ICF Türkiye’ye Nasıl Üye Olurum? Detaylı Bilgi için Tıklayınız
Çalışma Kurulları Başvuru Formu için Tıklayınız

Koçluk Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Koçlukta neler kullanılır?

Değerlendirmeler: Bireyin veya işletmenin ihtiyaçlarına ve koşullarına bağlı olarak koçluk sürecini desteklemek için çeşitli değerlendirmeler yapılabilir. Değerlendirmeler öz farkındalığı geliştirebilecek nesnel bilgilerin yanı sıra başkalarının ve durumlarının farkındalığını da sağlar; koçluk hedefleri ve uygulanabilir stratejiler oluşturmak için bir ölçüt verir ve ilerlemeyi değerlendirmek için bir yöntem sunar.

Kavramlar, modeller ve ilkeler: Davranış bilimlerinden, yönetim literatüründen, geleneklerden ve / veya sanat ve beşerî bilimlerden elde edilen çeşitli kavramlar, modeller ve ilkeler, kişisel farkındalığı ve başkalarının farkındalığını artırmak, bakış açısını değiştirmek; perspektifte değişimleri, yeni iç görüleri teşvik etmek, fırsatlara ve zorluklara bakmak için yeni çerçeveler sağlamak ve ileriye yönelik eylemlere enerji ve ilham vermek için koçluk görüşmesine dahil edilebilir.

Değer katan yaklaşım: Koçluk, neyin doğru olduğuna, neyin işe yaradığına, neyin istendiğine ve ulaşmak için neye ihtiyaç duyulduğuna dayanan, değer katan bir yaklaşım içerir. Bu yaklaşımla koç kişisel iletişim etkinliğini arttırmak için yapıcı iletişim becerilerini ve yöntemlerini modellemektedir. Keşif temelli sorgulamayı, kişisel fırsatları ve zorlukları yönetmenin proaktif yollarını, başkalarının en olumlu yanlarını ortaya çıkarmak için gözlemlerin yapıcı çerçevesini ve geri bildirimleri ve sorunlara odaklanmanın aksine başarı vizyonlarını dahil eder. Değer katan yaklaşımın anlaşılması, kullanılması basittir ve sonuçları derin olabilir, yeni olasılıklar yaratır ve harekete teşvik eder.

Bir koçluk ortaklığının uzunluğu, bireyin veya ekibin ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak değişir. Bazı odaklanmış koçluk türleri için, üç ila altı ay arası çalışabilir. Diğer koçluk türleri için, insanlar koçla daha uzun süre çalışmayı yararlı bulabilirler. Sürenin uzunluğunu etkileyebilecek faktörler şunlardır: hedef tipleri, bireylerin veya ekiplerin tercih ettikleri çalışma yolları, koçluk toplantılarının sıklığı ve koçluğu desteklemek için mevcut finansal kaynaklar.

Sizin veya şirketinizin koçluktan fayda sağlayıp, sağlamayacağını belirlemek için, koçlukta ne beklediğinizi özetleyerek başlayın. Bir birey veya işletme, arzulanan sonuç hakkında oldukça net bir fikre sahip olduğunda, koçluk ortaklığı bu sonuca daha kolay bir şekilde nasıl ulaşılacağına ilişkin bir strateji geliştirmek için yararlı bir araç olabilir.

Koçluk bir ortaklık olduğundan, iş birliğine, diğer bakış açılarına ve yeni perspektiflere değer verip vermediğinizi kendinize sorun. Ayrıca kendinize, sizin veya işletmenizin zaman ve enerjiyi gerçek değişiklikler yapmak için ayırmaya hazır olup olmadığını sorun. Cevap evet ise, koçluk büyümek ve gelişmek için yararlı bir yol olabilir.

Bir koçla çalışmak hem kişisel bir zaman ve enerji taahhüdü hem de finansal bir taahhüt gerektirir. Alınan ücretler uzmanlık derecesine ve koçun tecrübesine göre değişir. Bireyler hem koçlukta harcanması öngörülen süreyi hem de istenen faydaları göz önünde bulundurmalıdır. Koçluk ilişkisinin net iletişim ile temellendirilmesi nedeniyle, ilk görüşmelerde anlaşma yapılmadan önce finansal kaygılar veya soruların her biri dile getirilmelidir. Bir Koç Bul, çeşitli niteliklere dayanarak bir koç aramanıza olanak sağlar.

www.icfturkey.org/uyelik/uyeler

Koçluk aşağıdaki nedenlerden dolayı önemli ölçüde büyüdü:

  • İş hayatında hızlı değişimler yaşanıyor.
  • Küçülme, yeniden yapılanma, birleşme ve diğer örgütsel değişiklikler nedeniyle artık şirketler geleneksel yönetim yaklaşımlarını kullanarak sonuçlara ulaşamıyor.
  • Bazı endüstrilerde yetenekli çalışan sayısındaki artışla birlikte, şirketler bireylerin gelişimine yatırım yapmayı taahhüt etmek zorundalar.
  • Yöneticilerin yapmak için eğitilmiş oldukları ve rekabetçi sonuçlar için artan talepler nedeniyle işlerinin şimdiki gereklilikleri arasındaki farklar genişliyor.
  • İnsanlar iş güvencesi olmamasıyla ve hep öncekinden daha yüksek seviyelerde performans için artan işyeri baskılarıyla mücadele ediyorlar.
  • Şirketler, stratejik iş hedeflerine ulaşmak ve yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak için kapsayıcı, ortak çalışma ortamları geliştirmek zorundalar.
  • Mükemmel koçluk sonuçlarını tecrübe eden kişiler bu konuda daha çok kişiyle konuşuyorlar.
  • Günümüzde insanlar, kendi yaşamlarından sorumlu olma fikrine daha açıktırlar. Koçluk tam da bunu yapmalarına yardımcı olur.

Kısacası, koçluk bireylere ve şirketlere yaşamda ve iş dünyasında en çok neyin önemli olduğuna odaklanmalarına yardımcı olur. Bu nedenlerden dolayı sektör büyümeye devam ediyor.

Evet! ICF Küresel Koçluk Müşteri Çalışması, çoğu müşterinin gelişmiş iş performansı, daha iyi iş yönetimi, daha verimli zaman yönetimi, artan ekip etkinliği ve daha fazla büyüme ve fırsatlar bildirdiğini göstermektedir. Aynı çalışma koçluk müşterilerinin daha fazla özgüven, gelişmiş ilişkiler, daha etkili iletişim becerileri, daha iyi iş-yaşam dengesi ve sağlıklı yaşamda bir iyileşme kaydettiğini buldu. Bireylerin yaklaşık %70’i en azından ilk yatırımlarını geri aldıklarını belirtti. Ortalamaya göre, koçluktan maddi fayda elde eden bir müşterinin, harcanan miktarın üç katından daha fazla bir yatırım getirisi beklediğini ileri sürmektedir.

Aynı rapora göre, şirketlerin büyük çoğunluğu (%86) en azından yatırımlarını geri aldıklarını söylüyor. Aslında, neredeyse beşte biri (%19) yatırımlarının 50 katı yatırım getirisi, %28’i yatırımın 10 ila 49 katı yatırım getirisi gördü. Neredeyse koçla çalışmak tüm şirketler veya bireyler için tatmin edicidir. ICF Küresel Koçluk Müşteri Çalışması’na göre, ankete katılan kişilerin %99’u genel koçluk deneyiminden biraz ya da çok memnun olduklarını söyledi.

Daha fazla ayrıntı için, ICF’nin Araştırma Getirisi Araştırması hakkında basın bültenlerinin yanı sıra ICF Araştırma Portalı’na gidin. https://coachfederation.org/research

Dünyanın en büyük koçluk organizasyonu olan ICF, koçluk mesleğini ilerletmeye yönelik temel amacı için başarıyla çalışmaktadır.

ICF 2023 Global Koçluk Çalışması’na göre; 1999’da 2.100 olan profesyonek koç sayısı 2022’de 109.200’e yükselmiştir. (2022 yılında sektörün yıllık geliri 4.6 milyar ABD Dolarına ulaşmıştır.)

Ayrıca, bir koçun kazandığı ortalama yıllık gelir 2019-2022 yılları arasında %12 artış göstermiştir.

 Tüm eğilim göstergeleri koçluğun giderek büyüyen ve gelişen bir meslek olduğuna işaret etmektedir. ICF’e 2022 yılında 5.600 yeni üyenin katılmış olması gerçeği de, bu büyümenin güzel bir kanıtıdır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için tanımlama bilgisi (cookie) kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek Gizlilik Politikamızı kabul etmiş sayılırsınız.