gelecek odaklıdır. Diğer yanda terapi acıyı iyileştirme, bireyin kendi içindeki ya da iki veya daha fazla bireyin arasındaki işlev bozukluğu ve çatışmalarla ilgilenir. Odak nokta ise genellikle şimdiki zamanda bireyin duygusal fonksiyonlarını engelleyen, geçmişten gelen sorunları öğrenmek; psikolojik fonksiyonları geliştirmek, var olan iş ve özel hayat koşulları ile  duygusal açıdan daha sağlıklı yöntemlerle ilgilenmektir. Terapi sonucunda genellikle duygusal/hissi durumlarda gelişme görülür. Bu durumlardaki olumlu gelişme koçluğun doğal sonucu olabilirken, öncelikli odak nokta kişinin iş ya da özel hayatında belirli hedeflere ulaşmak için hareketle uygulanabilir stratejiler yaratmaktır. Koçluk ilişkisinde hareket, sorumluluk ve takip üzerinde durulur.

Danışmanlık: Danışmanlar bireyler ya da organizasyonlar tarafından belirli bir uzmanlık alanına girmek amacı ile tutulurlar. Danışmanlıkta yaklaşımlar çok çeşitlilik gösterirken, genel olan kanı danışmanın problemleri teşhis ettiği, reçete yazdığı ve bazen de çözüm getirdiği şeklindedir. Koçluktaki yaklaşım ise, bireyler ya da takımların koçun destekleyici, kendi kendini keşfetme temeline dayanan yaklaşımlarıyla kendi çözümlerini kendilerinin yaratabilmeleridir.

Mentor: (akıl hocalığı/rehberlik) Kişinin sahip olduğu tecrübe ile rehberlik etmesidir, belirli bir uzmanlık alanında ya da kariyer geliştirmede deneyimlerini paylaşan mentorlar genellikle koçlukla karıştırılmaktadır. Koçluk mentorluğu koçluğun bazı bölümlerinde kullanmasına karşın (yeni koçlara mentor koçluk gibi), koçlar danışanlarıa mentorluk yapamazlar.

Eğitim: Akreditasyon Programları, eğitmen ya da öğretmen tarafından belirlenmiş belirli öğrenme hedeflerini kazanma üzerine kurulmuştur. Koçluk sürecindeki hedefler ise koçun rehberliğinde, birey ya da takım tarafından belirlenir. Ayrıca eğitim, önceden oluşturulmuş bir müfredat programı ile uyuşan doğrusal öğrenme yöntemini öngörür. Koçluk ise önceden belirlenmiş bir plan olmaksızın daha az doğrusallığı benimsemektedir.

Sportif Gelişim: Spor metaforları sık kullanılsa da, profesyonel koçluk bildiğimiz spor koçluğundan farklıdır. Spor koçu, birey ya da takımların davranışlarını kendi deneyimi ve bilgisi rehberliğinde yöneten bir uzman olarak görülmelidir. Profesyonel koçlarda da bu özellikler vardır, ancak yönü belirleyen birey ya da takımın kendi bilgi ve deneyimleridir. Profesyonel koçluk, sportif gelişimden farklı olarak, zayıf ya da doğru olmayan şekilde uygulanan davranışlara değil,  güçlü yönler ve yeteneklerin gelişmesi için fırsatları belirleme üzerine odaklanır.

Akreditasyon ve Yetki Belgeleme arasındaki fark nedir?

ICF’te, koçluk Akreditasyon Programları unvanlanırken bireyler yetkili olurlar. ICF’in koçluk eğitim okulları için sunduğu unvanlama hizmetinin amacı  koçluk Akreditasyon Programları ve koçluk profesyonelleri arasında tutarlılık sağlamaktır ve bunun için müfredat standartlarını tanımlamaktadır. ICF Sertifikaları ancak belli eğitim ve deneyim gereksinimlerini karşılayan ve koçluk yetkinliklerini ustalıkla sergileyen profesyonel koçlara verilir.

Koçluk nasıl büyümüştür?

Dünyanın en büyük koçluk organizasyonu olan ICF, koçluk mesleğini ilerletmeye yönelik temel amacı için başarıyla çalışmaktadır.

ICF 2012 Global Koçluk Çalışması’na göre; 1999’da 2.100 olan profesyonel koç sayısı 2012’de 47.500’e yükselmiştir. (Sektörün yıllık geliri 2 milyar ABD Dolarına yakındır).

Aynı raporda, daha fazla sayıda koçun son 12 ay içinde ücretler, saatler, müşteriler ve gelirler konusunda düşüşten ziyade artış deneyimlediğini bildirmektedir.

Tüm eğilim göstergeleri koçluğun giderek büyüyen ve gelişen bir meslek olduğuna işaret etmektedir. ICF’e yılda ortalama 2.000 yeni üyenin katılıyor olması gerçeği de, bu büyümenin güzel bir kanıtıdır.

Unvan yenilemesi için ne zaman ödeme yapacağımı nasıl öğrenebilirim?

Unvan geçerlilik süresinin sona erme tarihi, Unvan ödendiğinde veya yenilendiğinde sağlanan ICF Unvan belgenizde bulunabilir. ICF Üyeleri, web sitemizin Üyeler bölümüne giriş yaptıktan sonra “Hesabımı Yönet” e tıkladıktan sonra “İletişim Bilgilerini Düzenle” ye tıklayarak unvanlarına erişebilirler.

Unvan yenileme şartları nelerdir?

En az 40 saatlik / Sürekli Koçluk Eğitimi (CCE) veya 40 Sürekli Koç Eğitim (CCE) birimine katılmak, ilk kez verilen ödülünüzün verilmesinden bu yana geçen üç yıllık sürede veya en son onay belgenizi yenilendikten sonra en az 24 saati / birimi temel yetkinlikler üzerine tamamlanmalıdır.  2016’dan itibaren, ICF Unvan Sahipleri, koçluk etiği alanında ICF Kimlik Bilgilerinin yenilenmesi için uygun olmak için en az üç (3) Sürekli Koç Eğitimi (CCE) biriminin tamamlandığını göstermeleri gerekecek. Bu gereklilik, ICF Unvanı 31 Aralık 2016’da veya sonrasında sona erecek olan tüm koçlar için geçerlidir. ICF Unvanı 31 Aralık 2015’te sona erecek olan antrenörler için geçerli değildir. ICF Etik CCE Kursunu görüntüleyin. ACC yenilemeleri için ayrıca 10 saatlik Mentor Koçluğu gereklidir.

ACC Unvanımı her yenilediğimde, 10 saatlik Mentor Koçluğu'nu daha tamamlamam gerekiyor mu?

Evet, ACC tarafından onaylanmış tüm koçların, ilk unvandan sonraki üç yıllık sürede veya son Unvan yenilemesinden bu yana, 10 saatlik Mentor Koçluğu’nu tamamlaması gerekmektedir. Bu gereklilik, bir koç olarak sürekli büyümenizi teşvik etmek ve sizi sonraki Unvan düzeyine taşımaya yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

İki ACC, Unvan yenilemek üzere birbirlerini yönlendirir mi?

Evet, 10 saat boyunca bir ACC’nin mentörlüğünü yapabilirsiniz ve onlar da size 10 saat mentörlük yapabilirler.

CCE nedir? CCE birimleri nedir?

Sürekli Koç Eğitimi (CCE), koç olarak sürekli büyümenizi teşvik eden bir etkinlik olarak tanımlanır. CCE iki kategoriye ayrılır: Temel Yetkinlikler ve Kaynak Geliştirme. Sürekli Koç Eğitimi (CCE) birimleri Sürekli Koç Eğitimi tamamlandıktan sonra kazanılır.

Temel Yetkinlikler CCE nedir?

Gelişmiş koç eğitimi, yayınlanmış yazı veya doğrudan ICF Temel Yetkinlikleriyle ilgili araştırma.

Kaynak Geliştirme CCE nedir?

Bir koç mesleki gelişimine katkıda bulunan ICF Temel Yetkinlikleri dışında eğitim, yazma, araştırma veya kendi kendine çalışma.

Kaç kendi başına çalışma CCE birimi uygun?

16 saat / birimlik bir kendi başına çalışma Kaynak Geliştirme CCE’si sunabilirsiniz.

Kendi kendine çalışma CCE örneği nedir?

Arşivlenmiş bir Sanal Eğitim oturumunu dinleme veya ICF Olayı kaydını kendi kendine çalışma CCE örnekleri oluşturabilirsiniz.

Kendi kendine çalışma ile Temel Yetkinlikler CCE kazanabilir miyim?

Kendi kendine çalışma şeklinde alınan herhangi bir ders, Kaynak Geliştirme CCE olarak kabul edilir.

CCE birimlerini almanın en uygun maliyetli yolu nedir?

ICF Global üyeliği, CCE birimleri edinmek için uygun maliyetli yöntemler sunar. ICF Üyeleri, konferanslar ve etkinlikler (hem yerel hem de global), ICF unvanlama uygulamaları, araştırma bulguları ve diğer özel teklifler de dahil olmak üzere çeşitli tekliflerde indirim almaktadır. Uyeler, CCE üniteleri için tamamlanabilen ücretsiz ICF Sanal Eğitimi ve Arşivlenmiş Öğrenim de dahil olmak üzere Coachfederation.

Unvan yenilemek için gereken CCE birimlerini aşarsam, fazladan saatleri gelecekteki bir kimlik bilgilerini yenilemek için kullanabilir miyim?

CCE birimlerini, yalnızca ilk kez verilen belgenizden bu yana geçen üç yıl içinde veya son Unvan yenilendikten sonra doldurabilirsiniz.

Geçmiş bir kimlik bilgisini nasıl yenileyebilirim?

Unvan bir (1) yıl önce yenilenmesi gerekiyorsa, Unvan geçtiği her ay için ek olarak 1.2 CCE birimi göndererek yenileme hakkına sahip olabilirsiniz.

unvanım birden fazla (1) yıl önce süresi doldu; Hala yenileyebilir miyim?

Yeni Unvan başvurusu ile yeniden unvanlama işlemine başlayabilirsiniz.

Nerede eğitim bulabilirim?

*CCE Yetkilendirilmiş Sağlayıcılar, ICF Bölümü ve Uygulama Topluluğu etkinlikleri. ICF Etkinlik Takvimi’ne gidin.

*ICF Akredite Koçluk Eğitim Programı (ACTP), bir CCE Programı veya Onaylı Koçluk Eğitim Saatleri (ACSTH) içinde Bireysel kurslar. ICF Eğitim Programı Arama Hizmeti’ne gidin.

*ICF Konferansları ve Olaylar. ICF Konferanslarına ve Etkinliklerine gidin.

*Sanal Eğitim Oturumları. ICF Arşivlenmiş Öğrenime Git.

Tamamladığım eğitim ICF Akredite edilmiş olup olmadığını nasıl öğrenebilirim?

Eğitiminizi tamamladığınız kuruluş bu bilgiyi sağlayabilir. Eğitim Program Arama Hizmetimizi (TPSS) de kullanabilirsiniz ve eğitim organizasyonunun adına göre arayın. Eğitim organizasyonu akredite edilmiş bir programa sahipse, TPSS’imize listelenir.

ICF Akredite CCE olmayan eğitim verebilir miyim?

Öğretmenler ve öğrenciler arasında CCE olarak canlı, sesli etkileşim içeren ICF tarafından önceden akredite edilmemiş bir eğitim gönderebilirsiniz, ancak CCE olarak kabul edileceğinin garantisi yoktur.

ICF Akredite olmayan ve kabul edilmeyen eğitimler gönderirsem ne olur?

Unvan yenileme başvurunuz, Unvan yenilenme gereksinimlerini karşılayan CCE’yi tamamlamak için size zaman tanıyacak şekilde “işlemde” kalacaktır.

Unvan yenilemek için Koç Bilgisi Değerlendirmesini (CKA) almam gerekiyor mu?

Hayır, CKA yalnızca yeni bireysel kimlik bilgisi başvuruları için gereklidir.

Üyeliğimi yeniledim. Unvan yenilemem gerekiyor mu?

ICF Üyeliği yenileme ve ICF Unvan yenileme tamamen ayrı süreç ve ücrettir. Üyelik her yıl yenilenmekte ve her yılın 31 Mart’ı yenilenmesi gerekmektedir. ICF Unvan her üç yılda bir yenilenir ve Unvan süresi dolan 31 Aralık tarihi geçerlidir.

Unvan yenilenmesi gerekiyor, ancak daha yüksek bir Unvan için başvurmak istiyorum. Hangi uygulamayı satın almalıyım?

Unvan yenileme uygulaması aracılığıyla daha yüksek bir Unvan yükseltmek mümkün değildir. Daha yüksek bir Unvan takip etmek isterseniz, bu Unvan başvurusunu göndermeniz gerekecektir.

Unvan yenilenmesi gerekiyor, ancak daha yüksek bir Unvan için başvurmak istiyorum. Mevcut Unvanımı yine de yenilemem gerekiyor mu?

Unvanda bir gecikmeyi önlemek için, geçerli Unvan yenilenmesi için daha önce alınması gereken yüksek Unvan için başvurmanızı öneririz. Lütfen aşağıda önerilen zaman çizelgelerine bakın.Me

Mevcut

Unvan

Mevcut Unvan

Yenileme Bitiş Tarihi

İstenen Unvan

Başvuru Yolu

Tahmini

Sonuçlanma

Süresi

Önerilen

Uygulama

Teslim tarihi

ACC 31 Aralık 2016 PCC ACTP  4 weeks 30 Kasım 2016
ACC 31 Aralık 2016 PCC ACSTH 14 weeks 16 Temmuz 2016
ACC 31 Aralık 2016 PCC Portfolio 18 weeks 30 Temmuz 2016
PCC 31 Aralık 2016 MCC Portfolio 18 weeks 30 Temmuz 2016

ICF Türkiye’ye nasıl üye olabilirim?

ICF Türkiyeüyeliği için öncelikle ICF Globale üye olmanız gerekiyor. ICF Global üyeliği şartı olarak en az 60 saat koçluk eğitimi almanız yeterli. ICF Global ve Türkiye üyelikleri için aşağıdaki linklerden bilgi alabilir, dilerseniz üyelik için xxx linki tı

ICF Türkiye ye üye olmak için neden ICF Globale üye oluyorum. Gerekli mi?

Koçluk organizasyonunun küresel lideri olarak ICF, yüksek standartlar koyarak, bağımsız unvan alma sağlayarak ve dünya çapında unvanlı koçlardan oluşan bir ağ kurarak Profesyonel koçluk sanatını, ilmini ve mesleğini ilerletme amacına doğru ilerliyor. Bu küresel oluşumun içinde olmak ve koçluk mesleğine dair gelişmelerden haberdar olup ICF Global topluluğu ile bağlantıda olmak için ICF Globale üye oluruz.

ICF Global ve ICF TR üyelikleri bana ne sağlar?

Üyelik avantajları /değer Linki!

ICF Tr üyelik ödememi gerçekleştirdim, hala sisteme giriş yapamıyorum. Ne yapmalıyım?

ICF Türkiye üyeliği dört adımdan oluş Lütfen bu adımları gerçekleştirdiğinizden emin olunuz. LİNK    Sorun devam ediyorsa uyeiliskileri@icfturkey.org mail adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

Koçluk eğitimi almak istiyorum. ICF Türkiye eğitim düzenliyor mu?

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (International Coach Federation) koçluk mesleğini ilerletmeye adanmış önde gelen küresel bir kuruluş Koçluk mesleğinin etik kurallarını ve temel yetkinlik düzeylerini belirler, koçluk eğitimi veren programları akredite eder, koçlara belirli koşulları sağlamaları ve yapılan sınavlarda başarılı olmaları karşılığında dünya genelinde kabul gören değişik düzeydeki Koçluk unvanlarını verir. Kısaca ICF, koçluk mesleğinin düzenleyicisi konumundadır. Kendi bünyesinde Koçluk eğitimleri düzenlememektedir. ICF Akredite Koçluk programlarına ve Akreditasyon Programları detayına LİNK ten ulaşabilirsiniz.

Hangi Koçluk eğitimini tavsiye edersiniz?

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (International Coach Federation) koçluk eğitimi veren programları akredite eder. ICF, koçluk mesleğinin düzenleyicisi konumundadı Tavsiyede bulunamaz. Tüm programlara ve kurumlara eşit mesafededir. ICF Akredite Koçluk programlarına ve Akreditasyon Programları detayına LİNK ten ulaşabilirsiniz. Kararınızı verirken unvan alma sürecinizi düşünerek ilerleyebilirsiniz.

Hangi eğitimi seçmeliyim? Neye göre karar verebilirim? ( ACTP / ACSTH / CCE )

Uluslararası Koçluk Federasyonu ICF (International Coach Federation) koçluk eğitimi veren programları akredite eder. ICF, koçluk mesleğinin düzenleyicisi konumundadır. Tavsiyede bulunamaz. Tüm programlara ve kurumlara eşit mesafededir. ICF Akredite Koçluk programlarına ve Akreditasyon Programları detayına LİNK ten ulaşabilirsiniz.

ICF Türkiye’de başlayan projelere üye olmadan gönüllü koç olarak çalışabilir miyim?

ICF Türkiye oluşturduğu projeleri sosyal sorumluluğun yanı sıra üye Koçların Koçluk saatleri ve gelişimlerini hedef alarak geliş Gönüllü Koç olarak yer alabileceğiniz projelerde ICF Türkiye üye şartı aranmaktadır. Sizi de aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

ICF Türkiye üyesiyim. Düzenleyeceğim eğitimin duyurusunu mail ICF Türkiye mail grubunda yapabilir miyim?

ICF olarak kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında başlattığımız kanuna uyum çalışmamız halen devam etmektedir. Buna göre 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uyum kapsamında, ticari ileti kapsamında olan duyuruları gerçekleştiremiyoruz.

Konuya ilişkin çalışmamız devam etmekte olup, en kısa sürede resmi internet sayfamızdan duyuru yapılacaktır.

ICF Türkiye web sitesinde profil oluşturmam neden önemli?

Size ulaşmak isteyen müşteri ve danışanlarınız profilinizi görüntüleyebilir ve sizinle buradan iletişime geç