Yetkilendirilmiş Koç Eğitim Programı (ACTP) akreditasyonu, programı akreditasyonu, eğitim programlarının Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından akredite edilmesini isteyen üçüncü taraf eğitim tedarikçilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. ACTP olarak akredite edilmiş programlar, “herşey dahil” eğitim programları olarak kabul edilir ve baştan sona bir koçluk eğitimi verir. ACTP program akreditasyonu için en az 125 öğrenci temas saati, Mentor Koçluk ve bir performans değerlendirme süreci gereklidir.

Bir ACTP programından mezun olanlar, ACTP unvan uygulaması aracılığıyla bireysel bir ICF Unvan başvurusunda bulunabilirler.

NOT: Daha ayrıntılı bilgi için her bir koşulun üzerine tıklayınız.

Program Şartlarına Genel Bakış

ACTP programlarında öğrenci temas saati en az 125 olmalı ve eğitimlerin % 80’i eşzamanlı faaliyetlerle verilmeli ve ICF Temel Yetkinlikleri’ne odaklanmalıdır.

ACTP programlarında öğrenci temas saati en az 125 olmalı ve eğitimlerin % 80’i eşzamanlı faaliyetlerle verilmeli ve ICF Temel Yetkinlikleri’ne odaklanmalıdır. Eğitim programının geriye kalan % 20’si asenkron şekilde verilebilir ve doğrudan ICF Temel Yetkinlikleri ile ilgili olmayan konular üzerine odaklanabilir.

Öğrenci temas saatleri: Fakülte ve öğrenciler arasındaki eşzamanlı (gerçek zamanlı) etkileşimlerde geçirilen saatler. Bu, doğrudan öğretimde geçirilen zamanı, gerçek zamanlı tartışmaları, gözlem ve geribildirimi veya pratik koçluk seanslarını ve öğrencilere yönelik mentorluk verilmesini içerebilir.

Ödev / Bağımsız çalışma: Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki gerçek zamanlı etkileşim dışında geçirilen saatlerdir (asenkron).  Bunlar, okuma, yazma, araştırma, günlük kaydı, koçluk pratiği ve senkronize ortamın dışında ortaya çıkabilecek farklı etkinlikleri de içerebilir.  Eşzamanlı olmayan tüm  saatler, söz konusu faaliyetin öğrenci tarafından tamamlandığını doğrulayan bir yöntem gerektirir.

Başvuru koşulları: Kuruluştan, eğitim programının toplam saatini belgelemesi ve sunulan tüm derslerin bir listesini vermesi istenecektir.

Operasyonel standartlara uygunluk

Aşağıdaki operasyonel standartların tüm programlar tarafından karşılanması gerekmektedir. Aşağıdaki standartlardan herhangi birisinin eğitim  veren kuruluş tarafından karşılanamaması durumunda veya bu standartlardan herhangi birisiyle uygunluğun belirlenmesi için yeterli desteğin bulunmadığı ICF tarafından  tespit edilirse, başvuru reddedilecek ve başvuruda ismi belirtilen irtibat  kişisi bilgilendirilecektir.

Operasyonel Standart 1: Tüm programların, eğitim programında sunulan içeriğe dair kapsamlı bir açıklama içeren, herkes tarafından erişilebilir bir web sitesine sahip olması gerekmektedir. Web sitesi şunları içermelidir:

 • Programın Unvanı
 • Genel program vizyonu ve hedefleri
 • Derslerin / modüllerin / bölümlerin listesi
 • Programa dahil olan öğrenci temas saati miktarı
 • Öğrenme hedefleri
 • Koçluk felsefesi / modeli / yaklaşımı
 • Önde gelen öğretim elemanlarının listesi
 • Programın ne zaman ve nerede sunulacağı, tarih ve yerleri
 • Program sunulurken kullanılan dil (ler)
 • Programın nasıl sunulacağı (ör. Yüz yüze, webinar ile , telefonda, kombinasyon şeklinde)
 • Amaçlanan katılımcılar
 • Öğrencilerin programa katılım için karşılamaları gereken şartlar
 • Eğitim ücretlerine dair ödeme politikaları
 • Vazgeçme ve iade politikaları

Operasyonel Standart 2:  Tüm programların, amaçlanan program uygulaması ile tutarlı bir müfredat içeriğine sahip şekilde, öğrencilere  sunulduğu ilk andan itibaren en az altı (6) ay süreyle kullanımda olması gerekmektedir.

Operasyonel Standart 3: Tüm programların, amaçlanan program uygulaması ile tutarlı bir müfredat içeriğine sahip şekilde programı tamamlamış en az beş (5) öğrenciden oluşan mezun sınıfı bulunması gerekmektedir .

Başvuru şartları: Kuruluştan, web sitesine ve mezuniyete ilişkin bilgileri vermesi istenecektir.

Ders listesi

Kuruluştan, amaçlanan programı oluşturan derslerin tümünü belgelemesi istenecektir. Her ders için aşağıdaki ayrıntılar gereklidir:

 • Başlık
 • Kısa açıklama
 • Öğretime ayrılan saatler
 • Öğretilen Temel Yetkinlikler
 • Başlıca sunuluş yöntemi

ICF Unvanlı eğitmenler, gözlemciler, mentorlar ve performans değerlendirmesi yapan yetkililer

Eğitmenler: ICF’in koçluk tanımı, ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kuralları temelinde içerik öğreten eğitmenlerin tamamı, üç ICF Unvanından (ACC, PCC veya MCC) birisine sahip olmalıdır. ICF Temel Yetkinlikleri, koçluk tanımı veya Etik Kuralları ile ilgili olmayan, tercihe bağlı diğer konuları öğretenlerin, bir ICF Unvanına sahip olmaları gerekmemektedir.

Gözlemciler: Öğrencilerin koçluk oturumlarının gözlemcisi olarak görev yapanların ve yazılı geri bildirimde bulunma sorumluluğu bulunan tüm gözlemcilerin üç ICF Unvanından (ACC, PCC veya MCC) birisine sahip olması gerekmektedir.

Mentorlar: Tüm mentorların PCC veya MCC düzeyinde bir ICF Unvanı bulunması gerekmektedir. Mentorlar, ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kuralları hakkında tam bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Performans değerlendirmesi yapan yetkililer: Performans değerlendirmesi yapan yetkililerin tamamının PCC veya MCC düzeyinde bir ICF Unvanı bulunmalıdır. Performans değerlendirmesi yapan yetkililerin, ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kuralları hakkında tam bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Başvuru şartları: Eğitim kuruluşunun , her birisinin mevcut  ICF Unvanını belirterek,  tüm eğitmenlerinin  bir listesini sunması gerekecektir. Kuruluş ayrıca, eğitmen ve gözlemcileri eğitmeye ve değerlendirmeye ilişkin mevcuttaki süreçleri tanımlayacaktır. Başvuruda listelenen eğitmenlerin bir ICF Unvanı bulunmadığında, başvuru incelemesinde gecikme olabileceğini veya başvurunun reddedilebileceğini lütfen unutmayınız.

MCC Unvanlı Eğitim Direktörü

Eğitim Müdürü; müfredat, ders süreçleri, eğitmenlerin eğitimi ve tüm gözlem ve inceleme süreçlerinin denetimini sağlar.

Belirli iş sorumlulukları:

 • Müfredat ve ders sunumları: Öğretimde kullanılan müfredatın, sunulmuş olan ACTP başvurusunun bir parçası olarak ICF tarafından akredite edilmiş müfredat ile aynı olmasını sağlar.
 • Ders süreci: içeriğin sunuluş biçiminin, ACTP başvurusunda belirtilen (kendi kendine çalışma yerine canlı etkileşim.) yöntemlerle aynı olmasını ve dersler açısından koşul olan süre şartlarının yerine getirilmesini sağlar.
 • Eğiticilerin eğitimi: Sunulmuş olan ACTP başvurusunda belirtildiği üzere program eğitmenlerini, Eğitmenlerin Eğitimi Programı ile uyumlu olarak eğitir.
 • Sınav süreçleri: Performans değerlendirme sürecinin, tam olarak ACTP başvurusunda belirtildiği şekilde takip edilmesini sağlar.

Yapı:

 • Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki programlar için: Eğitim Direktörleri, MCC düzeyinde bir ICF Unvanına sahip olmalıdır.
 • Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada dışındaki programlar için: Eğitim Direktörü, aşağıdakilerden birisi olmalıdır: 1) MCC düzeyinde bir ICF Unvan sahibi; Veya 2) ICF’in koçluk tanımı, Etik Kurallar ve Temel Yetkinliklerine katkıda bulunmuş. MCC unvanına sahip olmayan Birleşik Devletler ve Kanada dışındaki yöneticiler, programın ACTP başvurusunun akredite edildiği  tarihten itibaren üç (3) yıl içinde unvan almayı taahhüt etmelidir.

Her öğrenci için altı (6) gözlemli koçluk seansı

ICF, gözlemleyerek gerçekleştirilen koçluk oturumlarını nitelikli koçluk eğitiminin çok büyük öneme sahip bir bileşeni olarak görmektedir. ACTP programları, her öğrenci için en az altı (6) gözlemli koçluk seansı sağlamalıdır. Bu altı oturumdan en az dördünde (4) yazılı geri bildirim verilmelidir.

Gözlemlenen koçluk oturumu tanımı: Bir öğrencinin koçluk becerilerini uygulamasına yönelik olarak bir müşteri, öğrenci veya bir başka kişiye koçluk yaptığı oturumlardır.

Zaman şartı: ICF, gözlemlenen koçluk oturumları için minimum bir uzunluk şartı koymamıştır. Oturumlar, koçluk görüşmesine yetecek uzunlukta olmalıdır.

Yapı: Gözlemlenen koçluk oturumları, koçluk oturumu sırasında öğrencinin ICF Temel Yeterliliklerini kullanımını not alarak, öğrenciye yazılı geribildirim vermekten sorumlu bir eğitmen/ gözlemci tarafından gözlemlenir. Bu gözlemleme canlı veya kaydedilmiş bir oturum boyunca gerçekleşebilir. Gözlemlenen koçluk seansları programın toplam eğitim saatlerinin bir parçası olarak değerlendirilir.

Başvuru koşulları: Kuruluştan, kaydedilmiş olan gözlemli bir koçluk oturumunun bir örneğini ve söz konusu kayıtla ilgili yazılı geribildirimi göndermesi istenecektir.

Gizlilik

Kuruluş; yapılan koçluğun nitelik ve yöntemlerini değerlendirmek için ICF personeli ve performans değerlendirme yetkilileri tarafından incelenmesi amacıyla sunulmasına ilişkin sadece müşteriden / öğrenciden açık izin alınmış  olan koçluk oturumlarının kayıtlarını sunmalıdır.

10 saatlik Mentor Koçluk

ACTP programları, üç (3) ay veya daha uzun bir süre boyunca 10 saat Mentor Koçluğu sağlamak zorundadır.

 • Mentor Koçluk tanımı: Bir öğrenciye; koçluk yeteneğinin gelişimi ile ilgisi olmayan alıştırma yapma, yaşam dengesi veya diğer konularda değil, öğrencinin koçluk becerileri konusunda koçluk alıyor olmasıdır. Mentorlük, öğrenci koçluğu aracılığıyla öğrencinin bir geribildirim alması ve bu geribildirim üzerinde düşünmesi ve yeni becerileri uygulayabilmesi şeklinde tekrar eden bir döngü olması nedeniyle öğrenciye yönelik bir geliştirme süreci olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Mentorluğun odağı, ICF Temel Yetkinliklerinin kullanılmasıyla becerilerin geliştirilmesi olmalıdır.
 • Yapı: Minimum 10 saatlik Mentor Koçluk. Bu 10 saat, toplam programa entegre edilmeli ve eğitim boyunca dönemsel olarak yapılmalıdır. Gruba yönelik mentorluk, mentorluk şartı açısından  en fazla yedi (7) saat olarak dikkate alınabilir. Mentorluk alan grup 10 kişiden fazla sayıda katılımcıdan oluşamaz. 10 saatlik mentorluğun en az üç (3) saati bire-bir mentorluk olmalıdır. Mentor Koçluğunun tamamı sözlü olarak tamamlanmalıdır.
 • Başvuru şartları: Kuruluştan, eğitim programında kullanılan Mentor Koçluk sürecine dair bir tanım bildirmesi istenecektir.

Performans değerlendirmesi

ACTP programlarında, resmi bir sınav ortamında nihai bir performans değerlendirmesi uygulanması gerekmektedir. Nihai performans değerlendirmesinde, asgari olarak, derecelendirilmek üzere en az yarım saat (30 dakika) uzunluğunda gerçek bir koçluk gözlemi bulunmalıdır.

 • Standartlar: Performans değerlendirmesi derecelendirmesi, PCC için aranan minimum beceri koşullarında açıklanmış olan ICF PCC Unvanı seviyesinde veya bu seviyenin üzerinde olmalıdır. Öğrenciler, ICF Temel Yetkinleri konusunda bu yetkinliklerin her birisine ilişkin performanslarına dair kendilerine bilgi veren yazılı bir geribildirim/ puanlama almalıdır. Performansı değerlendiren kişilerin , PCC veya MCC düzeyinde bir ICF Unvanına sahip olmaları ve ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kurallarını yetkin olacak bir şekilde kavramış olmaları gerekmektedir.
 • Başvuru şartları: Kuruluştan aşağıdakiler talep edilecektir:
  • Nihai performans değerlendirmesinde kullanılan performans değerlendirme sürecini ve derecelendirme ölçütlerinin belgelenmesi;
  • Programı tamamlayan öğrencilerin, sürece başlangıç tarihlerinin, performans değerlendirme süreçlerinin ve mezuniyet ​​tarihlerinin belgelenmesi;
  • Nihai performans değerlendirmesinde kullanılan ve geçer şeklinde değerlendirilmiş olan gerçek bir öğrenci koçluğu oturumuna ilişkin iki (2) adet kaydın gönderilmesi; ve
  • Bu kayıtlara ilişkin yazılı geribildirimlerin gönderilmesi.
 •    Prosedür: Performans Değerlendirme kayıtları değerlendirilmek üzere, nitelikli ICF Değerlendiricilerine gönderilecektir. Bu işlemin amacı kayıtların, program dahilindeki PCC Unvanı seviyesinde değerlendirilmesini sağlamaktır. Kayıtların PCC Unvanı düzeyinde başarısız bulunması halinde, kuruluş 150 USD tutarında bir ücret karşılığında yeni kayıtlar gönderebilir. Bu tekrar gönderme işlemi toplam iki (2) kez gerçekleşebilir.  Bu durumda kayıtlar yine geçer not alamaz ise, eğitim programına ACTP akreditasyonu alamaz, bunun yerine, tüm diğer başvuru koşullarının karşılanması şartıyla ACSTH akreditasyonu alabilir.

Gizlilik

Kuruluş; yapılan koçluğun nitelik ve yöntemlerini değerlendirmek için ICF personeli ve performans değerlendirme yetkilileri tarafından incelenmesi amacıyla sunulmasına ilişkin sadece müşteriden / öğrenciden açık izin alınmış olan koçluk oturumlarının kayıtlarını sunmalıdır.

 Denetim malzemeleri

ICF, ACTP başvurusunu desteklemesi için aşağıdaki bilgileri isteyecektir:

 • Dersin ana hatları
 • Öğrenci materyalleri
 • Eğitmen materyalleri
 • Bibliyografyalar
 • PowerPoint slaytları / diğer grafik kitapçıklar
 • Gözlemlenen bir koçluk oturumunun bir (1) kaydı (MP3, WMA veya WAV)
 • Gözlemlenen koçluk oturumuna ilişkin yazılı bir geribildirim ve kelime-kelime deşifrajı
 • Öğrencinin PCC seviyesinde geçtiği koçluk oturumuna ilişkin bir performans değerlendirmesinin iki adet (2) kaydı (MP3, WMA veya WAV)
 • Sunulmuş olan performans değerlendirmelerine ilişkin olarak her birisi için ayrı ayrı yazılı bir geribildirim ve kelime-kelime deşifrajı

Lütfen, bu uygulamanın toplamda bir (1) Gigabayt (GB) kadar veri barındırabileceğini bilmenizi isteriz. Bu boyut sınırını aşarsanız, başvuru gönderilmez.

Anlaşma, uygunluk ve yükümlülüklere dair  beyanlar, bildirim  zorunluluğu ve ödemeye ilişkin sözleşmeler

Ayrıntılı anlaşma, uygunluk ve yükümlülük beyanları; bildirim zorunluluğu ve ödemeye ilişkin  sözleşmeler, örnek uygulama ve çevrimiçi ACTP program başvurusunda yer almaktadır. Burada bu öğeleri görüntülemek için bir bağlantı bulunmaktadır.

Aşağıdakileri kabul etmekteyiz:

Programımızın olası akreditasyonuyla ilgili olarak ICF’e karşı herhangi bir hak talebi olduğunda, ICF’i savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul ederiz.

Programın; ICF Koçluk Tanımı, Etik Kuralları, Temel Yetkinlikler ve Davranış Kurallarına uyumlu olarak öğretilmekte olduğunu ve öğretileceğini beyan veya taahhüt ederiz.

Her öğrencinin her derse katılım ve ilerlemesini  değerlendirmek amacıyla programda , belgeli öğrenci kayıtlarının oluşturulacağını  ve  bunların muhafaza edileceğini  taahhüt ederiz.

ICF’in karar/ tavsiyelerini yerine getirmeyi kabul ederiz.

ICF ve ICF’in uygun komitelerinin veya üyelerinin, başvuru sürecinde tarafımızdan sağlanan bilgileri doğruluğunu denetleme ve onaylamak konusunda iznimizi almış olduklarını kabul ediyoruz.

Bir ICF personeli veya değerlendiricisi tarafından, başvuru hakkında nihai bir karar vermek için belge yetersizliği tespit edildiğinde, Program ek belgeleri toplayacak ve sunacaktır.

Programla ilgili aşağıdakileri içeren ve bunlarla da sınırlı olmaksızın her türlü değişiklikleri ICF’e bildirmeyi kabul ederiz:

 • Yeni bir mülkiyet veya yeni bir kurumsal ortak
 • Yeni irtibat kişisi veya iletişim bilgileri
 • Yeni eğitim yeri veya yeni bir sunum yöntemi
 • Yeni program adı
 • Yeni eklenen veya çıkarılan bir sınıf (sınıf müfredatında ufak değişiklikler hakkında ICF’i bilgilendirmeye gerek yoktur)
 • Yeni sertifika
 • Yeni Eğitim Direktörü (sadece ACTP)
 • Sınav sürecinde büyük değişiklikler (yalnızca ACTP)

ICF; ICF ACTP, ACSTH ve CCE şartlarına uygunluğun devam etmesini sağlamak için eğitim programımızı herhangi bir zamanda denetleme hakkına sahiptir.

Dosyalar, dersler, fakülte, öğrenci kayıtları ve öğrenci görüşmeleri de dahil olmak üzere tüm ICF ACTP, ACSTH ve CCE şartlarına uygunluk denetimlerinde yetkili bir ICF denetçisi ile işbirliği yapmayı kabul ederiz.

ICF tarafından yapılan tüm denetimlerin maliyetlerinin eğitim sağlayıcısı tarafından ICF’e ödeneceğini kabul ederiz.

ICF akreditasyon süreci kuralları ve yönetmeliklerine itibar etmeyi kabul ediyoruz. Ayrıca, bu akreditasyonu düzenleyen kuralları ve düzenlemeleri yayınlama, değiştirme veya yürürlükten kaldırma konusunda takdir yetkisinin ICF’e ait olduğunu da kabul ederiz.

Yönetmeliklerdeki değişiklikler ve unvanların veya akreditasyonun feshi de dahil olmak üzere, akreditasyon konusunda ICF tarafından alınacak her türlü karara uymayı kabul ediyoruz.

ACTP, ACSTH ve CCE için yapılan başvuru ücretlerinin inceleme ücreti olduğunu ve program akreditasyonunu garanti etmediğini anlıyor ve kabul ediyoruz.

ACTP, ACSTH ve CCE için ödenen ücretlerin iade edilmediğini biliyoruz.

ICF, önceden bildirimde bulunmaksızın ücretleri arttırma hakkını saklı tutar.

Bu programa akreditasyonunun verilmesi halinde, sadece başvuruda listelenen bu programa yönelik olarak uygulanacağını kabul ederiz. Akreditasyon, kuruluş tarafından yürütülen başka bir program için geçerli olmayacaktır.

Ayrıca, bu programa akreditasyonunun verilmesi halinde, söz konusu akreditasyonunun sadece bu başvuruda listelenen işletme sahipleri tarafından yürütülen programa uygulanacağını kabul ederiz. Uygulamada belirtilen mevcut altyapıyı kullanmayan ve doğrudan program sahipleri ve / veya Eğitim Direktörü (ACTP) tarafından yürütülen bir franchise sahibi, lisans sahibi veya ikincil bir dağıtımcı veya bir program tarafından uygulanamaz ve kullanılamaz. Bu tür programlar yeni programlar olarak kabul edilir ve akreditasyonları için ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

Tüm programlar, içinde bulunduğu ve materyallerin ve eğitim programınızın içeriğinin kaynak olarak ve mülkiyet şeklinde kullanıldığı tüm ülkelerin telif hakkı yasalarına uygun olmalıdır. Ajansınız tarafından özgün olarak geliştirilmediyse; bu materyalleri / içerikleri kullanmak yönünde ajansın lisanslama, benzeri bir yetkiye sahip olması gerekir.

Belgelerde, telif hakkı ve mülkiyetle ilgili yasalara uygunluğu gösteren, aşağıdaki imzalı ifade bulunmalıdır . Program lisanslı içeriklerden yararlanıyorsa, materyali kullanma lisansına sahip olduğunuzu belirten bir lisans sözleşmesinin veya bildiriminin bir kopyasını lisans vereninizden yükleyin.

Davranış kodu

Programlar ayrıca, ICF’ in Program Akreditasyon Davranış Kurallarına uymak zorundadır.

ACTP Başvuru Ücretleri *

125-175 Saat Program Süresi  = 100 USD depozito + 1.900 USD inceleme ücreti + 300 USD ** Performans Değerlendirme süreci inceleme ücreti

176+ Saat Program Süresi = 100 USD depozito + 2.900 USD inceleme ücreti + 300 USD ** Performans Değerlendirme süreci inceleme ücreti

* ACTP başvuru ücretleri iade edilmez ve program akreditasyonunu garanti etmez. ACTP akreditasyonu üç takvim yılı için geçerlidir.

** İki performans değerlendirme kaydının incelenmesini içerir.

Gönderme Bilgileri

Tüm başvurular aşağıdaki çevrimiçi başvuru kullanılarak gönderilmelidir. ICF’e gönderilen bir başvurunun incelenmesi için lütfen 12-24 hafta süre tanıyın.

Akreditasyon Başlangıç ​​Tarihi

Program akreditasyonu için başvuruda bulunan kuruluşlar, program akredite edildiğinde ICF’den resmi bir yazı alacaklardır. Kuruluşun akreditasyon başlangıç ​​tarihi, başvurunun incelenmek üzere gönderildiği tarih olacaktır. Eğitim programı yalnızca bir kez organizasyon tarafından gerçekleştirildiyse, ICF programdan mezun olan ilk sınıfının akreditasyona ilişkin haklarını koruyacaktır. Kuruluş, eğitim programını daha önce birçok kez uygulamış ise ;  kuruluşun ACSTH akreditasyonuna ilişkin başvuruyu sunmasından hemen önce mezun olmuş son öğrencilerin hakları  ICF tarafından korunacaktır

Operasyonel standartlara uygunluk

Aşağıdaki operasyonel standartların tüm programlar tarafından karşılanması gerekmektedir. Aşağıdaki standartlardan herhangi birisinin eğitim  veren kuruluş tarafından karşılanamaması durumunda veya bu standartlardan herhangi birisiyle uygunluğun belirlenmesi için yeterli desteğin bulunmadığı ICF tarafından  tespit edilirse, başvuru reddedilecek ve başvuruda ismi belirtilen irtibat  kişisi bilgilendirilecektir.

Operasyonel Standart 1: Tüm programların, eğitim programında sunulan içeriğe dair kapsamlı bir açıklama içeren, herkes tarafından erişilebilir bir web sitesine sahip olması gerekmektedir. Web sitesi şunları içermelidir:

 • Programın Unvanı
 • Genel program vizyonu ve hedefleri
 • Derslerin / modüllerin / bölümlerin listesi
 • Programa dahil olan öğrenci temas saati miktarı
 • Öğrenme hedefleri
 • Koçluk felsefesi / modeli / yaklaşımı
 • Önde gelen öğretim elemanlarının listesi
 • Programın ne zaman ve nerede sunulacağı, tarih ve yerleri
 • Program sunulurken kullanılan dil (ler)
 • Programın nasıl sunulacağı (ör. Yüz yüze, webinar ile , telefonda, kombinasyon şeklinde)
 • Amaçlanan katılımcılar
 • Öğrencilerin programa katılım için karşılamaları gereken şartlar
 • Eğitim ücretlerine dair ödeme politikaları
 • Vazgeçme ve iade politikaları

Operasyonel Standart 2:  Tüm programların, amaçlanan program uygulaması ile tutarlı bir müfredat içeriğine sahip şekilde, öğrencilere  sunulduğu ilk andan itibaren en az altı (6) ay süreyle kullanımda olması gerekmektedir.

Operasyonel Standart 3: Tüm programların, amaçlanan program uygulaması ile tutarlı bir müfredat içeriğine sahip şekilde programı tamamlamış en az beş (5) öğrenciden oluşan mezun sınıfı bulunması gerekmektedir .

Başvuru şartları: Kuruluştan, web sitesine ve mezuniyete ilişkin bilgileri vermesi istenecektir.

Ders listesi

Kuruluştan, amaçlanan programı oluşturan derslerin tümünü belgelemesi istenecektir. Her ders için aşağıdaki ayrıntılar gereklidir:

 • Başlık
 • Kısa açıklama
 • Öğretime ayrılan saatler
 • Öğretilen Temel Yetkinlikler
 • Başlıca sunuluş yöntemi

Onaylı Koça Özel  Eğitim Saatleri (ACSTH) programı akreditasyonu, eğitim programlarının Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) tarafından akredite edilmesini isteyen üçüncü taraf eğitim tedarikçilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. ACSTH olarak akredite edilmiş programlar, “ala-carte” eğitim programları olarak kabul edilir, sözgelimi baştan sona bir koçluk eğitim programı şeklinde olabilir ya da olmayabilir. ACSTH program akreditasyonu için en az 30 saatlik bir öğrenci ile temas süresi gereklidir.

Bir ACSTH programından mezun olanlar, başvuru koşullarını karşılamak koşuluyla, ACSTH  uygulaması aracılığıyla Üye Sertifikalı Koç  (ACC) Sertifikası veya Profesynel Sertifikalı Koç (PCC) unvanlarına başvurabilirler.

NOT: detaylarını görebilmek için her bir koşulu tıklayınız.

Program Koşullarına Genel Bakış

Öğrenci temas saati en az 30 olmalı ve eğitimlerin % 80’i eşzamanlı faaliyetlerle verilmeli ve ICF Temel Yetkinlikleri’ne odaklanmalıdır.

ACSTH programlarında en az 30 öğrenci temas saati bulunması gerekmektedir. Eğitimlerin en az  % 80’i eşzamanlı faaliyetlerle verilmeli ve ICF Temel Yetkinlikleri üzerine odaklanmalıdır. Eğitim programının geriye kalan % 20’si asenkron şekilde verilebilir ve doğrudan ICF Temel Yetkinlikleri ile ilgili olmayan konular üzerine odaklanabilir.

Öğrenci temas saatleri: Fakülte ve öğrenciler arasındaki eşzamanlı (gerçek zamanlı) etkileşimlerde geçirilen saatler. Bu, doğrudan öğretimde geçirilen zamanı, gerçek zamanlı tartışmaları, gözlem ve geribildirimi veya pratik koçluk seanslarını ve öğrencilere yönelik mentorluk verilmesini içerebilir.

Ödev / Bağımsız çalışma: Öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki gerçek zamanlı etkileşim dışında geçirilen saatlerdir (asenkron).  Bunlar, okuma, yazma, araştırma, günlük kaydı, koçluk pratiği ve senkronize ortamın dışında ortaya çıkabilecek farklı etkinlikleri de içerebilir.  Eşzamanlı olmayan tüm  saatler, söz konusu faaliyetin öğrenci tarafından tamamlandığını doğrulayan bir yöntem gerektirir.

Başvuru koşulları: Kuruluştan, eğitim programının toplam saatini belgelemesi ve sunulan tüm derslerin bir listesini vermesi istenecektir.

Operasyonel standartlara uygunluk

Aşağıdaki operasyonel standartların tüm programlar tarafından karşılanması gerekmektedir. Aşağıdaki standartlardan herhangi birisinin  eğitim  veren kuruluş tarafından karşılanamaması durumunda veya bu standartlardan herhangi birisiyle uygunluğun belirlenmesi için yeterli desteğin bulunmadığı ICF tarafından  tespit edilirse, başvuru reddedilecek ve başvuruda ismi belirtilen irtibat  kişisi bilgilendirilecektir.

Operasyonel Standart 1: Tüm programların, eğitim programında sunulan içeriğe dair kapsamlı bir açıklama içeren, herkes tarafından erişilebilir bir web sitesine sahip olması gerekmektedir. Web sitesi şunları içermelidir:

Programın Unvanı

 • Genel program vizyonu ve hedefleri
 • Derslerin / modüllerin / bölümlerin listesi
 • Programa dahil olan öğrenci temas saati miktarı
 • Öğrenme hedefleri
 • Koçluk felsefesi / modeli / yaklaşımı
 • Önde gelen öğretim elemanlarının listesi
 • Programın ne zaman ve nerede sunulacağı, tarih ve yerleri
 • Program sunulurken kullanılan dil (ler)
 • Programın nasıl sunulacağı  (ör. Yüz yüze, webinar ile, telefonda, kombinasyon şeklinde)
 • Amaçlanan katılımcılar
 • Öğrencilerin programa katılım için karşılamaları gereken şartlar
 • Eğitim ücretlerine dair ödeme politikaları
 • Vazgeçme ve iade politikaları

Operasyonel Standart 2:  Tüm programların, amaçlanan program uygulaması ile tutarlı bir müfredat içeriğine sahip şekilde, öğrencilere  sunulduğu ilk andan itibaren en az altı (6) ay süreyle kullanımda olması gerekmektedir.

Operasyonel Standart 3: Tüm programların, amaçlanan program uygulaması ile tutarlı bir müfredat içeriğine sahip şekilde programı tamamlamış en az beş (5) öğrenciden oluşan mezun sınıfı bulunması gerekmektedir .

Başvuru şartları: Kuruluştan, web sitesine ve mezuniyete ilişkin bilgileri vermesi istenecektir.

Ders listesi

Kuruluştan, amaçlanan programı oluşturan derslerin tümünü belgelemesi istenecektir. Her ders için aşağıdaki ayrıntılar gereklidir:

 • Başlık
 • Kısa açıklama
 • Öğretime ayrılan saatler
 • Öğretilen Temel Yetkinlikler
 • Başlıca sunuluş yöntemi

ICF Unvanlı eğitmenler  ve gözlemciler

Eğitmenler: ICF’in koçluk tanımı, ICF Temel Yetkinlikleri ve Etik Kuralları temelinde içerik öğreten eğitmenlerin tamamı, üç ICF Unvanından (ACC, PCC veya MCC) birisine sahip olmalıdır. ICF Temel Yetkinlikleri, koçluk tanımı veya Etik Kuralları ile ilgili olmayan, tercihe bağlı  diğer konuları öğretenlerin, bir ICF Unvanına sahip olmaları gerekmemektedir.

Gözlemciler: Öğrencilerin koçluk oturumlarının gözlemcisi olarak görev yapanların ve yazılı geri bildirimde bulunma sorumluluğu bulunan tüm gözlemcilerin üç ICF Unvanından (ACC, PCC veya MCC) birisine sahip olması gerekmektedir.

Başvuru şartları: Eğitim kuruluşunun, her birisinin mevcut  ICF Unvanını belirterek,  tüm eğitmenlerinin  bir listesini sunması gerekecektir.  Kuruluş ayrıca, eğitmen ve gözlemcileri eğitmeye ve değerlendirmeye ilişkin mevcuttaki süreçleri tanımlayacaktır. Başvuruda listelenen eğitmenlerin bir ICF Unvanı bulunmadığında, başvuru incelemesinde gecikme olabileceğini veya başvurunun reddedilebileceğini lütfen unutmayınız.

Her öğrenci için beş (5) gözlemli koçluk seansı

ICF, gözlemleyerek gerçekleştirilen koçluk oturumlarını nitelikli koçluk eğitiminin çok büyük öneme sahip bir bileşeni olarak görmektedir. ACSTH programları, her öğrenci için en az beş (5) gözlemli koçluk seansı sağlamalıdır. Bu beş oturumdan en az üçünde (3) yazılı geri bildirim verilmelidir.

Gözlemlenen koçluk oturumu tanımı: Bir öğrencinin koçluk becerilerini uygulamasına  yönelik olarak bir müşteri, öğrenci veya bir başka kişiye koçluk yaptığı oturumlardır.

Zaman şartı: ICF, gözlemlenen koçluk oturumları için minimum bir uzunluk şartı koymamıştır. Oturumlar, koçluk görüşmesine yetecek uzunlukta olmalıdır.

Yapı: Gözlemlenen koçluk oturumları, koçluk oturumu sırasında öğrencinin ICF Temel Yeterliliklerini kullanımını not alarak, öğrenciye yazılı geribildirim vermekten sorumlu bir eğitmen/ gözlemci tarafından gözlemlenir. Bu gözlemleme canlı veya kaydedilmiş bir oturum boyunca gerçekleşebilir. Gözlemlenen koçluk seansları programın toplam eğitim saatlerinin bir parçası olarak değerlendirilir.

Başvuru koşulları: Kuruluştan, kaydedilmiş olan gözlemli bir koçluk oturumunun bir örneğini ve söz konusu kayıtla ilgili yazılı geribildirimi göndermesi istenecektir.

Gizlilik

Kuruluş; yapılan koçluğun nitelik ve yöntemlerini değerlendirmek için ICF personeli ve performans değerlendirme yetkilileri tarafından incelenmesi amacıyla sunulmasına ilişkin sadece müşteriden / öğrenciden açık izin alınmış  olan koçluk oturumlarının kayıtlarını sunmalıdır.

Denetim malzemeleri

ICF, ACSTH başvurusunu desteklemesi için aşağıdaki bilgileri isteyecektir:

 • Dersin ana hatları
 • Öğrenci materyalleri
 • Eğitmen materyalleri
 • Bibliyografyalar
 • PowerPoint slaytları / diğer grafik kitapçıklar
 • Gözlemlenen bir koçluk oturumunun bir (1) kaydı (MP3, WMA veya WAV)
 • Gözlemlenen koçluk oturumuna ilişkin yazılı bir geribildirim ve kelime-kelime deşifrajı

Lütfen, bu uygulamanın toplamda bir (1) Gigabayt (GB) kadar veri barındırabileceğini bilmenizi isteriz. Bu boyut sınırını aşarsanız, başvuru gönderilmez.

Anlaşma , uygunluk ve yükümlülüklere dair  beyanlar, bildirim  zorunluluğu ve ödemeye ilişkin sözleşmeler

Ayrıntılı anlaşma, uygunluk ve yükümlülük beyanları;  bildirim zorunluluğu ve ödemeye ilişkin  sözleşmeler, örnek uygulama ve çevrimiçi ACSTH program başvurusunda yer almaktadır. Burada bu  öğeleri görüntülemek için bir bağlantı bulunmaktadır.

Aşağıdakileri kabul etmekteyiz:

Programımızın olası akreditasyonuyla ilgili olarak ICF’e karşı herhangi bir hak talebi olduğunda, ICF’i savunmayı, tazmin etmeyi ve sorumlu tutmamayı kabul ederiz.

Programın; ICF Koçluk Tanımı, Etik Kuralları, Temel Yetkinlikler  ve Davranış Kurallarına uyumlu olarak öğretilmekte olduğunu ve öğretileceğini beyan veya taahhüt ederiz.

Her  öğrencinin her derse katılım ve ilerlemesini  değerlendirmek amacıyla programda , belgeli öğrenci kayıtlarının oluşturulacağını  ve  bunların muhafaza edileceğini  taahhüt ederiz.

ICF’in karar/ tavsiyelerini yerine getirmeyi kabul ederiz.

ICF ve  ICF’in uygun komitelerinin veya üyelerinin, başvuru sürecinde tarafımızdan sağlanan bilgileri doğruluğunu denetleme ve onaylamak konusunda iznimizi almış olduklarını kabul ediyoruz.

Bir ICF personeli veya değerlendiricisi tarafından, başvuru hakkında nihai bir karar vermek için belge yetersizliği tespit edildiğinde, Program ek belgeleri toplayacak ve sunacaktır.

Programla ilgili aşağıdakileri içeren ve bunlarla da  sınırlı olmaksızın her türlü değişiklikleri ICF’e bildirmeyi kabul ederiz:

 • Yeni bir mülkiyet veya yeni  bir kurumsal ortak
 • Yeni irtibat kişisi veya iletişim bilgileri
 • Yeni eğitim yeri veya yeni bir sunum yöntemi
 • Yeni program adı
 • Yeni eklenen veya çıkarılan bir sınıf  (sınıf müfredatında ufak değişiklikler hakkında ICF’yi bilgilendirmeye gerek yoktur)
 • Yeni sertifika
 • Yeni Eğitim Direktörü (sadece ACTP)
 • Sınav sürecinde büyük değişiklikler (yalnızca ACTP)

ICF; ICF ACTP, ACSTH ve CCE şartlarına uygunluğun devam etmesini sağlamak için eğitim programımızı herhangi bir zamanda denetleme hakkına sahiptir.

Dosyalar, dersler, fakülte, öğrenci kayıtları ve öğrenci görüşmeleri de dahil olmak üzere tüm ICF ACTP, ACSTH ve CCE şartlarına uygunluk denetimlerinde yetkili bir ICF denetçisi ile işbirliği yapmayı kabul ederiz.

ICF tarafından yapılan tüm denetimlerin maliyetlerinin eğitim sağlayıcısı tarafından ICF’e ödeneceğini kabul ederiz.

ICF akreditasyon süreci kuralları ve yönetmeliklerine itibar etmeyi kabul ediyoruz. Ayrıca, bu akreditasyonu düzenleyen kuralları ve düzenlemeleri yayınlama, değiştirme veya yürürlükten kaldırma konusunda takdir yetkisinin ICF’e ait olduğunu da kabul ederiz.

Yönetmeliklerdeki değişiklikler ve unvanların veya akreditasyonun feshi de dahil olmak üzere, akreditasyon konusunda ICF tarafından alınacak her türlü  karara uymayı kabul ediyoruz.

ACTP, ACSTH ve CCE için yapılan başvuru ücretlerinin inceleme ücreti olduğunu ve program akreditasyonunu garanti etmediğini anlıyor ve kabul ediyoruz.

ACTP, ACSTH ve CCE için ödenen ücretlerin iade edilmediğini biliyoruz.

ICF, önceden bildirimde bulunmaksızın ücretleri arttırma hakkını saklı tutar.

Bu programa akreditasyonunun verilmesi halinde, sadece başvuruda listelenen bu programa yönelik olarak uygulanacağını kabul ederiz. Akreditasyon, kuruluş tarafından yürütülen başka bir program için geçerli olmayacaktır.

Ayrıca, bu programa akreditasyonunun verilmesi halinde, söz konusu akreditasyonunun sadece bu başvuruda listelenen işletme sahipleri  tarafından yürütülen  programa uygulanacağını kabul ederiz. Uygulamada belirtilen mevcut altyapıyı kullanmayan ve doğrudan program sahipleri ve / veya Eğitim Direktörü (ACTP) tarafından yürütülen  bir franchise sahibi, lisans sahibi veya ikincil  bir dağıtımcı veya bir program tarafından uygulanamaz ve kullanılamaz. Bu tür programlar yeni programlar olarak kabul edilir ve akreditasyonları için ayrıca başvuru yapılması gerekmektedir.

Tüm programlar, içinde bulunduğu ve materyallerin ve eğitim programınızın içeriğinin kaynak olarak ve mülkiyet şeklinde  kullanıldığı tüm ülkelerin telif hakkı yasalarına uygun olmalıdır. Ajansınız tarafından özgün olarak geliştirilmediyse; bu materyalleri / içerikleri kullanmak yönünde ajansın lisanslama, benzeri bir yetkiye sahip olması gerekir.

Belgelerde, telif hakkı ve mülkiyetle ilgili yasalara uygunluğu gösteren, aşağıdaki imzalı ifade bulunmalıdır . Program lisanslı içeriklerden yararlanıyorsa, materyali kullanma lisansına sahip olduğunuzu belirten bir lisans sözleşmesinin veya bildiriminin bir kopyasını lisans vereninizden yükleyin.

Davranış Kuralları

Programlar ayrıca, ICF’ in Program Akreditasyon Davranış Kurallarına uymak zorundadır.

ACSTH Başvuru Ücretleri *

Tüm başvurular aşağıdaki çevrimiçi başvuru  kullanılarak gönderilmelidir. ICF’e gönderilen bir başvurunun incelenmesi için lütfen 12-24 hafta süre tanıyın.

Üyelere Özel İçerik

İçeriği görüntülemek için giriş yapınız