Kapat
Kişisel Bilgiler
Esin
Esen
KOÇLUK BİLGİLERİ
Doktora
Ankara
Çevre mühendisi olarak lisans derecesini aldıktan sonra kıyı bölgesi yönetimi alanında yüksek lisans, kıyı mühendisliği alanında ise doktora çalışmalarını tamamladı. Öğretim görevlisi olarak üniversitede akademik çalışmalar yürütmüş, kıdemli araştırmacı olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nda görevlendirilerek ulusal ve bölgesel araştırma programlarının koordinasyon ve işbirliğinin yürütülmesinde ve uluslararası istişare toplantılarında ulusal temsilci olarak rol almıştır. Uluslararası bir firmada kıdemli çevre danışmanı olarak görev yapmaktadır. Özel sektör, üniversite ve kamu dahil olmak üzere dinamik kurumsal ve örgütsel ortamlarda 27 yıllık tecrübeye sahiptir. Sosyal hizmet ilkeleri ve değerleri konusunda sağlam bilgiye sahiptir. Sola Unitas Academy bünyesinde Uluslararası Koç Federasyonu (ICF) Yetkilendirilmiş Koçluk Eğitim Programında (ACTP) eğitimler almaktadır. Müşterilere hedef belirleme ve onları harekete geçirme konusunda motive etmek için Kariyer Koçluğu üzerine yoğunlaşmıştır. Kişisel ve mesleki yaşamlarını iyileştirmek için karar verme sürecinde olan insanlara yardımcı olmaktadır.
26+ yıl
Full Circle Development, Certificate in Career Coaching Practice (CCCP, ICF CCEU) Sola Unitas Academy, Facilitative Reciprocoach (ICF ACTP) Sola Unitas Academy, Certificate in Coaching Teams (ICF ACTP) Sola Unitas Academy, Certificate in Coach Presence (ICF ACTP) Sola Unitas Academy, Certificate in Coaching Teens and Students into a Thriving Present and Future (ICF ACTP) Sola Unitas Academy, Certificate in World of Possibilities (ICF ACTP) Sola Unitas Academy, Certificate in Co-Creation (ICF ACTP) Sola Unitas Academy, Certificate in Coaching Foundations (ICF ACTP)
0-1 yıl
KOÇLUK BİLGİLERİ
Bireysel koçluk
Kariyer koçluğu, Öğrenci koçluğu, Yaşam koçluğu
Türkçe
ICF Üyesi
009235849I